Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
september 2015

Aktuellt


Klimatkommunernas nätverksträff i Lidköping

Vi hälsar medlemmar i Klimatkommunerna varmt välkomna till höstens nätverksträff för tjänstemän Lidköping den 22-23 oktober. På torsdagen gör vi en djupdykning i Lidköpings klimatarbete och på fredagen håller Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet en workshop med oss, om vägen till fossilfria transporter. Läs mer och anmäl dig här senast 9 oktober


Debattartikel – regeringen måste visa att den tar klimatet på allvar

Det är dags att öka takten i klimatarbetet. Det råder knappast någon brist på visioner, men för att nå dem måste det hända betydligt mer än vad det gör i dag, skrev Klimatkommunernas styrelse i en debattartikel inför budgetpropositionen, i Dagens Samhälle den 11/9. Läs artikeln här


 

Lyckade Borgmästaravtalsdagar i Växjö

Ett trettiotal representanter från svenska, danska, finska och lettiska kommuner sammanstrålade i Växjö den 3-4 september. Målet med dagarna var att utbyta erfarenheter och idéer för att ge arbetet med Borgmästaravtalet/The Covenant of Mayors en skjuts. Träffen anordnades av Klimatkommunerna tillsammans med Växjö kommun och Covenant of Mayors Office. Se programmet för träffen här
 

Vad är BeBo-Processen? (Webbmöte 7 oktober)

Nu hälsar vi kommuner och allmännyttiga bostadsbolag välkomna till ett webbmöte, den 7 oktober kl 10-11, där Emma Karlsson på BeBo kommer att visa upp det nya verktyget BeBo-Processen. BeBo-Processen är en guide för fastighetsägare som vill energieffektivisera sitt bestånd, och få sin organisation att arbeta mot ett gemensamt mål om energieffektivisering. Verktyget har tagits fram i ett samarbete mellan BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för bostäder), Klimatkommunerna, och ett antal allmännyttiga bostadsbolag. Efter en bakgrund till arbetet och en rundtur i webverktyget finns det tillfälle att ställa frågor om verktyget. Anmäl dig här senast 2 oktober. Här hittar du  mötesrummet
 

Nya publikationer

Förslag till statens budget 2016:
- Utgiftsområde Allmän miljö- och naturvård
- Utgiftsområde Energi

Många aktörer säger sig ha svårt att hitta relevant information för att utveckla klimatanpassningen. Därför lanserar i dag SMHI verktyget Åtgärda, som riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter.

Svenskarna reser allt längre för att komma till arbetet. Transporter står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av fossila bränslen. Stadsplanering kan vara ett sätt att skapa ett hållbart resande, men en avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att det behövs mer än så.
 

Ny vägledning inför energikartläggningar i större företag, Energimyndigheten

På gång hos medlemmarna


Jönköping
Miljönärer i Jönköping
För att inspirera till en hållbar konsumtion lanserar Jönköpings kommun, tillsammans med Avfall Sverige, en märkning för alla verksamheter som lagar, lånar och återanvänder. I kommunen finns nu ett 25-tal verksamheter som är ”Miljönärmärkta”. Bland de som fått märkningen finns flera second handbutiker, skomakare, bibliotek och bilskrotar. Även flera av kommunens egna verksamheter har fått märkningen, såsom sortergårdarnas prylbodar och prylbilen, se mer info här

Hur mår Jönköping?
”Hur mår Jönköping?” är en redovisning av ett antal gröna nyckeltal som årligen följs upp. 2015 års version finns nu tillgänglig här. Resultatet visar att 63 % av nyckeltalen bedöms ha en positiv utveckling, 33 % står i princip stilla och 4 % har en negativ utveckling. Alla nyckeltal som följs upp regelbundet hittar du i Hållbarometern

Miljöfika för företag och organisationer
Kommunen arrangerar under ett par tillfällen under hösten en så kallad ”miljöfika” där företag och organisationer får utbyta erfarenheter och lyssna på en intressant föreläsning. I september besöktes Uppgrenna Naturhus i Gränna och i oktober kommer Retoy och berättar om sin verksamhet om att skapa mötesplatser där barn lär sig om hållbar konsumtion och globala samband genom att byta, låna, skapa och ge leksaker. Du hittar hela höstens program  här.

Eskilstuna
Återbruksgallerian ReTuna invigd
Med en yta på närmare 5000 kvm i två plan ser ReTuna ut som en vanlig shoppinggalleria - men skenet bedrar. I slutet av augusti slog ReTuna i Eskilstuna upp portarna för en mer hållbar konsumtion där syftet är att minska avfallsmängderna och skapa nya jobb.  I gallerian finns enbart affärer som lagar, fixar, omvandlar och förädlar produkter och ger dem ett nytt liv. Gallerian har återbruksbutiker för bland annat byggmaterial, elektronik, möbler och leksaker. Här finns en konferenslokal och utställningsytor och en restaurang är under konstruktion.  Utanför finns en ny återvinningsstation som kontrollerar om det som slängs på något sätt kan få nytt liv i någon av butikerna. Läs mer


Karlstad


Sjukhuset får cykelväg som skyddsmur
Första spadtaget för översvämningsskyddet vid centralsjukhuset är nära. Karlstads läge på och invid Klarälvsdeltat och vid Vänerns stränder gör staden känslig för översvämningar, skred och ras. Det är nödvändigt att påbörja arbetet med att klimatanpassa staden, och flera översvämningsskydd är på gång. Karlstads sjukhus är väldigt lågt beläget i förhållande till Klarälven och Karlstad har valt att bygga en upphöjd gång- och cykelväg som skydd.
– Det här är det viktigaste området vi har i Karlstad så det är klart att vi måste se till att det är tryggt, säger Anna Sjödin, översvämningssamordnare. Bygget kommer att inledas i början av 2016 och kommer att kosta runt 50 miljoner kronor. Läs mer

Beställ tjänsteresa i appen
Som första trafikbolag i Sverige lanserar Värmlandstrafik en smart tjänst, i form av en mobilapp, som förenklar tjänsteresor i kollektivtrafiken. När företag ansluter sig till tjänsten kan man som anställd enkelt köpa biljett direkt med appen, och arbetsgivaren faktureras för kostnaden.  Landstinget i Värmland blir först ut att haka på den nya satsningen "Företag Flex mobil”. Läs mer

Tävla i bildcykelorientering - vinn cykelprylar
Hoppa upp på sadeln och gnugga geniknölarna! Mellan den 16 september och 11 oktober kan du vara med och tävla i bildcykelorientering på cykelvägarna mellan Karlstad och Hammarö. Bildcykelorienteringen är en del i Trafikantveckan, som anordnas av Hammarö och Karlstads kommun. Läs mer

Lund
Lunds kommun testar HVO i tunga fordon
I dagarna har en tank med 100 % HVO, biodiesel, ställts upp hos Markentreprenad (den del av serviceförvaltningen som sköter anläggningsarbeten, skolskjuts m.m.). Bränslet framställs ur slakteriavfall och går internt under namnet ”grisdiesel”. Under hösten väntar en period då ett antal bussar och lastbilar ska testa att köra på det nya bränslet. Man hoppas att fordonsleverantörerna ska typgodkänna bränslet för sina motorer. Försöket är ett led i kommunens arbete med att bli 100 % fossilbränslefri till 2020. Kontaktperson: Elin.dalaryd@lund.se

Lunds Renhållningsverk har redan testat HVO i ca 6 månader med positiva resultat. Fordonsleverantörerna är positiva och vi väntar idag klartecken från den sista av dem. Vi planerar att införa detta som ett krav i upphandlingarna, vilket skulle göra att Lunds Renhållningsverk kan bli fossilfritt under 2016. Kontaktperson: Lena.wallin@lund.se
 

Malmö


Fiskodling, hälsobadhus och uppvärmda urbana miljöer prisades
Industrier och forskningsanläggningar producerar restvärme som kan tas tillvara i större utsträckning än vad man hittills gjort. Restvärmekonsortiet Swedish Surplus Energy Collaboration ställde i en tävling frågan ”Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, 30-50 grader, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i?”. Bakom tävlingen stod SSE-C tillsammans med Malmö stad, Lunds kommun och flera andra aktörer. Läs om de kreativa förslagen och vinnarna härElbilsrallyt gick i mål i Malmö
Öresund Electric Car Rally (OECR) gick för femte gången från Köpenhamn via Helsingör, Helsingborg och Landskrona till Malmö med ett 60-tal elbilar. Öresundskommittén, Malmö stad och flera samarbetspartners arrangerar OECR, för att skapa en större kunskap om elbilar i Öresundsregionen. Tidigare i år ingick regioner och kommuner från Öresundsregionen ett avtal som syftar till att arbeta för utökning av elbilar, vilket bland annat innebar inköp av elbilar till organisationernas fordonsflottor. Läs mer

Projekt Modellskolan i Malmö blev film
Efter tre läsårs samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen är begreppet Hållbar utveckling inte längre abstrakt och obegripligt. På Malmö Latinskola är det numera eleverna som initierar projekt för att värna vår jord, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Och nu gör Naturskyddsföreningen film om projektet Modellskolan för att sprida lärdomarna vidare. Se filmen

Uppsala
Åsa Romson invigde ny programperiod i Uppsala klimatprotokoll
Rundabordsmötet den 10 september blev starten för Uppsala klimatprotokolls nya programperiod som sträcker sig mellan 2015-2018. Med fem nya medlemmar har antalet medlemmar i Uppsala klimatprotokoll växt till 32 stycken. Miljöministern fick höra exempel från medlemmarna på hur protokollet har inspirerat till nya satsningar, som fortsatt och fått nationell spridning. Dessa projekt är exempel på nätverkets nyckelord samverkan, inspiration och ny kunskap. Avslutningsvis signerade samtliga medlemmar protokollet för att bekräfta sitt deltagande i Uppsala klimatprotokolls arbete med att minska utsläppen av växthusgaser enligt kommunens klimatmål. Läs mer

Minskade utsläpp ger chans till Nordiska rådets pris
Uppsala klimatprotokolls arbete med att finna lokala lösningar på den globala klimatutmaningen har lett till att samarbetet nu är en av finalisterna till Nordiska rådets Natur- och miljöpris. Resultatet med 11 % minskade växthusgasutsläpp från medlemmarna mellan 2011 och 2014 är mer än dubbelt så bra som det uppsatta målet på 4,5 %. Detta gör att Uppsala klimatprotokoll mer än väl lever upp till årets pristema att minska utsläppen av växthusgaser i Norden. Läs mer

Stort intresse för att bli cykelvänlig arbetsplats
I samband med årets trafikantvecka och baserat på kriterier framtagna i ett projekt inom Uppsala klimatprotokoll, så har nu arbetsgivare i Uppsala möjligheten att bli diplomerad cykelvänlig arbetsplats. En cykelvänlig arbetsplats ska uppmuntra sina medarbetare att välja cykeln framför bilen. Arbetsplatserna sporras till att bli mer cykelvänliga genom ett graderingssystem på 1-5 stjärnor beroende på hur cykelvänliga de är. I pilotfasen diplomerades 10 cykelvänliga arbetsplatser i Uppsala. Nu bjuds alla arbetsplatser in. Redan har ett 20-tal anmält sitt intresse. Läs mer

Sollentuna
Cykeln i fokus under Trafikantveckan 
Trafikantveckan inleddes på onsdagsmorgonen med att dela ut goodiebags till cyklister vid tre tågstationer i kommunen, för att visa uppskattning till de som tar cykeln. Lördagen den 19 september arrangerades cykelns dag med olika cykelrelaterade aktiviteter. Där bjöds det på enhjulingsshow, gratis cykelservice, möjligheten att testa så kallade Alien bikes, en fiskdamm för de minsta och allt inleddes med en cykelparad. Under dagen hölls även en cykelloppis på parkeringsplatsen bredvid. Läs mer

Sollentuna kommunicerar med invånarna
Sollentuna arbetar med att förbättra kommunikationen med kommunens medborgare. Därför släpptes innan sommaren en miljöpodd och nyligen en film om kommunens miljöarbete, för att visa invånarna vad kommunen jobbar med. Se filmen här och Lyssna på podden här

Ny restaurang i Turebergshuset
Carolas Eko har öppnat en restaurang i kommunhuset. Carola Magnusson är känd för att laga klimatsmart och ekologiskt där maten är gjord från grunden och hon driver flera restauranger och skolrestauranger samt har skrivit flera kokböcker om klimatsmart och ekologisk mat.
 
Kristianstad
Framtidsveckan 2015

Den 12-20 september ägde Framtidsveckan i Kristianstads kommun rum. För andra året i rad hade föreningar, organisationer i samverkan med Agenda 21 anordnat aktiviteter på temat hållbar utveckling/omställning. Under veckan fokuserades det på hela kommunen som en hållbar kommun ur ett ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt perspektiv. Ett 100-tal SFI-elever besökte under veckan sol- och vindanläggningar och veckan avslutades med en politikerutfrågning i Tivoliparken. Läs mer

Lycksele
Hållbarhetsvecka med tips för nyanlända svenskar
Under Hållbarhetsveckan uppmärksammade SVT Lyckseles aktiviteter för nyanlända svenskar i kommunen. Det var bland annat en föreläsning om trafiksäkerhet i samverkan med NTF, och en föreläsning om källsortering i samverkan med avfalls- och vattenenheten i kommunen.

Linköping
Energitillsyn i företag
Miljökontoret i Linköping har tillsammans med energi- och klimatrådgivarna genomfört energitillsyn på 18 företag i kommunen. Målet har varit att företagen ska ha en högst fem år gammal energikartläggning och att de innan utgången av 2016 ska ha vidtagit eller planerat åtgärder som leder till 20 % energieffektivisering mellan 2008 och 2020. Projektet förväntas även leda till att energitillsyn blir en integrerad del i miljötillsynen i högre grad än tidigare.

Publik HVO-mack invigd
Vid senaste upphandlingen av skolskjuts ställde Linköpings kommun krav på förnyelsebart bränsle. En av skolskjutleverantörerna har nu etablerat en publik HVO-mack. Läs mer

Gatuliv
Syftet med evenemanget Gatuliv är att ge Linköpingsborna en uppfattning om hur deras stad skulle kunna se ut med färre bilar, väcka tankar och skapa förståelse kring Linköpings framtida utveckling. Syftet är också att forma en kreativ mötesplats där samtal om stadsutveckling, trafik, miljö och kultur sker på ett avslappnat och trevligt sätt. Hela 50 aktörer fanns på plats den 19 september och gatan var fylld av människor hela dagen för att ta del av konst, kultur, handel och hållbar stadsutveckling ta plats på en temporärt bilfri gata. Arrangörer var Linköpings kommun, Citysamverkan AB, City Art Link och Region Östergötland. Läs mer

Hashtagga 15 nya cykelpumpar
I samband med europeiska trafikantveckan har Linköpings kommun placerat ut 15 nya cykelpumpar. De flesta är placerade i staden och ett par stycken står i anslutning till pendeltågstationer på landsbygden. Kommunen genomför nu en kampanj med annonser på facebook med en uppmaning till linköpingsborna att fotografera pumparna och hashtagga bilden med #renluftlkpg samt märka ut sin position eller stadsdel. Detta så att informationen om de nya pumparna sprids och att så många som möjligt hittar dit.
Den 21 september lägger kommunen upp ett kollage av de bilder som kommit in på Facebook, Instagram och Twitter som framöver kommer användas i marknadsföringssyfte. Läs mer

Helsingborg
Vårdområde norr kör helt klimatneutralt
Från den 1 november 2015 är Vårdområde norr inom Helsingborgs vård- och omsorgsförvaltning klimatneutrala i sina transporter. Detta tack vare att cyklar och elcyklar täcker behovet inom hemtjänst, LSS-boenden och vårdboenden. Alla cyklar - vaktmästare, hemtjänstpersonal, vårdpersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter ! Hjälpmedel fraktas med eldrivna flakcyklar eller Köpenhamnscyklar och i akuta fall, vid larm och liknande, används två elbilar. Kontaktperson: Sofia Mattsson

Sveriges miljömäktigaste 2015 deltar på Energy Talks
Den 8 oktober arrangeras seminariet Energy Talks i Helsingborg. Deltar gör bland andra Carina Lundberg Markow, som är chef för ansvarsfullt ägande på Folksam och utsågs till Sveriges miljömäktigaste 2015. Seminariet kommer bland annat att ta upp nya politiska initiativ, som EU:s förslag om en gemensam energiunion, regeringens energikommission, politikens påverkan på näringslivet och energibranschen samt näringslivets bidrag för till ett mer hållbart samhälle. Läs mer och anmäl dig. Kontaktperson: Ewa Sylegård
 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 20 oktober.
 

Kalendarium

16-17 september
Klimatomställning 2.0 - Göteborg

19 september
Dagens och framtidens hållbara lösningar - Östersund

23 september
Från energiplan till resultat - hur Borgmästaravtalskommuner lyckas med energiomställningen - Piteå

26-27 november
Klimatkommunernas nätverksträff - Östersund

17 mars 2015
Earth Hour City Challenge, konferens och prisutdelning - Stockholm

Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2015 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp