Copy
Klimatkommunerna

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Ladda ned det här.

Klimatkommunernas nyhetsbrev mars 2012

Aktuellt

Klimatkommunerna växer norrut

Skellefteå kommun är Klimatkommunernas nyaste och nordligaste medlem. Detta innebär att föreningen nu består av 25 kommuner och två landsting. Fler kommuner har också gjort medlemstestet som är ett grundkrav för att få gå med i Klimatkommunerna. Förhoppningen är att Klimatkommunerna kommer att växa ännu mer under 2012.

Läs mer om hur man går med i Klimatkommunerna.

Inspiration i arbetet med Borgmästaravtalet

Har din kommun skrivit under Borgmästaravtalet/Covenant of Mayors? Eller funderar ni på att göra det? Den 28 mars ordnar Klimatkommunerna och Växjö kommun en träff för tjänstemän i kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet, med erfarenhetsutbyte och studiebesök i Växjö på programmet. Under dagen får du höra vad som är på gång i andra kommuner och får chans att byta erfarenheter och tips för att få ny energi i arbetet med Borgmästaravtalet. Du får också veta hur du kan engagera politiker och medborgare i klimatarbetet med hjälp av verktyget ENGAGE.

Det finns några platser kvar till inspirationsträffen och det går bra att anmäla sig till och med 19 mars. Först till kvarn gäller.

Läs mer om programmet och anmälan.

Klimatkommuner toppar i biofordon

Flera Klimatkommuner kommer högt på listan över andel biofordon i den kommunala fordonsflottan. Överst på pallen kommer Helsingborg med 93% biofordon men även Upplands Väsby, Stockholm, Linköping, Södertälje och Växjö kommer högt. Det är Miljöfordon Syd som granskat kommunernas fordonsflottor och nu finns resultatet för 2011 tillgängligt.

På miljofordonsdiagnos.se går det att få fram antalet miljöfordon i alla kommuner, vilket är en stor nytta vid rapporteringen för energieffektiviseringsstödet.

Läs mer : www.miljofordonsdiagnos.se

Så beräknas konsumtionens miljöbelastning

Nu ges möjlighet att lära sig hur man beräknar konsumtionens miljöbelastning, när Stockholm Environmental Institute (SEI), bjuder in till en endags workshop kring REAP-verktyget. REAP är ett analysverktyg som har utvecklats av SEI och är främst avsett för att användas på kommunal nivå. REAP beräknar och illustrerar miljöbelastningen från Sveriges konsumtion som rör boende, transporter och livsmedel. Information kan också brytas ned på regional och lokal nivå.

Workshopen äger rum i Stockholm den 24 april och kommer att varva presentationer med gruppövningar och diskussioner samt praktiskt arbete med REAP-verktyget på deltagarnas egna datorer.

Läs mer och anmäl dig på SEI:s webbplats
 

Nya publikationer

Så påverkas folkhälsan i Stockholms län av klimatförändringarna

Varmare och blötare klimat med höga inomhustemperaturer och ett ökat antal fästingar och smittämnen kommer att få konsekvenser för folkhälsan. Det visar en ny rapport som Länsstyrelsen och Karolinska Institutet tagit fram.

Läs hela rapporten på Stockholms länsstyrelses webbplats

På gång hos medlemmarna

Jönköping

Grön Flagg för Jönköping
Jönköpings kommun lyfts fram som ett gott exempel i Håll Sverige rents tidskrift om skola och förskola. Sedan 2010 har antalet skolor med Grön Flagg ökat från 10 till 27 och en viktig framgångsfaktor som lyfts fram är samverkan mellan brukarna, kommunen, Högskolan i Jönköping samt Håll Sverige Rent.
Läs hela rapporten från Håll Sverige rent

Klimatkonferens i april
Den 17 april är det dags för den nionde klimatkonferensen i Jönköping. Temat för konferensen är effekter av klimatförändringarna och klimatanpassning i Jönköpings län. Frågor som diskuteras är bland annat aktuellt kunskapsläge när det gäller klimatet, vilka effekter kan vi vänta oss och vad gör vi för att anpassa oss i Jönköpings län?
Läs hela programmet

Earth Hour
Jönköping uppmärksammar Earth Hour med kör, eldshow, fackeltåg, föreläsningar, candle dinner och akustisk konsert. Aktiviteterna ordnas i samverkan med flera olika organisationer.
Läs mer på Jönköpings webbplats

SLL utmanar i klimatarbetet

Stockholms läns landsting har satt upp tuffa miljömål i sitt nya miljöprogram kallat Miljöutmaning 2016. Bland annat ska de totala utsläppen av växthusgaser vara minst 75 procent lägre år 2020 än de var 1990. Dessutom ska 75 procent av kollektivtrafiken gå på förnybara bränslen år 2016.
På några områden siktar landstinget betydligt högre än de nationella målen och miljölandstingsråd Gustav Andersson utmanar nu både regeringen och andra kommuner och landsting i Sverige att gemensamt driva utvecklingen framåt. Miljöutmaning 2016 omfattar även målområden med fokus på resurseffektivitet och hälsofrämjande miljöarbete.

Linköping

Fler ska cykla året runt
I vinter har 50 utvalda personer fått extra stöd i sin vintercykling i projektet Vintercyklisten. Dubbdäck är fina grejer kan konstateras, och kommunen har fått in nyttig information om stadens cykelvägar. Deltagarna i projektet blev försedda med dubbdäck, cykeldator, lyse och cykelhjälm. Som motprestation så har deltagarna skrivit på att de kommer cykla minst tre gånger i veckan samt att de är villiga dela med sig av sina erfarenheter som vintercyklister. Deltagarna har tillsammans cyklat imponerande 1200 mil under december och januari. Linköping har också startat ett cykelprojekt för att få fler vanebilister att gå över till cykel genom att erbjuda de att testa elcykel.

Läs mer om Vintercyklisten  eller följ projektet på Facebook

Klimatsmarta hushåll CO2-bantade bort 3,5 ton
De sex hushålls som 2010 deltog i projektet klimatsmarta hushåll har sammanlagt minskat sina koldioxidutsläpp med cirka 3,5 ton per år. Det framgår av en uppföljningsenkät där hushållen har svarat på frågor om vilka vanor som fortsatt efter projektets slut. Det visade sig att de i stor utsträckning fortfarande gör klimatmedvetna val och sparar energi. Minskningen har de lyckats uppnå främst genom fler vegetariska måltider och minskat bilåkande i vardagen.
Om alla linköpingsbor gjorde liknande åtgärder skulle de årliga koldioxidutsläppen minska med drygt 30 000 ton.

Läs projektets slutrapport

Stockholm

Miljofordon.se i ny tappning
Stockholms stad har gjort det enklare att hitta information om miljöbilar och göra miljöanpassade val i och med att webbplatsen gjorts om. Alla som vill kan enkelt söka information på miljofordon.se och få veta mer om miljöbilar av olika typer. Till exempel kan man lära sig mer om fordonens livscykelutsläpp av klimatgaser och energianvändning för alla bilmodeller.

Läs mer på: miljofordon.se

Helsingborg

Viktiga lärdomar efter stormen Berit
Adventsstormen Berits framfart i november gick exceptionellt hårt åt Helsingborgs hamn och kust. Detta har lett till att nya skyddsåtgärder diskuteras mellan Trafikverket och Helsingborgs trygghets- och säkerhetsavdelning. En fråga är vilka havsnivåer som man behöver räkna med framöver. Det är en fråga som blir viktig i samband med nyexploatering i låglänta kustområden och planer för detta kan komma att omvärderas. Beslut om klimatanpassning och handlingsplan för detta är på gång under våren.
Se TV-inslag om skadorna efter stormen Berit här och här

Allmänheten engageras i visionen om hållbart Helsingborg
Nu har Helsingborgarna chans att tycka till om kommunens vision om en hållbar stad. Helsingborgs stad håller just nu på att ta fram en övergripande vision för sitt arbete, kallat Hållbart Helsingborg 2035. Det kommer att utmynna i en kort vision med fem prioriterade områden och tanken är att allt arbete och övriga styrdokument inom staden ska kunna kopplas till visionen. Ett utkast till visionstext finns utlagt på en blogg och förhoppningen är att få inspel från allmänheten.
För mer information, kontakta projektledare Linda Fastén på linda.fasten@helsingborg.se eller 042-10 53 20.

Kristianstad

Ökad vindkraftsproduktion ger el till många
Produktionen av förnybar el slog rekord i Kristianstad förra året när ytterligare tre vindkraftverk togs i drift i kommunen. 18 % av produktionsmålet för vindkraft i klimatstrategin (500 GWh/år) har nu uppnåtts. Tillsammans producerar vindkraften i Kristianstad ca 90 GWh/år vilket räcker till hushållsel för ca 15 000 bostäder.
Läs mer på Kristianstads webbplats

Biogasutställning
En ny biogasutställning på Krinova Science Park invigs av Polens Sverigeambassadör den 29 mars. På eftermiddagen hålls ett öppet möte i Kristianstadsregionens klimatallians. Utställningen ingår som en del i EU-projektet RES-Chains där Kristianstad deltar tillsammans med partners runt Östersjön.
Läs mer om utställningen

Kretshopp igång på Regionmuseet
Hållbar utveckling är ständigt aktuellt och uppmärksammas speciellt under våren på Regionmuseet i Kristianstad genom utställningen Kretshopp. Utställningen invigdes av Gustaf Fridolin och Pär Holmgren.
Läs artikeln i Norra Skåne


Region Skåne

Skånes färdplan för biogas
Efter beslut i december har en ny organisation införts där Region Skåne ansvarar för det strategiska utvecklings- och lobbyarbetet för Skånes färdplan för biogas. Region Skånes möjligheter att agera inom biogasområdet har analyserats och fungerar som ett grundmaterial till beslut om Region Skånes roll. En första åtgärd är att ta fram en analys som tydliggör biogasens koppling till sysselsättning och bruttoregionalprodukt i Skåne, ett underlag som blir viktigt för kommande lobbyarbete.
Läs mer på Biogassyds webbplats

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020
Klimatsamverkan Skåne har i månadsskiftet februari/mars skickat ut en uppmaning till alla Skånes kommuner att ansluta sig till 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. I dagsläget har ca 70 aktörer anslutit sig och 8 av dem är kommuner.
För mer information om uppropet och hur man ansluter sig besök: klimatsamverkanskane.se
 

Kalendarium

13-15 mars 2012
Energiutblick - Göteborg
14-15 mars
"Urban flooding" - Planning for a blue and green city - Malmö
21 mars
Hållbar upphandling 2012 - Nacka
22-23 mars
5th European Summit of Regions and Cities - Köpenhamn
27 mars
Energieffektivisera nu! - Stockholm
28 mars
Inspirationsträff för Borgmästaravtalet - Växjö
29 mars
Svensk energiutbildnings BBR-dag - Göteborg
19-20 april
Klimatkommunernas årsmöte - Södertälje
23-25 april
Nordic Biogas Conference - Köpenhamn
Stockholm +40 Internationell konferens - Stockholm
24 april
REAP-workshop SEI - Stockholm

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium

Vi vill bli bättre! Tipsa oss på kansliet@klimatkommunerna.se

Övriga klimatnyheter

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete

Håll dig uppdaterad om de senaste klimatnyheterna genom Westanders nyhetsbrev:
www.westander.se/dagensklimatnyheter.html

Nästa nyhetsbrev kommer 11 april.

www.klimatkommunerna.se | 046-359 93 28 | kansliet@klimatkommunerna.se