Copy


Hvordan fungerer Lausanne i Danmark?


Lausanne Danmark har eksisteret som en netværks- og kontaktgruppe siden 1983. I 2003 blev den lagt sammen med Evangelisk Alliance, og bestyrelsen for EA har siden da fungeret som kontaktgruppe til og for Lausannebevægelsens internationale arbejde i Danmark. Indtil da havde EA næsten udelukkende været kendt for bedeugen i januar. Med sammenlægningen blev vedtægterne ændret, så Lausanne-gruppens funktion af leder-inspirationsforum, med et særligt fokus på verdensmission blev inkluderet. 

Bedeugen nærmer sig 

Så er der en måned til bedeugen starter. Vi glæder os til en uge med bøn i hele Danmark.
Bestil fortsat bedehæfter hos Lohse her.
Like bedeugens side på facebook og få updates om dagens tema hver dag i bedeugen.

Indsamling til Syrien fortsætter 

Vi fortsætter indsamlingen til Syientil og med bedeugen 6.-12. januar.  
Mange tak for jeres indtil nu!
Vi formidler støtten via organisationerne Barnabas Fund og Sat7.

Læs mere om Barnabas Fund 
Læs mere om Sat7