Copy
 

Temadag om religionsfrihed

 


Evangelisk Alliance indbyder til temadag om religionsfrihed d. 5. april i Bethesda ved Israels plads i København, hvor der også efterfølgende vil være repræsentantskabsmøde. Dagen vil byde på spændende indspark fra seks medvirkende, der vil kaste et lys over den aktuelle debat. 

Der er bred religionsfrihed I Danmark. Debatten om yderligtgående imamer har imidlertid påvirket politikernes syn på religion, som ofte defineres negativt. Kan de eventuelle politiske initiativer tolkes som et udtryk for en afgørende ændring af den hidtidige forståelse af religionsfrihed og tolerance over for religiøse institutioner og religiøse mindretal? 


Arrangementet er gratis, og alle er velkommen, så tilmeld dig og vær med til at sætte fokus på religionsfrihedens mulige udfordringer i Danmark. 

Se invitationen her.


Alan Hirsch -
Missional kirke 

Alan og Debra Hirsch besøger d. 10. marts Jerusalemskirken i København til en spændende temadag med seminarer om at tænke kirke på nye måder, om mission og om nye trosfællesskaber.
 
Alan Hirsch er en innovativ tænker inden for missional kirke. Han er blandt andet forfatter til bøgerne “The Forgotten Ways” og “Right Here, Right Now”. Debra Hirsch er kirkeleder og har været involveret i både socialt arbejde og community udvikling.

Alan og Debras spændende teologiske indfaldsvinkel og deres kompetencer i  kulturelforståelse gør dem egnede til at hjælpe os med at udvikle vores kirkesyn og engagement i den særlige danske kontekst. 

D. 10. Marts er alle, der har interesse for at nytænke kirke, velkomne. Læs mere og tilmeld dig her.

 


Kristen idræt

Kristen Idrætskontakt (KRIK) er en økumenisk børne- og ungdomsorganisation, der har til formål at ”bevare, inspirere og vinde idrætsfolk til kristent liv både i idrætsforening og i menighed.” 

KRIK er et alternativ til andre kirkelige børne- og ungdomstilbud, der i dag er domineret af en klassisk ”mødeform”. KRIK’s hjerte er lokalforeningerne, der har det fællestræk at indeholde aktivitet, andagt og fællesskab. Ellers kan en lokalforening have forskellige målgrupper, aktivitetsfokus mm. Lokalforeninger driver sig selv, men får hjælp af KRIK's landsledelse. 

Kontakt landsleder Ann Maria Kjær (annmaria@krikdanmark.dk), hvis du synes, at KRIK's arbejde kunne være en interessant platform i dit lokalområde elller i din menighed.

 Se mere her

 

Find 
Evangelisk Alliance
på facebook

Kontakt:
evangeliskalliance@gmail.com
75 92 61 00
Katrinebjergvej 75, 8220 Aarhus N

 

 

This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Evangelisk Alliance · Katrinebjergvej 75 · Aarhus N 8200 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp