Copy
Center for Bygningsbevaring i Raadvad
RIGTIG GOD JUL OG GODT NYTÅR

ÅRET DER GIK
Det har været et begivenhedsrigt år hos Center for Bygningsbevaring i Raadvad med mange forskellige opgaver og to nye kollegaer. Vera Noldus og Dorthe Bendtsen står bl.a for opgaver inden for udvikling, formidling og værdisætning af fredede- og bevaringsværdige ejendomme. Opgaverne løses for både bygherrerådgivere, developere, statslige myndigheder og kommuner samt private husejere og spiller fint sammen med centerets øvrige arbejde med udarbejdelse af handlingsplaner, bygningssyn og eventuel efterfølgende projektering.

Værdisætning har i løbet af året været indfaldsvinklen til udfordrende opgaver, der spænder lige fra middelalderhuse til boligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne. Handlingsplaner er en naturlig forlængelse af vores mangeårige arbejde i Raadvads Bygningssyn, og vi hjælper i dag mange ejere med udarbejdelse af prioriterede og prissatte handlingsplaner til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, der tager udgangspunkt i bygningens bevaringsværdier.

2015 var også året, hvor vi modtog”Vejleprisen” for restaureringen af Vejle Vindmølle og året for startskudet af projekteringen på den fredede Sisimiut Kirke på Grønland, hvor vi er totalrådgivere. 
 

PROJEKTER - et lille uddrag af vores mange og forskelligartede opgaver

PUBLIKATIONER på trapperne
Centeret har netop afleveret manuskript til den længe ventede publikation ”Bevaringsværdige bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold” samt et manuskript til revidering af vejledningen ”Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier.” Begge publikationer ventes udgivet af Udlændinge, Integrations –og Boligministeriet i starten af det nye år.

Centeret har også afleveret manuskript til en ny vejledning for Erhvervsstyrelsen med titlen ”Lokalplanlægning med et bevaringssigte - En vejledning om lokalplanen som redskab til at sikre og udvikle de bevaringsværdige miljøer på landet og i byerne.” Vejledningen er sendt i høring i kommunerne og ventes udgivet i løbet af foråret 2016.
Kontakt: Anne Lindegaard og Søren Vadstrup

Sisimut kirke

Sisimiut kirke – totalrådgivning

Bethel Kirken i Sisimiut på Grønland, i daglig tale den "Blå Kirke", er et markant vartegn for Sisimiut og den tidlige kolonibebyggelse. Projektet for restaurering af kirkens indre tager udgangspunkt i den Blå Kirkes bevaringsværdier og historie, samt at bygningen fremover skal kunne rumme en permanent udstilling om missionen og kirkens historie, hvor de oprindelige malerier og genstande fra kirken også skal indgå. Kirkerummet skal tillige danne ramme om foredragsaftener, filmfremvisninger og koncerter. Bygningen skal således som noget nyt holdes opvarmet hele året. Ingeniørsarbejde på opgaven udføres af Orbicon i Kvistgård og Orbicon i Nuuk.
Kontakt: Anders Bæhr Nielsen.

Nyborg Slot

Vi er videre i fase 2 i arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot
På Slotsholmen i Nyborg skal de middelalderlige bygninger, Kongefløjen og Vagttårnet, restaureres. Der skal også opføres et helt nyt museum i tilknytning til de fredede bygninger – en helt unik situation, vi sjældent oplever i Danmark med en historisk bygning af den kaliber. Ud af seks teams er tre gået videre til fase 2 i konkurrencen om Nyborg Slot, og vi er med! Vi deltager som særlige rådgivere i værdisætning og restaurering i team med BBP ARKITEKTER, Tony Fretton Architects, Schønherr Landskab, Buro Happold rådgivende ingeniører, Eduard Troelsgård rådgivende ingeniører, Thomas Kampmann og Via Trafik. Den endelige vinder udpeges i marts 2016.
Kontakt: Dorthe Bendtsen.

Bogense

Bogense – opmåling af en bevaringsværdig bindingsværksgård
De gode, gamle opmålingsmetoder kan stadigvæk bruges! Vi har gennemført en traditionel opmålingsopgave, der udmundede i plan, snit og opstalter af gården, som skal danne grundlag for en projektering og en restaurering samt nyindretning af staldene.
Kontakt: Anne Lindegaard.

Hvalsø

Vi udvider SAVE - pakken og får borgerne på gaden og artikler i lokalpressen
Én af de SAVE-vurderinger, vi har gennemført i 2015, har kortlagt bevaringsværdier i Hvalsø, hovedbyen i Lejre Kommune. Udover selve SAVE-arbejdet med bebygget struktur og enkeltbygningsregistrering har vi udvidet vores ydelse med en aktiv indsats i lokalavisen, hvor vi skrev artikler om Hvalsøs bevaringsværdier og gode råd om vedligeholdelse af historiske huse. I tæt samarbejde med Lejre Kommune gennemførte vi også en gør-det-selv-dag, hvor borgerne var på gaden og fik tips til vedligeholdelse af deres egne bygninger. En samlet pakke giver en bredere forankring af SAVE-vurderingens resultater hos både forvaltning og borgere, så vi er kommet et skridt længere i den rigtige retning i forhold til at passe på de bevaringsværdige huse.
Kontakt: Dorthe Bendtsen.

Læsø

Læsø - Temalokalplan vedrørende tangtængede ejendomme med tilhørende vejledning
For Læsø kommune har Center for Bygningsbevaring udarbejdet en temalokalplan med vægt på en tilhørende vejledning. Lokalplanen for de tangtængede ejendomme er udarbejdet på baggrund af en tidligere udarbejdet SAVE-registrering.
Kontakt: Hans-Jørgen Hansen.

Helsingør

Helsingør Rådhus
Totalrådgivning vedrørende restaurering af facade opført i munkesten samt energiforbedring og reparation af glasmosaikruder. Tilstandsvurdering, prisestimat, udarbejdelse af projekt, udbud og byggestyring for etape 1 udført i 2014. Planlægning og budgettering af etape 2 til udførelse i 2015.
Kontakt: Anders Bæhr Nielsen.
 

KURSER OG UNDERVISNING
 
Vinterakademiet

Vinterakademi 2016
I marts 2016 afholdes et Vinterakademi om "Cirkulær Økonomi i Byggeriet"  i samarbejde med den grønne tænketank CONCITO og NCC og finansieret af GI. Vinterakademiet er et gratis, tværfagligt kursustilbud til studerende og nyuddannede. Med akademiet sætter vi fokus på bedre brug af det eksisterende byggeri: Genanvendelse af de gamle huse giver arkitektonisk mangfoldighed, historisk kontinuitet, og så ligger der energioptimerende potentialer i brugen af de originale materialer og teknikker.

Det er helt i vores ånd at være en del af Vinterakademiet: I Raadvad arbejder vi bl.a. for at forlænge levetiden af bygninger. Dermed mindsker vi produktion af nye materialer og nedbringer mængden af byggeaffald. Restaurering og transformation er også en arkitektonisk opgave: Tænkes der i højere grad ud fra stedets præmisser, kan der skabes holdbare, bæredygtige bygninger af høj kvalitet. Læs mere på http://vinterakademi.dk.
Kontakt: Vera Noldus.

Kursusrækken
 
Kursusrækken: Bygningsbevaring – teori og praksis 2015
Kursusrækken blev i år gennemført i samarbejde med Arkitekternes Efteruddannelse og bestod i år af 7 kursusdage.
Emnerne for kursusdagene spændte fra information om fredede og bevaringsværdige bygninger og deres interiør, facader, vinduer, energiforhold og tagbelægninger til beton i kulturarven.
Kontakt: Anne Lindegaard.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Masteruddannelsen ved arkteiktskolen i Oslo har været på kursusophold, hvor de er blevet undervist i nænsom bygningsbevaring.
Kontakt: Anne Lindegaard.

Smedekursus
 
Smedekursus – praktisk essesmedning for ingeniører
Der er afholdt et lille eksklusivt, praktisk essesmedekursus. Kursusdagen startede med koncentreret teori i kursuslokalet på 1. sal, hvorefter der var praktisk smedning ved essen i Raadvad Smedie resten af kursusdagen. Kursisterne smedede både søm og ildragere mm.
Kontakt: Anne Lindegaard.

Kursus: Københavns Erhvervsakademi.
5. semester dansk og international linje

Årligt tilbagevendende kursusdage i Raadvad både forår og efterår, hvor alle elever fra 5. semester stifter bekendskab med nænsom bygningsbevaring og sammenhæng mellem konstruktioner, kulturhistorie og materialer samt traditionelle murer- og malermaterialer og teknikker. Træ, bindingsværk og vinduer samt smede- og støbejern inkl. værkstedsbesøg er som oftest også på programmet, og undervisningen tager som regel afsæt i en igangværende skoleopgave.
Kontakt: Anne Lindegaard.

Vi glæder os til flere gode opgaver og samarbejder i 2016!
NYHEDSBREV 2 / 2015

Center for Bygningsbevaring
er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring.

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har deltaget på et kursus, eller er en af vores leverandører og sammarbejdspartnere.
Videresend til en ven
Updater din profil

Problemer med at læse nyhedsbrevet?
Se det i din browser

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan det afmeldes her:
Afmeld nyhedsbrevet


Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby | www.bygningsbevaring.dk | Tlf. +45 45 96 99 90
Afmeld nyhedsbrevet | Videresend til en ven | Updater din profil

(C) 2015 Center for Bygningsbevaring