Copy
Rietveldhuizen vve                
maart 2022                
Rietveld Stichting bezoekt restauratieproefwoning met WDJA (© WDJA)
aan de leden

Beste leden

Het kalenderjaar 2021 is afgesloten met de eerste Algemene Ledenvergadering. Voor deelname aan deze digitale bijeenkomst waren de stemgerechtigde leden uitgenodigd. Aan de wettelijke verplichting de bestuursleden officieel te (her)benoemen, de jaarstukken en de begroting goed te keuren is daarmee voldaan. Om het Huishoudelijk reglement aan te nemen was een tweede Algemene Ledenvergadering enkele weken later noodzakelijk, omdat het vereiste quorum de eerste keer niet aanwezig was. Alle stukken en de verslagen zijn aan de stemgerechtigde leden toegestuurd.  Wanneer de website van de Rietveldhuizen-vve is gelanceerd zullen deze stukken daar voor iedereen toegankelijk zijn.
Eind januari heeft het bestuur een ‘heisessie’ gehouden om de afgelopen twee jaar te evalueren en plannen voor de toekomst te maken. Onze aandacht en energie gaan we vooral te richten op het organiseren van activiteiten waar leden elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten. In deze Nieuwsbrief vindt u een aankondiging van twee bijeenkomsten die nog voor de zomer zullen plaats vinden, op 8 mei en 26 juni. Het project ‘Bij elkaar op bezoek’ is in februari van start gegaan, iedereen is razend enthousiast. Het programma voor de komende maanden wordt verder uitgewerkt.
‘In de Schijnwerper’ brengt het tweede deel van de huizen in Reeuwijk, geschreven door Wessel de Jonge en Jeroen Semeijn, die als architecten betrokken zijn bij de renovatie en restauratie van de panden. Rietvelds opdrachtgevers deel 4 gaat over de woonhuizen die Rietveld voor particuliere opdrachtgevers bouwde. En als gewoonlijk nemen we ook links op die verwijzen naar andere activiteiten en informatie over Rietvelhuizen op de markt.
Om ons werk te kunnen continueren is uw steun van groot belang. Wij zijn u dan ook zeer erkentelijk indien u uw financiële bijdrage (€ 35 voor leden en € 25 voor vrienden) zou willen overmaken naar bankrekening NL18RABO0349 0174 68 t.n.v. Rietveldhuizen-VVE onder vermelding van lidmaatschap 2022.

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is de oorlog in Oekraïne in volle gang en wanneer u dit leest zal de situatie waarschijnlijk nog niet veel anders zijn. Het voelt enigszins ongepast je bezig te houden met zoiets onschuldigs als de Rietveldhuizen-vereniging van eigenaren. Toch is er weinig anders dat we kunnen doen behalve het nieuws volgen, geld geven, petities tekenen, demonstreren …en doorgaan met leven.
Beschouwt u het bovenstaande maar als een disclaimer. Doorgaan met de activiteiten van de vereniging betekent niet dat we ons niet bewust zijn van de situatie in de wereld.

Ida van Zijl
voorzitter
 
in de schijnwerper
Om-en-om-project Reeuwijk

 
Visualisatie van het restauratieblok met de nieuwe erfafscheiding en bergingen. © WDJA, 2021


Rietveld in Reeuwijk (2)
door Wessel de Jonge en Jeroen Semeijn

In vervolg op het artikel van Erik Slothouber over de ontwikkelding en het belang van het ‘om-en-om-project’ van Rietveld, willen we hier nader ingaan op de restauratie (acht woningen) en renovatie (44 woningen) van het project, waar we als WDJArchitecten bij betrokken zijn.

Omdat de woningen wel toe waren aan groot onderhoud is dit moment aangegrepen om ze meteen te verduurzamen door onder andere de gebouwschil thermisch te isoleren. Hierdoor maken de woningen een sprong van energielabel E/F naar label B. Daarnaast worden de woningen ook voorzien van goede ventilatie om zo een gezond binnenklimaat te realiseren. 
De later geplaatste hellende daken bleken asbest te bevatten en worden om die reden van alle woningen verwijderd. De daken worden voorzien van goede isolatie en opnieuw vlak afgewerkt. Bij de renovatieblokken blijven de niet-oorspronkelijke kozijnen gehandhaafd, maar er wordt wel nieuw dubbelglas in geplaatst. Bij de gerestaureerde woningen. worden de kozijnen wel vervangen om het oorspronkelijk gevelbeeld te herstellen inclusief de voor Rietveld typerende transparante borstweringen. Deze bestaan uit een plaat figuurglas die voor een gekleurd paneel is geplaatst. Zo’n ‘shadow-box’ geeft hierdoor een karakteristieke dieptewerking die Rietveld in meer woningontwerpen heeft toegepast. De renovatie omvat ook de vervanging van de individuele schuttingen en bergingen door uniforme erfafscheidingen van metaalgaas met klimop en houten bergingen. Zo wordt ook in het verdere straatbeeld weer eenheid teruggebracht. 

 
Lees hier het hele artikel
Bijeenkomst zondag 8 mei
Rietveldhuizen-VVE

Onze eerste bijeenkomst vindt plaats in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam (Museumpark 25, 1315 CB) van 10:30-17:00 uur en is gewijd aan twee thema’s:
- Rietveld van het gas
- Wat te doen met privé-archieven

Bovendien is het mogelijk met deskundige begeleiding Huis Sonneveld te bezoeken (toegangsprijs € 14; gratis met o.a. Museumkaart en VriendenLoterij VIP-KAART). Aan het einde van de dag wordt de website van onze vereniging gelanceerd

U kunt zich aanmelden door het aanklikken van de optie onder aanmelden. Er is plaats voor circa 45 personen: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.  Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek voor de kosten van koffie, thee en lunch à € 25 per persoon.Aanmelden
bijeenkomst 8 mei 10:30-17:00
 
Het Nieuwe Instituut
door Hetty Berens (senior conservator)

Op zondag 8 mei ontvang ik u graag in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam voor een bezoek aan Het Instituut, Huis Sonneveld (architect Leen van der Vlugt, 1933) en de Rijks-architectuurarchiefcollectie. Als senior conservator op de afdeling Erfgoed van het Instituut ben ik verantwoordelijk voor Huis Sonneveld. Daarnaast organiseer ik tentoonstellingen, geef ik lezingen en gastcolleges, en werk ik samen met universiteiten, verenigingen stichtingen, zoals Rietveldhuizen-vve, om deze Rijkscollectie en archiefonderzoek op de kaart te zetten.

Het Instituut (voorheen het Nederlands Architectuurinstituut) beheert de Rijkscollectie voor architectuur en stedenbouw. Het verzamelt archieven op dit gebied vanaf 1850. De collectie bestaat uit particuliere archieven, veelal verworven uit de nalatenschappen van Nederlandse architecten en stedenbouwers. Maar ook archieven van opleidingen, onderzoeksbureaus, instellingen, ontwerpers en critici maken deel uit van de verzameling en komen in aanmerking voor verwerving.

Gerrit Rietveld, weliswaar opgeleid als meubelmaker heeft behalve ontwerpen voor meubels en interieurs ook een groot oeuvre van gebouwen achtergelaten. Zijn archief werd in 1972 werd aan het Documentatiecentrum voor de Bouwkunst te Amsterdam (NDB), één van de voorgangers van Het Nieuwe Instituut, geschonken. De toenmalige directeur Dick van Woerkom had een wensenlijstje opgesteld van architecten die hij wilde verwerven, waarvan Rietveld er een was. Het archief van ruim 60 strekkende meter is nadien met tal van supplementen  aangevuld. Het bevat brieven, maquettes, meubels en van tal van zijn ontwerpen het ontwerpproces: van schets tot werktekening. Het archiefmateriaal wordt gebruikt voor onderzoek en tentoonstellingen en kan in het researchcentre van het instituut door iedereen worden ingezien. 
 

 
Lees hier het hele artikel
bij elkaar op bezoek geweest
 

Huis Theissing en Erasmuslaan (Utrecht)
zondag 13 februari

door Anneke Kok (gastvrouw)

Het project " Bij elkaar op bezoek" is op zondag 13 februari van start gegaan. Helaas was Raymond Streumer van Huis Van Ommeren te Elst onze enige gast in Huis Theissing.  Door omstandigheden hadden we enkele afzeggingen, te laat om nog anderen te kunnen uitnodigen. Maar Raymond was zo enthousiast dat we het gevoel hebben alles zeker niet voor niets te hebben gedaan. "WOOW" was het eerste dat hij zei bij binnenkomst om 10.00 uur.

Leuk om elkaar beter te leren kennen. Door de ogen van een ander wederom te beseffen wat een geluksvogel je bent om in een Rietveldhuis te mogen wonen en elkaar wellicht te kunnen ondersteunen bij gemeenschappelijk problemen. Ook leuk om  te horen hoe ieder zijn Rietveldhuis beleeft, waar de een zijn huis aanpast aan zijn persoonlijke smaak, maar wel altijd met Rietveld in zijn gedachten en de ander heel graag zijn huis in de oorspronkelijke staat wil renoveren.

Om 12.00 uur waren de huizen Erasmuslaan 5 en 9 aan de beurt om te bezoeken. Ronald Willemsen woont op nummer 9 (eerste verdieping) en heeft op nummer 5 (benedenverdieping) zijn architectenbureau Asnova Architecture gevestigd, alwaar hij ook maandelijks kunstexposities heeft met vooral abstract geometrische kunst in samenwerking met Bos Fine Art.
 
 
Huis Smedes (Huis ter Heide)
zondag 10 maart

door Rineke van Daalen (gast)

Joke en Loek van den Hoeven ontvingen zeven bezoekers in hun huis in Huis ter Heide: Martine Eskes, een kleindochter van Gerrit Rietveld, Ans en Arie Koedood die Huis Smit in Kinderdijk bewonen, en vier leden van de familie van Daalen uit Bergeijk. 

Het huis van Joke en Loek is een vroeg ontwerp. Het dateert van 1936 en Rietveld heeft rond 1953 nog meegewerkt aan een uitbouw van het huis. In 1995 kochten Joke en Loek het huis en gingen voortvarend aan de slag. In twee jaar hadden ze het huis zoals ze het wilden hebben. Ze respecteerden het oude ontwerp, maar ze wilden wel dat het qua comfort en aanblik aan eigentijdse standaarden beantwoordde. Het huis zit nog vol met mooie oorspronkelijke details, zoals de inbouwkasten of het kleine keukenraampje. Op de vensterbank daarvoor kon de melkboer een melkfles neerzetten en van daaruit kan je zien of er iemand bij de voordeur staat. 

Wij kregen een hartelijke ontvangst met heel veel informatie en we mochten het huis van onder tot boven bekijken. Inclusief de moderne kunst die overal aanwezig is en de mooie tuin, die prachtige uitzichten biedt, vooral vanuit de serre en vanuit de werkkamer op de eerste verdieping. Rietveldhuizen zijn varianten op een thema. Dat geldt voor het ontwerp, voor het plezier dat je er als bewoner aan beleeft, en het geldt ook voor de zorgen die deze huizen geven. Mensen met een Rietveldhuis hebben elkaar dan ook van alles te vertellen.
 
          
Lees hier het hele verslag
Rietvelds opdrachtgevers (4)
door Ida van Zijl                    

Het is achteraf, bij de huidige faam van Rietveld, moeilijk voor te stellen dat hij tot op hoge leeftijd moest sappelen om rond te komen. Sappelen klinkt misschien wat denigrerend voor een architect die elk decennium wel een hoogtepunt op zijn naam zette: in 1918 de rood- blauwe stoel, in 1924 het Schröderhuis, in 1931 de rij woningen aan de Erasmuslaan, in 1941 het zomerhuis Verrijn Stuart, in 1954 het Sonsbeekpaviljoen en in 1963 de Academies in Arnhem en Amsterdam. Veel van die ontwerpen werden niet alleen in Nederland gewaardeerd, maar kregen internationale lof. De rood-blauwe stoel en het Schröderhuis hebben zelfs een iconische status bereikt. Toch leidde dat niet tot een gevulde orderportefeuille en een goed lopend architectenbureau.
In 1925, na de voltooiing van het Schröderhuis, hing Rietveld zijn schaaf en beitel aan de wilgen en vestigde zich als architect in het atelier op de begane grond. Hoopvol? Dat moet haast wel. Maar, drie huizen, vijf winkelverbouwingen en wat interieuropdrachten in vijf jaar tijd is bepaald geen gezond businessmodel. Toch was Rietveld niet van plan op te geven. 
Truus Schröder hielp Rietveld door in 1930 een stuk grond aan de overkant van het Schröderhuis te kopen en verkocht de grond aan Bredero’s Bouwbedrijf op voorwaarde dat Rietveld de architect zou worden. Rietveld maakte een ontwerp voor vier middenklasse woningen, Erasmuslaan 5-11, die in 1931 werden opgeleverd. De pers besprak het project lovend. Na dit project begon Rietvelds carrière als architect van de grond te komen. 

 
Lees hier het hele artikel
bij elkaar op bezoek
De kracht van Rietvelds architectuur zit voor een groot deel in de verhoudingen en de relatie tussen binnen en buiten. Je ervaart dat het beste wanneer je er rond in kunt lopen. Daarom  zijn we in 2022 het project ‘Bij elkaar op bezoek’  gestart. De opzet lijkt enigszins op de Open Monumentendag, maar dan op kleinere schaal. Leden kunnen elkaar vragen stellen, ervaringen uitwisselen en elkaar beter leren kennen wanneer ze bij elkaar op bezoek gaan. En dat is de hoofddoelstelling van onze vereniging.

Per bezoek zijn maximaal zes tot tien personen inclusief een van de bestuursleden welkom. De eigenaren of bewoners vertellen wat over geschiedenis van het huis, laten eventueel foto’s en andere archiefstukken zien en geven een rondleiding. Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur. 
In bepaalde gevallen zal het te combineren zijn met een ander bezoek aan een Rietveldhuis of -gebouw en vertrekt het hele gezelschap naar de tweede bestemming. Qua planning richten we ons op de tweede zondag van elke maand, met uitzondering van de maanden mei en juni (wegens andere verenigingsactiviteiten) en augustus.

 
Huis van Ommeren  te Elst met de oude en nieuwe eigenaren

In vervolg op de bezoeken van februari, maart en april staat er een nieuw bezoek gepland aan Huis van Ommeren te Elst op zondagmiddag 10 juli van 13.30 -15.00 uur. Voor de aanmelding laten we vier weken van tevoren een separate mailing uitgaan. 

In Nieuwsbrief 7, die eind juni verschijnt, publiceren we het programma voor de maanden september tot en met december. Op de rol staan bezoeken aan Zomerhuis Verrijn Stuart, Breukelen;  Huis Van Daalen, Bergeijk in combinatie met Fabriek De Ploeg, Huis Van Dantzig, Sandpoort-Zuid en Woonhuis Bosschaert (Laren).
 

Bijeenkomst zondag 26 juni 
Rietveldhuizen-VVE

Ter gelegenheid van Rietvelds verjaardag op 24 juni organiseren we op zondag 26 juni een tweede bijeenkomst.  Nadere informatie volgt in een separate mailing.
Interessante links en activiteiten

'De Stijl: Theo van Doesburg & tijdgenoten’ 
tentoonstelling Laliquemuseum Nederland

Tot en met 19 juni is in het Lalique Museum Nederland de tentoonstelling 'De Stijl: Theo van Doesburg & tijdgenoten’ te zien. Naast bekende kunstenaars als Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan en Bart van der Leck, is ook Gerrit Rietveld vertegenwoordigd 

https://www.laliquemuseum.nl/nu-te-zien/tentoonstelling-de-stijl-theo-van-doesburg-tijdgenoten/


Rietveldprijs-publicaties als PDF verkrijgbaar

De in 1991 opgerichte Stichting Rietveldprijs reikt iedere twee jaar een prijs uit aan de ontwerper van een uitgevoerd project in de stad Utrecht. Bij elke editie van de Rietveldprijs verschijnt een boek(je) met het juryrapport, een fotoreportage en een essay bij uitgeverij Thoth. Ter gelegenheid van 30 jaar Rietveldprijs en de nieuwe website zijn al deze publicaties nu gedigitaliseerd en beschikbaar als PDF.

https://rietveldprijs.nl/2021/11/24/30-jaar-rietveldprijs-publicaties/


 
Rietveldhuizen te koop

Twee mooie vrijstaande villa’s staan momenteel te koop. Het gaat om de huizen Bláha in Best en Max in Amersfoort.

Als Vereniging hopen wij dat de nieuwe eigenaren even veel waarde aan het erfgoed van Rietveld hechten en evenzeer hun best zullen doen de panden voor de toekomst te behouden als de oorspronkelijke opdrachtgevers hebben gedaan. 

Daarom brengen we deze te koop staande Rietveldhuizen graag onder uw aandacht, wellicht kunt u eventuele liefhebbers attenderen op deze twee “buitenkansjes”.

 
Woonhuis Bláha
A.P. Nosselaan 5, Best
 
In de jaren ‘50 en ’60 heeft Rietveld meer villa’s van dit type ontworpen bestaande uit een woongedeelte en een langgerekte slaapvleugel. De bosrijke omgeving is door deze indeling is in elke kamer optimaal te beleven. Dat was ook de wens van de opdrachtgevers Ondrej en Mieke Bláha die toevallig een artikel over Rietveld hadden gelezen in Tussen de rails, een blad voor reizigers van de Nederlandse Spoorwegen. Het hele ontwerpproces is in nauw overleg met hen gegaan en ondanks, of dankzij, veel discussie is het huis in ongeveer één jaar helemaal volgens Rietvelds plan uitgevoerd.

Door een van de zonen en zijn dochter is het huis onlangs geheel gerestaureerd; een uitbreidingsplan ligt klaar om gerealiseerd te worden.

 
Inlichtingen over Woonhuis Bláha
Woonhuis Max
Oranjelaan 38, Amersfoort
 
Een prachtig Rietveldhuis met een fraaie en opvallende dakvorm, gelegen in het Bergkwartier in Amersfoort op een mooie kavel van bijna 1100 m2. Veel originele details zijn bewaard gebleven.
Het werd gebouwd in 1952 in opdracht van Ir. B.J. Max, die door zomerhuis Brandt Corstius in Petten werd geïnspireerd om Rietveld te vragen voor hem een woonhuis te ontwerpen. Naar de wens van mevrouw Max is het huis logisch en praktisch ingedeeld.
Inlichtingen over Woonhuis Max
View this email in your browser
Copyright © 2022 rietveldhuizen_vve, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp