Välkommen till workshopen den 12 september!

Välkomstmejl med praktisk information. Snart är det dags för din RikaTillsammans-workshop.

Hej <<Förnamn>>,

Varmt välkommen till RikaTillsammans-workshopen som snart äger rum.

Tillsammans kommer vi att ha en heldag där målet är att du ska kunna ta din ekonomi och sparande till nästa nivå. Det kan både handla om att komma igång från början eller förbättra och optimera ett redan befintligt sparande.

Mitt mål att du över tid ska få en bättre avkastning, tjäna mer pengar samtidigt som du får ett större lugn och trygghet i att du har gjort rätt. Tillsammans kommer vi bland annat lägga grunden för en egen investeringsplan, plocka russinen ur kakan och diskutera dina och de andras frågor och funderingar. 

Nedan följer praktisk information om workshopen:

  • Datum: Lördagen den 12 september
  • Tid: Från kl. 09.00 till ca 17:00. Kom i god tid så att vi kan köra igång prick.
  • Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm. (karta)
  • Mat och fika: Det kommer serveras lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika.
  • Övrigt: Ta med en dator (helst) eller en läsplatta då vi kommer göra vissa övningar digitalt. 

Förbered gärna om du har några frågor så att du får dem besvarade under dagen. Bortsett från en dator behöver du inte ta med eller förbereda något annat. Om du har praktiska frågor kring själva eventet, återkom genom att svara på det här mejlet.

Jag ser fram emot att få träffas inom kort!
Jan Bolmeson

Viktig information om Covid-19

Vi och hotellet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna genomföra workshopen på ett tryggt och säkert sätt. Däremot är det viktigt att om du upplever symptom på förkylning eller liknande att du stannar hemma. I sådana fall är det bara att återkomma så bokar vi om dig till nästkommande tillfälle utan kostnad.

Ansvarsbegränsning och villkor: Du får det  här mejlet eftersom du är anmäld till workshopen enligt ovan. Innehållet, åsikter och slutsatser på workshopen är INTE att betrakta som finansiell rådgivning. Jag rekommenderar alltid att ta kontakt med en licensierad oberoende finansiell rådgivare (tips ges på workshopen). RikaTillsammans AB åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på utbildningen.

Att investera i finansiella instrument, värdepapper och fonder innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde, även till följd av förändringar i valutakursen. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs de fullständiga villkoren på hemsidan.

Copyright © 2020 RikaTillsammans AB.


Vill du ändra inställningarna för det här nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera dina inställningar eller avprenumerera helt.
Villkor för nyhetsbrevet och integritetspolicy hittar du här.