Copy
Open in je browser
Nieuwsbrief juni 2018
Met slechts EUR 9 per maand help ook jij een vrouw op weg naar zelfredzaamheid. Klik hier voor de mogelijkheden!

Organisation for Community Development

In het najaar van 2017 is samen met onze nieuwe lokale partner OCD in India een project opgestart dat draait om de groep van vissersvrouwen die behoren tot de inheemse bewoners de Mukkuvars. Ondanks de enorme stijging van het inkomen van de visserijsector in de afgelopen decennia, is de levensstandaard nog steeds onveranderd en onzeker voor traditionele vrouwelijke visverkopers.

Hun situatie is nog steeds schrijnend omdat ze op verschillende manieren worden uitgebuit en misbruikt. Gewetenloze geldschieters, corrupte lokale functionarissen en verwaarlozing door hun eigen gemeenschap, nog verergerd door hun gebrek aan opleiding en kapitaalmiddelen, hebben het hun onmogelijk gemaakt om vooruitgang te boeken in hun leven.
 

Kopvisserij

Dit project richt zich op vrouwen die actief zijn in kopvisserij. Ze verdienen hun brood door vis te verkopen: de vis die ze willen verkopen dragen ze de hele dag op hun hoofd. Ze hebben een lagere sociaaleconomische status in de vissersgemeenschap omdat ze meestal arme weduwen zijn met kinderen om te ondersteunen of het zijn vrouwen van mannen die niet in staat zijn om het gezin te ondersteunen vanwege ziekte of alcoholisme. Als ze zes dagen per week werken, verdienen ze EUR 43 per maand.

Het eerste jaar: 25 vrouwen

In het eerste jaar ontvangen 25 vrouwen ieder een microkrediet van EUR 218. Daarnaast nemen ze deel aan diverse trainingen zoals lezen, rekenen en boekhouding. Ook leren ze nieuwe vaardigheden voor de visverwerking waarmee ze waarde aan hun producten toevoegen. De groep vrouwen die is geselecteerd zijn de meest kwetsbare traditionele kopvissers van Mukkuvar. Deze vrouwen zijn weduwe, van middelbare leeftijd, en kunnen niet lezen. In het poverty assesment scoren ze onder de armoedegrens.

In oktober 2017 hebben de vrouwen hun lening ontvangen en hun eigen icebox. Daarna hebben ze verschillende trainingen gevolgd op het gebied van ondernemen en administreren, leiderschap en visverwerking. Tijdens de totale projectduur van 5 jaar zullen er 5 cycli zijn. Daarmee kunnen alle 125 vrouwen die geïdentificeerd zijn in het kader van het project een lening ontvangen.

Maak kennis met Jayammal

Jayammal, 45 jaar, is geboren en opgegroeid in het kustdorp Midalam in India. Zij verloor zowel haar ouders als man veel te vroeg. Om te overleven én haar twee dochters groot te brengen, begon ze vis te verkopen. Bij lokale geldschieters had ze EUR 250 tegen extreem hoge rente geleend. Daardoor was het voor haar het onmogelijk de lening terug te betalen.

Door haar enthousiasme en oprechte behoefte is ze gekozen als een van de 25 deelneemsters. Ze volgde de trainingen en ontving het microkrediet tegen een reguliere rente. Met deze lening verdient ze nu EUR 62 per maand. De schuld aan de geldschieters is ze aan het terugbetalen. 

Duurzame inkomstenvergroting bevorderen

Een van doelstellingen van dit project is om de geselecteerde vrouwen vrij te laten zijn van de schuldenslavernij en duurzame inkomstenvergroting te bevorderen. Onder andere via de verkoop van droge visproducten. Dit is een geleidelijk proces. Het project is écht een succes wanneer de vrouwen schuldenvrij zijn, meer inkomsten hebben, een betere gezondheid krijgen én ze zich beter onderwijs voor hun kinderen kunnen veroorloven. Het is de doelstelling dat juist de kwetsbare kinderen toegang krijgen tot het basisonderwijs. We verwachten dat het project ook zal bijdragen aan het verminderen van discriminatie, stigmatisering en isolatie van vissersvrouwen.

Ontwikkelen van ondernemerschap en leiderschap

De vaste kern van OCD bestaat uit 9 medewerkers. Daarnaast zijn er 28 vrijwilligers vrijwel elke week op pad voor OCD. Stuk voor stuk vrouwen die actief bezig zijn met het mobiliseren van gemeenschappen, verzorgen van toegang tot de bancaire wereld voor de bevolking, ondernemerschap en leiderschap en lokale kennisontwikkeling op het gebied van microkredieten. De vrijwilligers spelen een cruciale rol in de programma's voor de ontwikkeling van vrouwen en kinderen en fungeren als knooppunt tussen de gemeenschappen en het OCD-projectteam. OCD is een van de NGO’s die actief betrokken was bij de redding, hulpverlening, rehabilitatie en herstel van de activiteiten in de kuststrook van Kanyakumari.

Samen maken we het verschil

Microkrediet voor Moeders gelooft in de kracht van het kleine. Door samen met onze lokale partners én onze partners in Nederland het verhaal van onze vrouwen te vertellen, kunnen wij de bekendheid van microkrediet vergroten en ondernemerschap in Azië stimuleren.

Copyright © 2018 Microkrediet voor Moeders, Alle rechten voorbehouden