Copy
I dette nyhedsbrev bringer vi seneste nyt inden for HR Jura
U G E  1 9 ,  2 0 1 4


I  D E N N E  U G E
IUNO : NYT
IUNOnetværk
HR:JURA APP
iPhone app'en HR:JURA 
giver dig overblik over nordisk
arbejds- og ansættelsesret.

Hent den gratis i App Store

Scan koden med din telefonEller klik her

 

FÅ NYHEDSBREVET

Vil du modtage IUNO:NYT 
HR Jura
hver måned?
I U N O  :   N Y T


Kære <<Fornavn>>


Velkommen til IUNO:NYT.H R  J U R A

Medarbejderes opdatering på LinkedIn var i strid med konkurenceklausulen

Det var i strid med konkurrenceklausulen, at to tidligere medarbejdere opdaterede deres LinkedIn-profiler, inden klausulen udløb. Det har Retten i Århus netop fastslået. 

To medarbejdere i et dansk energiselskab havde opsagt deres stillinger for at tage arbejde i et konkurrerende energiselskab i tilsvarende stillinger. Deres opgaver var blandt andet at handle på energibørser, indgå samarbejdsaftaler og være med til at udvikle nye markeder. Da de to medarbejdere sagde deres stillinger op, blev konkurrenceklausulen i deres kontrakter fastholdt, og det betød, at de ikke kunne starte hos konkurrenten, før klausulen udløb.

De to medarbejdere var begge aktive på LinkedIn og opdaterede deres personlige profiler i forbindelse med jobskiftet. Det mente deres tidligere arbejdsgiver imidlertid var i strid med konkurrenceklausulen, og arbejdsgiveren anlagde derfor sag mod de to medarbejdere.

Afgørende hvem man er connected med
Retten bemærkede indledningsvist, at personlige relationer var vigtige for de to medarbejderes arbejde, navnligt i forhold til at indgå samarbejdsaftaler og udvikle nye markeder. Derudover lagde retten vægt på, at der blev udsendt en meddelelse til stort set alle connections, da medarbejderne opdaterede deres LinkedIn-profiler, og at de to medarbejdere var connected til en række personer i energibranchen i Europa, som de havde opnået personlige relationer til gennem deres tidligere job.

Retten fastlog, at det var i strid med medarbejdernes konkurrenceklausuler at informere om jobskiftet på LinkedIn over for personer, som de havde fået en professionel relation til via deres tidligere arbejde. De to medarbejdere blev derfor dømt til at betale en konventionalbod.

IUNO mener
Hvis en virksomhed vil begrænse nøglemedarbejderes mulighed for at skifte til konkurrenten, er det vigtigt at overveje kunde- og konkurrenceklausuler. Markedsføringsloven kan ikke alene forhindre, at en medarbejder fortæller kunder om sit jobskifte via LinkedIn.

Virksomhederne bør have en klar politik for, hvordan de forskellige typer medarbejdere kan  bruge LinkedIn og andre sociale medier, og herunder hvem de kan connecte med, hvordan de skal forholde sig ved fratræden, osv.


[Forenede sager BS 10-1618/2012 og BS 10-1619/2012 – afsagt af Retten i Århus d. 14. maj 2013]


I U N O n e t v æ r k – N o r d i s k  H R

Vil du netværke med andre HR-professionelle med nordisk HR ansvar?
  • 6 gange om året mødes udvalgte HR-ansvarlige med nordisk HR ansvar hos IUNO for at dele deres aktuelle HR-udfordringer – i al fortrolighed.
  • Imellem møderne fortsætter de diskussionerne på et lukket forum på LinkedIn.
  • Deltagelse i netværket er gratis.
Interesseret?
Tal med Anders Etgen Reitz her i dag eller kontakt ham på aer@iuno.dk / mobil 5374 2704, hvis du vil høre mere. Vi har også netværk inden for generel HR. Derudover har vi et netværk inden for HR Jura i regi af hrjura.net, som man kan blive medlem af mod et mindre medlemsgebyr.


M Ø D  O S  P Å  N E T T E T

Vi vil gerne i dialog med vores kunder, potentielle medarbejdere og omverdenen omkring os. Derfor er vi aktive på LinkedIn, Twitter og Skype.

IUNO
Njalsgade 19
 2300 Copenhagen S
Denmark
Phone +45 5374 2700
iuno@iuno.dk


Anders Etgen Reitz
e-mail: aer@iuno.dk
mobil: +45 5374 2704
twitter: iuno_aer
skype: iuno_aer

 

Rikke Line Lyngaae Rasmussen
e-mail: rllr@iuno.dk

mobil: +45 5374 2714
twitter: iuno_rllr
skype: iuno_rllrVores nyhedsbrev er ikke juridisk rådgivning, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Vi anbefaler at kunderne altid indhenter specifik juridisk rådgivning vedrørende konkrete problemstillinger og forhold.