Copy
Somerstrand Gemeente Nuusbrief
View this email in your browser
Ons kleingroepe is die ruimte waar ons leer om te LUISTER en te LEEF. Só word jy deel van ’n kring geloofsvriende wat saam deur die Bybel en by mekaar prakties leer hoe om ’n volgeling van die Here Jesus te wees.  Skakel vandag nog in ... (lees meer hier)
Konferensie
Prof. Plaatjies van Huffel, die Moderator van die VGK is op 20 Sep die hoofspreker by 'n konferensie getiteld "Die Relevansie van Belhar" wat by Bloemendal VGK aangebied word. Registreer  teen 17 Sept by Bloemendal kerkkantoor. Prof. Plaatjies van Huffel preek ook Sondag 21 Sep by Bloemendal se oggenddiens. 
NG Kerk en Belhar
Die NG Kerk is in 'n proses om die Belydenis van Belhar as 'n belydenisskrif te aanvaar. Ons gemeente en die sinode van Oos Kaapland gaan ook deel van hierdie proses wees. Ons sal binnekort meer inligting oor die praktiese aspekte van die proses binne ons gemeente deurgee. Lees intussen meer hier.
Inhoud van van Belhar
Die Belydenis van Belhar is in 1986 deur die Sinode van die NG Sendingkerk aanvaar. Hierdie belydenis doen 'n oproep om  eenheid, versoening en geregtigheid  - drie tema's wat steeds in ons diverse en ongelyke samelewing baie relevant is. Lees die oorspronklike teks hier
Die Kerkraad het Sondag vergader en die volgende sake hanteer:
  • Die volgende kandidate word goedgekeur vir Belydenisaflegging (21 September): Esté Bam, Madeli Bam, Tristan Brown, Francois Petrus Burden, Imké de Lange, Emille Christo du Plessis, Miricke du Plessis, Andrew Williams Hudson, Nicole Jacobs, Lauren Lloyd, Alisa Louw, Maurice Cameron Millard, Minet Nell, Shené Roux, Eileen van der Westhuizen, Doré van Eyk, Frederick Alfred van Niekerk, Jan Jacques Zwiegelaar.         
  • Die volgende bedieningsbestuurders is as ouderlinge verkies: Janneke Jacobs (Aanbidding), Juliette Le Roux (Toerusting), Christine Veldsman (Verhoudinge), Jurie Jurgens (Tuiskoms), Martie Coetsee (Diens), Thomas Stewart (Getuienis)
  • André Killian, Dane Brand (studente), Joubert Loots en Tilla Olivier, is as lede van die luisterspan en as ouderlinge verkies. Die belydenisklas, kleingroepleiers en ouderlingeraad sal die onderskeidelik die ander drie lede van hierdie span kies.
  • Die volgende steundienste voorsitters word as diakens op die kerkraad verkies: Morag Pieterse (Diensverhoudinge), PW Moolman (Finansies) en Mariette Rossouw (Eiendomme).
unsubscribe from this list    update subscription preferences