Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
oktober 2015

Aktuellt


Klimatkommunerna och COP21

Årets stora klimattoppmöte COP21 närmar sig, och Klimatkommunernas medlemmar efterfrågas till olika seminarier och initiativ både i Paris och på hemmaplan. Bland annat kommer representanter från Göteborg, Uppsala och Växjö att delta i ett event som Energy Cities ordnar den 3 december i Paris. Se programmet här


Ljusning för biodrivmedel på gång

Klimatkommunerna och många andra aktörer i klimatsverige har länge efterlyst långsiktiga spelregler för att säkra de förnybara bränslenas framtid. Nu syns en ljusning – regeringen föreslår ett undantag från koldioxidskatt för gasformiga biobränslen till 2020 och för flytande bränslen till 2018, och har ansökt om statsstödsgodkännande från EU för detta. Läs regeringens pressmeddelande (12/10) och Klimatkommunernas pressmeddelande (13/10)
 

Sista chansen att gå med i Earth Hour City Challenge

Den 13 november är det klart vilka svenska kommuner och städer som deltar i Earth Hour City Challenge 2016 – då stänger nämligen rapporteringsplattformen carbonn Climate Registry (cCR). För er som tackat ja eller funderar på att delta är det alltså viktigt att registrera sig och påbörja rapporteringen så snart som möjligt. Det finns möjlighet att i efterhand se ICLEI:s tidigare webinarier, där de visar hur rapporteringen går till. Det går alltid bra att e-maila till Emil Andersson på emil.andersson@energikontor.se om rapporteringen.
 

Nya publikationer 

Klimatkommunernas webbsida med material om gröna finanser finns bland annat en lista med exempel på fossilfria fonder på marknaden idag, filmer från konferensen i Göteborg i mars, och exempel från flera av våra medlemskommuner.

Nu finns en kort film med en rundvisning i verktyget BeBo-Processen - en guide för fastighetsägare som vill energieffektivisera sitt bestånd. Verktyget har utvecklats av BeBo och Klimatkommunerna i samverkan, med stöd från Energimyndigheten.

Sveriges Åkeriföretag har varit med och tagit fram SÅ Klimat Calc, ett verktyg som visar effekten av val av olika drivmedel. Transportören skapar en klimatkalkyl per uppdrag, och transportköparen kan med enstaka knapptryckningar slå samman transportörernas rapporter till en sammanställning, och analysera hur de lever upp till ställda krav. Se film om SÅ Klimat Calc

I Formas bok Kan vi tackla det nya klimatet? ger 18 forskare och experter från vitt skilda områden sin bild. De fokuserar på lösningar och vad de anser att vi kan och behöver göra för att hantera det nya klimatet.

I debattartikeln Sälj kolet och oljan - rädda klimatet uppmanar Uppsala fler kommuner att sälja sina aktier i bolag som producerar kol, olja och naturgas. 

Delegationen för hållbara städer delade ut 357 miljoner kronor till hållbara stadsutvecklingsprojekt. I rapporten Urban treasures presenteras resultat och erfarenheter från 25 projekt, på engelska.

På gång hos medlemmarna


Stockholm
Compact of Mayors; Stockholm är en av tio
Sedan 1995 har Stockholm arbetat strategiskt för att minska utsläppen av växthusgaser och arbetet har gett resultat då utsläppen har halverats från 5,4 ton per invånare 1990 till 2.9 ton per invånare 2013. Stockholm har som en del av sitt engagemang skrivit under det globala samarbetet Compact of Mayors, som lanserades av FN:s generalsekreterare 2014. Idag är 10 städer världen över uppsatta i Compact of Mayors. Stockholm är en av dessa, tillsammans med bland annat Oslo, Sydney och Washington. Läs mer

Örebro
Arbetet med flexibla parkeringsnormer fortsätter
Örebro kommuns förslag till ny parkeringsnorm har varit ute på remiss. Det nya mer flexibla förslaget, med nya zoner för kommunens krav på parkeringar och möjligheter att minska antalet bilparkeringsplatser vid detaljplanering och bygglov, har fått positiva reaktioner.
– De synpunkter vi fått in från byggherrar med flera visar att man uppskattar att parkeringsnormen blir mer flexibel.  Zonerna har ritats om och zongränserna är inte alltid lika skarpa som tidigare, säger Andreas Ahlstam, trafikplanerare som håller i arbetet med parkeringsnormen. Arbetet med den nya parkeringsnormen bekostas av EU-projektet Push and Pull. Läs mer
 
Lättare att cykla vintertid
Många kommuner arbetar med att förenkla för cyklister och Örebro kommun följer nu Linköping m.fl. i spåren och satsar – efter en lyckad försöksomgång förra vintern – på sopsaltning av cykelbanorna. Det är främst huvudcykelstråk och välanvända centrala cykelbanor som kommer att prioriteras. Detta arbete ska göra det enklare att cykla även vintertid. Läs mer
 
Färgsortering av avfallet
Villor och fritidshus i Örebro kommun kommer kunna lägga förpackningar och tidningar i olikfärgade påsar och lägga dem tillsammans med restavfall i det gröna kärlet. Totalt handlar det om 18 000 villor och småhus samt 2 000 fritidshus.
– Alla villor i Örebro kommun erbjuds möjligheten att färgsortera. De som vill kan även fortsättningsvis lämna förpacknings- och tidningsavfall till en återvinningsstation, säger Ola Eklöf, avfallsingenjör på Tekniska förvaltningen.
Den nya modellen är ett samarbete mellan Örebro kommun och Eskilstuna Energi och Miljö. Eskilstuna byggde 2010 en avfallsanläggning som bygger på optisk sortering, så kallad färgsortering, som villaägarna i Eskilstuna varit mycket nöjda med. Läs mer
 
Klimatsmart vardag – utmaningar 
Klimatsmart vardag är en plattform som Örebro kommun använder för att kommunicera klimatfrågan med enskilda invånare. Via denna plattform lanseras även olika erbjudanden och utmaningar som ska underlätta klimatsmarta val i vardagen. Just nu finns ett erbjudande till bilister i Örebro att testa elcyklar och bilpool. Intresset är stort och erbjudandet uppmärksammas även en del i media. I somras fanns ett erbjudande om stadsodling och under hösten fokuserar Klimatsmart vardag på en vegetarisk vecka med utlottning av matkassar. Läs mer 

Sollentuna
Sollentunas klimatvåg, en radiokändis
Sollentuna kommun har köpt in en egen klimatvåg där du kan mäta hur stor din klimatpåverkan är, genom att väga din egen konsumtion. Under onsdagens sändning den 14 oktober av Lunch i P4 Stockholm, testade Björn Lindberg Sollentunas klimatvåg och intervjuade kommunens miljö- och klimatstrateg Malin Möller och Carola Magnusson som driver restaurangen Carolas Eko, där klimatvågen står. Björn förfäras lite av hur hans konsumtion påverkar klimatet och får goda tips på hur han kan leva mer hållbart. Här kan du lyssna på inslaget som börjar ca 02.45 minuter in i sändningen:
Sollentunas klimatvåg i radio
Läs mer om Sollentunas klimatvåg

 


Linköping


Budgetsatsningar för att uppnå uppsatta klimatmål
Linköpings politiska majoritet har i dagarna presenterat budgeten för 2016-2017, som innehåller många miljö- och klimatsatsningar. Exempelvis kommer 100 miljoner avsättas för produktion av förnybar energi i form av vindkraft, där verksamheten kommer att ligga i ett nytt bolag. Satsningen är en del i att nå Linköpings klimatmål – att vara koldioxidneutrala till år 2025. Under 2016-2017 kommer även särskilda satsningar på att utveckla cykelstaden Linköping att genomföras, liksom ett intensifierat arbete med Giftfri miljö. Läs mer

Karlstad
Nu startar den samordnade varudistributionen
Efter nästan tre års arbete går nu startskottet för den samordnade varudistributionen i Karlstads kommun. Måndagen den 5 oktober rullade de första transporterna från samordningscentralen på Örsholmen. Inledningsvis är det livsmedel som ska samordnas, därefter kommer övriga varor så som kontorsmaterial. Livsmedel är en stor varugrupp - varje år tar kommunen emot 3 000 ton. På centralen på Örsholmen kommer varorna att samordnas för att sedan köras ut till Karlstads kommuns verksamheter och till Region Värmlands folkhögskolor. På så sätt kan antalet transporter halveras, vilket leder till en bättre miljö, en ökad trafiksäkerhet och gör det lättare att ställa krav på de fordon som används vid leveranserna. Läs mer
 

Göteborg


Göteborgs Stad lyckas med ekologiskt
Inköpen av ekologisk mat har ökat stort och vi har nu passerat målet på 40 procent. Idag uppgår andelen ekologisk mat till 45 procent. Successivt fasas konventionell mat ut till förmån för ekologisk mat på livsmedelsavtalen. Detta är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete, där bland annat Upphandlingsbolaget tillsammans med avtalsgruppen och strategigruppen för livsmedel har dialog med marknaden om stadens behov av utbud och volym. Ta del av hela inköpsstatistiken på Upphandlingsbolagets hemsida.

Future Happiness Challenge
Under det senaste året har ett samarbete mellan forskare, tjänstemän, gymnasieelever och spelutvecklare i Västra Götaland resulterat i ett nytt digitalt spel baserat på slutsatserna i forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. Spelet ska få både unga och vuxna att reflektera över våra livsstilsval och ifall vi kan leva på ett sätt som är bra både för oss och klimatet. Spelet ska också tillgängliggöra forskningsresultaten på ett enkelt, roligt och engagerande sätt. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, båda partners i forskningsprojektet, har finansierat utvecklingen av spelet, där spelaren med den lyckligaste karaktären vinner. Future Happiness Challenge finns att ladda ner kostnadsfritt för Windows, Mac och iPad. Det finns även lärarhandledning till lärare i grund- och gymnasieskolan. 

Helsingborg
Jätte-solanläggning på köpcentrum
Väla Centrum i Helsingborg ska utrustas med Sveriges största solcellsanläggning. Med en installerad kapacitet på 1,1 MW och en utbredning på köpcentrets tak motsvarande en yta på två fotbollsplaner, är syftet att anläggningen ska driva fastighetens kylsystem med hjälp av egenproducerad el direkt från solen. Anläggningen förväntas vara driftsatt under 2016. Läs mer

Matpratsbok ska även minska matsvinnet
Mat är något som ger glädje och samvaro och vi använder också maten för att lära om både vår egen och andra kulturers mattraditioner. Helsingborg skol- och fritidsförvaltning värnar om barns och elevers hälsa och välmående, om miljön och om djuren och har därför tagit fram en ”matpratsbok”. Ladda ner ditt ex av boken här Kontakt: Mónika Rüll Lundin (Monika.RullLundin@helsingborg.se)

”Syns du inte så finns du inte”
För tredje året i rad samarbetar Helsingborgs stad med polisen i kampanjen ”Syns du inte så finns du inte”. Den 9 - 22 november delar vi ut cykelbelysning och reflexer för att öka trafiksäkerheten och prata om säker cykling året runt. Under kampanjperioden kommuniceras budskapet ”Syns du inte så finns du inte” i en rad olika kanaler, bland annat på helsingborg.se/synsdu där man kan läsa mer om cykling i Helsingborg. Kontakt: Eva Sunnerås (Eva.Sunneras@helsingborg.se)

Malmö
Bättre luft och mindre utsläpp med Malmöexpressen
Luftkvaliteten på Amiralsgatan i Malmö har blivit bättre sedan busslinje 5 – Malmöexpressen – med sina extra långa gashybridbussar började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent och antalet resande har ökat med 25 procent, visar en rapport som miljöförvaltningen tagit fram. Läs mer

Tävling ska forma en klimatsmart livsstil i Sege Park
Framtidens goda och klimatsmarta liv ska skapas i Sege Park i Malmö och en tävling ska avgöra hur detta ska gå till. Tävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living söker förslag på fysiska förutsättningar för en klimatsmart vardag i Sege Park. Tävlingen riktar sig till bland annat till företag, studenter och arkitekter och sista inlämning för den första uttagningen är 17 december. Läs mer
 
Malmö - ett gott exempel inför COP21 i Paris
Dagens Nyheter har klimattema inför klimattoppmötet i Paris senare i år. På temat "Världen ställer om" besökte DN Malmö och blev imponerade; "Superbussar, fler cyklister och grönt boende. Det är några av ingredienserna när Malmö satsar för att bli Sveriges klimatsmartaste stad." Hela artikeln finns att läsa härUppsala
Uppsala kommun deltar i Intelligent Energy Management Challenge
Energimyndigheten har lanserat den globala tävlingen Intelligent Energy Management Challenge, en upphandlingsplattform för innovation om lagring av solel. Tävlingen är ett sätt att finna lösningar för framtidens energisystem, som behöver mer lagring och flexibilitet än dagens. Uppsala kommun är en av de fyra deltagarna i tävlingen där framgångsrika pilotprojekt kan resultera i upphandlingar till ett värde av minst 2,8 miljoner euro! Läs mer
 
Uppsala kommun, stolt sponsor av 2015 års Svenska Sol-elsmässa
Den 25 november arrangeras den Svenska Sol-elsmässan på Uppsala Konsert och Kongress. Här erbjuds deltagarna en chans att få bästa möjliga överblick på sol-elsmarknaden, trender och nya produkter. Ett flertal inspirerande föredrag kommer att hållas under dagen och det finns möjlighet att tala med marknadsledande installatörer. Uppsala kommun vill att solel tar klivet från pilotverksamhet till vardag. Målet är att det i kommunen har installerats ca 30 MW effekt solenergi till år 2020 och ca 100 MW effekt solenergi till 2030. Vi deltar därför stolt som en av tre huvudsponsorer till Svenska Sol-elsmässan! Mer information: www.solelmassan.se

100 Vintercyklister till vintern 2015-2016
Uppsala kommun fortsätter sin satsning på vintercyklister och dubblar antalet deltagare. I år får 100 oerfarna vintercyklister chansen att testa på vintercykling under 4 månader. Genom sitt deltagande minskar vintercyklisterna sin miljö- och klimatpåverkan samt bidrar till utvecklingen av kommunens vinterväghållning. Arbetsgivare som är med i kommunens satsning Cykelvänlig arbetsplats eller medlemmar i Uppsala klimatprotokoll har erbjudits att delta med egna platser till sina medlemmar. Hittills har NCC och Uppsala läns landsting valt att delta i projektet och står tillsammans för ett antal extra platser till sina medarbetare. Läs mer

Lund
Lund partner i stor ljussatsning
Den 1 oktober startade det stora Interreg-projektet Lighting Metropolis, där Lunds kommun är en av de totalt 24 svenska och danska parterna. Projektets vision är att Öresundsregionen ska bli ett världsledande sk. living lab för smart belysning i städer. Projektet pågår i tre år och har en budget på totalt 7,3 miljoner Euro. Lunds kommuns del i projektet handlar om att ordna demonstrationsplatser för innovativ belysning i både utemiljö och innemiljö. Smarta lösningar kommer att testas dels längs ett cykelstråk och dels i skolmiljö. Läs mer

Östersund
Europeiska trafikantveckan
Östersund arrangerade Europeiska trafikantveckan för 14:e året i rad. Läs mer
 
Se klimatseminarium på SVT
Ett av inslagen var ett klimatseminarium dit 400 deltagare kom och som också går att se i efterhand i sin helhet på SVT Forum på denna länk.
 
Visualisering av klimatförändringar
Under samma vecka fanns också Geodomen, en kupol som visualiserar klimatförändringar och klimatarbete på plats i Östersund.
 
Beslut om solceller
Kommunfullmäktige i Östersund har den 17 september fattat beslut om att sätta upp solceller där det är möjligt på offentliga byggnader vid nyproduktion och ombyggnation. Läs mer

Kristianstad
Stort intresse för solenergi
Den 27 oktober kommer Solar Region Skåne tillsammans med Kristianstads kommun att hålla en föreläsning om solenergi på Naturum i Kristianstad. Hörsalen är redan nu fullbokad av 70 deltagande personer med intresse för solen. www.solarregion.se
 
Urban Magma Meeting Point till Kristianstad 8-9 mars 2016
8-9 mars 2016 arrangeras Urban Magma Meeting Point i Kristianstad, en konferens för kommuner, lärosäten och företag inom Clean Tech-branschen med fokus på VA, Energi och avfall. Konferensen är en mix av föreläsningar, workshops och studiebesök och kommer att avhandla ämnen som innovativ upphandling, samverkansformer mellan offentliga och privata aktörer och goda exempel. www.urbanmagma.se

 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 17 november.
 

Kalendarium

21 oktober
Klimatkommunernas styrelsemöte - Stockholm

22-23 oktober
Klimatkommunernas nätverksträff - Lidköping

2 november
KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg – Stockholm

12 november
Hållbar Kommun – Stockholm

18 november
Samhällsplanering för ren luft och klimatpåverkan nära noll, SKL – Stockholm

24 november
2030-sekretariatets arbetsgrupp – Stockholm

Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2015 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp