Copy
Rietveldhuizen-vve                
december 2021                
'De Kerststal van Rietstal' in Bergeijk, bron foto 
aan de leden
Beste leden,

Al weer ging een jaar voorbij waarin het ‘behelpen’ was met ons verenigingsleven. In september besloten we de Algemene Ledenvergadering digitaal te houden op 12 december 2021. De formele benoeming van het bestuur, de jaarstukken van 2019 en 2020, de contributieregeling en de begroting voor 2022 zijn nu netjes en formeel vastgelegd. Een verslag van de vergadering is in deze nieuwsbrief opgenomen.

Corona zal niet (snel) verdwijnen volgens de meeste deskundigen. Hoe vervelend dat ook is, als bestuur moeten we in onze plannen rekening houden met deze situatie..

Het betekent allereerst dat de nieuwsbrief zal blijven verschijnen, vanaf dit nummer met Joke van den Hoeven als eindredacteur. Aanvankelijk zagen wij de Nieuwsbrief als een tijdelijke oplossing voor het ontbreken van directe communicatie, maar voorlopig blijft het naast de website een uitstekende manier om de leden op de hoogte te houden van allerlei nieuws en informatie rondom Rietveld. Uiteraard kunt u ook zelf ideeën en materiaal voor de nieuwsbrief aandragen, graag zelfs. Hiervoor hebben we een apart emailadres aangemaakt: nieuwsbrief@rietveldhuizen-vve.nl.

Een tweede aanpassing is dat het project ‘Bij elkaar op bezoek’ zo snel mogelijk van start gaat. Door kleinere gezelschappen te vormen en meer adressen erbij te betrekken is kunnen de leden van de vereniging elkaar toch leren kennen. De uitwerking leest u verderop in de nieuwsbrief.

Ten derde willen we hoe dan ook een algemene bijeenkomst in het voorjaar organiseren. Afhankelijk van de situatie moeten we wellicht met 3-, 2-, of 1G werken en gaan de kosten hoger uitvallen, omdat we een grotere ruimte nodig hebben. We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte, maar noteer alvast de datum 8 mei in uw agenda. 

Bij het bedenken van het programma voor 8 mei en het organiseren van deze dag, inclusief zaalinrichting, catering en andere klussen is eenieders bijdrage welkom. Vele handen maken licht werk. U kunt zich aanmelden voor hulp op ons algemene emailadres: info@rietveldhuizen-vve.nl.

Afgelopen week mochten we de eerste proefversie van de website bewonderen en beoordelen. Het zag er goed uit, al moeten er nog wat puntjes op diverse i’s worden gezet. Marieke van Limburg Brouwer wordt onze webmaster. De lancering vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats in maart 2022.

Een van de pagina’s is helemaal gewijd aan de woonhuizen van Rietveld. Op termijn willen we van alle huizen de basisinformatie en 2 à 3 foto’s opnemen. Als u beeldmateriaal of informatie heeft over uw huis dat geschikt is voor de website laat het ons dan weten. Ook hiervoor hebben we een apart emailadres aangemaakt: website@rietveldhuizen-vve.nl.

Zoals gezegd richten wij komend jaar al onze energie op het contact met en tussen de leden van onze vereniging. Voor nu wensen wij u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2022 toe.

Ida van Zijl
voorzitter 

 
in de schijnwerper
'Om-en-om' project Reeuwijk
Een tevreden Rietveld fotografeert zijn gereedgekomen om-en-om project in de zomer van 1959
Plannen voor sloop omgebogen naar aanpak van behoud en herstel

Rietveld in Reeuwijk (1)
door Erik Slothouber

Vijf jaar geleden zorgde een telefoontje van een oplettende oud-bewoonster naar het Centraal Museum ervoor dat een hele machinerie in werking kwam. Er dreigde sloop voor een vergeten project van Gerrit Rietveld. Hij werkte in de jaren vijftig aan twee woningbouwprojecten in Reeuwijk, een voor de vrije en een voor de sociale sector. Dit laatste, het zogenaamde ’om-en-om-project’, is naast de projecten voor Nagele en Hoograven/Tolsteeg, een van de drie gerealiseerde sociale woningbouwprojecten en misschien ook wel het meest bijzondere.

Na bijna vijf jaar voorbereiding is dit najaar het startschot gegeven voor de restauratie en renovatie van het complex van zes bouwblokken; een daarvan wordt gerestaureerd en de vijf andere worden gerenoveerd.
Er was veel onderzoek, overleg en ontwerpwerk maar ook veel doorzettingsvermogen nodig om de plannen voor sloop om te buigen naar een aanpak van behoud en herstel. Een vruchtbare samenwerking tussen bewoners, gemeente, erfgoedpartijen en WDJArchitecten resulteerde in het overstag gaan van de eigenaar, Woningbouwvereniging Reeuwijk.

In deze nieuwsbrief gaat de aandacht uit naar de ontwikkelding en het belang van het ‘om-en-om-project’ van Rietveld. In de volgende nieuwsbrief zal WDJArchitecten ingaan op de restauratie- en renovatieproblematiek.
vervolg artikel Erik Slothouber: Rietveld in Reeuwijk (1)
bij elkaar op bezoek
Huis Van Ommeren in Elst met de oude en de nieuwe eigenaren
De kracht van Rietvelds architectuur zit voor een groot deel in de verhoudingen en de relatie tussen binnen en buiten. Je ervaart dat het beste wanneer je er rond in kunt lopen. Daarom willen we in 2022 het project ‘Bij elkaar op bezoek’ starten. Mede vanwege corona kiezen we voor een opzet die enigszins lijkt op de Open Monumentendag, maar dan op kleinere schaal. Leden kunnen elkaar vragen stellen, ervaringen uitwisselen en elkaar beter leren kennen wanneer ze bij elkaar op bezoek gaan. En dat is de hoofddoelstelling van onze vereniging.

Per bezoek zijn - afhankelijk van de geldende coronamaatregelen -  maximaal 6 personen inclusief een van de bestuursleden welkom in een Rietveldhuis. De eigenaren of bewoners vertellen wat over geschiedenis van het huis, laten eventueel foto’s en andere archiefstukken zien en geven een rondleiding. Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur. In bepaalde gevallen zal het te combineren zijn met een ander bezoek aan een  Rietveldhuis of -gebouw en vertrekt het hele gezelschap naar de tweede bestemming. Qua planning richten we ons op de tweede zondag van elke maand, te beginnen met februari 2022.

Voorlopig programma  

Huis Theissing, Breitnerlaan 11, Utrecht 
in combinatie met
Erasmuslaan 5 en 11, Utrecht (13 februari)

Huis Smedes, Van Weerden Poelmanlaan 1, Huis ter Heide (13 maart)

Huis Smedes, Hullenbergweg 10, Bennekom
in combinatie met 
verzorgingstehuis De Nudehof, Thorbeckestraat 1, Wageningen (10 april)

In plaats van bij elkaar op bezoek:
Ledenbijeenkomst in de Zonnehof, Amersfoort (8 mei)

Zomerhuis Verrijn Stuart, Breukelen (juni)

Huis Van Daalen, Bergeijk (juli)
in combinatie met 
Fabriek De Ploeg

Huis Van Dantzig, Sandpoort-Zuid (september)

Leden kunnen zich hieronder opgeven voor een of meer van de bezoeken in februari, maart en april. In volgende nieuwsbrieven voor later in het jaar geplande bezoeken.

Wij zouden het programma graag uitbreiden met bezoeken aan huizen van andere leden. Daarom vragen wij onze leden hieronder ook kenbaar te maken of zij hun huis open willen stellen voor ons project  'bij elkaar op bezoek'.
 
Aanmelden bij elkaar op bezoek

U meldt zich aan voor de bezoeken op 13 februari, 13 maart en/of 10 april door hieronder op een schaal van 1 t/m 10* aan te geven hoezeer u in de bezoeken geïnteresseerd bent. Uw waardering willen wij gebruiken om - bij overaanmelding en/of beperkingen in het aantal bezoekers vanwege corona - een goede indeling te maken, zodat wij u kunnen plaatsen bij het bezoek van uw eerste voorkeur.
 
13 februari: Huis Theissing en Erasmuslaan 5, 11 in Utrecht 
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.

13 maart: Huis Smedes in Huis ter Heide 
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.


10 april: Huis Smedes in Bennekom en verzorgingshuis de Nudehof in Wageningen 
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.

 
Van onze leden vernemen wij voorts graag of zij bezoek van andere verenigingsleden willen ontvangen in hun eigen Rietveldhuis. U kunt een van onderstaande opties aanklikken.

mijn/ons huis is beschikbaar voor bezoek van andere verenigingsleden

mijn/ons huis is momenteel niet beschikbaar voor bezoek van andere verenigingsleden, maar op termijn misschien wel

mijn/ons huis is niet beschikbaar voor bezoek van andere verenigingsleden

Voor vragen en/of problemen bij het aanmelden of voor het wijzigen van uw keuzes kunt u contact opnemen met onze secretaris Adrien van der Kloes (info@rietveldhuizen-vve.nl)


*In het softwareprogramma dat we voor de nieuwsbrief gebruiken zijn helaas geen andere schaalbreedtes mogelijk.
Erfgoednota gemeente Utrecht
door Ronald Willemsen

De gemeente Utrecht presenteerde onlangs haar nieuwe erfgoednota. Interessant hoe een gemeente tegen het erfgoed in haar gebied aankijkt en daarmee  de komende tijd om wil gaan. Mooi is hierbij de verschuiving in perspectief te zien in de waardering van een bepaalde tijdsperiode.

Zo is architectuur vanaf eind jaren zestig  - 'post '65' genaamd - een speerpunt geworden. deze krijgt (gelukkig) zoveel meer waardering dat ook monumenten uit deze periode op de gemeentelijke of zelfs rijksmonumentenlijst komen te staan. Tegen deze achtergrond heeft de vereniging Oud Utrecht een lijst met mogelijke jonge monumenten samengesteld en aangeboden aan de gemeente Utrecht en de Utrechtse politiek.

Een belangrijke passage uit de Erfgoednota is:
’De komende jaren verandert met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Omgevingswet de landelijke context van beleid en wetgeving. In de NOVI is behoud en versterking van het cultureel erfgoed (boven- en ondergronds) benoemd als één van de 20 (nationale) belangen en opgaven.’’

In een volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op inhoud en van de Erfgoednota.
'Rietveldhuizen'
Hoe is het om in een Rietveldhuis te wonen?

Een documentaire van Lex Reitsma

Binnen afzienbare tijd is het precies honderd jaar geleden dat het Rietveld Schröderhuis werd gebouwd. Als filmmaker was dit voor mij de aanleiding om hier iets mee te willen gaan doen. 

In de door mij te maken documentaire van circa 53 minuten die in het programma Close Up van AVROTROS zal worden uitgezonden, wil ik de bewoners van een aantal verschillende Rietveldhuizen centraal stellen. Dus ook Gerrit Rietveld en Truus Schröder en hun familieleden als bewoners van het door hen zelf ontworpen Rietveld Schröderhuis komen aan bod. De vraag is: ‘Hoe is het om in een Rietveldhuis te mogen wonen?’

In de te maken film ‘Rietveldhuizen’ wil ik op zoek gaan naar antwoorden op tal van nog nader te bepalen vragen. Vragen als: is het een opgave te leven in een Rietveldhuis en wat moet je er allemaal voor opofferen? Wat maakt een Rietveldhuis uniek? Hoe zijn de huizen ontworpen en kunnen ze de tand des tijds doorstaan? Hoe werd de opdracht verstrekt aan Rietveld en hoe verliep de samenwerking met de toekomstige bewoners? En welke aanpassingen aan de huizen werden er in de loop der jaren gedaan? Bestaat er zoiets als ontzag voor Rietveld en mag je zelf wel sleutelen aan een Rietveldhuis? Welke Rietveldhuizen zijn onherstelbaar verminkt en hoe kijken de huidige bewoners daar op terug? Wat maakt je kortom geschikt om in een Rietveldhuis te kunnen wonen?

De komende maanden ben ik van plan een groot aantal bewoners van Rietveldhuizen te gaan bezoeken. Allereerst om kennis te maken en zo materiaal te kunnen verzamelen om een uitgewerkter plan voor de te maken documentaire te kunnen opstellen.

 
Meer informatie over Lex Reitsma
Verslag algemene vergadering
De eerste Algemene Ledenvergadering van de Rietveldhuizen-vve vond plaats op 12 december 2021 via Zoom. Het houden van een Algemene vergadering is een wettelijke verplichting, door corona kon het alleen digitaal.

De initiatiefgroep, bestaande uit Loek van den Hoeven (penningmeester), Adrien van der Kloes (secretaris), Wim Kok, Mieke Rietveld, Ronald Willemsen en Ida van Zijl (voorzitter) heeft de afgelopen twee jaar als bestuur van de vereniging gefunctioneerd. Op de eerste algemene vergadering is een en ander bekrachtigd door de leden. 

Voorts is ingestemd met de jaarstukken van 2019 en 2020 en de begroting voor 2022. Het quorum dat nodig was voor het vast stellen van het Huishoudelijk Regelement was jammer genoeg niet aanwezig. Daarom wordt een tweede vergadering uitgeschreven voor 9 januari 2022, waarin bij meerderheid van de aanwezige stemmen wordt beslist.


Tot slot is besloten dat de contributie voor 2022 blijft gelijk aan 2021:
- gewone leden/eigenaren en ereleden €35;
- particuliere begunstigende leden (vrienden) €25;
- zakelijke begunstigende leden €250.
Genoemde bedragen zijn minimumbedragen, het staat een ieder vrij om meer over te maken.
Rietveldhuizen te koop

Deze mooie vrijstaande villa’s staan of komen binnenkort te koop. Het gaat om de huizen Bláha in Best en Kronenberg in Wageningen-Hoog.

Als Vereniging hopen wij dat de nieuwe eigenaren evenveel waarde aan het erfgoed van Rietveld hechten en evenzeer hun best zullen doen deze panden voor de toekomst te behouden als de oorspronkelijke opdrachtgevers hebben gedaan.

Daarom brengen we deze te koop staande Rietvelhuizen graag onder uw aandacht, wellicht kunt u eventuele liefhebbers attenderen op deze ''buitenkansjes''.
Woonhuis Bláha
A.P. Nosselaan 5 Best
 
In de jaren ‘50 en ’60 heeft Rietveld meer villa’s van dit type ontworpen bestaande uit een woongedeelte en een langgerekte slaapvleugel. De bosrijke omgeving is door deze indeling is in elke kamer optimaal te beleven. Dat was ook de wens van de opdrachtgevers Ondrej en Mieke Bláha die toevallig een artikel over Rietveld hadden gelezen in Tussen de rails, een blad voor reizigers van de Nederlandse Spoorwegen. Het hele ontwerpproces is in nauw overleg met hen gegaan en ondanks, of dankzij, veel discussie is het huis in ongeveer één jaar helemaal volgens Rietvelds plan uitgevoerd.

Door een van de zonen en zijn dochter is het huis onlangs geheel gerestaureerd; een uitbreidingsplan ligt klaar om gerealiseerd te worden.
Inlichtingen over het Woonhuis Bláha
Binnenkort te koop van de opdrachtgeefster:
Woonhuis Kronenberg 

Hollandseweg 362, Wageningen-Hoog
 
Wegens haar hoge leeftijd verkoopt mevrouw Kronenberg haar huis. Een bungalow, bouwjaar 1963, met 6 kamers en garage op een ruim perceel van 2200 m2 in Wageningen-Hoog, op fietsafstand van de Landbouwuniversiteit. Wageningen-Hoog is een ruim opgezette bosrijke wijk met veelal vrijstaande huizen op zeer ruime kavels. De bungalow verkeert nog in originele staat en is goed onderhouden.
 
Inlichtingen over het Woonhuis Kronenberg
View this email in your browser
Copyright © 2021 rietveldhuizen_vve, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp