Copy
Novinky z Národního parku Podyjí
Milí přátelé,

barevný podzim v Podyjí právÄ› vrcholí. KromÄ› zbarvujících se listů stromů tu můžete mít Å¡tÄ›stí i na nÄ›které pozdnÄ› kvetoucí rostliny. Také letos opÄ›t vybíráme Dobrý skutek pro Podyjí. Pomoci nám můžete i vy, když se zapojíte do naší online ankety! 
 
Za Správu Národního parku Podyjí Vám zajímavé čtení přeje
David Grossmann
Pomozte nám vybrat Dobrý skutek pro Podyjí 2015
/ANKETA/ Oprava školy či kapličky, rekonstrukce stodol nebo hmyzí domky a úklid odpadky zaházeného koryta potoka. I letos hledáme Dobrý skutek pro Podyjí. Tři z kandidátů vybere Správa parku. O ceně veřejnosti můžete rozhodnout vy v naší online anketě. Dobrý skutek pro Podyjí za rok 2015 vyhlásí Správa parku v úterý 3. listopadu v 17:00 v Domě umění ve Znojmě. Více...
Podzimní květy: rozrazil, černýš i jarní koniklece a růže
/FOTOGALERIE/ Nejen listnaté stromy zpestÅ™ily podzim v Podyjí.  Kvetl fialový vÅ™es, růžová trávnička nebo růžovo-žluté palice černýše.  Podruhé po jarní sezónÄ› nezvykle vykvetly i koniklece či růžové keÅ™e. Více...
Vyhlašujeme 16. ročník výtvarné soutěže Příroda kolem nás
/XVI. ročník výtvarné soutěže/ - Do dalšího ročníku naší výtvarné soutěže pÅ™ijímáme kresby, malby či grafiky s motivy přírody. Autory mohou být dÄ›ti mladší patnácti let. Jejich práce nám můžete zaslat nejpozdÄ›ji do 31. 1. 2016.  Vybraná díla v nÄ›kolika kategoriích poté zveÅ™ejníme na naÅ¡em webu a vystavíme v návÅ¡tÄ›vnickém stÅ™edisku. Více...
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
AKCE PRO VEŘEJNOST
 
Říjen

24. 10. Ledovka 2014 – Å¡kody v lese nebo příležitost pro ekosystémy?
Prohlídka lokalit zasažených ledovkou v prosinci 2014 a ukázky péče o lesní ekosystémy. PÅ™ipravte se na zhruba 7 km trasu stÅ™ednÄ› těžkým terénem. 
Sraz: 9:45, pÅ™ed budovou NávÅ¡tÄ›vnického stÅ™ediska Správy NP Podyjí, ÄŒÃ­Å¾ov

26.10. Wandertag
Tradiční výlet po Národním parku Thayatal při příležitosti rakouského Dne státnosti.

Sraz: 14:00, Nationalparkhaus, Hardegg
Akci pořádá NP Thayatal, Více... 
 
Listopad
 
3.11. Vyhlášení ankety Dobrý skutek pro Podyjí
I letos oceníme významné počiny, které pomáhají Podyjí.
Začátek: 17:00, Dům Umění, Znojmo, Více...

19.11. Fórum Národního parku Thayatal
Každoroční zprávu o fungování Národního parku Thayatal přednese její ředitel Ludwig Schleritzko.
Začátek: 19:30, Nationalparkhaus, Hardegg
Akci pořádá NP Thayatal, Více...  

Prosinec
 
31.12. Silvestrovská vycházka k romantickému letohrádku
Tradiční rozloučení se starým rokem v zimní přírodě.
Sraz: 14:00, Lesná u kostela

31.12. Silvestrovská vycházka v Thayatalu
Se starým rokem se tradičnÄ› loučí i kolegové z Thayatalu. Na akci nebudou chybÄ›t ani sladkosti cukráře z Retzu. 
Sraz: 14:00, most v Hardeggu
Akci pořádá NP Thayatal, Více...  
V Podyjí změřili své síly zaměstnanci národních parků
Stovka zamÄ›stnanců ze vÅ¡ech čtyÅ™ českých národních parků se v polovinÄ› října setkala v Podyjí. KromÄ› vyměňování zkuÅ¡eností změřili své síly i v Å™adÄ› tradičních i ménÄ› obvyklých sportovních disciplín. 
Copyright © 2015 Správa Národního parku Podyjí, All rights reserved.
Nechci už tyto emaily dostávat    Aktualizovat moje údaje 

Email Marketing Powered by Mailchimp