Copy
Evangelisk Alliance – Nyhedsmail

EA er blevet yngre

På repræsentantskabets årsmøde den 11. april blev bestyrelsen for EA udvidet med 28-årige Sara Fischer-Nielsen. 

Sara er cand. soc. med speciale i Internationale udviklingsstudier & Socialvidenskab. Sara tog sin studentereksamen i Esbjerg og har siden studeret ved Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet og Universidad San Pablo-CEU, Madrid. Til bestyrelsen i øvrigt blev Birger Nygaard, Hans Henrik Lund og Peter Götz genvalgt.
 
Tro og Hverdagsliv
På mødet blev det desuden drøftet, hvorledes EA i den kommende tid kan fremme og fastholde et fokus i dansk kirkeliv på Tro og Hverdagsliv. Frem for selv at producere materialer blev det anbefalet, at EA gør opmærksom på eksisterende materialer og gør dem tilgængelige, fortsætter at arrangere konferencedage og udvikler de nødvendige læringsnetværk.
 
På årsmødet blev et nyt medlem optaget i EA-familien: Arrow lederskabs program www.arrowlederskab.dk 

Læs mere i referatet fra årsmødet og bestyelsens årsrapport for 2011
 
Find flere referater på www.evangeliskalliance.dk

EA taler med den kinesiske regering

Repræsentanter fra WEA's bestyelse har været på besøg i Kina og påtalt problemstillinger i myndighedernes behandling af de kristne.

Læs mere
(på engelsk)

Lader op til Bedeugen 2013

Næste års bedeuge foregår d. 6.-13. januar, men allerede nu er vi i fuld gang med at oversætte materialet til bedefolderen, der er udarbejdet af EA i Tyskland.

Læs mere

 

 

Evangelisk Alliance

Hyacintvej 6 

3060 Espergærde