Copy


Den 15.-16. september inviterer Center for Kristen Apologetik til foredrag med en af verdens førende apologeter, professor Alister McGrath. Han vil forelæse om forholdet imellem naturvidenskab og kristendom.

Det er en udbredt tankegang, at der er en konflikt mellem naturvidenskab på den ene side og religiøs tro på den anden. Den første er rationel, mens den sidste er irrationel. Videnskaben er for de intellektuelle, mens religion er for dem, der har brug for trøst og håb i en uoverskuelig verden. Men hvordan ser situationen ud i dag? 

Eventet afholdes i samarbejde med Center for Kristen Apologetik
I forbindelse med Alister McGraths besøg udkommer bogen Mere Apologetics på dansk. 


Lausanne bevægelsen startede tilbage i 1974 med Lausannepagten og har siden haft stor betydning for det økumeniske samarbejde i den kristne kirke. Der bliver med jævne mellemrum afholdt konferencer for at styrke, forny og inspirere til mission.

Se videoen om, hvad Lausanne bevægelsen er her.

Læs om Lausanne bevægelsens historie og betydning her
 

Bed for Younger Leaders Gathering 


I august måned i år afholdes den 3. konference for unge ledere inden for Lausannebevægelsen i Jakarta. Omkring 1000 unge i alderen 25-35 fra hele verden er inviteret til at være med og har det sidste år forberedt sig på konferencen gennem oplæg og netværk. Fra Danmark er der 4 deltagere. 

Bed for konferencen og deltagerne, om at det må blive udbyttelsesrigt til velsignelse for andre og til Guds ære. 

Læs mere om Younger Leaders Gathering her.
 

 

Find 
Evangelisk Alliance
på facebook

Kontakt:
evangeliskalliance@gmail.com
75 92 61 00
Katrinebjergvej 75, 8220 Aarhus N