Copy
Rietveldhuizen vve
oktober 2022
Huis Muus, Breitnerlaan 9, Utrecht
aan de leden

Beste lezers,
 
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2022, een jaar waar we nu al met tevredenheid op terug kijken. Vooral omdat we na twee jaar digitale communicatie eindelijk elkaar in levende lijve konden ontmoeten. De zondagen bij elkaar op bezoek waren een groot succes. De twee algemene bijeenkomsten in mei en september waren eveneens zeer geslaagd. Op elke bijeenkomst is een onderwerp aan de orde gesteld dat de leden van de vereniging na aan het hart ligt. In deze Nieuwsbrief vindt u het verslag van 25 september, tevens de Algemene Ledenvergadering van 2022. 

Een groot deel van onze tijd ging zitten in het realiseren van de website. Op 8 mei was het zover, maar dat betekende geenszins het einde van deze activiteiten. We hadden een busje gekocht en ons rijbewijs gehaald, bij wijze van spreken, maar nu moesten we nog gaan rijden en beslissen waarheen. Dat proces is nog steeds gaande en we hopen dat veel leden op de kar springen en de rubriek huizen en het forum met hun eigen bijdragen vullen. Onder het kopje activiteiten staan al wel alle evenementen vermeld die interessant zijn voor Rietveldkenners en Rietveldliefhebbers. En ook de vulling van het archief met artikelen uit de voorgaande nieuwsbrieven vordert gestaag.
 
In deze Nieuwsbrief is Huis Muus het onderwerp van de rubriek in de schijnwerper. En in de rubriek bij elkaar op bezoek geweest  staan de verslagen van de  bezoeken aan huis Van Ommeren en huis Van Daalen.

Op 9 september bezocht het bestuur het dorp Nagele in de Noordoostpolder. Rietveld ontwierp samen met zijn zoon Jan een blok huizen voor deze staalkaart van het Nederlandse naoorlogse Nieuwe Bouwen. Lees het verslag in deze Nieuwsbrief, maar ga vooral zelf een kijkje nemen en bezoek dan ook huis Polman, een door de Vereniging Hendrick de Keyser ingerichte woning uit de jaren vijftig.

Dit najaar zal het bestuur een dag bij elkaar komen voor het bedenken van nieuwe plannen. Alle suggesties en opmerkingen zijn welkom. Tot nader horen wensen we u een mooi najaar en veel leesplezier.
  
Ida van Zijl

in de schijnwerper

huis Muus

 Foto van de familie Heere op het terras van Huis Muus in 1991 bij de 6oe verjaardag van Wibo Heere

Interview met mevrouw Wea Heere
door Anneke Kok

In 1976 kochten Wea en Wybo Heere het door Rietveld ontworpen Huis Muus op Breitnerlaan 9 te Utrecht, gebouwd in 1961 voor de familie Muus. Het telde zes slaapkamers, drie boven en drie beneden en een half verzonken garage en souterrain. ( zie G.H. Rodijk, De huizen van Rietveld, 1991). De kamers werden al gauw verdeeld onder de drie kinderen en het souterrain werd een heerlijke speelkamer met  onder andere een pingpong tafel.

Pluspunten aan het huis waren zonder meer de mooie lichtinval, de hoeveelheid ruimte,  genoeg voor iedereen, een prachtige werk/studeerkamer in het souterrain voor Wybo Heere en niet te vergeten het terras aan de woonkamer, uitkijkend over het Krommerijnpark. Een minpunt was, dat de half verzonken garage en het souterrain bij ernstige regenval soms onder water liepen. Dit is opgelost door de hele kelder te isoleren en een stevige pompinstallatie bij het huis. Een ander minpunt was het ontbreken van een tweede badkamer. Bij logés, en sowieso als gezin met drie kinderen, was het lastig dat men slechts van één badkamer gebruik kon maken die alleen via de ouderslaapkamer te bereiken was.

Vanaf 1986, toen de laatste twee kinderen het huis uitgingen, hebben Wea en Wybo Heere tot oktober 2021 samen het huis bewoond.
 
Lees hier het hele artikel

verslag bijeenkomst 25 september

 

Rietveldhuizen-VVE in de Nieuwe Stad 

door Joke van den Hoeven

Ruim 25 personen - inclusief bestuursleden en sprekers - beleefden een bijzonder aangename en leerzame dag tijdens onze tweede ledenbijeenkomst op zondag 25 september in de Nieuwe Stad te Amersfoort. In de vergaderzaal van De Nieuwe Stad Flexplek belichtten drie sprekers het thema erfgoed overdragen vanuit verschillende perspectieven.

Mendel Robbers, creatief directeur van projectontwikkelaar Schipper Bosch gaf de eerste presentatie. Hij liet zien hoe Schipper Bosch met een integrale aanpak het hele Oliemolenhofkwartier in Amersfoort, met het industriële erfgoed van de voormalige Prodentfabriek als uitgangspunt, heeft getransformeerd tot een  multifunctionele, duurzame en groene microstad. Voor de Historic Albany Foundation in New York maakte hij een videopresentatie van zijn verhaal. Bekijk hier Mendel Robbers' video.

Bert Meerstadt, algemeen directeur van Vereniging Hendrick de Keyser was onze tweede spreker. Hij vertelde hoe zijn vereniging historisch erfgoed verwerft en zorgvuldig in stand houdt. Heel interessant voor onze leden is dat Hendrick de Keyser het verduurzamen van erfgoed als ambitie heeft omarmd en daarin als voorloper en breekijzer kan fungeren. Zij voeren veel pilots uit in samenwerking met de TU Delft. Het delen van die kennis rekenen zij ook tot hun verantwoordelijkheid. Bekijk hier Bert Meerstadts powerpointpresentatie.

Jan-Willem Andriessen, onze derde spreker, heeft zich als makelaar gespecialiseerd in het overdragen van erfgoed. Met Redres de Bouwkunstmakelaar richt hij zich op bijzondere architectuur en monumentaal erfgoed. Zijn conclusie luidt dat erfgoed een nichemarkt vormt. Het betreft objecten en gebouwen met emotie en een verhaal die een andere manier van vermarkting vergen. Het zijn langdurige trajecten, waarin rekening gehouden dient te worden met cultuur-, en bouwhistorie en veel overleg nodig is met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente waar het pand staat en andere belanghebbenden. En in de huidige tijd is verduurzamen hot topic. Bekijk hier Jan-Willem Andriessens powerpointpresentatie.
 
 
Gelukkig was het niet alleen binnen zitten geblazen. Zeker omdat we zondag 25 september boften met het weer en na een aantal dagen regen eindelijk weer konden profiteren van een zonnige dag met aangename temperaturen. Na zijn presentatie gaf Mendel Robbers een rondleiding door De Nieuwe Stad, waarbij we langs gebouwen van de voormalige Prodentfabriek liepen. Hier troffen wij nu onder andere restaurant Hoog Vuur aan en onderwijsbedrijf Salon de Nieuwe Stad van MBO Amersfoort: een kapperszaak, schoonheidssalon en nagel- en make-upstudio in één. We beëindigden de rondleiding in restaurant Het Lokaal voor het ophalen van onze duurzame lunchbox met twee rijk belegde sandwiches, een salade, een stuk fruit en een sapje. Die nuttigden we op het centrale plein van De Nieuwe Stad, op de trappen van de arena, omringd door groene beplanting. Nauwelijks voor te stellen dat hier ooit een desolate parkeerplaats lag. Schipper Bosch maakte hier geweldig statement maakte door één parkeerplek voor tien jaar te huren en er een boom op te planten. Het was het begin van een denkproces bij de gemeente dat uiteindelijk leidde tot dit geheel door Schipper Bosch vormgegeven plein inclusief parkeerplaatsen.
 

algemene vergadering 

Rietveldhuizen-VVE


Het eerste agendapunt van de bijeenkomst op 25 september was de jaarlijkse  Algemene Vergadering van onze vereniging, hetgeen een wettelijke verplichting is. Vorig jaar kon deze door corona alleen digitaal plaatsvinden.

Op de vergadering is ingestemd met de financiële jaarstukken van 2021. Deze waren reeds akkoord bevond door de kascommissie (Catelijne Reissenweber en Sander van der Heijden). In financiële zin was 2021 een bijzonder rustig jaar. Als gevolg van corona konden namelijk een aantal geplande activiteiten geen doorgang vinden. De bouw van de eerste fase van de website was de grootste kostenpost.

Voorts gingen wij met de aanwezigen in gesprek over hoe onze vereniging er momenteel voor staat en wat er eventueel aan wensen liggen voor de toekomst. Algemeen werd waardering aan het bestuur uitgesproken voor alles wat onder de moeilijke omstandigheden van corona vanaf eind 2019 gerealiseerd is: nieuwsbrieven, website, ledenbijeenkomsten en bij elkaar op bezoek. Dat ziet men graag allemaal gecontinueerd.

Hierbij dient bedacht te worden dat in een kleine vereniging met een gemeenschappelijk belang (Rietveldhuizen) alle inspanningen gericht moeten zijn op enerzijds de gedeelde inhoudelijke interesses en anderzijds het faciliteren van het persoonlijke contact tussen de leden onderling. Zo raken de leden meer betrokken en vanzelf actief.

Wat bij elkaar op bezoek betreft, stelt men dan ook vooral de kleinschaligheid op prijs. In kleine groepen van maximaal 12 personen kan men elkaar leren kennen en informatie uitwisselen. Het moet vooral geen eenzijdige presentatie van de eigenaar aan een grote groep worden zoals op de Open Monumentendag.

Voor de nieuwsbrief en/of de website kunnen (nieuwe) leden worden gevraagd zich voor te stellen en/of kan een 'smoelenboek' van leden worden samengesteld. En als extra faciliteit voor de leden de rubriek Rietveldhuizen te koop uitbreiden met Rietveldmeubilair. Inhoudelijk valt te denken aan het uitdiepen van deelonderwerpen. Met welke meubels richt je een Rietveldhuis in? Wat doe je met de tuin? Wat zijn de mogelijkheden voor een nieuwe keuken of badkamer? En - niet te vergeten - hoe maak je een Rietveldhuis duurzaam. Bij alle vragen geldt bovendien: waar vind je de goede adviseurs en vakmensen? Op de website heb je dan eigenlijk een beveiligd platform achter een inlog nodig.  Anders zijn de meeste mensen niet bereid hun persoonlijke ervaringen en kennis te delen.

bij elkaar op bezoek geweest

huis Van Ommeren (Elst) 

zondag 10 juli


tekst: Mieke Rietveld 
foto's: Erik Hesmerg 


Koffie op het terras, taart van pruimen uit eigen tuin, een adembenemend uitzicht over de uiterwaarden van de Nederrijn en een zon die veelbelovend vanuit de coulissen om het hoekje kijkt. Een betere ontvangst kan men zich niet wensen. We zijn op bezoek bij Raymond Streumer en Nicole Wagtmans in De Klinkhamer, ofwel huis Van Ommeren in Elst. 
 
Het pand is in 1949 ontworpen als woonhuis met huisartsenpraktijk voor S.M. van Ommeren. Huis en praktijk zijn later overgenomen door diens zoon Wim. Raymond vertelt uitgebreid hoe dit huis uiteindelijk aan  hem 'gegund' is. Hij kreeg daarbij ook een schat aan originele tekeningen en fotoalbums op de koop toe. Het grootste deel daarvan is nu overgedragen aan het Centraal Museum. 
 
We krijgen een uitgebreide rondleiding. We beginnen met een rondje om het huis, gevolgd door een wandeling door de tuin. In het huis valt op hoe onaangetast alles er nog bij staat. De keuken met doorgeefluik naar de eetkamer, de glazen schuifwand naar de woonkamer, de oude spreekkamer en apotheek met de originele kast met zelfs nog een deel van de inhoud. Ook de vier slaapkamers op de eerste verdieping zijn nauwelijks aangetast. Onder vier lagen vloerbedekking blijkt nog het originele linoleum te liggen.
 
In 2023 zal de restauratie beginnen en wordt eerst de buitenschil aangepakt. Daarna worden keuken, badkamers en garage zoveel mogelijk teruggebracht in de originele staat van rond 1950. Ook willen de bewoners dan hun eigen energie gaan opwekken en opslaan.
 
Lees hier het hele verslag

 

huis Van Daalen (Bergeijk) 

zondag 18 september


door Joke van den Hoeven

In het kader van zijn enige industriële werk, Weverij De Ploeg (1958), bouwde Rietveld in de bossen van het Brabantse Bergeijk ook twee bungalow voor respectievelijk ontwerper Martin Visser (1956) en Ploegdirecteur Roelof Van Daalen (1958). Bij de laatste zijn we op bezoek, waar we worden ontvangen door zoon Diederik, dochter Rineke en kleindochter Jantien.

De energierekening is natuurlijk een van de eerste onderwerpen die ter tafel komen. Volgens Diederik valt het nog wel mee. De familie heeft eerder overal dubbele beglazing aangebracht en het dak geïsoleerd. En de zonnepalen zijn geïnstalleerd op het dak van een naburige sporthal, waar zij via een buurtcollectief bij aangesloten zijn.

Vanaf 1993 gebruiken de Van Daalens de bungalow als familiehuis voor weekenden en vakanties. Inmiddels niet alleen meer voor de broer en drie zussen Van Daalen, maar ook voor hun zes kinderen en vier achterkleinkinderen. Alleen Jantien verblijft er vast als huisbewaarder.

Als familiehuis is aan het oorspronkelijke interieur weinig gewijzigd. Daarmee ervaar je het huis als een museumwoning in de beste zin van het woord. Je ziet en voelt overal de zorg en liefde van de familie Van Daalen voor het 300 m2 grote huis met tuin en landschapspark van 1,5 hectare.

Gevraagd naar de toekomst antwoordt Diederik: “We hebben het er wel eens over, maar hopelijk laat de overdracht aan de volgende generatie nog lang op zich wachten. Tot die tijd maken we ons in ieder geval geen zorgen over hoe we het geheel in de lucht houden.”  Wij en de andere bezoekers hebben veel  waardering voor de wijze waarop de Van Daalens Rietvelds erfgoed behouden.
 
Lees hier het hele verslag

Actieve leden gevraagd


Het beleid van het bestuur van Rietveldhuizen-VVE is zoveel mogelijk leden actief te betrekken in de vereniging. Vele handen maken niet alleen licht werk, maar bevorderen ook de continuïteit, de kwaliteit en de creativiteit van onze inhoudelijke opbrengsten. Temeer omdat in ons ledenbestand van Rietveldhuizeneigenaren en -belangstellenden een enorm potentieel aan (professionele) talenten en capaciteiten vertegenwoordigd is. Als bestuur zouden we een en ander graag vertaald zien in een actieve inbreng voor onze vereniging.

We zijn blij dat we - naast de bestuursleden - al over een aantal actieve leden beschikken: Marieke van Limburg en Raymond Streumer voor de website, Catelijne Reissenweber en Sander van der Heijden voor de kascommissie en Joke van den Hoeven voor de nieuwsbrief. Andere leden zien we vaak deelnemen aan de activiteiten die we organiseren, bijvoorbeeld Ans en Arie Koedood en Martine Eskes. Bezien vanuit onze verenigingsdoelstelling 'in contact brengen van eigenaren, bewoners en belangstellenden om elkaar te helpen bij het in stand houden en toekomstbestendig maken van Rietveldhuizen'  lever je zo namelijk ook een actieve bijdrage. 

Maar we zouden graag meer van onze leden actief zien door:

Deel te nemen aan ons project bij elkaar op bezoek:
als bezoekers dan wel door bezoekers te ontvangen in het eigen Rietveldhuis. Voor het programma van 2023 zijn we nog op zoek naar huizen!

Materiaal voor onze nieuwsbrief en/of website aan te dragen:
in de vorm van foto's, teksten, interessante links en activiteiten. Zo ontvingen we voor Nieuwsbrief 7 een artikel van architect Alenca Mulder over het net gerealiseerde bijgebouw voor het huis Van den Doel in Ilpendam, dat we uiteraard ook op onze website geplaatst hebben. En voor bij elkaar op bezoek aan huis Van Ommeren (zie bij elkaar op bezoek geweest in deze nieuwsbrief) heeft professioneel fotograaf Erik Hesmerg als bezoeker prachtige opnames gemaakt en ter beschikking gesteld.  

Bij te dragen aan de vulling van de rubriek huizen op onze website.
Onze ambitie is uiteraard dat al onze leden/eigenaren zich aanmelden (kan op de website) om een mooie pagina van hun huis te maken. Voor de teksten en foto's bij de huizen hebben we behoefte aan hulp van leden met expertise op een van beide vlakken.

Voor uw actieve inbreng kunt u eventueel contact opnemen met onze secretaris (info@rietveldhuizen-vve.nl) of de redactie van onze nieuwsbrief en website (redactie@rietveldhuizen-vve.nl)

Ida van Zijl
voorzitter

bij elkaar op bezoek

De kracht van Rietvelds architectuur zit voor een groot deel in de verhoudingen en de relatie tussen binnen en buiten. Je ervaart dat het beste wanneer je er rond in kunt lopen. Daarom  zijn we in 2022 het project ‘Bij elkaar op bezoek’  gestart. De opzet lijkt enigszins op de Open Monumentendag, maar dan op kleinere schaal. Leden kunnen elkaar vragen stellen, ervaringen uitwisselen en elkaar beter leren kennen wanneer ze bij elkaar op bezoek gaan. En dat is de hoofddoelstelling van onze vereniging.

Per bezoek is een beperkt aantal personen inclusief een van de bestuursleden welkom. De eigenaren of bewoners vertellen wat over geschiedenis van het huis, laten eventueel foto’s en andere archiefstukken zien en geven een rondleiding. Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur.
 

Momenteel staan twee nieuwe bezoeken gepland in november 2022  en februari 2023. Voor de aanmelding laten we vier weken van tevoren een separate mailing uitgaan. 

zondag 13 november 2022, 13:30 - 15.00 uur
Huis Bosschaert, Laren

zondag 12 februari 2023  (tijdstip nog niet bekend)
Huis Theissing, Utrecht 
 

bestuur op bezoek in Nagele

blokje Rietveldhuizen  aan de Vlashof-Klaverhof

tekst: Loek van den Hoeven
foto's: Ronald Willemsen 


Een heel dorp als monument van het Nieuwe Bouwen

Een geheel nieuw dorp bouwen in de Noordoostpolder gericht op de huisvesting van landarbeiders. Dat was begin jaren vijftig van de vorige eeuw de opdracht voor de architecten van het collectief De 8 en Opbouw. Van de tien nieuw te bouwen dorpen werd er maar één aan de architecten van het Nieuwe Bouwen gegund. Vol van ideeën en moderne idealen dachten beroemde architecten als van Eesteren, van Eyck, Bakema, Stam, Ruys en ook Rietveld, het dorp Nagele tot op de millimeter uit. In 1954 wordt hun plan aangenomen en daarna wordt met de bouw begonnen. Hiermee is Nagele het enige dorp in de wereld dat volledig werd ontworpen volgens de principes van Het Nieuwe Bouwen. Alle reden dus voor het bestuur van onze vereniging om er eens een kijkje te gaan nemen.
 
Lees hier het hele verslag

interessante links en activiteiten


Huis Van Dantzig locatie voor speelfilm Pink Moon

Van onze leden Toon Roodbergen en Jans van der Woude  kregen we gemeld dat hun Rietveldhuis (huis Van Dantzig in Santpoort-Zuid) in het najaar van 2020 gebruikt is als locatie voor een Nederlandse speelfilm. De film Pink Moon is het speelfilmdebuut van filmmaakster Floor van der Meulen en vanaf 8 september te zien in de bioscoop. Het huis is een van de hoofdlocaties en daarom vaak in beeld. Voor degenen die zich aangemeld hebben voor bij elkaar op bezoek aan huis Van Dantzig op 2 oktober is het een mooie gelegenheid om het huis in de staat van voor de renovatie te zien. Bekijk hier de filmtrailer.


Trendy versie van Rietveldstoel

Op internetkrant Duic lazen we dat modehuis Supreme een bijzondere versie heeft uitgebracht van Rietvelds rood-blauwe stoel. Bij kleding en schoeisel van topmerken is het al enkele jaren de trend om de merknaam zo prominent mogelijk in het ontwerp aanwezig te laten zijn. Met het logo van Supreme op zijn rug, is Gerrit Rietveld nu ook trendy! We zijn heel benieuwd wat onze lezers hiervan vinden. Hieronder kunt u op een schaal van 1 t/m 10 aangeven wat u van deze stoel vindt.
 
Supremeversie van Rietvelds roodblauwe stoel
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.


Een bijzonder vondst

Rietveld Schröderhuis meldt op de site een bijzondere vondst  in de vorm van een bij een kringloopwinkel gekochte stoel, die  een originele Rietveldstoel uit 1942 blijkt te zijn. De (spek)koper heeft de stoel verkocht aan Titus Darley, verzamelaar en directeur van Rietveld Originals, producent van Rietveldmeubels. De triplex zitting van de stoel had z'n oorspronkelijke vorm verloren, maar kon door Rietveld-expert Jurjen Creman weer hersteld worden.
 


Cor van der Meiden in Post Erasmuslaan 5 

In november 2022 werkt beeldend kunstenaar Cor van der Meijden als ‘artist in residence’ in het centrum voor kunst en architectuur Post Erasmuslaan 5 te Utrecht.
 

Rietveldhuizen te koop


In Best staat een mooie vrijstaande villa te koop. Het betreft huis Bláha.

Als vereniging hopen wij dat de nieuwe eigenaren evenveel waarde aan het erfgoed van Rietveld hechten en evenzeer hun best zullen doen de panden voor de toekomst te behouden als de oorspronkelijke opdrachtgevers hebben gedaan. 

Daarom brengen we dit  te koop staande Rietveldhuis graag onder uw aandacht, wellicht kunt u eventuele liefhebbers attenderen op dit 'buitenkansje'.

Woonhuis Bláha

A.P. Nosselaan 5, Best

In de jaren ‘50 en ’60 heeft Rietveld meer villa’s van dit type ontworpen bestaande uit een woongedeelte en een langgerekte slaapvleugel. De bosrijke omgeving is door deze indeling is in elke kamer optimaal te beleven. Dat was ook de wens van de opdrachtgevers Ondrej en Mieke Bláha die toevallig een artikel over Rietveld hadden gelezen in Tussen de rails, een blad voor reizigers van de Nederlandse Spoorwegen. Het hele ontwerpproces is in nauw overleg met hen gegaan en ondanks, of dankzij, veel discussie is het huis in ongeveer één jaar helemaal volgens Rietvelds plan uitgevoerd.

Door een van de zonen en zijn dochter is het huis onlangs geheel gerestaureerd; een uitbreidingsplan ligt klaar om gerealiseerd te worden.
Inlichtingen over Woonhuis Bláha
View this email in your browser
Copyright © 2022 rietveldhuizen_vve, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp