Copy
In deze nieuwsbrief leest u meer over "Zorg op afstand"; een herinnering voor de ledenactie "Tientje voor een vriendje". en enkele tips van onze vrijwilligers.
Nieuwsbrief juli
De vakantieperiode is aangebroken maar ook in de zomerperiode ontvangt u van HSlnet een nieuwsbrief met heugelijk nieuws. De eerste maatschappelijke dienst "Zorg-op-Afstand" komt steeds dichterbij. Ook weer een aantal tips van onze vrijwilligers, nieuws van de ledenraad en u kunt lezen wanneer u boetevrij kunt overstappen van de ene naar de andere dienstaanbieder. Ook herinneren wij u nogmaals aan de actie "Tientje voor een vriendje".

 
Informatie centrum
Het informatiecentrum (Jan Deckersstraat 29 in Heeze) is open op dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.30 uur. In de winkel treft u vrijwilligers aan van HSLnet. Zij beantwoorden uw vragen over HSLnet en kunnen u adviseren over het aansluiten van uw telelvisie, telefoon en computer. Ook helpen zij u in het maken van een keuze voor één van de dienstaanbieders.

Heeft u problemen met de levering van uw diensten op internet, televisie of telefoon, bel dan altijd eerst uw provider Plinq, TriNed of CanalDigitaal.
Nieuwe dienst Zorg-op-Afstand steeds dichterbij
Na de nodige voorbereidingen, hebben we een proefopstelling voor Zorg-op-Afstand gerealiseerd in de Zuidzorg locatie aan de Jan Deckersstraat 6 in Heeze. Er is een volledige Zorg-op-Afstand omgeving opgebouwd in het Consultatiebureau waarmee Zuidzorg Heeze een rechtstreekse verbinding heeft met de zorgcentrale van Zuidzorg Veldhoven. Deze zorgcentrale is altijd bemand en heeft een uitstekende beeld- en geluidverbinding met de cliënt, waardoor Zorg-op-Afstand geboden kan worden. In de proefopstelling is de "cliënt" nog Zuidzorg Heeze. Zuidzorg Heeze gaat met de proefopstelling de nodige testen uitvoeren. Indien deze testen succesvol blijken, worden spoedig een aantal Zuidzorg/HSLnet klanten aangesloten op de Zorg-op-afstand dienst om ook deze dienst goed te testen bij cliënten.
 
De ledenraad behartigd uw belangen
HSLnet is een coöperatieve vereniging. En zoals in alle verenigingen hebben de leden het laatste woord. HSLnet heeft enkele duizenden leden. Het is ondoenlijk om al deze leden mee te laten beslissen over bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarcijfers of over benoemingen van bestuurders van de vereniging. Daarom is bij de oprichting van Coöperatie HSLnet u.a. ervoor gekozen om de bevoegdheden van de leden te laten uitoefenen door een ledenraad. In deze ledenraad hebben 21 personen zitting die in het vorig najaar uit en door de leden zijn verkozen.
De ledenraad heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van de leden van de Raad van Beheer. Maar de ledenraad voelt zich allereerst dé behartiger van de belangen van de leden van de coöperatie. In de bijeenkomsten van de ledenraad - zo eens in de 2 à 3 maanden - laat de ledenraad zich bijpraten door de Raad van Beheer en de directie. En gaat vervolgens met hen in discussie. Juist in deze rol, behartiger van de belangen van de leden, moet de ledenraad weten wat er bij de achterban, de leden, speelt. Welke wensen er leven, welke problemen worden ervaren. De ledenraad staat open voor alle mogelijke suggesties vanuit de leden. Zij doet dan ook bij deze een beroep op de leden om via het adres ledenraad@hslnet.nl van zich te laten horen.

Toekomst HSLnet
In de op 18 juni j.l. gehouden ledenraadsvergadering is een werkgroep ingesteld die zich buigt over de toekomst van HSLnet. Onderwerpen als "wat willen/kunnen we als coöperatieve vereniging nog meer voor onze leden doen" en "welke nieuwe diensten zou HSLnet kunnen/moeten ontwikkelen" komen in de discussies van de werkgroep aan de orde. 
De ledenraad is ervan overtuigd dat bij de leden goede en behartigenswaardige ideeën over deze onderwerpen leven. Ze wil ze graag horen om die in de discussies te betrekken. Het woord is aan de leden: ledenraad@hslnet.nl.
 
Recent heeft er een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de ledenraad. De heer Jan Waterschoot heeft wegens drukke andere werkzaamheden zijn functie in de ledenraad neergelegd. We verwelkomen de heer Piet Schoenmakers uit Leende als nieuw lid. Piet Schoenmakers was tijdens de verkiezing degene die vanuit Leende de meeste stemmen na Jan Waterschoot heeft gekregen.
Tientje voor een vriendje is terug!
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de actie "Tientje voor een vriendje" is terug. HSLnet zorgt daarvoor! Wij hebben dat immers beloofd en maken graag waar wat we beloven.
 
Uiteraard geldt deze actie alleen voor HSLnet leden die een contract hebben met één van de dienstaanbieders (Plinq, TriNed of CanalDigitaal). Vergeet niet alsnog door te geven naar welke vereniging uw tientje gedoneerd mag worden. U dient ook het rekeningnummer van de vereniging en de tenaamstelling van de rekening te vermelden. Alleen als alles is ingevuld kan HSLnet het tientje doneren.  Zorg dat u het rekeningnummer en de tenaamstelling van uw vereniging bij de hand heeft en klik dan op deze link. (Doe dit wel voor 31 augustus 2014 want dan sluit deze actie).

Meer tientjes voor uw vereniging?
Kent u nog mensen die geen lid zijn van HSLnet, moedig hen dan aan om ook lid te worden. Ook zij kunnen dan een tientje laten doneren aan een vereniging.
In Heeze-Leende is het middel glasvezel, het doel is verbinden en vernieuwen.
Tips van onze vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn echt heel kundig op computer en internet gebied. Zij hebben allerlei handige tips die zij graag met de leden delen. Als u op de website http://help.hslnet.nl kijkt, vindt u bijvoorbeeld informatie over hoe u uw IPTV en HDMI op de TV instelt en wat u kunt doen als uw afstandsbediening niet werkt. Ook treft u informatie aan hoe u uw privacy kunt verbeteren op Facebook en Twitter. Tal van vragen en antwoorden op de meest voorkomende problemen vindt u op deze site. Neem dus regelmatig een kijkje op http://help.hslnet.nl.  

U kunt ook de hulp van één van de vrijwilligers aanvragen door een mailtje te sturen naar help@hslnet.nl. Zodra wij uw mail ontvangen hebben, neemt één van de vrijwilligers contact met u op om u te adviseren. Komt u er dan telefonisch samen niet uit, dan kan men ook een afspraak met u maken, om bij u aan huis te komen. 
Klachten? Meld ze niet via Social Media!
Helaas zien we steeds vaker dat social media misbruikt worden om persoonlijke klachten te uitten. De meest efficiënte manier van klachten melden is gewoon persoonlijk contact zoeken met de helpdesk van uw dienstverlener. De helpdesk kan uw historie erbij nemen en kan u zo beter van dienst zijn. 

Bent u klant bij Plinq? 
Bel dan met de klantenservice. Zij zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 088-7768444 (optie support). Buiten de openingstijden van de klantenservice kunt u hier een voicemail achterlaten. De storingsdienst beluistert deze voicemail en zal uw melding oppakken. Mailen kan ook naar support@plinq.nl
Bent u klant bij Trined?
Bel dan met de klantenservice. Zij zijn van maandag tot zondag van 08.30 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0800-8030. Mailen kan ook naar klantenservice@trined.nl.
Bent u klant bij CanalDigitaal?
Dan kunt u uw storing melden via internet: Dit kan 24 uur per dag op www.canaldigitaal.nl/klantenservice. Op deze pagina vindt u rechtsonder het kopje “Contact per e-mail”. Daarnaast kunt u uw storing ook telefonisch melden via de klantenservice van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. 0900-4044404 (€ 0,15 pm met max. van € 1,=).
Minder geluid bij wijkstation Spinner in Heeze
Eind juni is er onderhoud gepleegd aan de wijkstations (POPs) naar aanleiding van klachten over de geluidsproductie. Daarbij zijn filters vervangen en instellingen aangepast. En dat was hard nodig zoals u op de foto's kunt zien. De airco's werken nu veel minder hard, beter voor het mileu en voor de energierekening van HSL. Ook voor u levert het iets op namelijk veel minder geluidsoverlast.
Wanneer kunt u boetevrij overstappen?
Als u een contract heeft getekend bij een dienstaanbieder dan kunt u na één jaar, weer op ieder gewenst moment overstappen naar een andere provider. Ook kunt u overstappen als uw dienstaanbieder tussentijds de tarieven verhoogd of als uw dienstaanbieder de algemene voorwaarden aanpast. Kijk voor een uitgebreide toelichting naar de ombudsman. Ook vindt u hier informatie over de mogelijkheid om uw betaling aan uw provider op te schorten als uw provider niet doet wat hij belooft.
CanalDigitaal
Alle providers die hun diensten via ons HSLnetglasvezel aanbieden moeten aan bepaalde voorwaarden van levering en dienstverlening voldoen. CanalDigitaal voldoet daar op dit moment niet aan. Daarom vinden er dagelijks gesprekken plaats tussen de directie van HSLnet en CanalDigitaal om ervoor te zorgen dat CanalDigitaal de dienstverlening en service aan de klanten verbetert. Naar aanleiding hiervan zal CanalDigitaal komende week bij haar klanten een brief bezorgen waarin ze haar excuses aanbiedt en waarin ze terugkomt op de facturatieproblemen die de afgelopen maanden zijn ontstaan. Ook krijgen klanten een extra dienst en tot het einde van het jaar gratis een aantal betaalzenders aangeboden ter compensatie voor het nog niet gereed zijn van de extra functies. Besloten is dat CanalDigitaal op dit moment geen nieuwe klanten werft. Zij besteden hun tijd nu enkel en alleen aan het verbeteren van de dienstverlening aan bestaande klanten. Uiteraard zijn nieuwe klanten die zelf bewust de keuze maken voor CanalDigitaal wel van harte welkom en dat geldt zeker ook voor TriNed en Plinq.
Volg ons op Twitter   Word vriend op Facebook   Stuur deze nieuwsbrief door  
Copyright © 2014 Coöperatie HSLnet u.a., Alle rechten voorbehouden
Klik hier om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen   Werk uw gegevens bij