Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
augusti 2012 

Aktuellt


Klimatkommunerna välkomnar utredare till jobbet
Klimatkommunerna välkomnar Thomas B Johansson som ska utreda hur Sverige ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Johansson får hjälp i arbetet av Per Kågesson. Klimatkommunerna uppmuntrar nu utredarna att använda Klimatkommunernas erfarenheter och kunskap i arbetet med utredningen. 

Långsiktighet är ledord när Klimatkommunerna bidrar till Färdplan 2050
Klimatkommunerna har fått uppdraget att bidra med sina erfarenheter och idéer ur ett kommunperspektiv till regeringens arbete med att ta fram Färdplan 2050. Resultatet finns att läsa i rapporten Lokala spjutspetsar och utmaningar - Klimatkommunernas erfarenheter och idéer till arbetet med Färdplan 2050. Klimatkommunerna trycker på att den nationella politiken måste vara trovärdig och långsiktig gentemot kommunerna där ekonomiska styrmedel och stöd behövs för att stimulera till kraftfulla åtgärder på lokal nivå.


Nya publikationer


Energiindikatorer 2012
Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2012 finns nu tillgänglig. Den årliga rapporten redovisar indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är bioenergins utveckling. Rapporten hittar du här.

Biogas på 20 sidor
Basdata om Biogas ger en samlad bild över biogasproduktionen, klimatnyttan, användbara nyckeltal, jämförelser med fossila bränslen, försäljning av fordonsgas och mycket mer i en kompakt och lättläst form på 20 sidor. Svenskt Gastekniskt Center står bakom publikationen.

På gång hos medlemmarna


Malmö


Nätverka under europeisk hållbarhetsvecka
Att skapa en hållbar och attraktiv stad är den övergripande ambitionen i Malmös översiktsplan. Den 17-21 september lägger Malmö särskilt fokus på hållbar utveckling, med inte mindre än fem konferenser kring olika aspekter av detta ämne. 1000 experter från hela Europa samlas i Malmö för Sustainability Week på MalmöMässan. Anmälan är fortfarande öppen. Konferenserna handlar bland annat om hur man minskar co2-avtryck från flerfamiljshus, hållbar upphandling och hur man tar fram en energiplan.

För alla program och anmälan; www.malmo.se/sustainabilityweek


Kristianstad


Biogassatsning i topp på Rio +20
Kristianstads kommuns satsning på biogas har valts ut som en av de hundra bästa lösningarna i världen för ett bättre klimat och hållbart samhälle. Topplistan presenterades under FN:s klimatkonferens Rio +20. Sustainia 100 är en guide över hundra konkreta innovationer och lösningar som kan bidra till att skapa hållbara samhällen. Läs mer här (sida 132)

Klättrar på Gröna Bilister-listan
Kristianstad avancerade från 17:e till 12:e plats i Gröna Bilisters granskning av kommunernas arbete med miljöanpassade transporter. Avancemanget beror huvudsakligen på att kommunen aktivt prioriterat gasbilar vid nybilsinköpen under 2011.

Grön flagg gav poäng i Miljöaktuellts granskning
Kristianstad hamnade på 24:e plats i Miljöaktuellts kommunranking. Kristianstad utmärker sig positivt på framförallt två områden. För sin satsning på Grön flagg i skolan är Kristianstad är en av få kommuner som får poäng. Kommunen får också högt betyg i en undersökning som Sveriges kommuner och landsting gör om hur företagen ser på tillsyn och myndighetsutövning.


Jönköping


Invigning av biosfärområde
Östra Vätterbranterna har i sommar blivit utnämnt till ett av Unesco:s nästan 600 biosfärområden runt om i världen. I dessa globala modellområden jobbar man med att förena bevarande och utveckling med ökad kunskap om hållbarhetsfrågor. Östra Vätterbranterna är Sveriges femte biosfärområde och invigning kommer att ske den 9 september, se www.ostravatterbranterna.se

Cykeln i fokus under trafikantveckan
Under trafikantveckan erbjuds lunchföreläsningar den 18-19 september då Johan Faskunger pratar om samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och Klas Elm från Svensk Cykling berättar om cykeln, dess fördelar och sätt att öka cyklandet. Lördagen den 22 september erbjuds även elcykelprovning. 
Kontakt olle.gustafsson@jonkoping.se

Miljöfika med Rio+20
Den 13 september erbjuds miljöfika då Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna, berättar om sina upplevelser från Rio+20. Kontakt: eva.goransson@jonkoping.se

 

Helsingborg


Bäst på elbilar
Helsingborg tog hem utmärkelsen Årets elbilsbästa kommun av Gröna bilister och fick motta utmärkelsen under Almedalsveckan. 

Ny medarbetare på plats
Från augusti jobbar Andreas Mårtensson Lamppa, känd profil från Klimatkommunerna, på miljöstrategiska avdelningen i Helsingborg. Han kommer främst arbeta med energieffektiviseringsstödet och har titeln energiexpert. Hans nås nu på andreas.martenssonlamppa@helsingborg.se.

Hard Rain: Whole Earth gästar Sundstorget
30 augusti och en månad framåt står utställningen Hard Rain på Sundstorget i Helsingborg. Fotoutställningen är producerad av den brittiska fotografen Mark Edwards. Den tar upp frågor kopplade till klimatförändring, befolkningsökning och hur vi använder jordens resurser. Utställningen har sedan 2006 visats på mer än hundra platser över världen och setts av omkring 15 miljoner människor. En lokal del har producerats för Helsingborg. Läs mer här

Elmopedturnén intar Dunkers
Klimatfrågan blir lätt till klimatplågan – det som var tänkt som information urartar till tjat och dåligt samvete. Med elmopedturnén har Pär Holmberg, metrolog, och Staffan Lindberg, artist, hittat en annan väg. Batterierna är fulladdade av grön el, humor och kunskap när de kryssar genom Norden och ner till Helsingborg. Publik föreställning 6 september kl 18:00, Dunkers kulturhus.
 

Upplands Väsby


På plats i Almedalen
Upplands Väsby medverkade i Almedalen med bland annat ett seminarium om vindkraft. Seminariet hittas på nätet; Ska kommuner äga vindkraft?

Mötesplatser årets tema på Stadsbyggnadsdagen
Stadsbyggnadsdagen arrangeras den 29 augusti och det går fortfarande att anmäla sig. Årets tema är MÖTESPLATSER — hur kan mötesplatser planeras, skapas och utvecklas? En tydlig trend idag är en stark ökad efterfrågan på urbana kvaliteter. Inte minst finns en förväntan att den urbana miljön ska kunna erbjuda platser för sociala och kreativa möten, dvs. möten mellan människor som främjar sociala relationer samt väcker innovativa tankar, idéutveckling och nyföretagande. Mer information finns här.

 


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 14 september. 

Kalendarium

5 september
Finansiera renovering och energieffeftivisering
Stockholm

16-22 september
Trafikantveckan

17-22 september
Malmö sustainability week

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp