Copy
Bli med på visning av en autonom minibuss

21. september 2016 arrangerer Våre Veger for tredje gang konferansen Smarte Veger. Her samler vi sentrale nøkkelpersoner fra politisk og teknisk side for å diskutere utformingen av morgendagens veg- og transportløsninger.  

I sesjonen "Teknologi og veg" settes det smarte samspillet mellom bil og veg i fokus. Stadig mer avanserte sensorer og programvare for bil og vei bidrar til nye smarte løsninger, som gir en mer effektiv, sikrere og klimavennlig transport. 

Vi kommer blant annet få høre Nilmar Lohne fra Triona, beskrive utviklingstrender og vise til eksempler fra prosjekter som gir nytte for både billister, trafikanter og bedrifter. Tore Jensen fra GeoData vil vise hvordan teknologiske verktøy for planlegging, hvor lokasjon og geografisk forståelse står sentralt, vil bringe oss nærmere faktabaserte løsninger som vil være avgjørende for å bygge fremtidens smarte vegløsninger. Hør også
 Eric Mark Huiteme fra IBM snakke om den 3D printede autonome minibussen Olli og det nye EU prosjektet Autopilote. 


Dagen avrundes med en visningstur til en autonom minibuss som om kort tid er å finne på norske veier. Olav Madland, leder av SmartCity i Acando, orienterer om hva dette kan bety for Norge.

Dette dag for faglig påfyll og nettverksbygging. Sjekk nettsiden for mer informasjon om foredragsholdere og program. Bli med du også!

PRAKTISK INFO
Tid:  21. september 2016
Sted: Hotel Bristol, Oslo (Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo)
Pris: 1990,- eks.mva


ØNSKER DU BLI PARTNER?  
Ta kontakt med prosjektleder
 Bjørn Stockman


FØLG TU EVENT
Nettside   
Facebook   Instagram    Youtube 


 
KONTAKT

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef 
917 36 393 | 
terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder
915 96 266 |  
Bjorn.stockman@tu.no
Lizette Lindmark, Event Manager
462 37 279 | 
lizette.lindmark@tu.no
Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger
913 72 670 | 
jarle.skoglund@tu.no

 


Teknisk Ukeblad AS/
Våre Veger


Grensen 3, 0159 Oslo
Org nr: 996 132 560