Copy
Je kun deze email ook openen in je browser

Hey! Leuk dat je onze nieuwsbrief leest!

 

Welk nieuws staat voor je klaar?
Ben je of ken je een bevlogen projectleider energietransitie die bijdraagt aan bewonersgedreven wijkplannen? Iemand die goed de regie kan houden, maar in het begeleiden van processen ook een stapje terug kan doen. Iemand met gevoel voor ondernemerschap en iemand die ingewikkelde zaken simpel kan maken.
Check de vacature voor projectleider energietransitie
We zoeken een nieuwe collega die breed inzetbaar is. De ene week organiseer je een bijeenkomst over BewonersBedrijven, de volgende week interview je onze leden voor de website of verzamel je data voor onze buurtrechtenkaart. Je houdt van organiseren, hebt oog voor detail en bent ondernemend. 
Bekijk de vacature voor allround projectmedewerker
Actieve bewoners worden steeds ambitieuzer. Ze hebben meer en meer een aandeel in complexe ruimtelijke ordeningsprojecten, zoals de aanleg van een zonnepark of de inrichting van gezamenlijke sportvelden. Hoe bemachtig je als bewonersinitiatief een gelijkwaardige positie in het ruimtelijke ordeningsproces? Dat leer je in onze nieuwe training burgerplanvorming. Start: september.
Alle info over de training
Op meer en meer plekken werken gemeenten samen met bewonersinitiatieven. Actieve bewoners hebben vaak grootse plannen. Veel gemeenten zoeken dan ook naar nieuwe manieren om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven. In het werklab leren gemeenteambtenaren hoe ze het meeste kunnen halen uit de samenwerking met bewonersinitiatieven. 
Meer over de werklabs
Facebook
Twitter
Website
Geen copyright © 2019 LSA: deel alle info met iedereen!

Je krijgt deze mail omdat je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van LSA-activiteiten. Wij houden je graag op de hoogte!

Ons adres:
LSA
Korte Elisabethstraat 15-17
Utrecht, 3511 JG


Wil je iets veranderen in je inschrijving of je uitschrijven van onze lijst?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp