Copy
Center for Bygningsbevaring
Nyhedsbrev fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Vi udsender her det andet nyhedsbrev fra Center for Bygningsbevaring
Med vores nyhedsbrev vil vi gerne informere om aktiviteter og projekter, der kan have bred interesse for både fagfolk, foreninger, organisationer og husejere. Indholdet vil spænde fra oplysninger om nye forskningsresultater til omtale af arrangementer, kurser, bogudgivelser og nye anvisningsblade. Nyhedsbrevene udkommer ikke med noget bestemt interval, men når vi har tid til at forfatte et nyt.

Aktuelt - arbejdet med bevaringsværdier
Med dette nyhedsbrev, vil vi gerne fortælle om en række af de opgaver vi løser for myndigheder, kommuner, fonde og borgere, der har givet os mulighed for at arbejdet både teoretisk og praktisk med fænomenet ”bevaringsværdier”.

En hjørnesten i dette arbejdet har været revideringen af Kulturarvsstyrelsens SAVE vejledning, som er fulgt op af en række projekter, hvor vi i samarbejde med kommuner og bevaringsforeninger har vurderet og beskrevet bevaringsværdierne og opstillet rammer for den fysiske udvikling.

Et andet væsentligt projekt i vores arbejde med bevaringsværdierne, er den række af workshops vi har afholdt for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor også medarbejdere fra Kulturarvsstyrelsen deltog og hvor vi samarbejdede om at udvikle værktøjer til at beskrive bevaringsværdierne og udarbejde projektgrundlag.

Også i forhold til en række af de konkrete restaureringsprojekter vi har arbejder med i forskellige historiske bygninger, har værdibeskrivelsen været omdrejningspunkt. Her arbejder vi særligt med at integrere analysen af de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier med et grundigt og teknisk og antikvarisk bygningssyn, og herigennem udarbejde et projektgrundlag, der kan danne optimalt udgangspunkt for ansøgninger til myndigheder, fonde med flere.

Den faglighed, der er repræsenteret på Centeret, udvikles løbende igennem disse konkrete opgaver ligesom vores inspirerende samarbejdet med Arkitektskolerne og den Nordiske Master i Arkitekttoniske Kulturarv er med til at styrke vores teoretiske grundlag for at løse vores opgaver.

Kort sagt - Centeret er for øjeblikket i en spændende fase, hvor metoder og holdninger er i stadig udvikling og hvor der er god synergi mellem det teoretiske og det praktiske.

Når vi kigger tilbage på de aktiviteter vi sammen med en lang række spændende samarbejdspartnere har gennemført i det sidste halve år, synes vi at de understøtter vores ambition om at Centeret gennem et koordineret samarbejde indenfor forskning, formidling, kurser og projekter, skal påvirke og styrke arbejdet med bevaring og udvikling af kulturarven.

Arne Høi
Centerleder, Arkitekt MAA


Revideret og opdateret SAVE vejledning

Revideret og opdateret SAVE vejledning
For Kulturarvsstyrelsen har vi revideret og opdateret den tidligere SAVE vejledning fra 1997.
Kulkturarvsstyrelsens SAVE vejledning fra 1997 er opdateret og udkommet i en ny udgave, der er tilpasset til kommunernes aktuelle situation med udpegning og opdatering af bevaringsværdier. Formålet har bl.a. været at tilpasse SAVE metoden til de nye digitale registreringsmuligheder i Kulturarsstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger og samtidig anvise forskellige muligheder for anvendelse i den kommunale planlægning. Vejledningen er revideret af Arne Høi, Center for Bygningsbevaring og Mortens Stenak fra Kulturarvsstyrelsen.

Se vejledningen på www.kulturarv.dk


Workshoprække i værdisætning for Slots- og Ejendomsstyrelsen

Workshoprække i værdisætning for Slots- og Ejendomsstyrelsen
Center for Bygningsbevaring har arrangeret og afholdt en række workshops for Slots- og Ejendomsstyrelsens, hvor også medarbejdere fra Kulturarvsstyrelsen deltog. Formål var at etablere en fælles teoretisk forståelses- og referenceramme og etablere et fælles ”sprog” omkring værdisætning og koblingen fra beskrivelsen af fredningsværdierne til beskrivelse af restaureringsholdninger, restaureringsstrategier og projekt.


Ekspertrådgivning for Bygningskultur 2015

Ekspertrådgivning for Bygningskultur 2015
Center for Bygningsbevaring er indgået i et samarbejde med Bygningskultur2015 - der er et partnerskab mellem Realdania og Kulturarvsstyrelsen - om en Internetbaseret ekspertrådgivning rettet mod kommuner og ejere. Formål med rådgivningen er at sikrer og udvikler bevaringsværdige bygninger og helheder, og at informere om anvendelse af korrekte materialer og metoder ved istandsættelser og restaureringer.

Se ekspertrådgivningen her


Kurser for Bygningskultur 2015
 
Kurser for Bygningskultur 2015
Center for Bygningsbevaring er indgået i et samarbejde med Bygningskultur2015 - der er et partnerskab mellem Realdania og Kulturarvsstyrelsen - om afholdelse af en række kurser rettet mod især kommunerne. Der er foreløbig gennemført fem kursusdage.

Se afholdte og kommende kursusaktiviteterne her


Kursusrækken Bygningsbevaring - teori og praksis

Kursusrækken Bygningsbevaring - teori og praksis
Kulturarvsstyrelsen, Arkitektforeningen og Center for Bygningsbevaring har i perioden 2007- 2011 afholdt en velbesøgt kursusrække. Kursusrækken startede med 11 dage for det første års kursister og udviklede sig hen ad vejen til at omfatte 17 koncentrerede kursusdage for det fjerde og seneste hold. På kursusrækken undervises der i bygningsbevaring fra teori og holdninger over konstruktioner og energiforbedringer til restaurering af både eksteriører og interiører. 


Malerfagets behandlingsanvisninger
 
Malerfagets behandlingsanvisninger
Danske Malermestre udgiver ny anvisning til malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger på Malerfagets Behandlingsanvisninger. Bladet er koordineret med Kulturarvsstyrelsens Information om Bygningsbevaring og beskriver de forhold, man skal være særlig opmærksom på som maler med opgaver på en fredet eller bevaringsværdig bygning.

Se MBA herNye Anvisningsblade
 
Nye Anvisningsblade
Med støtte fra Åse og Ejnar Danielsens Fond har vi udarbejdet en serie nye anvisningsblade om bygningsbevaring der ligger på vores hjemmeside. Informationerne på hjemmesiden supplerer Socialministeriets vejledning til bevaringsværdige bygninger og Kulturarvsstyrelsens ”Information om Bygningsbevaring”.

Se alle anvisningsbladene her


Landsbyregistrering i Randers Kommune

Landsbyregistrering i Randers Kommune
Landsbyregistrering 2011 i Randers Kommune er netop afsluttet. Resultat er en grundig og forbilledlig kortlægning af de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter i Randers Kommune.
Center for Bygningsbevaring har medvirket ved metodeudvikling og sparring i projektet.

Se materialet på kommunens hjemmeside


Kortlægning af Mølleådalen

Kortlægning af Mølleådalen
Rudersdal og Lyngby-Taarbæk har i samarbejde med Kulturarvstyrelsen og Center for Bygningsbevaring kortlagt Mølleåen og de ni møller. Kortlægningen vil, på baggrund af en beskrivelse af sårbarheder og anbefalinger for områdernes fremtidige udvikling, danne grundlag for den kommunale planlægning, byggesagsbehandling og landskabsforvaltning.

Se pressemeddelelse her
Se rapporten her

Sølvmedalje til filmen Klik et Håndværk

Sølvmedalje til filmen "Klik et Håndværk"
Klik et håndværk er en del af ”Renovering 2010”, som er et partnerskab mellem Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Center for Bygningsbevaring har været faglige konsulenter på projekt ’Klik Et Håndværk’ under Renovering 2010, der er produceret af Niels Brondbjerg og Anders Dylov
Filmen ’Kalkning og kalkmælk’ har efterfølgende deltaget i en international mediefestival i Hamborg, der løb af stablen den 17.-18. maj 2011 i en engelsksproget udgave med titlen ’Liming and Whitewash’
For initiativet og filmen modtog initiativtagerne en sølvmedalje i kategorien ’Web TV’. Tillykke til "Klik et Håndværk" og bagmændene Niels Brondbjerg og Anders Dylov.

I kan se filmen her


Graduation Nordmak 2011

Graduation Nordmak 2011– Nordisk master i arkitektonisk kulturarv
To nordmænd og otte danske arkitekter, konstruktører og civilingeniører kan nu titulere sig Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv – NORDMAK. Uddannelsens faglige profil skabes af de fire skandinaviske studieledere bl.a. adjungeret professor ved Arkitektskolen Aarhus Arne Høi, der til daglig er leder af Center for Bygningsbevaring. Næste hold forventes at starte til februar 2012.
Tillykke til de 10 nye mastere.

Læs mere her


Kunstakademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Arkitektskole
Thomas Kampmann og Søren Vadstrup har i det sidste studieår været tilknyttet KARCH som timelærere. Søren Vadstrup tiltræder som forskningslektor ved Institut for Bygningskultur / Institut 1 ved Kunstakademiets Arkitektskole i København medio august. Søren Vadstrup er fortsat ansat i Center for Bygningsbevaring hvor han varetager en del af vores undervisning, rådgivning og hvor han fortsat er forfatter til vore Anvisningsblade m.v.

Adjungeret professor Arne Høi
Centerleder Arne Høi, Center for Bygningsbevaring holdt tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Arkitektskolen i Århus fredag den 04. marts i forbindelse med informationsmøde for den nye sæson på Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv. Adjungeret professorat er en ærestitel - Arne Høi fortsætter som hidtil som centerleder i Raadvad.


De studerende og Center for Bygningsbevaring
 
De studerende og Center for Bygningsbevaring
Der er liv og glade dage i den gamle knivfabrik, når danske og internationale studerende fra Københavns Erhvervsakademi med jævne mellemrum indtager kursuslokalerne og bliver introduceret til bygningsbevaring. Eller når vi holder fire dages feltkursus med SAVE for studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med Middelfart Kommune eller afholder kurser og workshop på Arkitektskolen i Aarhus. Mange af de studerende holder efterfølgende kontakten gennem praktik, projektansættelser og tager del det faglige miljø og netværket omkring Centeret, og samarbejdet med de studerende er på alle måder inspirerende!


Fonden Gl. Skivehus under stiftelse
 
Fonden Gl. Skivehus under stiftelse
Fremtiden for Gl. Skivehus kommer måske på plads i år – bl.a. på baggrund af en rapport udarbejdet af Center for Bygningsbevaring. En fond skal følgende afklare om det er muligt at rejse ikke-kommunale penge til istandsættelse og bevare det langt over 800 år gamle Gl. Skivehus i Skive.


Møllerne
 
Møllerne
Center for Bygningsbevaring har i løbet af det sidste år været involveret i flere møllerestaureringer lige fra nationalklenodiet Dybbøl Mølle i Sønderjylland, Lyshøj mølle ved Randers, Vejle Vindmølle samt Dyrehave mølle på Fyn. Opgaverne spænder fra bygningssynsrapport til egentlige facaderestaureringer med afsætning af pudsprøver m.v.


Udviklingsstrategi for Nysteds historiske bymidte

Udviklingsstrategi for Nysteds historiske bymidte
Nysted Bevaringsforening har for en bevilling fra Socialministeriet fået Center for Bygningsbevaring til at være faglig hovedkraft i udarbejdelsen af en udviklingsstrategi for Nysteds historiske bymidte. Projektet har omfattet en række velbesøgte kurser og arrangementer for kommunens borgere, afholdelsen af en succesfuld ’Vedligeholdelsesuge’ for alle husejerne i den historiske bymidte og endelig en publikation med en grundig analyse af bymidten, en række anbefalinger, samt konkrete råd og anvisninger til husejerne, kommunen og bevaringsforeningen. Under Vedligeholdelsesugen blev husejerne først sendt ud for at værdisætte deres hus, udefra og herunder planlægge de vedligeholdelsesarbejder, der skulle tages fat på under vedligeholdelsesdagene, hvor  Centerets specialister stod klar med råd og dåd, bl.a. som her under kalkningen af Årrestrups hus i Nysted.
Problemer med at læse nyhedsbrevet?
Se det i din browser


Vil du modtage Nyhedsbrevet fremover?
Tilmeld dig her

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har deltaget på et kursus, eller er en af vores leverandører og sammarbejds-partnere.
Videresend til en ven
Updater din profil

Center for Bygningsbevaring
er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede og bevaringsværdige
bygninger og kulturmiljøer. Centeret fungerer som rådgiver for både statslige og kommunale myndigheder, for private bygherrer samt som specialrådgiver for tegnestuer og rådgivere.
 
Center for Bygningsbevaring
har til formål at medvirke til at sikre og udvikle den byggede kulturarv gennem forskning, formidling, kurser, rådgivning og projekter.
 
Center for Bygningsbevaring
har fire store indsatsområder, der alle har til formål at sikre og udvikle bygningskulturarven.

1. Forskning og
    videnindsamling
2. Kurser og 
    efteruddannelse
3. Information og 
    oplysning
4. Rådgivning og
    projekter
 

Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby | www.bygningsbevaring.dk | Tlf. +45 45 96 99 90
Afmeld nyhedsbrevet | Videresend til en ven | Updater din profil

(C) 2011 Center for Bygningsbevaring