Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
mars 2013 

Aktuellt


Energi- och klimatkonferens för europeiska kommuner
I förra numret skrev vi om den internationella energi- och klimatkonferensen ”Building the Energy Transition” för europeiska kommuner. Den 24-26 april smäller det - då kommer politiker och tjänstemän från kommuner runtom i Europa att samlas i Växjö. Konferensen är ett samarrangemang av Energy Cities (Europas största nätverk för lokalt energi- och klimatarbete), Klimatkommunerna och Växjö kommun, och Maria Wetterstrand kommer att vara moderator. Vi hoppas att många av er vill bidra till den här spännande konferensen med nätverkande och nya idéer – varmt välkomna till Växjö!


67 miljoner till biogas
Energimyndigheten har beslutat om stöd till tio projekt inom biogasområdet. Projekten är främst riktade mot förbehandling av substrat, produktion av biogas samt effektivisering av rötresthanteringen. Tre av anläggningarna kommer att byggas i klimatkommuner: Lund, Stockholm och Växjö.
Läs mer

Nytt investeringsstöd att söka från Energimyndigheten
Energimyndigheten utlyser i år drygt 100 miljoner kronor till investeringsstöd för att främja energiteknik inom biogasområdet samt andra förnybara gaser. Årets utlysning stänger den 3 maj kl. 24.00.
Läs mer

Svenskarna vill satsa mest på förnybartFoto: Anders Hellberg
Svensk Energi har låtit United Minds fråga 1 000 svenskar om hur mycket vi bör satsa på olika energislag under de kommande fem till tio åren. Folkets val är tydligt – det är förnybart som gäller. Solkraft är det energislag som störst andel av svenskarna vill satsa mer på, åtta av tio anser att vi i Sverige bör öka användningen av solkraft under de närmaste 5-10 åren. En majoritet anser att vi bör satsa mer på vindkraft, vågkraft och kraftvärme.
Läs merNya publikationer


Framtida energiomställningar i historiskt perspektiv
Den här rapporten, som skrivits av forskare på KTH på uppdrag av Naturvårdsverket, sammanfattar kunskaper om historiska förändringar som kan vara relevanta för att bedöma framtida åtgärder.
Läs mer

Handledning för kommunalt klimatarbete
Växjö kommun har med internationella partners inom ramen för projektet CLIPART tagit fram en handledning för hur en kommun/region kan jobba med klimatfrågor. Det handlar om allt från politiska beslut till genomförande av åtgärder och anpassning till ett förändrat klimat.
Den svenska versionen av handboken finns på Växjö kommuns hemsida

EU:s handel med utsläppsrätter for dummies
1 januari 2013 innebar inte bara starten på ett nytt år utan även starten på en ny handelsperiod vilket innebar en rad förändringar. Energimyndigheten har tagit fram en publikation med lättillgänglig och aktuell information om handelssystemet.
Läs mer
 

På gång hos medlemmarna


Östersund

Miljoner till bra klimatprojekt
Inom ramen för den så kallade Klimatmiljonen har Länsstyrelsen i Jämtlands län fördelat projektmedel till elva olika klimatprojekt i länet. Sammanlagt har 1.450.000 kronor fördelats och projektägarna själva finansierar projekten med lika mycket pengar. Projekten handlar till exempel om biogas i kollektivtrafiken, förnyelsebar elproduktion för privatpersoner, energieffektivisering i företag, hållbart lärande i skolan, ökad klimatmedvetenhet för allmänheten, kollektivt resande och cykling. Projekten har anknytning till länets åtgärdsplan för energi- och klimat som tar sikte på visionen om ett fossilbränslefritt län år 2030.
Läs mer

Östersund näst bästa kommun i European Mobility AwardFinalister i Trafikantveckan
Östersund var finalist är tillsammans med Zagreb och Gävle för arbetet med Europeiska trafikantveckan. Zagreb vann och Östersund och Gävle kom på delad andra plats.  2157 städer arrangerade trafikantveckan. På bilden syns från vänster Ingegerd Krantz, processledare hållbart resande Gävle, Roger Persson (MP), kommunalråd Gävle,  Anne Sörensson projektledare Grön Trafik Östersund, Anna Lövgren kommunikatör Gävle.Växjö


Elväg planeras i Växjö kommun
En av Europas första vägar för eldriven lastbilstrafik kan hamna i Växjö. Det handlar om en så kallad el-väg, där i detta fall postens "trådlastbilar" hämtar ström från en luftledning. Teststräckan med pilotanläggningen blir alltså totalt två kilometer lång. I vår är det meningen att Trafikverket ska ta ställning till upplägget och då ges en fingervisning om projektet blir av eller inte.
Läs artikeln i Smålandsposten

Växjö förhandlar EU bidrag för energieffektivisering värt 55 miljoner
Växjö ligger bra till när EU vill fördela pengar ur sitt forskningsprogram. Nyligen offentliggjordes att EUs forskningsprogram är positiva till att inom initiativet Smart Cities stödja Växjö med 55 miljoner för kraftfulla energibesparingar i samband med bland annat renovering av lägenheter i Arabyområdet.  Slutgiltigt besked väntas i maj.
Läs mer

Stockholms läns landsting
SLL - bästa landstinget på miljö
Miljöaktuellt har för första gången gjort en ranking för landets regioner och landsting, och miljöarbetet i SLL rankas högst i landet. Undersökningen baseras på fakta från SKL och enkätsvar. Låg klimatpåverkan från medicinska gaser, hög andel förnybar energi i byggnader och väl använd kollektivtrafik är de områden där Stockholms läns landsting är allra bäst.
Läs mer

Linköping

Ministerbesök
Miljöminister Lena Ek besökte den 13 mars Linköping. I besöket ingick ett klimatseminarium där kommunen presenterade arbetet med ”Linköping koldioxidneutralt 2025”.
Läs mer

Internationellt nätverk om energi från avfall
Linköpings kommun har tillsammans med fem andra svenska kommuner inbjudits att delta i det internationella nätverket Global Sustainable Cities Network.  Linköping ingår i den delen av nätverket som fokuserar på Waste-to-Energy. Energimyndigheten samordnar den svenska delen av nätverket.
Läs mer

Konserter och uppträdanden under Earth Hour
Årets Earth Hour-event arrangeras av ett UF-företag.   I eventet som genomförs i en centralt belägen park, ingår eldshow, musik- och dansframträdande, tal  m.m.
Läs mer

Energimässa med lokala utställare
Den 6 april genomförs en publik energimässa. Lokala utställare medverkar. Nytt för i år är att även handelsträdgårdar kommer att närvara med försäljning och seminarier om solel kommer också att genomföras.
Läs mer

Mölndal


Nya miljömål i Mölndal hänger ihop med energi- och klimatplanen
I mars kommer förslag till nya lokala miljömål och handlingsprogram till 2022 att presenteras för allmänheten innan de går vidare till beslut. Mölndal har haft lokala miljömål sedan 2003. Under hösten och vintern har staden arbetat med att revidera miljömålen och ta fram ett nytt handlingsprogram, till vilket en energi- och klimatplan kommer att kopplas. Mölndals miljömål ska vara uppfyllda 2022, samma år som stadens vision siktar på och då man firar 100 år med stadsrättigheter.

Stockholm


Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 antagen
Stockholm har antagit en ny färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Slutsatsen i färdplanen är att det är möjligt uppfylla målet om att ingen energi med fossilt ursprung används i Stockholm år 2050, med undantag av avfallsförbränning av fossila plaster, flygbränsle och bränsle till sjöfart. För att lyckas uppnå målet krävs ett mycket målmedvetet arbete och att beslut som stödjer målet tas av staden, staten och enskilda aktörer i god tid. Dessutom måste ekonomiska medel avsättas och styrmekanismer inrättas och samordnas mellan alla relevanta aktörer.
Läs mer om Stockholms klimat- och miljöarbete

Stockholm och OECD bjuder in till framåtblickande konferens
Urbaniseringen och behovet av en hållbar tillväxt är två av vår tids stora utmaningar. För att diskutera hur städer antar och möter dessa båda utmaningar genom grön tillväxt bjuder Stockholm stad och OECD in till en framåtblickande konferens 23-24 maj. OECD kommer att lansera rapporten Green Growth in Cities. Rapporten förenar fallstudier av Stockholm, Kitakyushu, Paris, Chicago och två landstudier av städer och grön tillväxt i Kina och Korea. Med avstamp i rapporten fördjupar konferensen diskussionen om städers och regioners möjligheter att främja ekonomisk tillväxt och minska miljöpåverkan genom nya metoder och sätt att arbeta tillsammans. På konferensen kommer OECD också att presentera en särskild rapport om Stockholmsregionens arbete med miljö och grön tillväxt.
Läs mer

Uppsala


Uppsala utsedd till Sveriges klimatstad 2013
Uppsala får priset för bästa svenska klimatstad 2013 i Världsnaturfonden WWF:s tävling, bland annat för Uppsala klimatprotokolls strategiska arbete med att minska klimatutsläppen, satsningarna på att få fler att åka kollektivt samt det pågående bostadsprojektet i Östra Sala backe. Priset är ett viktigt erkännande och ett utmärkt sätt att sprida goda exempel till andra städer i landet och internationellt. Tisdagen den 19 mars avgörs om Uppsala även vunnit priset för global klimatstad 2013 och medborgarnas omröstning Peoples Choice.
Läs mer och se presskonferensen

Klimatmingel och seminarium om hållbara transporter
Den 8 mars anordnade Uppsala klimatprotokoll tillsammans med Biogas Öst och Mälardalsrådet ett Klimatmingel och seminarium om hållbara tunga transporter. Medverkande under dagen var bland annat forskare och företag som utvecklar miljösmart teknik för framtidens buss- och godstransporter. Seminariet, som drog över 150 besökare, var startskottet för klimatprotokollets och andra intresserade aktörers samverkan kring att minska de tunga transporternas miljöpåverkan.
Läs mer

Earth Hour i Gottsunda Centrum
I samband med Earth Hour kommer Uppsalaborna bland annat ha möjlighet att provköra elbilar, prova elcyklar, delta i tävlingar och testa sina kunskaper om energi och miljö. Det kommer även att bjudas på klimatutställningar och dans- och teaterframträdanden. Eventet görs under paraplyet Miljösmart - där ett flertal bolag och nämnder visar hur kommunen underlättar för medborgarna att leva och verka miljövänligt.
Läs mer

Nytt lågenergihus i Uppsala
Till sommaren väntas de första hyresgästerna flytta in i ett nytt lågenergihus i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala, hos det kommunägda bostadsbolaget Uppsalahem. Speciellt för huset är att man satsat på enkla, robusta lösningar istället för komplicerad teknik. Bland annat har lägenheterna helt öppen planlösning, vilket gör det lättare att hålla en jämn inomhustemperatur. Andra energiåtgärder är solfångare på taket, förvärmning av inomhusluften med markvärme och en display i varje lägenhet som visar vatten- och elförbrukning i realtid.
Läs mer

Kristianstad


Kanske Sveriges klimatbästa kraftvärme
Fjärrvärmeverket i Kristianstad producerade under 2012 el och värme med en så låg fossilbränsleandel som 0,28 %. Bäst i Sverige?
 
Culinar i Fjälkinge fossilfritt

Ett av företagen i Kristianstadregionens klimatallians är nu fossilbränslefria.
- Genom att engagera oss i klimatfrågan och arbeta med en genomtänkt strategi har vi minskat klimatpåverkan med ca 60 procent. Under slutet av 2012 startade vi driften av en nyinstallerad el-ångpanna och samtidigt togs den gamla oljeeldade ångpannan ur drift. I och med det är användningen av fossila bränslen ett avslutat kapitel för Culinars fabrik i Fjälkinge, säger vd Hans Berggren.
Läs mer

Jönköping


Earth Hour
Jönköpings kommun erbjuder i samverkan med fler företag och organisationer än någonsin tidigare ett brett program under hela veckan som syftar till ett engagemang även under årets övriga 8759 timmar. Lokala Jönköpingsprofiler har även medverkat i en film som bl.a. sänds på TV4.
Se filmen

Miljöfika
Miljöfika gästas den 21 mars av Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council, som kommer att berätta om certifieringssystemet Miljöbyggnad. Den 18 april berättar Karin Glaumann, Swedish Water House på SIWI om vattenfotavtryck.
Läs mer

Klimatkonferens och Green Charge Sydost
Den 11 april arrangeras för tionde året i rad en kostnadsfri Klimatkonferens med temat ”Vad har hänt på tio år och vad gör vi nu?”. På förmiddagen arrangeras också en roadshow inom ramen för Green Charge Sydost som är ett projekt som ska främja användningen av elfordon i regionen.
Se program

Malmö


Målgång för Oresund Electric Car Rally i Västra Hamnen, Malmö
Anmälan till årets upplaga av Oresund Electric Car Rally 1-2 juni 2013, är öppen och hälften av platserna är redan bokade. Gå in på oecr.org, för att säkra plats i årets stora elbilsevent. Förra året tävlade 50 elbilar runt Öresund. Malmö räknar med att det blir minst lika många i år. För att få mer utrymme för bilar och laddning – och enklare färd genom staden – startar 2013 års rally på Christiansborgs Slotsplads. Även målgång har fått ny plats och kommer i år vara i Västra Hamnen i Malmö.

Rapport från slutkonferensen för Öresundsklassrummet
Torsdagen den 14 mars 2013 höll projektet Öresundsklassrummet slutkonferens. Drygt hundra lärare, skolledare, forskare, tjänstemän och politiker från hela Öresundsregionen samlades i Malmö för att lära mer om dansk/svensk vardagsintegration och framgångsrika metoder för hållbart lärande. Elever och lärare som deltagit i Öresundsklassrummet presenterade hur de i praktiken har arbetat med lärande för hållbar utveckling i klassrummet. På plats var även ett flertal kunniga föreläsare inom området lärande för hållbar utveckling. Bland annat föreläste lektor emeritus, Søren Breiting, om hur man kan främja delaktighet i samhället för både lärare och elever genom att förstärka en mer verklighetsnära undervisning. De samlade erfarenheterna från lärare, elever och rektorer i projektet finns samlade på Teacher’s guide. En webbplats med tips, inspiration och konkreta exempel på hur man kan arbeta med lärande för hållbar utveckling.
Läs mer 
 


 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 16 april. 

Kalendarium

11-12 april
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder
Stockholm

24-26 april
Building the Energy Transition
Växjö

29-31 maj
European Conference On Mobility Management
Gävle

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium

 

Copyright © 2013 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp