Copy

Bedefolderen 2016 er ude nu!   

Folderen for Bedeugen 2016 er offentliggjort. Temaet er "De fortabte sønner vender tilbage". Udgangspunktet er den kendte lignelse om to sønner, der på hver sin måde har brug for at kende faderens nåde. Udover et skriftsted til hver af de otte dage indeholder folderen andagter, forslag til bønner, opfordring til bøn og information om Faros' arbejde, som er årets indsamlingsformål. Folderen kan anvendes af enkeltpersoner og studiegrupper og kan også benyttes efter bedeugen.

Folderen kan købes eller downloades her.

 

 

EEA anmoder om forbøn 

Flygtningestrømmene er en varm politisk kartoffel lige nu. Det påvirker hele Europa. European Evangelical Alliance (EEA) opfordrer os til at stå sammen og bede for beskyttelse og løsninger for flygtningene. EEA har nedsat en arbejdsgruppe til at varetage disse initiativer. Lad os stå sammen og bede for dette vigtige arbejde.
 

Europæisk generalforsamling afviklet  

D. 5. til d. 8. oktober afholdt European Evangelical Alliance (EEA) generalforsamling i Tyskland med flygtningekrisen som hovedtema. En appel blev udsendt til de nationale grupper om fortsat at omslutte den fremmede med kærlighed og omsorg. Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance i Danmark, deltog i generalforsamlingen. Han udtaler: ”Kirken må være den røst, der med udgangspunkt i evangeliet minder samfundet om, at redning og beskyttelse altid må vægte tungere end alle politiske og ideologiske agendaer… jeg håber, at mange danske menigheder vil tage godt imod de mange mennesker, som kommer til vores land. Også selv om det betyder, at vi må risikerer lidt af vores egen sikkerhed og velfærd.”

Læs om EEA's general forsamling her.
Se mere om appel til forbøn her.

 

Find 
Evangelisk Alliance
på facebook

Kontakt:
info@evangeliskalliance.dk 

75 92 61 00
Korskærsvej 25, 7000 Fredericia