Copy
Dopis ředitelů správ národních parků České republiky poslancům
View this email in your browser
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

poslanecká sněmovna bude v nejbližších dnech rozhodovat o konečné podobě novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění pravidla fungování národních parků. Toto hlasování je klíčové a mám za to, že situace je natolik vážná, že jsem si dovolil využít náš newsletter a obracím se na vás s následující informací a žádostí. 

Poslanci mají na stole verzi, kterou schválili na začátku prosince, ale také druhou, pozměněnou v polovině ledna Senátem. Zatímco "sněmovní" návrh významně zlepšuje současnou ochranu přírody v národních parcích, ten senátní by ji naopak zásadně omezil. 

Národní parky zaujímají prostor pouhého 1,5 % území naší země. Tady chráníme to nejcennější, co v naší přírodě zbývá. Senátní verze novely bohužel narušuje samotnou podstatu pojmu národní park. Popřeny jsou v ní dlouhodobé cíle této kategorie chráněných území, zejména ochrana nenarušené přírody. 

Spolu s kolegy řediteli z ostatních českých národních parků jsme se proto rozhodli společně v otevřeném dopise vyzvat všechny poslance, aby odmítli pozměňovací návrhy senátorů a naopak setrvali u původní verze, kterou velkou většinou hlasů sami schválili na začátku prosince 2016. 

Budeme rádi, když nás v tomto úsilí jakkoliv podpoříte. 

Tomáš Rothröckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí

Přečtěte si také: 
Svatomír Mlčoch: Proč Senát degraduje národní parky?
Robin Böhnisch (ČSSD): Národní parky v ohrožení
Vědci: Senátní úpravy pravidel pro národní parky ohrozí přírodu
21. února 2017 - Konec národních parků v Česku? (www.mzp.cz)
Copyright © 2017 Správa Národního parku Podyjí, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp