Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
maj 2012 

Aktuellt


Välkommen, Göteborg!
Klimatkommunerna hälsar Göteborgs Stad välkommen som medlem i föreningen! Göteborg bedriver ett imponerande klimatarbete, särskilt inom områdena transporter, samhällsplanering och upphandling. Till exempel har Göteborg med bidrag från Klimp satsat på uppgradering av biogas till naturgaskvalitet och byggt ett flertal gastankstationer över hela staden.

Läs mer på www.goteborg.se

Var femte svensk bil måste bort för miljöns skull
Biltrafiken i Sverige måste minska med 20 procent till 2030 om regeringens miljömål ska kunna hållas. Men just nu väntas biltrafiken snarare öka kraftigt, konstateras i en utredning om ett mer effektivt svenskt transportsystem. Utredningens slutsats är att det snabbare krävs större restriktioner för att minska utsläppen från trafiken, rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion.

– Ju längre man dröjer desto tuffare blir åtgärderna. Ju tidigare man börjar desto större genomslag får man, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket, som har lett Kapacitetsutredningen.

Läs mer på Ekots webbplats
Läs mer på Trafikverkets webbplats

Vill din stad inspirera världen?
Earth Hour City Challenge utmanar svenska kommuner att agera förebilder och lyfta fram goda exempel för en klimatsmart och hållbar stadsutveckling. Earth Hour City Challenge startades av Världsnaturfonden WWF 2010 för att utmana Sveriges städer och kommuner till att bli inspirerande förebilder inom hållbar stadsutveckling. I samband med Earth Hour 2012 lanseras utmaningen internationellt. Förutom Sverige deltar USA, Kanada, Indien och Italien. De svenska kommunerna får därmed internationell konkurrens – men samtidigt en stor positiv chans att synas internationellt - när nästa Earth Hour Capital utses på Earth Hour 2013.

Även denna gång kommer en internationell jury att bedöma hur städerna planerar för att gynna klimatsmarta lösningar för bland annat boende, transporter och mat. Fokus i år är städernas satsningar på att avsevärt öka andelen förnybar energi inom ett par årtionden.

Mer information om utmaningen finns på www.wwf.se/ehcc och www.panda.org/citychallenge
 

Nya publikationer


54 goda exempel på energieffektivisering i offentliga byggnader
IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat beskrivningar om ett antal goda exempel på kraftfull energieffektivisering i offentlig sektor och industri. I beskrivningarna går det enkelt att se både åtgärder och resultat av så kallad Energy Performance Contracting. Totalt 62 goda exempel har publicerats, varav 54 har genomförts i offentliga lokaler och åtta i industrilokaler. De goda exemplen har tagits fram med hjälp av svenska energitjänsteföretag.

Här hittar du beskrivningarna

På gång hos medlemmarna


Stockholm 
Upptäck våren klimatsmart med din mobil!
Nu har våren kommit på riktigt och en ny och uppdaterad version av appen Upptäck Stockholm har lanserats. Nio av tio stockholmare har bara 300 meter till ett grönområde eller en park, men många har dålig koll på var stadens grönområden ligger, vad man kan göra där och hur man tar sig dit. Genom appen vill vi uppmuntra stockholmarna att upptäcka sin egen stad. Det är inte bara trevligt utan också klimatsmart att turista i sina hemtrakter. Med kopplingen till Google Transit får man snabbt veta hur man tar sig till platserna med kollektivtrafik. Upptäck Stockholm finns tillgänglig för iPhone och Android.
 
För mer information besök  www.stockholm.se/upptackstockholm

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar
Stockholms stad vill effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av koldioxid i samband med upprustning av det befintliga fastighetsbeståndet. Det är däremot inte självklart hur man ska motivera lönsamheten i projekten och vilka krav man kan ställa på energieffektivitet.

Miljöförvaltningen I Stockholms stad har låtit genomföra en studie av några framgångsrika projekt där omfattande energiåtgärder har genomförts i samband med ombyggnation. En slutsats är att åtgärder som syftar till att halvera energianvändningen mycket sällan kan finansieras genom minskade energikostnader. För att få projekten lönsamma krävs en helhetssyn. Lönsamheten kan också förbättras genom att aktivt försöka minska kostnaderna i projekten.

Här kan du hämta rapporten 
 
Kristianstad


Svensk premiär för metandiesel i Kristianstad
11 maj visade Renhållningen i Kristianstad stadens två första lastbilar som kan köras på en blandning av biogas och diesel. Renhållningens bilar är en viktig del i Kristianstads fjärde och sista klimatinvesteringsprogram. De statliga bidragen har varit mycket viktiga i kommunens klimatarbete särskilt för utbyggnaden av biogassystemet i Kristianstad men även exempelvis för fjärrvärmeutbyggnaden.

Kontakt:
Kristianstads Biogas AB: Carl Lilliehöök, 070 55 11 600
Kommunledningskontoret: Lennart Erfors, 0733 13 61 60

Klimatbästa bilinköpen 2011 i Kristianstad
Kristianstad är den bästa kommunen i landet på att ha klimatsmarta nyinköpta bilar enligt Trafikverket och Konsumentverket. Kristianstads satsning på biogas syns tydligt när de båda verken granskat hur miljövänliga de bilar är som kommunerna nyregistrerade förra året.
– Kommunens mål är att kommunkoncernens fordon ska vara fossilbränslefria år 2020, säger Lennart Erfors som är klimatstrateg. Läs mer på Trafikverkets webbplats

Fröknegårdsskolan 8 C från Kristianstad vann Klimatolympiaden 2012
För fjärde året arrangerade Kristianstads kommun i samarbete med P4 Radio Kristianstad Klimatolympiaden för årskurs 8. Klimatolympiaden är en kunskapstävling med frågor som berör klimat, miljö, energi och samhälle. Första tävlingsomgångarna är webbaserade semifinal och final sänds direkt i radion. För att läsa mer om tävlingen och testa dina kunskaper klicka här

Stockholms Läns Landsting


Klimatsmart mat på Södersjukhuset
På tisdagar serveras särskilt klimatvänlig mat med mycket kyckling, fisk och säsongens grönsaker
i personalmatsalen på Södersjukhuset. Ett konkret sätt att minska koldioxidutsläppen och möta målen i Stockholms Läns Landstings Miljöutmaning 2016.

Satsningen har skett i samarbete mellan sjukhuset och restaurangen som drivs av en extern leverantör. Inga särskilda investeringar har krävts, bara nya kunskaper om vad klimatsmart mat är. Restaurangchefen och köksmästaren har utbildats i att komponera klimatsmarta måltider, vilket också givit deras arbetsgivare ny kompetens. Ett ömsesidigt utbyte som alla är nöjda med.

Kontakt: Lena Lundin, telefon 616 17 90, lena.lundin@sodersjukhuset.se,
Patrik Bergström, tel 616 30 63, patrik.bergstrom@sodersjukhuset.se. 

Sandviken


Ständig förbättring i Sandviken
I Sandvikens kommun har nu arbetet med att införa miljöledningssystem tagit fart. Från och med april är Ann-Mari Olsson anställd som miljösamordnare med speciellt ansvar att projektleda arbetet. Miljöledningssystemet ska införas i samklang med arbetssättet Balanserad Styrning som kommunen redan har. Planen är att under 2012 arbeta med miljöutredning och information till politiker och tjänstemän. I slutet av 2014 ska kommunen ha ett certifierbart miljöledningssystem. Initiativet att införa miljöledningssystem kommer från politiskt håll och har ett starkt stöd.

Lund 
Planet Lund 12-26 maj – Två veckor som förändrar
På lördag drar nya hållbarhetsfestivalen Planet Lund igång. Ett mastigt program ger Lundaborna alla möjligheter att lära mer om och inspireras till ett hållbart liv från morgon till kväll, under de kommande två veckorna. Det blir ett brett program, med allt från paneldebatt med Jan Eliasson, FN:s blivande vice generalsekreterare, om den globala vattensituationen, till workshops i konsten att göra egen tofu. Och under hela festivalen visas fotoutställningen Hard Rain: Whole Earth?

Program och bilder från festivalen finns på www.planetlund.se

Lundafastigheter bygger miljöanpassat
Lundafastigheter går i täten för att välja produkter med minsta möjliga hälso- och miljöpåverkan. Systemet SundaHus Miljödata ger Lundafastigheter tillgång till miljöinformation om mer än 65 000 hälso- och miljöbedömda byggvaror, projektverktyg för byggprojekt och ett verktyg för att underlätta arbetet med certifiering enligt Miljöbyggnad. Alla Lundafastigheters nya byggnader ska certifieras enligt Miljöbyggnad. På sikt kommer även de befintliga byggnaderna att certifieras.

Kontaktperson: Anders Salomonsson, fastighetschef på Lundafastigheter, anders.salomonsson@lund.se
 
Jönköping


Miljöfika - Hållbart byggande
Pernilla Gluch, institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, kommer den 5 juni att presentera resultat från Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn. Det är en enkätstudie riktad till den svenska bygg- och fastighetssektorn, med syfte att belysa sektorns syn på miljöutmaningen, responsen på densamma samt resultatet av genomfört miljöarbete.

Vill du veta mer? kontakta eva.goransson2@jonkoping.se 

Helsingborg 


KlimatVardag
Under 2012 är Helsingborg med i projektet KlimatVardag med 12 familjer i samarbete med Bjuv, Höganäs och Åstorps kommuner. Sju av dessa familjer bor i Helsingborg. Deltagarna får under ett års tid tips och stöd att leva mer klimatsmart i sin vardag. De fyra områden som tas upp är energibesparing, avfall, transporter och livsmedel. Helsingborg deltog även 2010. Då resulterade projektet i ett minskat koldioxidutsläpp om 1 ton per person i genomsnitt. Totalt ca 400 ton för 170 Skånska familjer.

Kontaktperson i Helsingborg: Ewa Simonson, ewa.simonson@helsingborg.se, 042-10 34 08

Klimatanpassnings-PM
Kommunfullmäktige antog i april ett PM kring klimatanpassning, med strategier kring hur vi kan hantera främst stigande havsnivå och översvämningar till följd av klimatförändringarna.

Kontaktperson är Widar Narvelo, widar.narvelo@helsingborg.se, 042-10 52 96.

Kostnader för adventsstormen
Kostnaderna för stormen i Helsingborg första advent har räknats ut. De totala kostnaderna uppgår till cirka 25-30 miljoner kr, varav stränderna 10 mkr, Hamnen cirka 3 mkr, samt ca 15 mkr för 40-50 skrotade bilar och förstörda garage och två lägenheter utmed Strandvägen. Stormen har inneburit många lärdomar, inte minst för stadens klimatanpassningsarbete.

Kontaktperson är Widar Narvelo, widar.narvelo@helsingborg.se, 042-10 52 96.

Elbilar
Helsingborg satsar på elbilar. Staden och Öresundskraft hade tillsammans med fem bilar i Öresund Electric Car Rally 12-13 maj. Bland de 50 anmälda fanns bland annat rallyföraren Tina Thörner och dansprofilerna Tony Irving och Ann Wilson, liksom kommunalråden Lars Thunberg och Gustaf Wiklund. Mer om rallyt, E-mission samt film och bilder finns på www.oecr.org.

Öresundskraft har också öppnat Sveriges första bilpool för elbilar, vilka delvis är försörjda med el från solceller. De kunder som köper miljömärkt el från Öresundskraft får billigare månadsavgift till bilpoolen. Mer info finns här

Elbilssatsningen sker bland annat genom EU-projektet E-mission och genom Öresundskrafts elbilsprojekt Elektra. Projektledare för E-mission är Katharina Sparre, katharina.sparre@helsingborg.se. Projektledare för Elektra är Per Lundgren, per.lundgren@oresundskraft.se

Malmö


Malmö Green Map gör det lätt att göra rätt
Malmö stad nysatsar på Malmö Green Map, den digitala kartan som guidar besökaren till klimatsmarta och gröna ställen runtom i Malmö. På kartan finns allt från vindkraftverk och cykeluthyrningsställen till second hand-butiker och ekologiska fikaställen. Vykort som marknadsför Malmö Green Map har delats ut till hotell, restauranger och turisbyråer runt om i staden för att spridas till turister och Malmöbor som är nyfikna på ekoreko-alternativen i Malmö. Läs mer här

300 högstadieelever visar vägen till en hållbar framtid
Den 22 maj 2012 hålls EduCamp i projektet Öresundsklassrummet på och utanför Rådhuset i Köpenhamn. Under dagen kommer ungdomar att presentera och diskutera sina erfarenheter och förslag för en hållbar framtid. Det blir en dag som eleverna planerar och genomför efter egna önskemål med debatt, fest och tävlingar. Läs mer här

Ebilsrally med målgång I Malmö
Det internationella Oresund Electric Car Rally körde Öresund runt den 12-13 maj 2012 som en manifestation för elbilen, den mest klimatsmarta bil som just nu kan köras. Tävlingen var öppen för renodlade elbilar och plug-in-hybrider. Både amatörer och professionella förare deltog, liksom företagsbilar och privatbilar. Målgången skedde i Malmö på söndagen 13 maj och i samband med detta anordnades elbilens dag på Stortorget.

Hur kan smarta nät bli lönsamma?
Under "e-harbours Midterm Conference" i Brygge, Belgien, presenterades pilotprojekt från sju områden runt Nordsjön som relaterar till smarta elnät. Malmö stad som deltar i projektet e-harbours presenterade tillsammans med E.ONs Vesna Wågmark projektet Smart Homes i Västra Hamnen i Malmö där ett smart nät kommer testas på mikronivå.

Region Skåne


Miljöredovisning 2011
I miljöredovisning för 2011 framgår att Region Skåne använder 69 procent förnybar energi till transporter, uppvärmning och verksamhetsel. Organisationen har sänkt sina utsläpp av växthusgaser med 3 300 ton jämfört med föregående år och andelen miljöfordon är nu 78 %. Detta och mycket mer finns att läsa i miljöredovisningen som presenterades i dagarna. Ladda ner miljöredovisning 2011 här

Uppsala


Dialog- och informationssatsning för ökad kollektivtrafikanvändning (DinKoll)
”DinKoll” är ett projekt som genomförts under 2011-2012 i Uppsala och som syftade till att identifiera vad som krävs för att resvanor ska förändras mot en ökad användning av kollektivtrafik. Projektet har genomförts av UL i samarbete med Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län och Vasakronan.

I projektet har man dels riktat sig mot vanebilister som arbetspendlar och dels mot nyinflyttade i Uppsala. Deltagarna har fått prova-på-kort av UL och har sedan under en begränsad tid fått testa att åka kollektivtrafik. Resultaten har varit goda; 50 % av arbetspendlarna reste ett halvår efter testperioden fortfarande regelbundet (minst 3 dagar/vecka) med kollektivtrafik till och från arbetet. Samtliga av aktörerna i projektgruppen är positiva till att genomföra liknande projekt i flera och nya områden.
 

Lidköping


Lidköping lyfter fram goda exempel
Lidköpings kommun har tryckt en broschyr för att visa goda exempel på hur kommunen arbetar med miljö. Broschyren är tänkt att användas både internt och externt för att lyfta fram bra saker som görs inom miljöområdet. Läs mer här

Kommunen fick råd om fjärrvärme
Nyligen anordnade Lidköpings kommun en seminariedag om fjärrvärme, som ett led i kommunens arbete med att göra en handlingsplan för energi och klimat. Inbjudna att föreläsa var professor Sven Werner från Högskolan i Halmstad och Carl-Arne Pedersen och Joachim Andersson från Varberg energi. Läs mer här

Lidköpings stadshus sparade energi
Lidköping har deltagit i tävlingen Energismart kommunhus, och nådde där ett bra resultat. Lidköpings stadshus minskade sin elförbrukning med 8,1 procent jämfört med samma period året innan. Målet var att spara 5 procent. Läs mer här
 


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 12 juni. 

Kalendarium

4-5 juni
Stadens sociala samband - Malmö

4 juni
Planer som verktyg för ett energismart samhälle - Linköping

5 juni
Planer som verktyg för ett energismart samhälle - Växjö

12 juni
Skånes energiting - Malmö

 14 juni
Eltrafikseminarium - Östersund

14-16 juni
Zerorally längs Green Highway, världens längsta elbilssträcka - Sundsvall till Trondheim 

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp