Copy
Center for Bygningsbevaring
Har du sikret dig en plads på kursusrækken?
BYGNINGSRESTAURERING OG TRANSFORMATION


Center for Bygningsbevaring i Raadvad og Arkitekternes Efteruddannelse inviterer til en helt ny kursusrække, der tager udgangspunkt i de udfordringer, man som rådgiver står overfor når man skal restaurere, transformere eller energioptimere et gammelt hus.

I år lægger vi ekstra vægt på både teori og på praktiske workshops, som en del af kursusrækken. Der bliver rig mulighed for at prøve forskellige håndværk og byggeteknikker, som at blande mørtel, mure, brænde fuger, pudse og kalke, ådre, marmorere, støbe jern, trække, dreje og støbe stuk og meget mere.

Læs mere om kursusrækken og tilmeld dig her:
www.bygningsbevaring.dk/bygningsrestaurering-og-transformation-2016-2017

Du kan også finde kursusrækken på Arkitekternes Kursusportal:
www.arkitekterneskursusportal.dk/kursusvisning.aspx?kid=4261 

Kursusrækken er allerede skudt i gang men det er stadig muligt at tilmelde sig på nedennævnte kursusdage.


Kalk, mørtel, murværk og puds

KURSUS 1 A: Kalk, mørtel, murværk og puds
Tirsdag den 04. oktober (der er enkelte ledige pladser)
Ved facaderestaurering med både pudset og blank mur, samt til opmuring og dekorationer er det helt afgørende for et godt resultat, at man har kendskab til materiale, sten- og fuger og at man har sat sig grundigt ind i de forskellige mørteltyper der findes, og i hvilken sammenhæng de kan anvendes.
Teoridelen på kursusdagen ser vi på de forskellige typer og anvendelsesområder samt gennemgå de nyeste normer.

I workshoppen bliver der mulighed for at blande mørtel og at lave forsøg med opmuring, pudsning og fugning samt at brænde brændte fuger med nogle af de mørtler, der oftest anvendes til bygningsrestaurering.

Se uddybende program og tilmelding her


Tagbelægning med skifer, kobber og zink

KURSUS 1 D: Tagbelægning med skifer, kobber og zink
Torsdag den 15. september 2016  (teori og workshop)  der er enkelte ledige pladser
Skifer- og kobbertage samt inddækninger og skotrender i zink giver ofte problemer i tagkonstruktioner. De gamle skifertage, der blev lagt op for over 100 år siden, er ofte utætte - hvornår er det påkrævet med en udskiftning og hvornår kan man nøjes med reparationer og partiel omlægning? Hvilke krav skal man stille til et nyt skifertag? Hvordan lægger man et kobbertag korrekt og hvad skal man se efter? Hvordan udføres en skotrende eller inddækning i zink korrekt, så skader undgås og hvad ser man efter på et tilsyn?
Kursisterne får mulighed for at arbejde med både skifer, zink og kobber på værkstedet.

Se uddybende program og tilmelding her


Restaurering, renovering og transformation

KURSUS 2: Restaurering, renovering og transformation
Torsdag den 13. oktober 2016 (teori)

Kursusdagen omhandler forskellige restaureringsholdninger i relation til både restaureringshistorien og til fagets praksis i dag. Rådgiveren skal ofte balancere mellem hensynet til bevaringsværdierne og ønsker til transformation. Hvor meget skal bevares, og hvordan? Kan man tilføje nyt til gammelt, og hvordan? Hvad er forskellen på restaurering, renovering og transformation?
På kursusdagen vil forskellige oplægsholdere komme med deres bud på de spørgsmål, baseret på en vifte af cases.

Se uddybende program og tilmelding her


Restaurering og transformation

KURSUS 2 A: Restaurering og transformation
Torsdag den 27. oktober 2016 (teori og workshop)
Kursusdagen og workshoppen omhandler teorigrundlag for henholdsvis transformation og restaurering. Der afprøves forskellige analysemetoder og resultaterne diskuteres. I workshoppen arbejdes med værdisætning, fænomenologisk registrering, formålsbestemt opmåling og analytisk tegning og bygningshistoriske spor.
Kursisterne får mulighed for at foretage og tidsbestemme en farveafdækning/ farvetrappe sammen med en konservator.

Se uddybende program og tilmelding her


Energiforbedring og bæredygtighed i ældre bygninger

KURSUS 3: Energiforbedring og bæredygtighed i ældre bygninger
Onsdag den 2. november 2016 (teori)
Energiforbedringer på fredede- og bevaringsværdige bygninger kan være en udfordring, hvis man samtidig skal respektere husets bevaringsværdier. Kursusdagen omhandler bæredygtighed i forbindelse med ældre bygninger og konkrete energiforbedringer – fra energiforbedringer, der ikke påvirker bevaringsværdierne, energiforbedringer, der er synlige og kan være acceptable til de energiforbedringer, der er helt uacceptable i denne kategori huse.

Se uddybende program og tilmelding her


Energi og bæredygtighed - alternative isoleringsmaterialer

KURSUS 3 A: Energi og bæredygtighed - alternative isoleringsmaterialer
Torsdag den 10. november 2016 (teori og workshop)
Det kan være svært at gennemskue alternative isoleringsmaterialers egenskaber og ydeevne. Produkterne skal leve op til en række andre krav for at være egnede som isolering i huse, som brandsikkerhed og modstandsevne over for fugt og svamp, lydreduktion og miljømæssige belastninger. Der findes en række alternative produkter, som kan bruges til både efterisolering af eksisterende huse og til isolering af nybyggeri. Dog stiller enkelte materialer meget specifikke krav til selve konstruktionen af bygningen, så hvad isolerer man med i hvert enkelt tilfælde?
I workshoppen får kursisterne mulighed for selv at arbejde med en række af de nye alternative isoleringsmaterialer, høre om evt. faldgruber og få vareprøver med hjem.

Se uddybende program og tilmelding her


Interiør i ældre bygninger – restaurering og modernisering

KURSUS 4: Interiør i ældre bygninger – restaurering og modernisering
Onsdag den 23. november 2016 (teori)
En indvendig istandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt med forståelse for de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Det overordne mål er at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder, stilart, materialevalg og stoflighed. Kursusdagen gennemgår en typisk interiørrestaurering, fra forundersøgelser og dokumentation, ansøgninger om tilskud, indretning af køkken og bad samt materialerelaterede emner, som behandling eller genskabelse af overflader. 

Se uddybende program og tilmelding her


Malerarbejder – klassiske maleteknikker og forgyldning til interiører

KURSUS 4 A: Malerarbejder – klassiske maleteknikker og forgyldning til interiører
Torsdag den 24. november 2016 (teori og workshop)
Limfarve til vægge, mosfarve til lofter, linoliemaling og temperafarve til mur og træværk, imitationsmaling som lasering, ådring og marmorering samt forgyldning på metal, træ og stuk er malermaterialer og -teknikker, der ofte stilles spørgsmål til. Hvordan afrenses for gammel maling? Hvilke materialer og teknikker anvendes ved en restaurering? Hvordan kvalitetssikres arbejdet og hvad skal man se efter på et tilsyn?
Kursisterne får mulighed for selv at afprøve nogle af teknikkerne.

Se uddybende program og tilmelding her


Snedkerarbejder – indvendige døre, gerichter, håndgelændere mm.

KURSUS 4 B: Snedkerarbejder – indvendige døre, gerichter, håndgelændere mm.
Torsdag den 01. december 2016  (teori og workshop)
Snedkerdetaljer og inventar er yderst vigtige elementer i et ældre hus. Generelt har de valgte profiltyper været gennemført i hele bygningen, lige fra vinduer og døre til brystnings- og vægpaneler. Derfor er disse bygningsdetaljer vigtige spor at medtage i en bygningsarkæologisk undersøgelse, som hjælp til en datering af både opførelsestidspunkt og evt. bygningsændringer. Da en restaureringsopgave på et fredet hus indebærer en redegørelse og en dokumentation for bygningshistorien til Slots- og Kulturstyrelsen, er det meget vigtigt, at rådgiveren kan datere snedkerdetaljer og beskrive dem korrekt. I workshoppen dateres og beskrives snedkerprofiler, beslag mm og forskellige træsorter, trækvaliteter og overfladebehandlinger vurderes og beskrives.
Kursisterne får mulighed for at trække profiler, lave korrekte snedkerreparationer og udlusninger m.m.

Se uddybende program og tilmelding her


Stukkatørarbejder

KURSUS 4 C: Stukkatørarbejder
Torsdag en 19. januar 2017 (teori og workshop)
Stuk er fremstillet af kridt, kalk og gips, der kan trækkes, drejes eller afformes til udsmykninger. Stukkatørarbejder kan anvendes indendørs men også udendørs til facadedekorationer som gesimser, rosetter og friser. Her kan støbematerialet være både kalkmørtel, cement og beton.
Kursusdagen omhandler bevaring og nyfremstilling af stukelementer samt restaurering og afrensning af eksisterende stuklofter. Workshoppen omhandler materialer, værktøj, de forskellige modeltyper og hvordan arbejdet kan kvalitetssikres.
Kursisterne får mulighed for at trække en stukgesimser på værkstedet og at dreje eller afforme en loftroset.

Se uddybende program og tilmelding her


Bygningsbevaring – bygninger og kulturmiljøer

KURSUS 5: Bygningsbevaring – bygninger og kulturmiljøer
Torsdag den 02. februar 2017 (teori)
Kursusdagen omhandler bygningsbevaring i Danmark og sætter skarpt på lovgivning og principper for bygningsarbejder for både de fredede og de bevaringsværdige bygninger. Hvad er forskellen? Hvem har ansvar for hvad? Hvordan kan sagsbehandling og rådgivning af brugerne sikre, at myndighedernes krav og retningslinjer føres ud i livet? Vi diskuterer også nye fredninger og affredninger, eksempler på sagsbehandling for fredede og bevaringsværdige bygninger samt forskellige registreringsmetoder til kommune- og bevarende lokalplanlægning.

Se uddybende program og tilmelding her
CENTER FOR BYGNINGSBEVARING I RAADVAD & ARKITEKTERNES EFTERUDDANNELSE INVITERER TIL KURSUSRÆKKECenter for Bygningsbevaring
er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring.

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har deltaget på et kursus, eller er en af vores leverandører og sammarbejdspartnere.
Videresend til en ven
Updater din profil

Problemer med at læse nyhedsbrevet?
Se det i din browser

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan det afmeldes her:
Afmeld nyhedsbrevet

Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby | www.bygningsbevaring.dk | Tlf. +45 45 96 99 90
Afmeld nyhedsbrevet | Videresend til en ven | Updater din profil

(C) 2016 Center for Bygningsbevaring