Copy

Evangelisk Alliances sidste indsamling til forfulgte kristne i Mellemøsten gav så flot et resultat, at vi har været i stand til at sende ekstra beløb til hver af de to organisationer på 30.000 kr. Vi har fået et brev fra de to projekter, der udtrykker deres taknemmelig. Den vil vi gerne give videre til vores bagland. 
Vi minder om, hvad de to projekter er, nemlig The Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East (FRRME), som arbejde med flygtninge, der er flygtet fra Nordirak og krigen mod ISIS. Det andet projekt er det evangeliske netværk The Fellowship of the Middle East Evangelical Churches (FMEEC), der støtter den kristne tilstedeværelse rundt i nærområderne og skaber et netværk for kirker, så de med samlet røst kan være et lys i den mellemøstlige verden. 

Det nye indsamlingsprojekt frem mod 2016 er organisationen Faros, der hjælper uledsagede flygtningebørn i Grækenland. Læs mere her

Gaver indsendes til: Konto 9570 - 0006402151

Nye sekretærer i EA 

Den 9. november tiltrådte Frederik Thormann og Henriette Engberg som sekretærer hos Evangelisk Alliance i Danmark. De læser begge teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus på henholdvis 1. og 5. semester. De vil stå for opdatering af hjemmesiden, facebooksiderne og nyhedsmail. De vil arbejde for at udbrede det evangeliske netværk i vores land og særligt iblandt unge.  
 

Unge i global mission

I August 2016 afholder Lausanne konferencen Younger Leaders Gathering i Indonesien for unge, der er passionerede for Guds mission. Konferencen samler den kommende generation af ledere og skal styrke det fremtidige evangeliske samarbejde globalt og nationalt. Der vil være over 150 lande repræsenteret, og fra Danmark sendes Simon Krüger, Kent Rasmussen og Lisa Boye. Simon Krüger udtaler: "Jeg ser frem til at være en del af et internationalt netværk for mission, hvor vi kan blive inspireret til mission i vores eget land. Det bliver spændende at udveksle erfaringer og høre, hvordan det missionale udspiller sig i andre lande og kontekster." 
 
Læs mere om konferencen her.
Læs mere om Lausannebevægelsen her.
 

 

Find 
Evangelisk Alliance
på facebook

Kontakt:
evangeliskalliance@gmail.com
75 92 61 00
Katrinebjergvej 75, 8220 Aarhus N