Copy
Open in je browser
Januari 2019

Woord van het bestuur

Allereerst wensen we iedereen die Microkrediet voor Moeders een warm hart toedraagt een sprankelend en gezond 2019!

In onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar blikken we traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. 2018 was een jaar waarin weer veel projecten zijn bezocht en nieuwe projecten zijn gestart. En een jaar met veel media aandacht dankzij onze nominatie voor de NRC Charity Awards. 

Onze Programma Managers zijn ook voor 2019 volop in gesprek met lokale partners over van nieuwe microkredietprojecten. We bereiken zo weer andere groepen vrouwen die we met een microkrediet kunnen helpen een eigen bedrijfje te starten en economisch zelfstandig te worden. Daarnaast willen we dit jaar meer werken aan trainingen voor de vrouwen.

We zullen in 2019 extra aandacht besteden aan de impact van onze projecten. Onlangs zijn twee vrijwilligers gestart als Project Managers Impact Microkrediet en hebben we in een sessie met het managementteam de globale plannen uitgezet. Hierover uiteraard meer dit jaar!

Natuurlijk kunnen we dit alleen met de hulp van jullie allemaal in Nederland. Onze geweldige vrijwilligers, donateurs en partners. We hopen dat we in 2019 ook weer op jullie steun mogen rekenen. Maak er een mooi jaar van.

Tieneke, Sonja, Marietje en Annemieke

Onze projecten

We werken momenteel samen met 31 lokale partners in 8 landen. Dit jaar bezochten onze vrijwilligers partners in India, Nepal, Vietnam en Laos. Tijdens deze bezoeken evalueren we bestaande projecten en voeren we gesprekken over de nabije toekomst en eventuele uitbreidingen. Alle bezoeken doen onze vrijwilligers in hun eigen tijd, nemen vakantiedagen op van hun betaalde baan en dragen de kosten deels zelf. Een enorme betrokkenheid waar wij niet zonder kunnen!

In 2018 hebben we honderden nieuwe vrouwen in 7 landen geholpen aan een microkrediet voor de de opstart of uitbreiding van hun bedrijfje. Ook zijn we een samenwerking gestart met 3 nieuwe lokale partners in Laos, Indonesië en Vietnam. Allen zeer sterk verbonden met de lokale gemeenschap en ervaren in het begeleiden van achtergestelde vrouwen naar meer zelfstandigheid.

Zo is MHP een van onze nieuwe lokale partners actief in Bokeo provincie, Noord-Oost Laos. In deze regio leven zeer arme families die volledig afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw. We steunen een project waarbij 35 vrouwen in 2 tot 3 jaar intensief worden begeleid in ondernemerschap door inkomsten te genereren uit nevenactiviteiten, zoals met handgemaakte bamboe producten. MHP staat onder leiding van een vrouw, die door haar betrokkenheid en aanzien een voorbeeld is voor vrouwen in de lokale gemeenschap. Ook onze Programma Manager was onder de indruk van haar aanpak en krachtige persoonlijkheid!

Female Leadership Journey

In 2018 hebben we onze partner NESED bezocht. De ontmoeting met de vrouwen maakte een onvergetelijke indruk. Er was voldoende tijd om met de vrouwen te praten en te horen wat het microkrediet betekent.

De leningen zijn op verschillende manieren gebruikt: voor een weefgetouw, voor een winkeltje, of voor palmbladeren om manden te vlechten. Een van deze vrouwen wil met een volgende lening een naaimachine kopen om voering in de mandjes te kunnen maken zodat ze de manden voor een betere prijs kan verkopen. Spontaan is door de deelneemsters toegezegd dit bedrag voor een naaimachine in te zamelen via een crowdfundingsactie. En dat is ondertussen ruimschoots gelukt!

Terwijl je deze nieuwsbrief leest is een groep van 16 vrouwen al weer terug uit Vietnam voor de 10e editie van de Female Leadership Journey. En zijn de voorbereidingen voor de Female Leadership Journey van 31 januari tot en met 10 februari 2020 naar India in volle gang.

Kookmaand

In oktober zijn weer verschillende diners en kookworkshops voor ons georganiseerd. Het is mooi om elk jaar weer te zien hoe samen eten elkaar verbind. Dit jaar hebben we tijdens de Kookmaand voor het eerst onze eigen wijnactie opgezet. Samen met Provinto wijnadvies hebben we een mooie selectie van verschillende rode en witte wijnen gemaakt. Van elke doos wijn die tijdens de wijnactie werd verkocht, hebben we een donatie van EUR 11 mogen ontvangen. Een sympathieke actie die we zeker in het komende jaar zullen herhalen.

Dank je wel!

We geloven in de kracht van het kleine. In de kracht van netwerken. In de kracht van ondernemerschap. Zonder de particulieren, bedrijven en stichingen in Nederland die ons een warm hart toedragen, ons financieel steunen, of onze acties steunen kunnen we onze missie niet waarmaken. Door samen met onze lokale partners én onze partners in Nederland het verhaal van onze vrouwen te vertellen, kunnen wij de bekendheid van microkrediet vergroten en ondernemerschap in Azië stimuleren. Samen maken we het verschil.

Copyright © 2019 Microkrediet voor Moeders, Alle rechten voorbehouden