Copy
Evangelisk Alliance – Nyhedsmail

Børn bad også med til årets bedeuge

Kirkerummet summede af liv, mens børn og forældre bad på kreative måder ved 6 bønnestationer til familiebønnemøde i Christianskirken i Århus, onsdag i bedeugen. Ca. 130 mennesker var mødt op – heraf primært familier med børn i skolealderen.

Der var lystænding, en globus man kunne knæle ved og bede for ting/mennesker på hele jordkloden. Man kunne "skrive en bøn eller sige tak" og bede Fadervor ved alterskranken.
Arrangementet varede 45 minutter, hvorefter der var fællesspisning.
”Vi håber gennem arrangementet at bidrage til, at familier i Aarhus må genoptage bønnen i deres hjem - vores livline i medgang og modgang i livet”, siger sognemedhjælper i Christianskirken og arrangør, Maria Due Pedersen.  
 

Bøn og fakkeloptog på TV

Bedeugen i Aarhus blev sluttet af med et fakkeloptog efterfulgt fa en festgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke. Fakkeloptoget skulle bl.a. vise, at kirkerne i byen står sammen, på trods af forskellighed, og beder for deres by. Fra den fyldte kirke, rapporterede TV Østjylland.
se indslag

Kursusdag med Chris Wright

EA, MF og DBI inviterer til kursusdag med Chris Wright i april. Fredag d. 12. april besøger han Menighedsfakultetet i Århus og lørdag d. 13. april Bethesda i København. 

Læs mere

 

 

Evangelisk Alliance

Hyacintvej 6 

3060 Espergærde