Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
april 2012 

Aktuellt


Utsläppen underskattas i infrastruktursatsningar
Vid Trafikverkets planering av infrastruktursatsningar underskattas utsläppen av koldioxid. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. I praktiken kan det innebära att infrastruktursatsningarna kan gå emot uppsatta klimatmål.
- Vi tar detta på största allvar. Klimatkommunerna kommer att uppmärksamma detta framöver, säger Lars Bergwall, ordförande i Klimatkommunerna.

Kompetensutveckla via webb-TV
Är man trött på att läsa sig till ny kunskap så finns nu tjänsten Sustainknow, en ny plattform för kompetensutveckling om hållbar utveckling. Sustainknow är korta webb-TVföreläsningar med ledande experter, så som Johan Rockström och Katarina Pelin. Föreläsningarna går att använda för att höja kompetensen hos medarbetare inom de flesta organisationerna. Fram till den 31 juli kan man testa tjänsten gratis. Skicka i så fall ett mejl med kontaktuppgifter till anmalan@sustainknow.se . Klimatkommunerna har tagit fram tjänsten tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Länsstyrelserna (RUS). Sveriges Kommuner och Landsting är med som finansiär.

Uppföljningsverktyg för Borgmästaravtalet tillgängligt först 2013
Kommuner som skrivit under Borgmästaravtalet och ska göra en uppföljande inventering kan vänta med att rapportera in sina framsteg till Kommissionen till nästa år. Anledningen är att uppföljningsverktyget som kommunerna ska kunna använda för att mäta och rapportera sina framsteg har blivit försenat. I Sverige har hittills 49 kommuner skrivit under Borgmästaravtalet som innebär att kommunerna förbinder sig att gå längre än EU:s klimatmål.

Lär dig mer om planering som verktyg för ett energismart samhälle 
Nu bjuder Energimyndigheten, Boverket och Länsstyrelserna i södra Sverige in till en seminariedag på temat fysisk planering för omställning till ett hållbart samhälle. Seminariet kommer bland annat ge en introduktion till verktyg och metoder för att i högre grad integrera energifrågan i den översiktliga planeringen. Seminariet ges i maj och juni hos Länsstyrelserna i Vänersborg, Göteborg, Malmö, Oskarshamn, Linköping och Växjö. Läs mer
 

Nya publikationer


Naturvårdsverket har nu släppt en rapport med förslag till konsumtionsbaserade indikatorer för uppföljning av klimat- och luftutsläpp som sker i Sverige och utomlands, till följd av svensk konsumtion. Läs rapporten här.

På gång hos medlemmarna


Uppsala
Solsken i tanken- seminarium om eldrivna tjänstebilar
Den 4 maj anordnar Uppsala Klimatprotokoll i samarbete med Vattenfall och GE Healthcare ett elbilsseminarium. På seminariet kommer representanter från bilbranschen att berätta om sina erfarenheter av elbilarna, smarta ladd- och bilpoolslösningar. Det kommer även att finnas möjlighet att testköra olika sorters elbilar.
För mer information: www.uppsala.se/elbilsseminarium

Stort intresse hos företag för dialog kring varu- och godstransporter
Uppsala kommun startar nu upp ett nätverk för samordning av klimatsmarta godstransporter. På uppstartsmötet deltog ett stort antal företag verksamma i kommunen. Intresset för samarbete företag emellan kring främst godstransport med tåg och varutransporter i city var stort.

Uppsala Klimatprotokoll II
Nu arbetar Uppsala kommun med att utveckla fortsättningen på Uppsala Klimatprotokoll. Under den nya perioden, kallad Uppsala Klimatprotokoll ll, kommer antalet medlemsorganisationer att öka och protokollet får därmed en större budget att röra sig med, vilket innebär mer omfattande åtgärder, projekt och samarbeten. Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt samarbete mellan kommun, näringsliv och universitet att med gemensamma krafter minska kommunens klimatpåverkan. Protokollet innebär att medlemmarna åtar sig att årligen utarbeta egna klimatmål samt genomföra och redovisa klimatåtgärder. Uppsala Klimatprotokoll II kommer att undertecknas av de företag och organisationer som skall medverka i början av juni i år. Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll här.

Helsingborg
Rally på el
Den 12-13 maj är det dags för elbilsrally när Oresund Electric Car Rally går av stapeln. Dagen innan rallyt, den 11 maj, kommer det vara ett elbilsseminarium i Helsingborg, arrangerat inom projektet E-mission. Till skillnad från andra rallyn handlar det inte om vem som kommer snabbast fram, utan istället gäller att den som använder minst energi vinner. Rallyt syftar till att öka medvetenheten om och användandet av elfordon i Öresundsregionen. Även Region Skåne är med och arrangerar.

I höstas kördes det första Elbilsrallyt i Helsingborg. Se filmerna därifrån här: Kortversion 1 min  Långversion 7min Lösenord: ecr. För mer information, kontakta Katharina Sparre, katharina.sparre@helsingborg.se eller 042-10 36 91
 
Östersund
Earth Hour bjöd på eldshow 
Under Earth Hour bjöds kommuninvånarna i Östersund in till en gemensam aktivitet i Vinterparken med eldshow, fackeltåg och fika. Ca 250 personer deltog. Kommuen släckte många av de egna fastigheterna.  

Minskad förbrukning av energi i fastigheterna
Energibokslutet för 2011 visar på en ordentlig nedgång i energianvändningen i fastigheterna. Energianvändningen per kvadratmeter har minskat med 21 % sedan 1995.

Zerorally och bilpool med el-bil
Klimatsmarta bilar finns det nu extra gott om i Östersund. Den 14 juni går Zero-rallyt med klimatsmarta bilar längs Green Highway från Östersund till Trondheim. Dessutom har Östersunds bilpool har nu skaffat sig en elbil. Kanske Sveriges första ekonomiska bilpoolsförening som har elbil?  Kontakt; info@bilpool.org

Malmö
LIFE firar 20 år i Malmö
Malmö LIFE-nätverket , bestående av fyra skånska projekt, bjuder in till ett seminarium den 9 maj med presentationer och utställning av pågående projekt i Malmö och Skåne. Under dagen kommer det att finnas möjlighet att göra studiebesök på några av LIFE-projekten. EU:s finansieringsprogram LIFE firar i år 20-årsjubileum. Programmet driver på genomförandet och utvecklingen av EU:s miljöpolitik och LIFE-fonden medfinansierar olika projekt inom miljö. 

Globala Malmö bjuder på spännande aktiviteter för en hållbar utveckling
Just nu pågår Globala Malmö som bland annat uppmärksammar att det var 20 år sedan Rio-konferensen hölls. Globala Malmö ställer frågan ”hur kan vi i Malmö engagera oss för en hållbar utveckling?” Under fyra dagar bjuder Globala Malmö på ett smörgåsbord av spännande och inspirerande aktiviteter som rör hållbar utveckling. Bland annat en temadag om social hållbarhet i Malmö och världen, metodfestival med Den Globala Skolan, konferens om ungdomskultur i Malmö, seminarium om konsumentmakt och teater om rättvis handel.
Läs mer om programmet här.

Kristianstad
Biogas i Kristianstad uppmärksammat av Vietnamesisk TV
Videon om biogas i Kristianstad har visats på den nationella vietnamesiska TV-kanalen för kanske så många som 60 miljoner tittare. Filmen kan ses här .

Samordnad varudistribution till kommunen
För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen ska Kristianstads kommun samordna distributionerna av varor till kommunens olika verksamheter. Kommunen upphandlar nu logistikfirma som ska ansvara för distributionscentralen och samordnat leverera varorna. Läs mer på www.kristianstad.se under Upphandlingar.

KlimatVardag 2012 inleds i Kristianstad
Den 14 april går projektet KlimatVardag för Skåne av stapeln i Kristianstad med upptaktsträff för alla skånska deltagare på Yllan. Hushåll i 9 skånska kommuner ska lära sig att bli klimatsmartare. Projektet pågår under ett år och fokuserar på energianvändning, transporter, avfall, mat och konsumtion. Projektet kommer att varva storföreläsningar med studiebesök, tävlingar och personlig rådgivning.

Utställning om makten att förändra
Utställningen Present -makt att förändra, handlar om hållbar utveckling där både ungdomar och experter har sökt lösningar på våra allvarigaste samhällsproblem. Vernissage blir den 21 april. Utställningen ingår i Agenda 21s 20-års jubileumsprogram.
Läs mer här.

Region Skåne
Arbete med miljöfordon ger resultat
Region Skåne toppar flera av kategorierna i miljöfordonsdiagnos 2011. Bland annat har Region Skåne störst andel miljöbilar, klimateffektivaste fordonsparken och högst andel biofordon av alla Sveriges landsting. Region Skåne och Skånetransport fortsätter nu arbetet med ännu effektivare fordon. Första elbilen är på väg och arbete pågår med att köpa in och testa bilar med bränsleceller. Läs mer här. 


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 15 maj. 

Kalendarium

19-20 april
Klimatkommunernas årsmöte - Södertälje
23-25 april
Nordic Biogas Conference - Köpenhamn
Stockholm +40 Internationell konferens - Stockholm
24 april
REAP-workshop SEI - Stockholm

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp