Copy


Bønnen er det bærende, når de kristne mødes i enhed ved Evangelisk Alliances Bedeuge.

Evangelisk Alliances formand, Thomas Bjerg Mikkelsen, peger på, at bønnen bygger bro mellem kristne: "Jesu befaling til sine disciple om at elske hinanden er baggrunden for, at vi mødes på tværs af traditionelle kirkeskel og konfessioner for at bede for verden. Der er mange ting, der skiller os, men for langt de fleste kristne betyder forskellige syn på dåb og nadver ikke, at vi ikke kan bede sammen. Derfor kan bønnen hjælpe os til at styrke den indbyrdes kærlighed og give os en konkret erfaring af, at vi alle er lemmer på det samme legeme."

Han opmuntrer til videre arbejde med Bibelen:"I de senere år har jeg hørt fra flere, som efter bedeugen har anvendt bedefolderen som studiemateriale i en bibelstudiegruppe eller bedegruppe. Det glæder mig selvfølgelig meget, hvis folderen kan få mere end en funktion. De fleste steder er der under bedeugen ikke afsat tid til egentlig drøftelse af bibelteksten, og derfor kan det give et stort udbytte at følge op med et bibelstudium."

Tak for den store indsat, der er gjort rundt i hele landet i forbindelse med bedeugen!

Evangelisk Alliances bedeuge 2017 er d. 8.-15. januar.

D. 28. december til d. 2. januar samledes en 2500 unge kristne europæere til Mission-Nets konference i Sydtyskland. Mette Høgh Poulsen var en af de danskere, der tog turen til Tyskland, og dette blev en udfordrende og inspirerende tur for hende. 

"Fokus var lagt på aktivt at dele tro med mennesker, hvilket var provokerende, når jeg så, at det kunne jeg være bedre til". En anden ting, som satte sig fast for Mette Høgh Poulsen til et af møderne: "Der er intet du kan gøre, som får Gud til at elske dig mere. Der er intet du kan gøre, som får Gud til at elske dig mindre." 

Læs mere om Mission-Net her.
 
 

Religionsrapporten på P1 satte fokus 
på bøn

I forbindelse med Evangelisk Alliances bedeuge 2016 stillede Bodil Skjøtt, bestyrelsesmedlem i Evangelisk Alliance, op til debat i religionsrapporten på DRs radiokanal P1. Gæsterne i programmet satte forskellige perspektiver på bøn, som, hvorfor samles i bøn? Og hvilken betydning har bønnen for Gudsrelationen?

Lyt til radioprogrammet her
 

 

Find 
Evangelisk Alliance
på facebook

Kontakt:
evangeliskalliance@gmail.com
75 92 61 00
Katrinebjergvej 75, 8220 Aarhus N