Copy
Center for Bygningsbevaring
Har du sikret dig en plads på del 4 i kursusrækken?
Samt et par andre nyheder...

BYGNINGSRESTAURERING OG TRANSFORMATION
Interiør i ældre bygninger – restaurering og modernisering


Center for Bygningsbevaring og Arkitekternes Efteruddannelse står bag kursusrækken, der tager udgangspunkt i de udfordringer, man som rådgiver står overfor, når man skal restaurere, transformere eller energioptimere et gammelt hus – i år har vi lagt ekstra vægt på praktiske workshops.

Når man skal restaurere interiører, er der forskellige faser, det er en god idé at gennemføre, lige fra forundersøgelser og dokumentation til indretning af køkken og bad, og forskellige metoder og fagområder, det er godt at kende til, f.eks. maler-, snedker- og stukkatørarbejde.

Den 23. november får du et teoretisk grundlag bl.a. med en case om interiørrestaurering i en fredet bygning. På tre efterfølgende workshopdage den 24. november, 1. december 2016 og 19. januar 2017 kan du selv afprøve gamle malerteknikker som ådring og marmorering og prøve at lave stuk.

Kurserne henvender sig til husejere, bygherrer, rådgivere, håndværkere og andre, der arbejder med vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af eksisterende bygninger.

Kurserne afholdes både i Raadvad og i eksterne værksteder. Kursusdagene kan tages uafhængigt af hinanden.

Kursusrækken er allerede skudt i gang, men det er stadig muligt at tilmelde sig på nedennævnte kursusdage.

Læs mere om program, pris og tilmelding her:
www.bygningsbevaring.dk/bygningsrestaurering-og-transformation-2016-2017
og i den korte omtale herunder.

Du kan også finde kursusrækken på Arkitekternes Kursusportal:
www.arkitekterneskursusportal.dk/kursusvisning.aspx?kid=4261 


Interiør i ældre bygninger – restaurering og modernisering

KURSUS 4: Interiør i ældre bygninger – restaurering og modernisering
Hvordan griber man det an, når man skal arbejde med interiører i historiske huse? Det kan du lære på vores kursus i Raadvad d. 23. november – vi byder bl.a. på en case i en fredet bygning fra forundersøgelser til indretning af køkken og bad. Vil du selv have fingrene i materialerne? Så følges denne kursusdag op af praktiske workshops, hvor du kan afprøve malerteknikker som ådring og marmorering og prøve at lave stuk.

Læs mere her


Malerarbejder – klassiske maleteknikker og forgyldning til interiører

KURSUS 4 A: Malerarbejder – klassiske maleteknikker og forgyldning til interiører
Kom på kursus d. 24. november og lær om klassiske maleteknikker og forgyldning til interiører. Hvordan afrenser man gammel maling? Hvordan bruges limfarve, mosfarve, linoliemaling og temperafarve – og hvor bruges de bedst? På kursusdagen hører vi også om imitationsmaling som lasering, ådring og marmorering samt forgyldning på metal, træ og stuk – og du kan få fingrene i materialerne og afprøve nogle af teknikkerne selv.

Læs mere her


Snedkerarbejder – indvendige døre, gerichter, håndgelændere mm.

KURSUS 4 B: Snedkerarbejder – indvendige døre, gerichter, håndgelændere mm.
Kom på kursus d. 1. december og lær om snedkerarbejder i historiske huse – indvendige døre, gerichter, paneler og gelændere og om datering ud fra deres profiltyper og detaljer. Vi besøger et snedkerværksted, hører om forskellige cases, daterer og beskriver snedkerprofiler og beslag – og du får mulighed for selv at prøve at trække profiler, lave korrekte snedkerreparationer og udlusninger.

Læs mere her


Stukkatørarbejder

KURSUS 4 C: Stukkatørarbejder
Kom på kursus d. 19. januar 2017 og lær om stukkatørarbejder i historiske huse – en stukkatør arbejder med stuk af kridt, kalk og gips til indvendige dekorationer, men også med udendørs udsmykning som gesimser og friser af kalkmørtel, cement og beton. Vi besøger en stukkatør og hører om bevaring og nyfremstilling af stukelementer og om restaurering og afrensning af eksisterende stuklofter – og du får mulighed for selv at trække en stukgesims og at dreje eller afforme en loftroset.

Læs mere her


Cirkulær økonomi i byggeriet

Ny bog om cirkulær økonomi i byggeriet
Ny bog om cirkulær økonomi i byggeriet Sammen med NCC og CONCITO har vi udgivet en e-bog om cirkulær økonomi i byggeriet, på baggrund af vores fællesprojekt Vinterakademiet. Den er målrettet alle med interesse for bæredygtig restaurering, renovering og transformation og bæredygtig omstilling i byggeriet generelt. Det faglige indhold suppleres med artikler og blogindlæg fra Vinterakademi.dk og indeholder videoer med korte interviews af eksperter på området. Kataloget kan benyttes i undervisnings- og arbejdssammenhænge. Kataloget er frit tilgængeligt som iBook (iPad, mac og iPhone), interaktiv pdf og som iBook.

Download den her: vinterakademi.dk/digitalt-katalog-cirkulaer-oekonomi-i-byggeriet


Tangtag på Læsø

Tangtængt ejendom på Læsø står nu færdigrestaureret
Man tager 48,5 ton tang og 2,8 mio. kr. – så har man et nyt tangtag og en tilhørende istandsættelse af tagkonstruktionen og nye skorstenspiber. En istandsættelse af ydervæggene og af vinduer og yderdøre er der også blevet råd til med støtten fra A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen. Center for Bygningsbevarings Hans Jørgen Hansen har været projekterende og tilsynsførende for projektet for Gammel Havnevej 1 på Læsø.

Læs mere her: www.bygningsbevaring.dk/tangtaenget_ejendom
CENTER FOR BYGNINGSBEVARING I RAADVAD & ARKITEKTERNES EFTERUDDANNELSE INVITERER TIL KURSUSRÆKKE

Logo


Center for Bygningsbevaring
er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring.

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har deltaget på et kursus, eller er en af vores leverandører og sammarbejdspartnere.
Videresend til en ven
Updater din profil

Problemer med at læse nyhedsbrevet?
Se det i din browser

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan det afmeldes her:
Afmeld nyhedsbrevet

Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby | www.bygningsbevaring.dk | Tlf. +45 45 96 99 90
Afmeld nyhedsbrevet | Videresend til en ven | Updater din profil

(C) 2016 Center for Bygningsbevaring