Copy

Evangelisk Alliance samler ind til forfulgte kristne i Syrien 

I den historiske kristne by Maaloula, udenfor Damaskus, er mindst syv kristne blev slået ihjel og omkring 15 kidnappet, da militante styrker d. 4. september angreb byen. Evangelisk Alliance har startet en indsamling til fordel for denne by og andre forfulgte kristne i Syrien. 

Under angrebet truede militante muslimer Maaloulas kristne indbyggere med halshugning, hvis ikke de konverterede til islam og gik målrettet mod kristne hjem og kirker, hvor de ødelagde alle kristne symboler.
Maaloula er et af de eneste steder i verden, hvor Jesu sprog, aramæisk, stadig tales. Ifølge Dr. Patrick Sookhdeo, international leder af Barnabas Fund, er angrebet på Maalusla af stor symbolsk betydning pga. byens historiske kristne rødder.
Bed for vores syriske kristne brødre og søstre, der i disse dage oplever forfølgelse. EAs indsamling går via organisationerne Barnabas Fund og Sat-7.
Læs hele historien om angrebet på Maalousla her. 
 
Tak for 45.000 kr., som er indkommet de to første uger af september til Evangelisk Alliances indsamling. Pengene er sendt til Syrien, hvor de nu er i arbejde. Vi opfordrer alle EA-venner til, både som enkeltpersoner og menigheder, fortsat at bidrage til indsamlingen.
"Hinanden" er tema for bedeugen 2014

Der er over 50 formaninger i Nye Testamente, hvor ordet hinanden indgår. Bedefolderen for bedeugen d. 5.-12. januar 2014 er byg­get op om nogle af disse hinanden-ord.
EAs hjemmeside kan du læse mere om tema samt, hvordan du køber folderen. 

Rabat ved tilmelding til Mission-Net inden15. okt. 

Mission-Net er en missionskonference i Tyskland for aldersgruppen 16-30 år. DMR og EA støtter danske unges deltagelse økonomisk, så det kun koster 100 euro ved tilmelding inden 15. oktober. Læs mere om tilmelding og transport på Mission-Net Danmark.
 

Læs mere