Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
september 2012 

Aktuellt


Klimatkommunernas nätverksträff i Säffle och Åmål, 30-31 oktober
Den 30-31 oktober är alla Klimatkommunernas medlemmar varmt välkomna på höstträff i natursköna Säffle. Vi kommer även besöka grannkommunen Åmål, när vi gör två studiebesök på tema solel. Kansliet tar gärna emot idéer och tankar om aktuella ämnen vi bör ta upp på förmiddagen den 31 oktober. 

Program och anmälningslänk finns på www.klimatkommunerna.se

Earth Hour City Challenge
Städer i Kanada, Indien, Italien, Norge, Sverige och USA kommer att delta i 2012-13 års Earth Hour City Challenge. Städerna inbjuds att presentera holistiska, inspirerande och trovärdiga planer för att kraftigt öka andelen förnybar energi inom de närmsta decennierna. Förmågan att fokusera på lösningar som främjar en attraktiv livsstil inom gränserna för en planet kommer att bedömas, liksom satsningar för att öka allmänhetens deltagande i denna övergång. I mars 2013 kommer en internationell jury att utnämna staden med högsta omdömet till Global Earth Hour Capital.

Läs mer om utmaningen 
 

Nya publikationer


Greenpeace: Nettodebitering ger fler gröna jobb
Antalet arbetstillfällen inom förnybar energiproduktion kan mer än fördubblas till 2020, hävdar Greenpeace i en ny rapport. Största ökningen väntas inom solenergi – om regeringen tillåter nettodebitering, skriver Ny Teknik.

Läs artikeln i Ny Teknik
Läs Greenpeaces rapport “Gröna jobb”
 

Energimyndigheten: Effektivare tillståndsprocessen för förnybar el
I genomsnitt tar det drygt två och ett halvt år för en tillståndsansökan för förnybar elproduktion. Samordnad prövning, mer resurser till de som handlägger ansökningar, och lättare att göra rätt från början i processen kan effektivisera tillståndsprocessen väsentligt, visar Energimyndigheten i en ny rapport. Undersökningen är gjord på uppdrag av regeringen.

Läs mer i Energimyndighetens rapport

På gång hos medlemmarna


Växjö

Världens första tennishall i passivhusteknik
Den 30 augusti invigdes Södra Climate Arena - världens första tennishall i trä som klarar kraven för att få kallas passivhus. Tennishallen i Växjö ligger 25 procent lägre än gränsen för att få en internationell certifiering som passivhus, och anledningen är den goda lufttätheten och konstruktionsanslutningarna utan köldbryggor (värmeförluster).

Läs Södras pressmeddelande här

Miljösmart plushus på gång i Växjö
Växjö Energi bygger i samarbete med föreningen Miljösmarta Hus i Småland och Växjö kommun det första miljösmarta plushuset i Sverige. Huset är inte bara energieffektivt utan dessutom används byggmaterial och teknik som gör huset koldioxidneutralt. På taket lägger man till exempel aluminiumplåt framställt av returmaterial och väggarna isoleras med flis av tidningspapper och med fårull.

Läs pressmeddelandet från Växjö Energi här

Stockholm


Building Sustainability Sweden 18-19 oktober

Programmet för Building Sustainability-konferensen är nu helt klart med många spännande internationella och nationella talare i såväl plenum som i workshops. Dessutom blir det många intressanta studiebesök att välja mellan. Sprid gärna i era nätverk! Stockholms stad och Sweden Green Building Council ser fram emot alla samtal mellan byggherrar, planerare, arkitekter, klimat och energiexperter, fastighetsägare, projektledare och konsulter.

Se hela programmet  här
Läs det senaste nyhetsbrevet på Sweden Green Building Councils hemsida

Uppsala


Uppsala kommuns klimatinvesteringsprogram godkänt
Sedan 2008 har Uppsala kommun drivit ett klimatinvesteringsprogram. Programmet har bestått av tre åtgärder; Biogas, Bussprioritet i trafiksignaler samt Dialog- och informationssatsning för ökad kollektivtrafikanvändning. I maj 2012 lämnades en slutrapportering av programmet in till Naturvårdsverket som nu har godkänt denna. Den totala miljörelaterade investeringen blev 61,6 miljoner kronor och Uppsala kommun har begärt 10,6 miljoner kronor i bidrag, vilket nu beviljats.

Läs mer

Vård & bildning startar projekt för att minska matsvinnet
Vård & bildning som utför en stor del av Uppsala kommuns verksamhet startar i höst ett projekt för att minska matsvinnet. Projektet kallas Hållbar måltidsservice - ta hand om maten. De kök som servas av Vård & bildnings verksamhet Kost & restaurang kommer under vecka 41 att mäta hur mycket mat som egentligen slängs. Mätningen kommer sedan att göras om under vecka 10, år 2013. Målet är att minska matsvinnet med 10 %. Den enhet som lyckas bäst har chansen att vinna ett pris.

Läs mer

Sol, Vind & Vakuum – Energi & Klimatmässa
Den 28-29 september anordnar Uppodlarna en mässa på temat energi och klimat; Sol, Vind & Vakuum, för att visa den viktigaste tekniken inom klimatneutral energiutvinning och energibesparing. Mässan är en mötesplats för alla som är intresserade av teknik- och hållbarhetsfrågor, såväl professionellt som privat och det är fri entré båda dagarna.

Läs mer

Malmö


Modellskola för hållbar utveckling
Naturskyddsföreningen, Malmö stad och Malmö Högskola arbetar tillsammans för att utveckla metoder inom skolan för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nya Malmö Latin har utsetts till modellskola.

Läs mer

En av Sveriges första långdistanslastbilar som drivs av biogas
Det är Malmö Lastbilcentral och Coca-Cola som med stöd från KLIMP har investerat i en ny Volvolastbil med Dual Fuel-teknik som trafikerar Malmö - Stockholm. Att nu även långdistanslastbilar kan drivas av biogas medför att utsläppen kan minska rejält.
 
Läs mer

Dags att söka miljöpengar för 2013
Malmö stad delar även i år ut sitt årliga miljöanslag och temat för i år är dagvattenhantering. Icke vinstdrivande förskolor, skolor och ekonomiska föreningar samt ideella föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Malmö stads miljöanslag.

Läs mer

Framtidens fordon - nu och då
Ny utställning på Tekniska museet i Malmö. Du får inblick i hur människor historiskt sett på framtiden, med ett hållbart perspektiv inom miljö, teknik, framtid, design och ekonomi. Framtidens Fordon passar alla - små, stora och intresserade. Kom och bli underhållen och inspirerad!

Läs mer

Jönköping


Stor LED-satsning i gatubelysningen
Jönköpings kommun genomför i samarbete med Jönköpings Energi AB just nu ett av landets största inköp av LED-lampor för gatubelysning. Under de kommande två åren kommer 9000 kvicksilverlampor att bytas ut och de flesta kommer att ersättas med LED. Energianvändningen i dessa områden minskar från 3600 MWh/år till 1250 MWh/år vilket innebär en besparing på ca 2,4 miljoner kr/år. Även underhålls- och utbyteskostnaden beräknas minska med 200 000-300 000 kr/år tack vare längre livslängd på den nya ljuskällan. Det blir även en vitare och mer distinkt ljusbild.

För mer information – kontakta johan.roklander@jonkoping.se.
 
Klimatpiloterna igång igen
Nu har Klimatpiloterna startat igen. En kurs där ”Bonätverket” (Bostads AB VätterHem, HSB Göta, Riksbyggen, Hyresgästföreningen och ABF) bjuder in boende som vill utrustas med kunskap inom flera olika miljöområden, utmanas i praktiska uppdrag, prata om de stora frågorna som t.ex. klimat men landa i det som finns nära oss. Målet är en ny miljövänligare livsstil som kan ge ringar på vattnet så att vi tillsammans kan påverka fler. 

Läs mer
  
Nytt nummer av tidningen +E
Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energikonsumtionen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entreprenörskap. Tidningen är resultatet av en samverkan mellan Länsstyrelsen, Landstinget, Regionförbundet och länets alla kommuner som gemensamt finansierar och ger ut den.

Senaste numret hittar du här 
Tidningen finns även på facebook

Södertälje


Dag för hållbara resor
Den 21 september arrangerar Södertälje kommun en dag för att belysa möjligheterna att resa mer hållbart genom att fokusera på cykel, buss och tåg.
Klockan 10-15 finns chansen att testa en el-cykel, hämta kommunens nya cykelkarta, utrusta sig med reflexer, få en kostnadsfri översyn av sin cykel, få information om kommande busslinjenät, träffa den lokala energi- och klimatrådgivningen samt diskutera hållbart resande med lokala politiker.
 
Södertörnsamarbete
Kommunerna i Södertörns samarbetar kring:
• Miljönyckeltal. Ett seminarium kommer att arrangeras den 4/10 för att presentera och diskutera nyckeltalen.
• Samordnade leveranser. Förstudier och analyser för kommunerna i Södertörn är klara och processen går vidare för ett eventuell gemomförande.
• Gemensamma riktlinjer för byggande. En förstudie har tagits fram som underlag för fortsatt arbete med gemensamma krav och riktlinjer för byggherrar på Södertörn.

Målet är att kommunerna ska ställa energi- och miljökrav på byggherrar vid ny- och ombyggnad.
 
Läs mer

Linköping


Succé för Klimp i Linköping
Linköping har slutrapporterat det sista klimatinvesteringsprogrammet, som bestod av nio åtgärder, varav åtta har genomförts med mycket gott resultat.  Utfallet för den totala miljöinvesteringen blev 63 186 077  kronor, knappt åtta miljoner mer än vad som angavs i ansökan. Bidraget utgör cirka 17 procent för hela programmet.

Aktiviteter på europeiska trafikantveckan
Europeiska trafikantveckan uppmärksammar vi genom publik föreläsning med Gröna Bilister, utdelning av gåvor till kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare samt ”goda bilråd” på mackar

Läs mer

Kristianstad


Sustainia Award show 11 oktober
Kristianstads kommuns satsning på biogas presenterades som en av de hundra bästa lösningarna under FN:s klimatkonferens Rio +20. Den11 oktober kommer en vinnare att utses i Köpenhamn av en kommitté bestående av Arnold Schwarzenegger, Gro Harlem Brundtland, Rajendra Pachauri och Connie Hedegaard. Biogas i Kristianstad representeras av kommunfullmäktiges ordförande Sten Hermansson, Carl Lilliehöök, VD Kristianstads Biogas och Roland Nilsson, affärsutvecklare på E.ON.

Kristianstad först med gasdrift för samordnad varudistribution
Kristianstads kommun har tilldelat GDL Transport AB uppdraget för samordnad varudistribution. GDL Transport AB har beställt sin första bil en Scania med gasmotor, med leverans i slutet av januari. Uppdraget med samordnade varutransporter kommer att startas i liten skala i början av februari för att successivt utökas.

Kristianstads bilister minskade utsläppen med 5000 ton
Kristianstads ca 38 600 bilar rullade i genomsnitt 66 mil kortare 2011 jämfört med 2010.  Bränsleanvändningen minskade med hela 2 200 000 liter bensin/diesel och utsläpp av CO2 med 5000 ton. (Källa: Trafikanalys/Statoil och kommunen)

Lund


Energiplan
En energiplan för Lunds kommun håller på att tas fram. Den involverar många av kommunens förvaltningar och bolag. Tanken är att framtagna åtgärder ska sättas in i era miljöledningssystem. Energiplanen, både dokument och arbetsprocess, tas fram i harmoni med revideringen av kommunens miljöprogram LundaEko och skall utgöra en konkret handlingsplan för att nå Lunds energi- och klimatmål.

Kontaktperson: Linda Birkedal linda.birkedal@lund.se

Framtiden sker nu
Framtiden sker nu är en utställning i stationshuset i Lund om tre viktiga framtidsprojekt i Lund NorthEast: utbyggnaden av Lund NE/Brunnshög, utbyggnaden av spårvägen och utbyggnaden av Kunskapsstråket. Utställningen är öppen vardagar 08:30-18:30 fram till 30 september. Det finns också möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på projekten.

Första solcellsanläggningen hos LKF
LKF har satt som mål att minska växthusgasutsläppen med 20 % till år 2020 i enlighet med Lunds kommuns mål. Solceller kan ge ett betydande bidrag till andelen förnybar energi av vår fastighetsel . Anläggningen på Magistratsvägen 23 är den första i LKF:s bestånd och är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas under en tid framöver.


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 16 oktober. 

Kalendarium

2 oktober
 Workshop om hållbarhetscertifiering av stadsdelar - Malmö
18-19 oktober
Building Sustainability Sweden - Stockholm
30-31 oktober
Klimatkommunernas nätverksträff i Säffle
6-8 november
Arena Hållbar Stad - Göteborg

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp