Copy
 

Klimatkommunernas nyhetsbrev mars 2019

 
   
 
 
 

Några ord från kansliet

Ingen har nog missat de enorma klimatprotester världen över som startat med Greta Thunbergs skolstrejk utanför riksdagen. Den 15 mars demonstrerade en miljon unga i 125 länder för en tillräcklig klimatpolitik, och ännu fler följde med via nyhetskanalernas direktrapportering. De senaste dagarna har de som (likt oss) har lite längre resväg till Stockholm förutom skolstrejkerna kunnat följa flera intressanta klimathändelser på distans, exempelvis Naturvårdsverkets Klimatforum (15 mars) och lanseringen av Agenda 2030-nyckeltalen i Kolada (25 mars).
 
En annan webbsändning som vi följde med intresse var släppet av Klimatpolitiska Rådets rapport om transporter, den 21 mars. Rådet konstaterade att utsläppsminskningen har bromsat in och att ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen. De föreslår till exempel att klimatet ska tas med i konsekvensbedömningar av alla politiska förslag, att undantag i koldioxidbeskattningen avskaffas och att lagregler införs som ger regeringen möjlighet att pröva nya större anläggningar som kan motverka de nationella klimatmålen. Hela rapporten hittar du här.
 
Mycket är på gång även hos Klimatkommunerna, sedan förra nyhetsbrevet har vi bland annat haft nätverksträff i Karlstad – två engagerande dagar om bland annat delningsekonomi och hållbara transporter. För er som är nyfikna på vad vi gjorde finns anteckningar och presentationer från träffen här.
 
Och om bara några veckor är det dags att ses igen – den 25-26 april samlas politiker och tjänstepersoner i Örebro för Klimatkommunernas årsmötesdagar. Nu kan vi avslöja att årsmötesdagarna kommer att avslutas med ett klimatpolitiskt samtal om transporter, med inbjudna gäster. Läs mer här nedanför om vilka som kommer att delta, och anmäl er senast  5 april!
 
Slutligen vill vi flagga för vår webbfika på torsdag – kom och fika på distans med oss och Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet! Läs mer om webbfikan här nedanför.
 
Bästa hälsningar,
Filippa och Maria på Klimatkommunernas kansli

Nettonolltipset

På Nettonoll.se presenterar Klimatkommunerna medlemmarnas arbete mot nettonollutsläpp. Här lyfts bland annat hur kommuner jobbar för cirkulära flöden till exempel genom ”interna blocket” där möbler på ett enkelt sätt kan byta ägare inom kommunens organisation. I Örebro finns Överskottscentralen som återbrukar, renoverar och säljer främst kontorsmöbler, men även andra inventarier. Malmö har Malvin, en intern förmedlingstjänst av kontorsmöbler, hjälpmedel, böcker och annan kontorsutrustning som är tillgänglig för alla Malmö stads förvaltningar. Lidköping har TA & GE (Möbelservice), en intern bytessajt för möbler. Stockholm har Stocket återbruk som minskar utsläpp av växthusgaser, ger ökad sysselsättning för människor som i dag står långt från arbetsmarknaden och minskade utgifter för bland annat möbler och inventarier. På SolaTaGe kan alla medarbetare i Karlstads kommun lägga ut och söka efter saker man inte längre använder eller som man är på jakt efter. 

Läs mer om cirkulära flöden →

På gång hos Klimatkommunerna

Årsmöte i Örebro

Klimatkommunernas årsmöte i Örebro den 26 april kommer att avslutas med ett klimatpolitiskt samtal om transporter, med gäster från myndigheter och departement, branschen och kommuner. Från nationell nivå deltar Anna Ullström (kansliråd på Näringsdepartementet, jobbar med godsstrategin), Ola Alterå (kanslichef för Klimatpolitiska Rådet), Lena Nordgren (biodrivmedelsexpert på Sekab) och Sven Hunhammar (måldirektör på Trafikverket). Medlemmar - välkomna att anmäla er senast  5 april!

Program och anmälningslänk hittar ni här.

Webbfika 28 mars:
Utvecklingen går allt snabbare
– hur besluta om drivmedel i racerfart?

Palmolja, bioflygbränslen, elfordonens miljöpåverkan – utvecklingen går rekordsnabbt. Hur skall man lägga strategin när drivmedlens miljöpåverkan omdefinieras, när det är osäkert vad som gäller beskattningen av rena biodrivmedel eller när nya rön kommer nästan dagligen om elfordonen och batterier?

Jakob Lagercrantz el- och drivmedelsexpert på 2030-sekretariatet reder ut begreppen vid nästa webbfika på torsdag 28/3 kl 14-14.30

Här hittar du vårt fikarum

Klimatkommunerna i Almedalen 2019

Det har börjat droppa in förfrågningar om Almedalen till oss på kansliet. Om du kommer att vara på plats och vill representera din egen kommun och/eller Klimatkommunerna i något sammanhang, skriv till oss så kan vi ha dig i åtanke. Vi behöver ditt namn, politiskt uppdrag eller titel på din tjänst, mail och telefonnummer, vilka dagar du är i Almedalen och gärna vilka dina hjärtefrågor är eller vad du/din kommun är extra bra på. 

Maila kansliet

Tips & publikationer

Är du nyfiken på vad vi gjorde på nätverksträffen i Karlstad i början av mars?
Nu finns anteckningar och presentationer på vår hemsida!
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålet
Begränsad klimatpåverkan.
Svensk översättning av sammanfattningen för beslutsfattare
av IPCC:s specialrapport från i höstas
Redovisning av regeringsuppdrag: Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan.
Dokumentation från slutseminarium om klimateffektiv plastupphandling.
Under tre års tid har tio skånska kommuner arbetat för att bli mer fossilbränslefria. Genom att se över fordonsflottan, tjänsteresorna, kontrakt med externa fastighetsägare samt hur el- och uppvärmningsavtal ser ut har kommunerna tillsammans nått fantastiska resultat. Nu finns några av de nyttigaste resultaten och materialen för den organisation som vill bli fossilbränslefri samlade här!
 
   
 
 
 

På gång hos medlemmarna

Jönköping

Elbilskonferens

Elbilens roll i stadens utveckling – Anmäl dig nu! Hur planerar vi våra städer så att elfordon får en naturlig plats i staden? Det är en av flera frågor som Jönköpings kommun helägda bolag Södra Munksjön Utvecklings AB arbetar med vid utvecklingen av den nya stadsdelen i staden.

Under Elbilskonferensen den 10 april kommer dessa frågor diskuteras och debatteras under en fullspäckad dag.

Läs mer →

Framtidens Jönköping 2019-2040

Jönköpings kommun beslutade i januari om årets version av Program för hållbar utveckling- miljö. De områden som huvudsakligen har uppdaterats denna gång är Energi och transporter och Boende och stadsutveckling. I programmet finns bl.a. långsiktiga mål för klimatarbetet i kommunen både som organisation och som geografiskt område. 

Läs mer →

Program för friköp av parkering och mobilitetskonto

I februari beslutade Jönköpings kommun om nya sätt att underlätta mindre förtätningsprojekt i centrala stadsdelar och att avsätta mer resurser för att arbeta med att främja ett hållbart resande i kommunen i allmänhet och i centrala stadsdelar i synnerhet.

Mobilitetsköp är ett nytt verktyg i Jönköping (men har utvecklats av Malmö) som innebär att i de fall en byggaktör planerar att t.ex. inreda en vindsvåning i centrala Jönköping och då det inte är möjligt att bygga några nya parkeringsplatser på eller i närheten av den aktuella fastigheten så kan ett mobilitetsköp genomföras. Avgiften för mobilitetsköpet ska användas av kommunen för att vidta åtgärder som långsiktigt främjar de hållbara färdsätten för den aktuella fastigheten.

Programmet innebär också att extra resurser avsätts för att göra andra åtgärder för att främja ett hållbart resande generellt i kommunen och att inrätta en ny roll i form av en mobilitetslots. Mobilitetslotsen ska bl.a. i samverkan med de som har rätt att ansöka om medel från mobilitetskontot, årligen ta fram lämpliga åtgärder. 

Läs mer →

Kristianstad

Kristianstad först att anta klimatutmaning


Foto: Kristianstads kommun Claes Sandén

Kristianstad är första kommunen i Sverige som antar Världsnaturfonden WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge 2020. Utmaningen går ut på att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2030. Städer som deltar i One Planet City Challenge rapporterar in sina klimatmål, utsläpp och åtgärder. I Sverige utses den mest framgångsrika kommunen till Årets klimatstad och vinnaren får även chansen att delta i en internationell final.

Läs mer →

Ny sida på kristianstad.se – Klimatsmart vardag

Är du klimatsmart? Här finns råd och tips om hur du kan minska din klimatbelastning. Klimatsmarta val leder också till bättre hälsa och välbefinnande, och inte sällan till bättre privatekonomi. Häng med!
Kristianstads nya sida på kommunens domän ger utåtriktade råd och tips om klimatsmart vardag. Här informeras om svenskens genomsnittliga utsläpp och de minskningar som krävs för att nå klimatmålen. Besökaren får tips om klimatvänligt resande, klimatsmarta kostval, minskat energianvändande och hållbar konsumtion. 

Läs mer →

Lund

Lunds kommuns klimatpolitiska råd kommer med sin första rapport

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd som har till uppdrag att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Rådet, som består av experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp, ska i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål.

I början av april överlämnar rådet sin första rapport till Lunds kommunstyrelse och den 10 april, under Lunds hållbarhetsvecka, kommer rapporten att presenteras vid ett öppet seminarium där det finns möjlighet att ställa frågor till rådets experter och Lundapolitiker. 

Läs mer →

Konferens om klimatpåverkan från byggmaterial & byggprocess

Den 17 Maj 2019 anordnar Lunds Kommun och Helsingborgs Stad med stöd av Region Skåne konferensen Klimatpåverkan från byggmaterial & byggprocess. Programmet innehåller goda exempel, på gång inom beräkningar, upphandling, färdplan mm. Talare: IVL, White Arkitekter, Göteborgs Stad, Trafikverket, Hållbart Byggande i Syd, Lunds Kommuns Fastighets AB, Byggnadsfirman Otto Magnusson, Stockholms Stad, Skanska. Konferensen är kostnadsfri. Plats: Magle Konserthus i Lund 

Läs mer →

Mer tåg! Och Hållbarhetsveckan 2019!

Den 20 mars hölls föreläsningen Semester på tåg på ett fullsatt Stadsbiblioteket i Lund. Den 8 april, under Hållbarhetsveckan 8 – 13 april, hålls eventet Tåg i tjänsten och på semestern. Här får vi argument och praktiska tips på hur både tjänsteresan och semesterresan kan genomföras i praktiken – lite trixigt men värt besväret! 

Mer om Hållbarhetsveckan i Lund • 8–13 april 2019 →

Helsingborg

Klimatväxling ger färre flygresor

Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg och egen bil i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Pengarna används till att bekosta resor med kollektivtrafiken i Skåne och bidrag för elcyklar. Uppföljningen för 2018 visar att det gjordes betydligt färre flygresor och resor med egen bil i tjänsten jämfört med 2016, året innan klimatväxlingsprogrammet började gälla. Antalet flygresor har minskat med 30 procent och antalet mil med egen bil i tjänsten har också minskat med 30 procent. I nuläget kommer det in mer pengar i klimatfonden än vad som används, ett överskott som kan användas för ytterligare klimatinsatser.

För mer information kontakta Elin.sundqvist@helsingborg.se →

Vilka inköp är värst?

Upphandlingsmyndigheten har ett projekt för att kartlägga vilka inköp i kommuner och regioner som ger upphov till mest klimatutsläpp. Helsingborgs stad har varit med som pilotkommun. Resultatet visar föga förvånande att det är entreprenad, drift och underhåll som är en av de största källorna. Överraskningen finns inom Omsorg och stöd som är i topp tre. Troligen beror det på att Helsingborgs stad har en del vårdboenden på entreprenad och där räknas alla utsläpp in – energi, mat, transporter och så vidare. Camilla Alfredsson, teamchef på inköpsenheten berättar: 
- Ja, just den posten får vi gräva lite mer i för att se vad som ligger bakom siffrorna. Den är mycket högre än förväntat. Statistiken kommer användas för att visa verksamheterna att det spelar roll vad de köper.

För mer information kontakta camilla.alfredsson@helsingborg.se →

Uppsala

Nu börjar Uppsala klimatvecka!

För att skapa ett ännu större engagemang, fler samarbeten och möjligheter till kunskapsutbyte erbjuder Uppsala kommun mötesplatsen Uppsala klimatvecka – en ny arena för vårt gemensamma hållbarhetsarbete. Veckan pågår 26-30 mars. 

Läs mer →

Cykelbokslut 2018

2018 blev ett intensivt cykelår för Uppsala. Under året verkställde exempelvis Uppsala kommun 11,5 km nya cykelvägar eller cykelfält, 13,3 km cykelvägar rustades upp och cykelparkeringar med plats för totalt 1806 cyklar byggdes. Fokus har som tidigare legat på att främja cykeln som transportmedel genom att på olika sätt göra det tryggare, säkrare, framkomligare och bekvämare för så många som möjligt utifrån målsättningen om att fler ska välja cykeln som sitt naturliga färdmedel för resan. Extra roligt var också att Uppsala utsågs till Sveriges bästa cykelstad 2018. Läs cykelbokslutet här.

Läs mer →

Malmö

Smarta kartan kommer till Malmö

Smarta Kartan är en digital plattform som ska göra det lättare för Malmöbor att hitta och ta del av delningsinitiativ i staden. På Smarta Kartan listas allt i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få. Det kan handla om saker, kunskap, ytor eller mobilitet. Smarta Kartan visar vägen mot en hållbar livsstil, helt enkelt.  Smarta Kartan Malmö lanseras 8 april. Vi firar genom att bjuda in till Smarta veckan där vi uppmärksammar Malmös många delningsinitiativ, du hittar eventen på Facebooksidan Lätt att göra rätt i Malmö.

Läs mer →

Nytt avtal om återbrukade möbler

Sedan i början av 2018 har en projektgrupp arbetat med ett nytt avtal för Återbrukade möbler och relaterade tjänster i Malmö stad. Den 11 februari började det nya avtalet gälla vilket innebär att det nu är enklare att köpa icke-nya möbler inom staden. Detta hjälper oss uppfylla flera av de globala målen för hållbar utveckling. Malmö stad har tecknat ett avtal med fyra leverantörer som förvaltar begagnade möbler samt erbjuder relaterade tjänster så som uthyrning, reparation och re-design. Det är fritt att välja dessa leverantörer vid köp upp till 600 000 kronor per beställning och kostnadsställe.

Karlstad

Hållbara lån på biblioteket

Som ett led i att utveckla servicen på kommunens bibliotek och göra skillnad i Karlstadsbornas vardag erbjuder nu två bibliotek Hållbara lån, som alternativ till onödiga köp. Biblioteken har köpt in bland annat brädspel, verktyg och instrument - som kanske känns onödiga att äga själv, saker som man sällan använder eller sådant som kan var dyra inköp i förhållande till hur ofta de används.

Förhoppningen är att väcka människors intresse för att dela och låna saker av varandra. Det blir billigt, enkelt och bra för miljön, helt enkelt. Kolla på svt-inslag här.

Läs mer →

Matsvinn halverades på tre år!

Matsvinnet på Karlstads kommuns skolor har minskat med
46 % sedan projektet Klimatsmart mat startades för tre år sedan. Det motsvarar 60 ton mat och en minskning av klimatpåverkan som är jämförbar med utsläppen från en bil som kört 39 varv runt jorden.  

– Minskningen av matsvinnet på våra skolor har gett
besparingar på 1,7 miljoner kronor, säger Klara Perhamre, projektledare för Klimatsmart mat. Syftet med det treåriga projektet som startade 2015 var att öka den klimatsmarta maten i kommunens förskolor, grund- och gymnasieskolor samt att öka kunskapen om klimatsmart mat och varför den bör väljas.  

Läs mer →

Linköping

Kampanj om att låta bilen stå

Linköpings kommun kommer under våren att ha en kampanj kring bilfria familjer. De som ansöker måste äga minst en bil och ställa av den eller dem under 90 dagar.
– Vi hoppas att familjerna ska bli överraskade över hur lätt det kan vara att ställa om till bilfritt och inspirera andra till att testa, säger miljösamordnare Sandra Viktor.

Läs mer →

Nya återbrukshallar på gång

Under våren byggs tre mottagningshallar för återbruk på Tekniska verkens återvinningscentraler. Syftet med återbrukshallarna är att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt resurseffektivt samhälle, där mer ska kunna återanvändas. Återbrukshallarna kommer att placeras i början av återvinningscentralerna och vara det första som besökarna möter när de kommer in på området.

- Vi tycker att återbruk och att minska avfallet är en viktig framtidsfråga. För att bli ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle så behöver vi bli bättre på att ta hand om resurserna. Vi behöver komma högre upp i den så kallade avfallstrappan, det betyder att det inte räcker att bara återvinna materialet och energin ur avfallet, utan vi måste skapa förutsättningar så att vi enklare kan minska uppkomsten av avfall, säger Charlotta Sund, vd på Tekniska verken i Linköping.

Läs mer →

Stockholm

Stockholm delar elbilar med stockholmarna

Stockholms stad går med i bilpool och delar därmed elbilar med stockholmarna. De första 10 eldrivna poolbilarna finns i Arenagaraget (under Tele2-arena) och invigdes officiellt den 7 mars. De är nu bokningsbara för alla anställda i Stockholms stad och för stockholmarna själva.

Läs mer →

Göteborg

Göteborgs Stads transporter ska vara fossilfria senast 2030 

Senast år 2030 ska Göteborgs Stads utförda och inköpta inrikestransporter vara fossilfria – staden har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. 
– Göteborgs Stad vill vara en föregångare och antar nu transportutmaningen som en del i vårt strategiska klimatarbete för att minska växthusgasutsläppen. Detta bidrar också till en renare luft för göteborgarna, säger Mathilda Edlund, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.
Det innebär för Göteborgs Stad bland annat att alla personbilar i den egna fordonsflotta ska gå på fossilfritt bränsle – i dagsläget el, vätgas, biogas, HVO, FAME eller ED95. För anställda inom staden innebär det också att tjänsteresor som cykel, gång och kollektivtrafik ska prioriteras. 

Läs mer →
 

Kaledarium

Webbfika med Jakob Lagercrantz
28 mars kl 14-14.30, Skype

Uppsala Klimatvecka
26-30 mars, Uppsala

Hållbarhetsveckan
8-13 april, Lund

Elbilskonferens
10 april, Jönköping

Klimatkommunernas årsmöte
25-26 april, Örebro

Webbfika
2 maj kl 14-14.30, Skype

Ekotransport
7 maj, Stockholm

Klimatpåverkan från byggmaterial & byggprocess
17 maj, Lund

Energy Cities Conference 2019
22-24 may, Heidelberg

Tack för att du prenumererar på Klimatkommunernas nyhetsbrev!

Vill du läsa mer om Klimatkommunerna så kolla gärna in vår hemsida där vi samlar info om medlemmarna, dokumentation från träffar, remissvar, länktips, goda exempel och mycket mer. Vi har även tagit fram sidan nettonoll.se där kommunernas arbete mot nettonollutsläpp presenteras.

Kontakta kansliet om du vill veta mer om föreningen.  

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete!

Nästa nyhetsbrev kommer ut 23 april 2019.

 
Copyright © Klimatkommunerna  All rights reserved.

Our mailing address is:
kansliet@klimatkommunerna.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp