Copy
 

Bøn og fællesskab på tværs

 


Kristne over hele Danmark var sammen omkring bøn i årets bedeuge, men også fællesskabet havde stor betydning for mange. Tonny Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Evangelisk Alliance, skriver om sin oplevelse i Vejle:
 
Evangelisk Alliances bedeuge i Vejle samler hver aften mellem 50 og 120 mennesker til bøn og fællesskab. Jeg holder meget af disse bedeuger.  Folk fra de 11 arrangerende kirker og kirkelige organisationer sætter tydeligvis pris på fællesskabet over kaffen efter samlingen, og der er et godt engagement i bønnen under møderne.

Vi er i Vejle enige om, at de enkelte kirker ikke skal lave sig om, når de lægger rum til en bedeaften. De karismatiske kirker skal kunne genkende sig selv, og det samme skal folkekirkerne og de øvrige fællesskaber.  Det betyder, at bønnen bliver forskellig i de forskellige kirker: bøn i grupper, fællesbøn for hele forsamlingen, liturgiske bønner, bøn ved bønnestationer osv. Og det skønne er, at forsamlingen engagerer sig og går på opdagelse i hinandens bønstradition med et åbent sind. 

Jeg tror, at den tillidsfulde atmosfære under bedeugen bliver fremmet af gode relationer mellem præsterne fra de arrangerende kirker. Vi samles i årets løb i Evangelisk Alliances regi - til bøn og fællesskab. 

Næste års bedeuge i 2018 er d. 07. - 14. januar


Fakkeloptog i Grindsted 

Traditionen tro gik kristne i Grindsted rundt i byen i et fakkeloptog for at bede for byen. De ønskede med synlighed at markere deres bøn for byen. Bønnevandringen gik forbi byens mest centrale steder ved sygehuset, rådhuset, skoler og kirker i byen.

Det blev en konkret måde at stå sammen som forskellige kirker og have fællesskab på tværs. Også i Grindsted blev kaffen efterfølgende et vigtigt element for bedeugens arrangementer, hvor man lærer hinanden at kende på tværs af kirker og kirkelige organisationer. 


Bøn og Brunch

I Silkeborg havde man en flot opbakning til årets bedeuge. Lørdag formiddag var der dækket op til brunch i Silkeborg Frikirke. Hen over kaffekopperne gik snakken imellem folk fra forskellige kirker i byen. En kvinde udtaler: "Det er værdifuldt at møde de andre kirker og se hvordan, de gør tingene."

Med fyldte maver blev fokus rettet mod Gud. Skriften alene stod i centrum om lørdagen, og efter en udfoldelse af, hvorfor Guds ord stadig er relevant og sandt for os i dag, vendte vi os mod hinanden i små grupper, delte bedeemner og bad sammen. 

 

Find 
Evangelisk Alliance
på facebook

Kontakt:
evangeliskalliance@gmail.com
75 92 61 00
Katrinebjergvej 75, 8220 Aarhus N

 

 

This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Evangelisk Alliance · Korskærvej 25 · Fredericia 7000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp