Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
februari 2017

Aktuellt

 

Dags för årsmöte - välkomna till Jönköping!


Den 30-31 mars välkomnar vi alla medlemmar till Jönköping, för nätverksträff och årsmöte, i Kulturhuset Spira! Torsdagen ägnas åt Jönköpings klimatarbete (exempelvis satsningarna på förmånscyklar, biogas och den nya stadsdelen Skeppsbron), diskussion och workshop. På kvällen minglar vi och äter middag på Tändsticksområdet, och på fredagen blir det årsmöte med bland annat val av ny styrelse och besök av Svante Axelsson från initiativet Fossilfritt Sverige. Välkommen att anmäla dig här senast den 10 mars.

 

Klimatkommunerna bjuder in till dag om fossilfria placeringar


Den 2 juni 2017 bjuder Klimatkommunerna i samarbete med KPA Pension in till en konferens om gröna finanser, med fokus på fossilfria placeringar. Målgruppen är kommuner, regioner och landsting, politiker och tjänstemän, men även kapital- och fondförvaltare, ideella sektorn med flera. Syftet är att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion, och hjälpa varandra att nå längre. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommer även att gästa oss, för att ge en inblick i regeringens ambitioner i frågan. Vi återkommer med inbjudan och program.
 

Innovationstävling för kommuner - hur ökar vi vintercyklingen?


Cykel Plus Minus är innovationstävlingen som ger landets kommuner chansen att ta ledartröjan i vintercykling. De kommuner som tar fram de bästa och effektiva innovationerna för att öka vintercyklingen december 2017 – februari 2018 kan vinna upp till 1 000 000 kronor för att utveckla innovationer kring cykling. Kommuner som anmäler sig tidigt har också chansen att få stöd för att testa nya metoder för att mäta cykeltrafik.

 

Nya publikationer

VEGA-guiden är här!


Hur minskar vi matsvinnet på skolor? Hur får vi fler att våga vego? Hur skapas elevengagemang? Hur kan mat och klimat användas i undervisningen?
 
Svaren hittar du i VEGA-guiden!
 
Flera kommuner har satt upp tydliga mål att minska livsmedelsinköpens klimatpåverkan och mycket bra görs på området, men många upplever att arbetet behöver växla upp för att ge effekt. Undersökningar visar till exempel att elever äter mindre och att mer mat slängs då vegetariska rätter serveras. Flera skolor vittnar om att det största problemet är att det saknas en god kommunikation mellan kökspersonal och elever. Samtidigt hör vi från elever att de ser allvarligt på klimathotet, att de vill ta ansvar och arbeta för lägre utsläpp.
 
I Klimatkommunernas projekt VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande ville vi ta fatt i glappet mellan kök och elever. Under 2016 olika åtgärder för att öka acceptansen för vegetariska rätter och för att minska på matsvinnet testats på åtta skolor runt om i landet. Resultatet presenteras nu i VEGA-guiden.


 

Övriga publikationer


Boverket har satt ihop en vägledning som syftar till att ge kommunerna stöd i översiktsplaneringen så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan
 

Vår stad 2030 är ett pedagogiskt material för skolor, med syfte att stimulera lärande och delaktighet i lokalt arbete för hållbar utveckling. Modellen är utvecklad av pedagoger och testad inom ramen för WWF:s stadsturné 2014-2016 i över 10 städer med gott resultat. Läs mer och titta på en  film om Vår stad 2030!

I WWF:s rapport 
Earth Hour City Challenge Digest sammanfattas resultaten från fem år med WWFs stadsutmaning. Totalt har hittills 328 städer från 26 länder deltagit. 

Här byggdes mest vindkraft under 2016 (Energimyndigheten)

På gång hos medlemmarna

Eskilstuna


Panta Pulka
Panta din gamla pulka och gör miljön en tjänst. Eskilstuna kommun och den lokala plastindustrin inleder nu ett försök för återbruk av plast med ReTuna återbruksgalleria som nav. Försöket är en del av ett projekt i samarbete med Stiga Sports AB, delfinansierat av Vinnova, som handlar om att på sikt hitta nya affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi.

På försök ska nu förbrukade pulkor samlas in för att undersöka möjligheterna till både återbruk och återvinning. Eskilstunabor kan fram till och med den sista april panta sina pulkor i butiken ReBuyke i ReTuna. De pulkor som kan lagas erbjuds till försäljning igen, medan obrukbara pulkor undersöks för att se om de kan gå till återvinning lokalt.

Mer information
Kommunstrateg Riikka Vilkuna
riikka.vilkuna@eskilstuna.se


Södertälje

Södertäljes Miljö- och klimatprogram 2017-2020 ute på remiss!
Den 14 februari beslutade hållbarhetsutskottet i Södertälje kommun att förvaltningens förslag till nytt miljö- och klimatprogram för åren 2017-2020, ska skickas på remiss till nämnder och kommunala bolag med flera. Programmet omfattar, liksom tidigare program, fyra fokusområden; mark och vatten, energi och klimat, bebyggelse och transporter samt konsumtion och beteende. I det nya miljö- och klimatprogrammet höjer kommunen ambitionen och målen för att bli fossilfri och giftfri.  Arbetet med ekosystemtjänster och satsningar på solceller och elfordon med mera intensifieras.

Stöd för bostadsrättsföreningar att investera i laddstolpar!
Genom informationsprojektet ”Fixa laddplats” har Södertälje med flera kommuner i Stockholms län bjudit in bostadsrättsföreningar för att informera om att söka statliga medel via Klimatklivet för att investera i laddplatser. Projektet har varit mycket lyckosamt och ca 675 representanter för bostadsrättsföreningar besökte något av seminarierna som arrangerades i februari. Seminarierna fokuserade på att ge enkel och tydlig vägledning (bland annat genom två inspirationsfilmer) kring hur ansökningsförfarandet går till samtidigt som det även fanns möjlighet att titta på laddutrustningar och ställa frågor direkt till leverantörerna.

Läs mer

Scania arbetar för att minska bilåkandet
Av Scanias 12 000 anställda i Södertälje tar två tredjedelar bilen till jobbet. På flera håll uppstår trafikkaos under morgnar och eftermiddagar. För att minska bilåkandet har Scania en egen busslinje som trafikerar Stockholm och Södertälje samt egna turbussar som kör mellan de olika enheterna på området. Scania erbjuder även sina anställda att leasa elbilar och har skapat ett antal parkeringsplatser med laddstolpar. Nu vill Scania minska bilåkandet ännu mer och undersöker nya lösningar för det i samarbete med Södertälje kommun och Nobina.

Solkraft räddar liv i Mocambique
Vid sjön Niassa i Moçambique ligger byn Cobue. Det är en idyllisk plats där grönskan böjer sig ner över stränderna. Men vattnet i sjön är förorenat och varje år drabbas invånarna – och främst barnen – av kolera och andra diarrésjukdomar. Med hjälp av Världsnaturfonden WWF bygger Telge Energi sanitetsstationer som drivs av solkraft och ger rent vatten. Detta för att rädda liv och ge barnen och deras familjer en ljusare framtid. WWF arbetar även i regionen med att förbättra sjöns hälsa och utveckla bybornas arbete med hållbarhet.

Läs mer

Göteborg


Workshop om gröna investeringar
Göteborgs Stad och Climate-KIC arrangerar Green Finance Workshop den 21-22 mars (lunch till lunch) på Radisson Blu Scandinavia vid Drottningtorget i Göteborg. På programmet finns bland annat Göteborgs Stads finanschef Magnus Borelius, regeringens utredare av gröna obligationer Mats Andersson (f.d. vd för Fjärde AP-fonden), Björn Bergstrand från Kommuninvest och Sean Kidney från Climate Bonds Initiative.

Förutom intressanta föreläsare erbjuds även besök på projekt som finansieras av gröna obligationer i Göteborg, antingen biogasanläggningen GoBiGas eller Stenas fjärrvärmeanslutning av fartyg. Dag två blir det workshops på temana "Cities and Finance sector", "Benchmarking - Matchmaking-Twins" och "Execution of Green finance".

Läs mer

Elhybridbuss får belgiska städer att nå sina miljömål
90 nya elektriska Volvobussar ska bidra till att belgiska städer når sina miljömål. Samma elhybridbuss trafikerar Göteborg i det hållbara kollektivtrafikprojektet ElectriCity. Bussarna går tysta, avgasfria på elektricitet och har en laddtid på 3 till 4 minuter.
 
Volvo Bussar har tagit hem sin hittills största order på kompletta lösningar för elektrifierad busstrafik. Det är samma lösning som finns till grund för den avgasfria buss 55 som inom ramen av det hållbara kollektivtrafikprojektet ElectriCity trafikerar Göteborg. Tillsammans har de belgiska städerna Charleroi och Namur beställt 90 st elhybridbussar samt 12 st laddstationer som ska levereras av ABB. Köpare är kollektivtrafikföretaget TEC.
 
Läs mer
 

 
Fordon går mot el snabbare än prognoserna
Tempot skruvas upp i fordonsbranschens omställning mot el. Samtidigt ökar intresset för Sverige och Göteborg – och förmågan att snabbt ta idéer till färdiga produkter. Vi ställer fem frågor till Business Region Göteborgs experter Per Österström och Bernt Svensén.
 
Vad är det som håller på att hända med fordonsindustrin?
 
- Det sker just nu en snabb elektrifiering av fordonsbranschen och det går mycket snabbare än de flesta förutspått. Tekniken och medvetenheten i frågan är mycket stor både bland tillverkare och bland brukare. Sverige och Göteborg ligger i framkant vi har ett starkt ekosystem kring utvecklingen i elfordonbranschen genom att vi har företag i hela kedjan från idé till färdig produkt, säger Per Österström.
 
Läs fortsättningen av intervjun här.

 

Kristianstad


 

Solkarta över Kristianstads kommun
Kommunala energibolaget C4 Energi lanserar nu Solkartan där invånarna i hela Kristianstads kommun enkelt kan se hur mycket solel de kan producera på taket på den egna fastigheten.

-Vi vill erbjuda våra kunder att själva producera sin el och möjligheten att sälja sin överskottsel till oss för att minska sina elkostnader, säger Göran Thessén som är VD för C4 Energi.

Solkartan, som finns på C4 Energis hemsida, är ett hjälpmedel för att bedöma vilken årlig produktion en solcellsanläggning kan ge. Kartan är uppbyggd med hjälp av Google Maps som grundkarta, ovanpå denna har sedan byggnader från fastighetsregistret integrerats. I kartan ligger höjdkurvor samt solinstrålningsparametrar baserat på metrologiska data från SMHI.
Läs mer

Malmö


Malmö når inte sina miljömål i tid
Det blir svårt att nå Malmös fyra miljömål. Det framgår klart av Malmö stads miljöredovisning för 2016. Av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Detta fick åhörarna under Miljölägesdagen den 15 februari 2017 höra, då Malmö stad presenterade hur arbetet med miljömålen går. Miljöredovisningen hittar du här

Har du ytterligare frågor gällande uppföljningen? Kontakta Christin Zackrisson, christin.zackrisson@malmo.se

887.000 kronor till miljöprojekt i Malmö
Icke vinstdrivande förskolor, skolor och ekonomiska föreningar samt ideella föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Malmö stads miljöanslag. Totalt kom 25 ansökningar in denna gång. Malmös miljönämnd beviljade fyra olika föreningar/projekt medel för 2017 och totalt delades 887.000 kronor ut.
Läs mer
 
Hur bygger vi engagemang för hållbar havsutveckling  - lokalt och globalt?
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att under de kommande 15 åren uppnå: Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Men om målen ska fungera måste alla känna till dem, och hjälpa till att uppnå dem. Hur gör vi detta på bästa sätt? År 2017 jobbar Malmö för havet. Därför arrangeras, den 31 mars, en workshop för att dra upp ramverket för vår lokala samverkansplattform för hav och marina resurser, i Malmö och i världen. Kontakta Elin Hasselberg, miljöförvaltningen, Malmö stad, elin.hasselberg@malmo.se, för information om anmälan!

Trianon vann näringslivspris
Den 13 februari 2017 delades ett antal priser ut på Malmö stads näringslivsgala. I kategorin Miljö och hållbar utveckling gick priset till Trianon. Juryns motivering: ”Årets vinnare får priset för att gång på gång ha visat att social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och tillsammans kan generera såväl ekonomisk tillväxt som ett ökat förtroende för företaget. Med sin starka lokala förankring och sitt stora engagemang för Malmö och dess invånare har de blivit en stark och viktig aktör på fastighetsmarknaden i staden.” Prissumman är på 30.000 kronor.
Läs mer

Lidköping


Lidköping letar cykelvänliga arbetsplatser
Kommunen letar arbetsplatser som vill underlätta för sina anställda att cykla till och från jobbet. Som morot och stöd finns Västra Götalandsregionens projekt och utmärkelse ”Cykelvänlig arbetsplats”. Syftet är att uppmuntra till ökad cykling och minskad bilåkning.
Läs mer

"Världsläget påverkar hur kommunens miljöarbete uppfattas"
Lidköping har undersökt hur kommuninvånarna ser på miljö och hållbarhet. Syftet var att få intressanta synpunkter och förstå vilka förväntningar och behov som Lidköpingsborna har när det gäller kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Betygen som ges är inte topphöga och i den årliga medborgarundersökningen är de lägre för kommunens miljöarbete än för andra områden. Det kan enligt undersökningen förklaras med att medvetenheten om det globalt sett besvärliga läget är hög när det gäller miljö och hållbarhet. Jämfört med vad kommunen skulle behöva göra så anser många att den gör för lite. Kontakta yvonne.traff@lidkoping.se om du vill veta mer om undersökningen.

Uppsala


Klimathjälpen – uppskalning av projektet Klimaträtt
Uppsalahem och ICA:s prisade projekt Klimaträtt utreds nu för en eventuell uppskalning i Uppsala. Det nya projektet, Klimathjälpen, ska vara öppet för alla som vill i Uppsala med syftet att göra skillnad i vardagslivets klimatavtryck. Uppföljningen sker av konsumtion/inköp och visualiseras, precis som i Klimaträtt, via en app i mobiltelefonen. Klimathjälpen sticker ut från många andra schabloniserade verktyg på det sättet att det kopplar direkt till dina faktiska inköp.  Projektet har fått stöd från bl. a. Vinnova och planeringsetappen är nu påbörjad.

Mer information: kontakta Uppsala kommuns klimatstrateg Björn Sigurdson, bjorn.sigurdson@uppsala.se, 018-727 12 04 

Cykelråd införs i Uppsala
I början av februari beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att ett cykelråd ska införas i Uppsala. Rådet ska på olika sätt agera för ett hållbart cyklande och vara referensgrupp till kommunen i aktuella cykelfrågor. Det ska även arbeta för en bättre dialog mellan kommunen, Uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen. Införandet av rådet är en av åtgärderna för att Uppsala ska nå målet om att bli Sveriges bästa cykelstad. Läs mer

Klimateffektiv plastupphandling
Naturvårdsverket har beviljat Uppsala kommun 2,1 miljoner från Klimatklivet till det nya projektet Klimateffektiv plastupphandling. Projektets mål är att minska plastens klimatpåverkan med drygt 1000 ton CO2e/år genom förändring av upphandlingskrav. Det innebär minimering av plastanvändning generellt, förbättring av sortering samt att ersätta den fossila plastråvaran med förnybar eller återvunnen plastråvara. Projektets syfte är att finna nya, innovativa vägar att minska mängden fossil plast som används i Uppsala. I projektet deltar sex aktörer, kommunorganisationen tillsammans med offentliga och privata aktörer, för att ta ett helhetsgrepp om plastminimeringen från produktion av råvara till avfall. Projektet startar 1:a mars 2017 och pågår till sista juli 2018.
Mer information: kontakta handläggare Anna Hilding, Anna.Hilding@uppsala.se

 

Karlstad


Kommunanställda antog vintercykelutmaning
Intresset att delta i vintercykelutmaningen, som är en del i projektet Klimatsmart på jobbet, har varit stort. 260 personer cyklade från december 2016 till januari 2017 och skickade in en resedagbok som visade hur de cyklade under perioden. Klimatsmart på jobbet har genomfört fyra utmaningar med stort antal deltagare. Projektet har nu fått pengar från kommunens klimatkompensationskonto och fortsätter 2017 med nya utmaningar. Har du frågor om projektet klimatsmart på jobbet eller vintercykelkampanjen kan du maila till klimatsmartpajobbet@karlstad.se

Ny regional fond för klimatkompensation av flygresor
Nu kan flygresenärerna klimatkompensera sina flygresor till och från Karlstad. Den 20 februari invigdes Sveriges första regionala fond för bioflygbränsle på Karlstad Airport. Karlstad Airport var den första flygplatsen i världen med en stationär tankanläggning för bioflygbränsle. Anläggningen invigdes i maj 2014 och i samband med det gjordes den första reguljära flygningen i Sverige med bioflygbränsle från flygplatsen. Den nationella fonden Fly Green Fund bildades 2015, och nu startar alltså även en regional fond som ger värmlänningarna möjlighet att klimatkompensera sina flygresor Läs mer

Skolornas matsvinn har minskat med 30 ton
Matsvinnet på Karlstads kommuns skolor har minskat med cirka 30 ton det senaste året. Resultaten i projektet Klimatsmart mat presenterades i samband med att Tingvallagymnasiets elever belönades med sushi-lunch.  Klimatsmart mat är ett hållbarhetsprojekt med mål att minska klimatpåverkan från mat och livsmedel inom Karlstads kommuns förskolor och skolor. En viktig del i arbetet är att minska maten som kastas i onödan. Minskningen med cirka 30 ton innebär en besparing på uppemot 800 000 kronor och en stor miljövinst. – Glädjande att vi har minskat matsvinnet med en fjärdedel. Det här är ett arbete som fortsätter kontinuerligt, men vi har kommit en bra bit på väg, säger Daniel Berghel (M), ordförande gymnasienämnden. Läs mer 

Efterlängtat gastapp
Klimatklivet har beviljat stöd till en tankstation för fordonsgas i Karlstad. Sju miljoner kronor har tilldelats Fordonsgas Sverige för att sätta upp en ny tankstation för fordonsgas i östra Karlstad.  Förhoppningen är att det ska finnas både komprimerad och flytande gas vid stationen efter färdigställandet. Läs mer

Sverigepremiär för klimatsmart lastbil
Den är stark som en elefant, tyst som en mus och minskar koldioxidutsläppen. Idag var det Sverigepremiär för Scanias nya hybrid. Premiärturen kördes i Karlstad där den transporterar kaffe mellan Löfbergs rosteri i centrala Karlstad och det nya höglagret i Välsviken. – Jättekul att vi och Karlstad är först att använda den här unika, klimatsmarta lösningen. Det ligger helt i linje med vår ambition att vara Europas mest hållbara kafferosteri, säger Lars Appelqvist, vd på Löfbergs. Läs mer

Helsingborg


Helsingborg inför Sveriges vassaste klimatväxlingsprogram
Helsingborg stad har haft ambitionen under många år att minska antalet flygresor. Trots att flygresorna har pålagts en extra avgift motsvarande 10 % av biljettpriset, som går till en intern klimatkompensationsfond, har flygandet inte minskat.  För att komma tillrätta med problemet har politikerna i staden tagit beslut om ett nytt klimatväxlingsprogram där förvaltningarna får betala en extra avgift för varje flygresa på 50 procent av flygkostnaden.  Även tjänsteresor i egen bil inkluderas i programmet och ska beläggs med en avgift på 50 % av milkostnaden. Pengarna ska användas till att låta stadens representanter göra gratis tjänsteresor med Skånetrafikens bussar och tåg samt till bidrag för inköp av elcyklar. Läs mer

Solkartan är lanserad!
Sedan några veckor tillbaka har Helsingborg en digital solkarta som visar solpotentialen för alla tak inom kommunen. Invånare som funderar på att sätta upp solpaneler eller solfångare har möjlighet att söka på sin adress för att få information om hur många kvadratmeter av taket som är lämpliga för produktion av solenergi.  Det går även att få information om hur många kWh som kan produceras under ett år för både en solel- och solvärmeanläggning. Sedan kartan lanserades har energi- och klimatrådgivarna i Helsingborg stad märkt av ett ökat intresse för solenergi. Läs mer på kommunens webb och i artikel i Helsingborgs Dagblad

Stockholm


El tar förstaplatsen i Stockholms bilflotta
Stockholm tar nu fram en ny fordonsstrategi. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också föreslagit en ny rangordning av bränslen, och därmed indirekt val av fordon, som ska gälla för Stockholms stads inköp.
Leopold Malmqvist är fordonsansvarig – Fleet manager – för Stockholms stads cirka 820 fordon.
– Ungefär hälften är personbilar och merparten av de övriga fordonen är transportbilar. Fordonen är utspridda på 40 förvaltningar och bolag med drygt 40 000 anställda, berättar han. Läs mer

Lund


Lund ligger i toppen av antalet laddplatser för elbilar i Sverige
Östersund är bäst på laddinfrastruktur i Sverige och Lund kommer god femma. Det är siffror från en sammanställning som Renault har tagit fram, se här. Lund jobbar vidare utifrån den utredning om laddinfrastruktur som togs fram med hjälp av Trivector under förra året. I det fortsatta arbetet samarbetar både kommunala förvaltningar och bolag samt andra fastighetsägare och parkeringsbolag. Kontaktperson är linda.birkedal@lund.se.
 
Renaults sammanställning
Minst antal invånare per laddplats:
1. Östersund 2 655
2. Varberg 3 052
3. Kalmar 3 458
4. Solna 4 231
5. Lund 4 327
 
Fler exempel:
Helsingborg 9 851
Göteborg 9 967
Malmö 11 123
Stockholm 14 430
Hässleholm 17 016


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 28 mars.
 

Kalendarium

21 mars
Mobilitet och beteende 2017 - Uddevalla

30-31 mars
Klimatkommunernas årsmötesdagar - Jönköping

26 april
Ekotransport 2030 - Stockholm

1 juni
Klimatkommunernas nätverksträff (för tjänstepersoner) - Stockholm

2 juni
Klimatkommunernas konferens om fossilfria placeringar - Stockholm

8-9 juni
Energigasteknik slutkonferens - Göteborg
 


 

Copyright © 2017 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp