Copy
Evangelisk Alliance – Nyhedsmail

Evangelisk Alliance har fået ny formand 

Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen blev onsdag den 1. maj valgt som ny formand for netværket Evangelisk Alliance. Det skete i forbindelse med Evangelisk Alliances årlige repræsentantskabsmøde.

Den nye formand er 35 år og har siden 2009 været generalsekretær i Indre Mission. Han trådte ind i Evangelisk Alliances bestyrelse i 2009 og afløser nu Peter Götz, der har ønsket at afgive formandsposten efter knap fire år. Thomas Bjerg Mikkelsen glæder sig over sin nye opgave:

"Alle forskelligheder til trods lægger lutheranere, baptister og pinsefolk alle vægt på frelsen i Kristus og på mission. Vi har alle fået del i Guds ånd, og vi er alle elsket af Kristus. Derfor må vi også se hinanden som brødre og søstre på tværs af kulturelle skel, konfessioner og traditioner - og derfor er det også vigtigt, at vi kan mødes i et søskendefællesskab, hvor vi kan bede sammen og lade os inspirere af hinanden."

Foruden valget af formand blev der også valgt to nye ind i bestyrelsen. Det drejer sig om Bodil Skjøtt, der er generalsekretær i Israelsmissionen, og Mie Skak Johanson, der er sognepræst i Hjarup og Vamdrup ved Kolding.

250 bad for Aarhus på Stor Bededag

På Stor Bededag i april samlede Evangelisk Alliance Aarhus 250 mennesker til bøn for Aarhus under overskriften ”Bøn for byens bedste”. Det er andet år EA Aarhus inviterer til bøn på Stor Bededag. EA håber, at flere vil bruge EA-netværket som en platform til at samle kristne i bøn for deres byer. 

Mission-Net konference for unge i nytåret 2013/2014

I nytåret 2013/2014 samler Mission-Net omkring 2500 europæiske unge mellem 16-30 år i Offenburg, Sydtyskland, til en konference om mission. Mission-Net er en del af Europæisk Evangelisk Alliance. Ved sidste Mission-Net konference i 2011/2012 deltog 75 danske unge fra en række kirkesamfund i Danmark. Danske deltagere på Mission-Net får et økonomisk tilskud af Dansk Missionsråd (DMR). Du får mere info om tilskud, transport osv. på facebooksiden Mission-Net Danmark.

Mission-Nets hjemmeside

 

 

Evangelisk Alliance

E-mail: tbm@imh.dk 

Tlf.: 75 92 61 00