Copy
Incestslachtoffers in hun kracht door regressietherapie * Nieuwe regressietherapeuten geboren * Huilbaby's

IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Tevredenheid opleiding toegenomen
Geboorte nieuwe regressietherapeuten
Introductieweekend Transpersoonlijke regressietherapie
Incestslachtoffers weer in hun kracht
Scriptiepresentaties 

(Klik op de links om direct te gaan naar het onderwerp van je keuze)Welkom


Beste lezer,
 
De zomer is begonnen. Op 29 juni nam weer een groep Tasso-studenten hun diploma in ontvangst. De einddag werd zoals gebruikelijk feestelijk afgesloten met odes, diploma’s en een borrel. Het thema van de dag was minder feestelijk, maar wel erg boeiend: regressietherapie bij incestslachtoffers. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Ook twee afgestudeerden aan het woord over hun eindproject en hun ervaringen met de opleiding.
 
We wensen je veel leesplezier en een zonnige zomer!
 
Tasso Instituut.Tevredenheid opleiding toegenomen

Tasso Instituut houdt elk jaar evaluaties onder de studenten. Tasso hecht veel waarde aan de meningen van studenten, zodat de opleiding steeds verder kan verbeteren. En dat blijkt uit de cijfers, de tevredenheid over de opleiding Transpersoonlijke regressietherapie is weer toegenomen. Dit is nu gemiddeld een 8,4 in plaats van de 8,2 van vorig jaar. Ook zijn er weer mooie uitspraken gedaan door studenten. ‘Deze opleiding, dit beroep is een combinatie van alles wat ik leuk vind: geschiedenis, liefde voor taal en speurwerk. Wat wil je nog meer?’ ‘Ik heb grote stappen in mijn persoonlijke proces gezet, zodat ik nu licht en onbezwaard en met veel vertrouwen door het leven beweeg. Dit is voor een aanzienlijk deel op het conto van de opleiding te schrijven.’
Klik hier voor meer meningen van oud-studenten.Geboorte nieuwe regressietherapeuten


Op 29 juni nam een aantal Tasso-studenten hun diploma Transpersoonlijke Regressietherapie in ontvangst. Hans ten Dam schreef zoals gebruikelijk een persoonlijke ode voor elke gediplomeerde. En op hun beurt hadden de gediplomeerden verrassingen in petto voor de staf.
 
Hans ten Dam draagt elk jaar een ode voor aan studenten die hun diploma in ontvangst nemen. Soms wat cryptisch voor de toehoorders, soms zelfs voor de ontvangers, maar altijd rijmend, vaak humoristisch en doorspekt met ervaringen die gedurende de opleiding zijn opgekomen of inspelend op het thema van hun scriptie.
 
Ook de afgestudeerden hadden verrassingen in petto voor de Tasso-staf. Zij hielden enkele toespraken, deelden bossen bloemen uit én beschuit met muisjes, vanwege de ‘geboorte’ van nieuwe therapeuten. Ook zongen zij een fraai, zelfgeschreven lied met het volgende refrein:
Want drie jaar bij Tasso
Dat geeft wijsheid en moed
En wij danken ons leerteam
Het vangnet is goed

Een deel van het liedje horen? Klik hier voor onze Facebookpagina met de video.
Klik hier voor meer foto's van de diploma-uitreiking. Met dank aan fotograaf Rinus van Norde!

 

Introductieweekend Transpersoonlijke Regressietherapie

Heb je interesse in de opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie? Kom proeven van de Tasso-technieken, maak kennis met begeleiders en onderga groepsessies en een individuele sessie tijdens het introductieweekend op 7, 8 en 9 september in Kuinre.
De opleiding start weer op 21 september 2012 in Maarn of in januari 2013 in Ossendrecht. Heb je wel belangstelling voor de opleiding, maar kun je niet naar het introductieweekend? Neem dan contact met ons op voor verdere inlichtingen of om een persoonlijke afspraak te maken.Incestslachtoffers weer in hun kracht door regressietherapie
 

Het Tasso-studiejaar eindigde met een bijzondere dag. Paula Repi, afgestudeerd aan Tasso Instituut en Trisha Caetano, één van de internationale coryfeeën op het gebied van regressietherapie, spraken over het werken met incestslachtoffers. Het Tasso-studiejaar eindigde met een bijzondere dag. Paula Repi, afgestudeerd aan Tasso Instituut en Trisha Caetano, één van de internationale coryfeeën op het gebied van regressietherapie, spraken over het werken met incestslachtoffers. 

Voor de lunch hield Paula Repi een lezing. Haar eigen ervaringen met misbruik in haar jeugd hebben haar de weg naar regressietherapie doen vinden. Eerst als cliënt, later als student bij Tasso en inmiddels heeft ze zoveel kracht verworven dat ze haar eigen ervaringen met incest gebruikt om andere incestslachtoffers te helpen. De Amerikaanse Trisha Caetano was één van de regressietherapeuten van het eerste uur en heeft veel gewerkt met incestslachtoffers.
 
Beschadigd vertrouwen
Zowel Paula Repi als Trisha Caetano benadrukken de ernst van zulke jeugdtrauma’s. Zeker als het misbruik gebeurt door de directe ouder of verzorger. Als degene die een kind zouden moeten beschermen tegen gevaar zelf de grootste bedreiging vormen, is het vertrouwen van het kind (later de volwassene) in anderen meestal ernstig beschadigd. Ook in de therapie kijkt een misbruikslachtoffer veelal eerst de kat uit de boom. Het proces neemt vaak meer sessies in beslag dan bij andere trauma’s die we verhelpen met regressietherapie.
 
Verdrongen trauma’s
Maar… beide regressietherapeuten geven aan dat er heel veel winst te behalen is met regressietherapie. Cliënten krijgen helderheid over wat er gebeurd is. Niet altijd weten ze meer dat er misbruik heeft plaatsgevonden. Als overlevingsmechanisme zijn de trauma’s verdrongen, maar als het slachtoffer een jaar of dertig is ontstaan er vaak barstjes: er komen flashbacks op of de persoon krijgt lichamelijke of emotionele klachten.
 
De waarheid heelt
De waarheid heelt de oude wonden en door energie-uitwisseling met de plegers krijgt de cliënt veel van haar of zijn oorspronkelijke kracht terug. Vaak als dit gebeurt kan de cliënt het verleden accepteren en vindt diegene ook juridische stappen niet meer nodig. Juridische stappen raden de therapeuten ook niet aan: het zorgt dat het slachtoffer nog verbonden blijft met de dader. Door regressietherapie zien beide therapeuten dat soms generaties lang misbruik in een familie gestopt wordt. Het Tasso-studiejaar eindigde met een bijzondere dag. Paula Repi, afgestudeerd aan Tasso Instituut en Trisha Caetano, één van de internationale coryfeeën op het gebied van regressietherapie, spraken over het werken met incestslachtoffers. Het Tasso-studiejaar eindigde met een bijzondere dag. Paula Repi, afgestudeerd aan Tasso Instituut en Trisha Caetano, één van de internationale coryfeeën op het gebied van regressietherapie, spraken over het werken met incestslachtoffers. Het Tasso-studiejaar eindigde met een bijzondere dag. Paula Repi, afgestudeerd aan Tasso Instituut en Trisha Caetano, één van de internationale coryfeeën op het gebied van regressietherapie, spraken over het werken met incestslachtoffers.   

De trots van Tasso: scriptiepresentaties
 

Elk jaar werken derdejaars Tassostudenten aan een zelfgekozen eindproject. Vaak een scriptie waarvoor ze onderzoek doen. Met veel trots kijkt de Tasso-staf aan het eind van het studiejaar naar de presentaties van de resultaten. Hieronder twee pas afgestudeerden aan het woord over hun eindproject en bevindingen en hun ervaringen bij Tasso.  


'Waar komt ons vak eigenlijk vandaan?'Naam: Mildred van Norde
Leeftijd: 55 jaar
Beroep: tekstschrijver

Hoe kijk je in z’n algemeenheid terug op je studie bij Tasso? Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd of ervaren?
‘Ik mag me nu bijna officieel regressietherapeut noemen en daar ben ik trots op. De driejarige opleiding was voor mij persoonlijk een ontdekkingsreis en niet alleen voor wat betreft de leerstof; vol verbazing en bewondering sloeg ik de ontwikkeling gade van mijn medestudenten, terwijl datzelfde (soms ongemerkt) ook met mij gebeurde. Vraag de mensen in mijn directe omgeving of ik ten opzichte van vóór de opleiding veranderd ben en je zult als antwoord een volmondig “ja” krijgen. Hoe dan? Ik heb het belangrijkste goed gekregen dat ik nodig had: zelfvertrouwen.’

Wat was het onderwerp van je scriptie en waarom heb je dat gekozen?
‘Mijn scriptie Schakels beschrijft de geschiedenis van de regressietherapie, de beroemde wetenschappers die hun steentje bijdroegen met soms ogenschijnlijk onbeduidende uitvindingen of onwaarschijnlijke bedenksels , en een deelvertaling van Les vies successives van Albert de Rochas.
Het onderwerp kwam bij toeval op mijn pad. Ik kwam de naam van Albert de Rochas een aantal keren tegen in het boek Reïncarnatie, Denkbeelden en Ervaringen van Hans ten Dam, die hem aanhaalt als iemand die gezien kan worden als de grondlegger van de hedendaagse regressietherapie. Niet omdat hij regressie gebruikte om therapie toe te passen of de eerste zou zijn die het begrip reïncarnatie lanceerde. Maar hij paste daadwerkelijk met succes geheugenregressie toe op veel proefpersonen en kwam daarbij in de prenatale fase, het tussengebied (tussen levens in) en in vorige levens terecht en beschreef het verloop van deze sessies nauwkeurig. En dáármee was hij de eerste.
Het boek bestaat alleen in de Franse taal, een taal die niet iedereen machtig is. Ik bedacht dat ik het voor mijn scriptie zou kunnen vertalen en begon daar enthousiast aan, maar voor de hele vertaling heb ik meer tijd nodig dan ik verwachtte.
Tijdens het lezen van het boek kwam er een vraag bij me op: Hoe was De Rochas eigenlijk op het idee gekomen om geheugenregressie te gaan doen? Ik besloot die vraag te beantwoorden en de scriptie Schakels te noemen: Met wat en wie is de ontdekking van de mogelijkheid van geheugenregressie eigenlijk begonnen en hoe ging dat precies verder?’

Wat zijn je belangrijkste bevindingen en conclusies?
Klik hier om verder te lezen...


'Een kind dat huilt, moet niet "gepamperd” maar gehoord worden’Naam:        Lieke van der laan
Leeftijd:     56 jaar
Beroep:     wijkverpleegkundige, nu werkzaam als kraamverpleegkundige.
                      
Hoe kijk je in z’n algemeenheid terug op je studie bij Tasso? Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd of ervaren?
‘Ik heb voor Tasso alles in mijn leven wat ik ervaren heb en moeilijk vond en me verwarde, weggestopt. Zelf hield ik me voor de gek: ‘het is over en voorbij, dus niet zeuren en gewoon doorgaan met leven’. Dat doe je dan, maar het blijft onbewust sudderen en broeien en je voelt je niet happy, terwijl je niet weet waarom.
Door deze studie ben ik erachter gekomen dat wegstoppen niets oplost. Het moet anders, het moet op de Tasso-manier. Gewoon helemaal door het proces heen, liefst van A tot Z. Vele kindsdelen en zielendelen ophalen en uitwerken zodat je zaken kunt helen of loslaten na de verwerking. Een zware klus, maar het is zeer de moeite waard.
In feite heb ik mezelf teruggevonden. ik voel nu een innerlijke rust die niemand me meer af kan nemen. Wat er nu is, staat er als een blok, zo heb ik ook mijn zelfrespect en zelfvertrouwen teruggevonden. Ik ben een gelukkiger, blijer en vrijer mens. En ik heb veel meer rust in mijn hoofd, heerlijk is dat.’

Wat was het onderwerp van je scriptie en waarom heb je dat gekozen?
‘Huilbaby’s. Opsporen van mogelijke oorzaken en het verminderen van problemen door toepassing van regressietherapie. In mijn vroegere werk als wijkverpleegkundige kwam ik regelmatig in contact met radeloze ouders met een huilbaby. Als er geen fysieke oorzaak te vinden was, schoten de adviezen en tips hier meestal te kort.
Zelf heb ik vier kinderen, waarvan het tweede kind een echte huilbaby is geweest. Met al mijn ervaring als wijkverpleegkundige en goedbedoelde adviezen van mijn collega’s toentertijd voelde ik me niet geholpen door de reguliere hulpverlening. Ik heb in die periode vele onaangename gevoelens ervaren die naar mijn gevoel een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van mijn zoon en mijzelf. Vandaar dit onderzoek.’
  
Wat zijn je belangrijkste bevindingen en conclusies?
Lees hier verder...
Copyright © 2012 Tasso Instituut, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp