Dit is de tweede nieuwsbrief van VLotteam, met nieuws en verhalen van onze medewerkers en onze klanten. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden belangstelling heeft getoond voor het werk van VLot/VLotteam. Op het eind van de nieuwsbrief kunt u zich eventueel afmelden als u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen
kop stichting VLot, voor vluchtelingen in de knel
Vader en kind bij demonstratie grensgevallen Maastricht


een buddy voor kama 

Wie helpt Kama genezen? 
jongetje bij demonstratie grensgevallen Maastricht


ten einde raad 

Gevorg: Ik weet niet meer wat te schrijven.
laatste nieuws | interview | onze klanten | spreekuur | wist u dat? | het vervolg
 

2016: een terugblik    laatste nieuws  pijltje

Gemiddeld 26 asielzoekers probeerden met hulp van het VLotteam in 2016 opnieuw een status in Nederland te krijgen. Dat lukte in een kwart van alle aanvragen. lees verder >>
 

Gevorg Asilbekyan: Ik ben ten einde raad  interview  pijltje

"Ik weet het niet meer wat ik verder moet schrijven, er valt niet veel te schrijven. Alles wat ik ook schrijf klinkt zo negatief en dat wil ik liever niet. Maar ik kan niet anders." lees verder >>
 

Wie helpt Kama genezen?   onze klanten  pijltje

Acht jaar oud, vluchtte Kama weg van het geweld en de hevige ruzies thuis. Jarenlang overleefde hij, als zwerver, als slaafje, volledig analfabeet en ongeschoold, totdat ... lees verder >>
 

Vrolijk vliegeren in Maastricht   onze klanten  pijltje

Noori doet zijn uiterste best om zijn vlieger de lucht in de krijgen. Dat lukt, maar niet voor lang want er staat te weinig wind! Op 300 meter hoogte, zo legt een kenner uit, is er genoeg wind en thermiek. lees verder >>
 

Opnamestop bij VLotteam spreekuur  pijltje

Altijd al willen weten hoe je het beste contact legt met het VLotteam? 
lees verder >>
 

Wist u dat  wist u dat  pijltje

VLot vanaf 1-1-2017 VLotteam heet, onderdeel van het Leger des Heils. lees verder >>
 

Austerlitz op 4 en 5 mei in filmhuis De Spiegel  het vervolg  pijltje

Documentaire die de vraag stelt of een concentratiekamp een spektakel is geworden voor hedendaagse toeristen. lees verder >>
 

 

afsluitreep beeld vluchtelingen

 

actueel pictogram2016, een terugblik 


Vlot heeft in 2016 52 asielzoekers begeleid. In Maastricht waren dat er 22, in Heerlen 30. Deze waren al begin 2016 klant, werden dat in de loop van het jaar, bleven dat nog tot in 2017 of vertrokken ergens in de loop van dat jaar. Na serieuze afwegingen hebben we een viertal asielzoekers die bij ons steun zochten niet toegelaten omdat wij werkelijks niet voor hen konden doen.
Veel klanten kwamen uit Afghanistan (individuen of gezinnen) op afstand gevolgd door landen als Guinee, Irak, Libië en Somalië. Het oorlogsgebied Syrië komt in dit overzicht niet voor, de meesten van hen krijgen in Nederland een verblijfsvergunning. De meeste klanten van Vlot zijn individuelen, in uitzonderingsgevallen vangt Vlot ook partners of een gezin met kinderen. In alle gevallen worden zij als één klant geteld.
Het grote aandeel Afghanen komt van de groep voormalige jonge asielzoekers die op jonge leeftijd naar Nederland kwamen, in de jeugdzorg zijn opgevangen. Als zij met 18 jaar meerderjarig worden, krijgen velen van hen hier geen verblijfsstatus.


overzicht tabel land van herkomst
 
Verblijf bij VLot
Vlot telde op 1-1-2016 25 klanten, dat waren er op 31-12-2016 28. 17 klanten verbleven minstens het hele jaar bij Vlot, de meesten daarvan zullen ook in 2017 klant blijven, vanwege de uitzichtloze positie waarin zij verkeren. Het gemiddelde verblijf bij Vlotteam is 20 maanden. Dit gemiddelde wordt ernstig beïnvloed door de jarenlange aanwezigheid van een achttal klanten die vier jaar of meer bij Vlot verblijven. Als we hun verblijfsduur buiten beschouwing laten, zakt de gemiddelde verblijfsduur bij Vlot tot 11 maanden. De variatie aan verblijfsduur is niet groot, nogal wat klanten krijgen tussen 8 en 14 maanden steun van onze organisatie. Pas in de tweede helft van 2016 zien we ook meer klanten met een korter verblijf. Dat kan veroorzaakt zijn doordat aan de toegangspoort van Vlot, in de intensieve intake, strenger gefilterd wordt op kansen in een juridische procedure.
De acht volstrekt uitzichtloze asielzoekers zullen begin 2017 in aanmerking komen voor een opname in de shelter, de bed-bad-brood-begeleiding die VLotteam samen met het Leger des Heils in Maastricht zal realiseren. In de overige accommodaties van Vlot komt dan weer plek vrij voor klanten waarvan binnen enkele maanden duidelijk moet zijn of een hernieuwde procedure kansrijk is of dat vrijwillige terugkeer tot de mogelijkheden hoort. Vlotteam wordt dan nog meer een tijdelijke vlot op weg naar een status of terug naar huis.

Soort hulp
VLot biedt vluchtelingen onderdak, leefgeld, juridische en medische hulp. Voor onderdak heeft VLot twee panden in Heerlen en twee in Maastricht beschikbaar. Aan 34 van de 52 vluchtelingen is in de verslagperiode huisvesting geboden (in Heerlen 15 en in Maastricht 19), de overigen waren ‘buitenklanten’ die ergens anders onderdak hadden of kregen en waaraan Vlot wel juridische en medische hulp bood en soms ook een financiële ondersteuning aan de personen die hen huisvesting boden. Waar nodig worden aan inwonende of ‘buiten’ klanten maaltijden beschikbaar gesteld die via het Leger des Heils beschikbaar worden gesteld.

Activering
De meeste klanten nemen deel aan een of meer activeringsprogramma’s. De aard van deze programma’s is afgestemd op het perspectief van de klant. Is dat gericht op terugkeer, dan wordt hij hier, bijvoorbeeld door deelname aan de programma’s van WereldWijd, daarop voorbereid. Het aanleren van ambachtelijke vaardigheden moet de slaagkans bij terugkeer vergroten. Zet de klant zich hier in voor een legale toekomst in Nederland, dan is deelname aan taallessen en vrijwilligerswerk een goede opstap naar dat verblijf.
Alle klanten kregen korter of langer hulp van een advocaat. In een aantal gevallen adviseerde Vlot de klant van advocaat te wisselen omdat deze naar ons oordeel te weinig kundig was om tot een kansrijke nieuwe procedure te komen.

Resultaten 2016
resultaten 2016 tabel

Als we de op 31-12-2016 bij Vlot ingeschreven 28 klanten buiten beschouwing laten, dan mogen we vaststellen dat van de 24 klanten met wie de overeenkomst in 2016 werd beëindigd een kwart (25%) een verblijfsstatus kreeg, 16% terugkeerde naar het geboorteland, bijna de helft 52% met onbekende bestemming (MOB) vertrok en 1 klant met kind in een gezinslocatie werd opgenomen. Deze cijfers sporen in hoge mate met die uit de jaren 2014 en 2015.

Terugkeer
Terugkeer naar het herkomstland wordt in veel gevallen bemoeilijkt doordat de klant voor zijn land geen laissez-passer kan krijgen omdat zijn identiteit niet betrouwbaar kan worden vastgesteld. Veel pogingen om in het land van herkomst een gelegaliseerde geboorteakte op te sporen, lopen schipbreuk doordat er geen geboorteregister is, niemand tot in verafgelegen dorpen kan doordringen of Westerse hulporganisaties daar net niet actief zijn. In enkele gevallen blijft de asielzoeker in Nederland volhouden uit een ander land te komen als waarvan de IND meent dat hij afkomstig is.

De integrale tekst van de rapportage 2016 lees je op www.vlotteam.nl

terug naar boven

 

interview pictogram

Gevorg Asilbekyan: Ik ben ten einde raad

archieffoto VLotteam 2015Het gezin van Gevorg Asilbekyan ‘woont’ nu al bijna vier jaar in de gezinslocatie in Den Helder. Het gezin, dat in de periode bij VLot in Heerlen nog bekend was onder de naam Jura Baljan, is in de gezinslocatie in Den Helder ondergebracht in afwachting van de uitkomst van tal van procedures om alsnog voor de kinderpardonregeling in aanmerking te komen. Alle pogingen liepen echter op niets uit. VLotteam deed hierover regelmatig verslag. Hun toekomst is ongewis. Het leven in de gezinslocatie, een lichte vorm van detentie, is benauwend, er is geen reëel perspectief op een verblijfsstatus in Nederland, en het gezin verzet zich tegen terugkeer naar Armenië.
Vader Gevorg schrijft ons via een Armeense kennis, het volgende over hun leven in de gezinslocatie: "Ik woon met mijn gezin al drie jaren in Den Helder waar ons derde kind ook is geboren. Ik woon daar met mijn vrouw en 3 dochters van (9 Rita, 5 Maria, bijna 3 Seda). Wij wonen in een kleine kamertje met zijn allen. Sinds kort heeft mijn dochtertje ernaast een kamertje gekregen wat ze moet delen met een andere kind moet delen.
De omstandigheden zijn hier niet al te best maar we moeten het ermee doen. We zitten al jaren in de spanning in afwachting van onze procedures. Door al de spanning heb ik zelf al verschillende ziektes gekregen waar artsen hier in Nederland niets aan kunnen doen. Zoals last van mijn darmen, maagklachten. Komt door de stress zeggen de artsen. We zitten al jaren in onzekerheid. We kunnen alles, maar we mogen niks doen. Mijn twee oudste kinderen gaan naar school en het kleintje gaat naar kinderdagverblijf. De kinderen doen het goed op school.
Ons aanvraag tot de kinderpardon namens ons oudste dochter werd afgewezen, omdat we een tijd buiten de toezicht van de rijksoverheid waren, maar wel onder de toezicht van de gemeente Heerlen waren. Al die tijd waren we onder begeleiding van Vlot.
Defence for Children zegt in haar onderzoek dat ze gedaan heeft, samen met de Universiteit Groningen, dat de situatie van uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk is. Dat maakt het voor mij nog moeilijker want ik heb geen enkele zekerheid hoe het verder met ons gezin moet. Na de reportage van Defence for Children is het nog erger voor mij geworden. Want ik weet niet wat ik moet doen. Nu is onze nog enige hoop dat de kinderpardonregeling wordt verruimd en dat we ondanks verlies van zoveel jaren toch aan de toekomst van onze kinderen kunnen bouwen, onze enige zorg van mij en mijn vrouw is de toekomst van onze kinderen.
Ik weet het niet meer wat ik verder moet schrijven, er valt niet veel te schrijven. Alles wat ik ook schrijf klinkt zo negatief en dat wil ik liever niet. Maar ik kan niet anders". Met vriendelijk groeten, Gevorg Asilbekyan, vrouw en kinderen

terug naar boven


 

Wie helpt Kama genezen?onze klanten pictogram


Acht jaar oud, vluchtte Kama weg van het geweld en de hevige ruzies thuis. Jarenlang overleefde hij, als zwerver, als slaafje, volledig analfabeet en ongeschoold, totdat hij bescherming kreeg onder de vleugels van zijn veel oudere, politiek actieve en rebellerende, halfbroer. De politiek en de acties waarin deze hem meetrok vormden uiteindelijk zijn reden tot vlucht naar Europa. Directe aanleiding was echter de moord op diens halfbroer en de dreiging dat hem een zelfde lot zou overkomen.
Nu zit hij voor me, uitgeprocedeerd, veertig jaar oud (hij oogt veel jonger, haast een kind) en vertelt me monotoon, in korte zinnen, details van zijn vluchtverhaal. Vlotteam zal hem opvangen, maar emoties tonen doet hij niet. Mogelijk is hij wat opgelucht, maar ondanks jaren behandeling (toen nog tijdens zijn asielprocedure) met creatieve therapie, met farmaceutica, met ‘gestructureerde ondersteunende gesprekstechnieken’ en diverse psychiaters, kan hij zijn gevoelens niet uiten. Zijn medisch rapport toont hem als een zwaar getraumatiseerd, zwaar depressief, niet suïcidaal, analfabeet , met een laag ontwikkelingsniveau, en handelend als een zevenjarig kind.
Twee keer toe geeft de rechtbank hem gelijk, twee keer gaat de IND in hoger beroep en krijgt gelijk, menend dat “deze persoon zijn vlucht niet kan duiden, hij geeft onvoldoende verklaringen”. Praten met hem lukt me, doch steeds in het bijzijn en met hulp van Benjamin, een mede-landgenoot wonend in het AZC. Benjamin zal, ondanks het feit dat het Vlotteam deze kwetsbare man zal opvangen, steeds een deel van zijn vangnet moeten blijven. Kama staat op en laat me een litteken zien op zijn rug, gevolg van een brandwonde met een doorsnee van 20 cm. Benjamin helpt hem te vertellen dat hij met geweld tegen een houtkachel werd gehouden, en voegt toe: de littekens op zijn ziel doen hem veel meer pijn.
We spreken af dat we Kama gaan begeleiden, samen met Benjamin en een bewoner uit zijn pand. Het zal een intensief proces worden, omdat het - naast het moeilijke juridische proces - een zoektocht wordt hoe we deze eenvoudig denkende, niet-zelfredzame, man verder kunnen helpen.
Tagore zei : “Ik was gewond, doch zie mijn littekens, en weet dat ik genas”. Wie helpt Kama te genezen ?
VLOT zoekt een mede-begeleider (m/v) die met de problematiek van deze man weet om te gaan, die voor hem een buddy kan worden. Heb je vragen of interesse, bel Monique Permesaen, 06-17 87 14 08, monpol20@online.nl

terug naar boven

 

Vrolijk vliegeren in Maastricht 

Rond elf uur loop ik de Sint Pietersberg in Maastricht op. Het is zondag, mooi weer en dus is het al druk op ‘het oog van Sint Pieter’, de parkeerplaats tegen de helling van de berg. Ook boven op de berg tref ik de nodige wandelaars en trekken de vliegers in fraaie kleuren op het grote grasveld meteen mijn aandacht. Vandaag is de afsluiting van het vijf maanden durende vliegerproject ‘Vrolijk Vliegeren Vrouwen- veld’. Driemaal eerder werd de afsluiting noodgedwongen uitgesteld vanwege het slechte weer, maar vandaag gaat het dan toch echt gebeuren. Bijna 400 vliegers werden er gemaakt, de meeste in Het Werkhuis te Maastricht.
Het Werkhuis heeft werkplaatsen voor het bewerken van hout, schilderen, werken met de computer, naaien, tekenen en schilderen. De filosofie van Het Werkhuis is dat je door samen iets te maken mensen met elkaar verbindt en dan maakt het niet wie je bent en waar je vandaan komt. Het werkhuis is in de buurt van de flat van VLot in Maastricht. Daar verblijven veel Afghaanse (ex) minderjarige asielzoekers die op hun 18de op straat werden gezet en die VLot alsnog - en vaak met succes - aan een vergunning tracht te helpen. Daardoor was het contact snel gelegd en is Ghullam actief in het naaiatelier en doet Noori mee aan het vliegerproject. En wat past er nu beter bij een jongere uit Afghanistan dan vliegeren? Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het boek de ‘Vliegeraar van Kabul’ van Khaled Hosseini. Op weg naar een vergunning is het volgens VLot belangrijk dat de cliënten hun vrije tijd zinvol besteden en vaardigheden (verder) ontwikkelen. Dat kan door bovengenoemde activiteiten, maar ook door vrijwilligerswerk, werken in de tuin, lessen Nederlands volgen, computerkunde of het leren van een vak zoals lassen. Voor dat laatste werkt VLot samen met Wereldwijd in Eckelrade.
 
Terug naar het vliegeren op de Sint Pietersberg. Noori doet zijn uiterste best om zijn vlieger de lucht in de krijgen. Dat lukt, maar niet voor lang want er staat te weinig wind! Op 300 meter hoogte, zo legt een kenner uit wijzend naar de pluim van de ENCI schoorsteen iets verderop die recht omhoog gaat, is er genoeg wind en thermiek. Maar die hoogte kan Noori niet bereiken. Daarvoor is het touw bij lange na niet lang genoeg. Wachten op meer wind heeft weinig zin want het weerbeeld verandert deze zondag niet. De pluim van de ENCI blijft recht omhoog gaan. Na meer dan een uur pakt Noori zijn vlieger maar weer in. Er wordt nog wat na gepraat met de twee medebewoners van de flat, die mee gekomen zijn als supporter. Daarna rest de terug reis naar de flat. Ietwat teleurgesteld, dat zeker. Misschien zijn de omstandigheden in Afghanistan wat dit betreft in het algemeen toch wat gunstiger.
 
Huub Keybets

(De vliegerdag is gehouden op zondag 9 oktober. Gezien het tijdloze karakter van dit feest en de enthousiaste deelname van een van onze klanten daaraan, plaatsen wij dit artikel alsnog. Noori is nog steeds met VLotteam bezig een verblijfstatus in Nederland te krijgen).

terug naar boven
 

spreekuur pictogramOpnamestop bij VLotteam 


VLotteam heeft op dit moment een opnamestop. Alle kamers zijn bezet. Voor extreme noodgevallen is er in Heerlen een tijdelijk noodbed beschikbaar op een van de kamers van onze klanten. Tijdelijk betekent maximaal twee weken. Weten hoe je het beste contact legt met het VLotteam? Bel 045 571 78 87 of mail naar info@vlotteam.nl en vermeld je naam en telefoonnummer. Een van de intakers van VLotteam neemt dan contact met je op en maakt een afspraak voor een interview. Het komt, zeker bij de huidige opnamestop, voor dat wij mensen de deur moeten wijzen, op het moment dat ze letterlijk bij ons aan de deur staan en dat we ze moeten wegsturen om op een later moment terug te komen. Bel dus eerst of mail ons. 

terug naar boven

 

Wist u dat?wist u dat pictogram


VLot vanaf 1-1-2017 een werkonderdeel is geworden van het Leger des Heils. Dat VLot vanaf dat moment als VLotteam door het leven gaat. Dat ons dat best bevalt. Dat er eigenlijk niks is veranderd. Dat we nog steeds gevestigd zijn op Looierstraat 26 in Heerlen en daar telefonisch bereikbaar zijn onder 045-5717887 of per fax op 084 876 8330 of per mail op info@vlotteam.nl. Wij informeren bezoekers via www.vlotteam.nl

terug naar boven 

het vervolgAusterlitz op 4 en 5 mei in filmhuis De Spiegel

Noteer in je agenda!
De samenwerking vorig jaar met Filmhuis de Spiegel, Heerlen Mondiaal, Comité 4 en 5 mei en Amnesty is VLotteam zo goed bevallen dat wij ook dit jaar op 4 en 5 mei een bijzondere film programmeren in het filmhuis. Wij laten dan de documentaire Austerlitz zien. VLotteam neemt een deel van de kosten voor zijn rekening door 15 tickets in te kopen en onder fans en medewerkers te verdelen.
Over de film schreef de IDFA: "Sergei Loznitsa plaatste zijn camera midden tussen de stroom toeristen die de concentratiekampen van Dachau en Sachsenhausen bezoeken. In statische zwart-witshots observeert hij nauwgezet hun gedrag: de stelletjes in zomeroutfits die een selfie maken voor de poort met de leus ‘Arbeit macht frei,’ de vrouw die bevallig poseert voor een van de ovens, de man die rustig zijn nootjes eet als hij het ergste deel van het vernietigingskamp binnentreedt. Mensen dragen T-shirts met teksten als ‘Cool Story, Bro’ of ‘Jurassic Park.’ Een commanderende gids leidt haar groep als makke schapen rond. Loznitsa moet met zijn camera niet zijn opgevallen tussen al deze fotograferende en glazig om zich heen kijkende bezoekers. Zijn commentaarloze beelden roepen de vraag op of het voor individuen nog mogelijk is om de Holocaust passend te herdenken, als elke ervaring collectief wordt. Is een concentratiekamp een spektakel geworden? Met de titel verwijst Loznitsa naar de gelijknamige roman van W.G. Sebald, over een man die als joods vluchtelingenkind werd beroofd van zijn eigen naam en geschiedenis."

De voorstellingen zijn op 4 mei en 5 mei om 20.00 uur. De filosoof René Gabriels van Universiteit Maastricht verzorgt een inleiding bij de film van 5 mei.

terug naar boven

 
Copyright © 2017 VLotteam, All rights reserved.

T 045 571 78 87
F 084 876 83 30
E info@stichtingvlot.nl


Onze sponsors: 

Gemeenten Heerlen, Maastricht en Onderbanken
Particulieren
Katholieke kerken, kloosters en protestantse gemeenten

Omdat het fonds (Vrienden van) Stichting Vlot de status heeft van ANBI-stichting, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Maak uw donatie over op rekeningnummer NL30 ABNA 043 99 60 495.

Email Marketing Powered by Mailchimp


Colofon

Redactie: Huub Keybets, Pol Verhelle, Rob Gulpen (eindredactie). Met een tekstbijdrage van Monique Permesaen.

Basisontwerp: Marieke RiedijkU ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden belangstelling heeft getoond voor het werk van Stichting VLot | VLotteam. Op het eind van deze lijst kunt u zich afmelden als u deze in de toekomst niet meer wenst te ontvangen.