Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
september 2013 

Aktuellt


Full fart i september
Nästa vecka blir det både nätverksträff för Klimatkommunerna, fullsatt samarrangemang med Global Utmaning om förutsättningarna för en svensk klimatlag och en träff för svenska Borgmästaravtalskommuner. Dessutom kommer kansliet som enda inbjudna förening att presentera Klimatkommunernas arbete och åsikter för en delegation från OECD, vid ett seminarium på regeringskansliet. Vi ses i Stockholm!

Klimatkommunerna kritiska till förbud av byggkrav
Efter den från många håll kritiserade byggkravsutredningen kommer regeringen föreslå att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än de nationella normerna. Förslaget från regeringen kommer att gå ut på remiss inom kort. Klimatkommunerna är mycket kritiska till förslaget, som riskerar att skjuta den energieffektiva byggandet i sank och lämna Sverige på efterkälken. Om förslaget går igenom är det väldigt viktigt att energikraven i Boverkets byggregler skärps kraftigt från dagens alltför generösa nivåer.

Klimatkommunerna svarar om energieffektivisering
Med Energieffektiviseringsdirektivet vill EU minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Klimatkommunerna har svarat på Näringsdepartementets förslag om vad som bör göras i Sverige. Vi understryker i vårt svar att det är viktigt att regeringen tar tillvara på de möjligheter som EU:s energieffektiviseringsdirektiv kan innebära; effektivare energianvändning ger stora miljövinster, minskar behovet av importerad fossil energi och skapar många nya jobb. 
 

Nya publikationer


Delrapport om att överkomma hinder för energieffektivisering i kommuner
Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut en rapport med förslag på finansieringsmodeller och organisationsutveckling för att möta de deltagande kommunernas behov av att överkomma hinder för att realisera energibesparingar.

Danska kommuners klimatarbete i ny guide 
I Danmark fortsätter regeringen att i högt tempo presentera förslag och initiativ för att klara uppställda mål på miljö- och klimatområden. Det senaste tillskottet är en guide som beskriver kommunernas arbete med att reducera växthusgaserna. ”Jag är väldigt glad för de stora insatser som görs av kommunerna och jag hoppas att denna guide kan tjäna som ytterligare inspiration”, säger klimatminister Martin Lidegaard, i en presskommentar. 
 
Utbildningsplattform för energiplaner
IEE-projektet Covenant Capacity, har tagit fram en webbaserad utbildningsplattform för fördjupning i utvecklande av energiplaner och klimatstrategier. Plattformen ger fördjupning inom olika områden som process, transporter, upphandling, mm. Gratis att använda men kräver registrering. Innehållet är till största del på engelska. Utbildningsplattformen hittar du här

På gång hos medlemmarna


Hässleholm

 Invigning av Hässleholm kommuns största solelanläggning 
Jacobsskolan har nu Hässleholm kommuns största solelanläggning installerad på taket. Den 26 september är det dags för invigning. Skolans elever tillsammans med kommunens förvaltningar och politiker bjuds in. För de mindre höjdrädda finns det möjlighet att se solelanläggningen på närmare håll då taket öppnas för besökare. 
– Vi är mycket stolta över skolans nya solelanläggning. Det stämmer väl in på vår tekniska och framåttänkande inriktning. Det visar på framtida möjligheter för våra elever, säger Uno Nilsson som är rektor på Jacobsskolan. Anläggningen på 20 kW har sedan den startat producerat mer än 9500 kilowattimmar, cirka 90 kilowattimmar per dag. 
– Produktionsmängden kan alla se som passerar skolan, berättar Charlotta Gibrand energi- och klimatrådgivare i Hässleholms kommun. På Jacobsskolans fasad sitter en informationstavla som vetter ut mot Stobyvägen, ett huvudstråk i Hässleholm. Här visas den totala solelproduktionen sedan start samt dygnsproduktionen i antalet kilowattimmar.
 
Mer information: Charlotta Gibrand, Energi- och klimatrådgivare,  Stadsbyggnadskontoret, Tfn 044-775 6179, charlotta.gibrand@hassleholm.se

Uppsala
Trafikantveckan 21 september
Under lördagen den 21:a september välkomnar kommunen och en mängd organisationer in till en heldag på Fyristorg. Här kan Uppsalaborna bland annat delta i en cykelparad, fynda på pakethållarloppis, provköra segways, elbilar och andra miljövänliga fordon. På plats finns även luft- och miljöexperter som delar med sig av sina kunskaper och berättar om vad kommunen gör för att förbättra luften. Uppsalaborna kan även utmana kommunalrådet Stefan Hanna i ecodriving. Dessutom bjuds besökarna på underhållning av Artister för miljön (Pär Holmgren och Staffan Lindström) och får ett smakprov ur musikalen Gluntarna reloaded, som framförs på Segways.
Klimat/Cleantech event 10 december
Uppsala har fått utmärkelsen ”Årets klimatstad” i Sverige för sitt arbete med klimatfrågan. Under eventet denna dag kommer kommunen att informera om denna utmärkelse samt sitt arbete med klimatfrågan men vill också engagera och skapa diskussion om hur Uppsala kan fortsätta att utveckla sitt klimatarbete i framtiden. 
 
Mer information om detta event kommer senare i höst. 

Örebro
Örebro kommun självförsörjande på förnybar el 2020
Örebro kommuns förvaltningar och bolag har minskat sin klimatbelastning rejält de senaste åren. Om nuvarande trend fortsätter kommer målet om en halvering till 2020 att överträffas med god marginal. Örebro kommun har följt upp den klimatplan som beslutades av kommunfullmäktige 2010. Uppföljningen visar att de kommunala förvaltningarnas och bolagens klimatbelastning minskat med 28 procent mellan 2000 och 2012. En åtgärd som ännu inte gör avtryck i siffrorna, men vars effekt kommer att bli påtaglig, är den satsning på vindkraft som ska göra kommunen självförsörjande på förnybar el till 2020. Andra viktiga åtgärder är den fortsatta satsningen på biogas och mer energieffektiva fordon samt de kommunala kökens arbete med att minska matens klimatbelastning. Även för det geografiska området går trenden i rätt riktning, men ytterligare åtgärder behövs. Klimatplanen kommer att revideras under 2014.
Mer information kontakt; Per Elvingson, 019-21 17 92, per.elvingson@orebro.se
 
Trafiken engagerar örebroarna
I vintras fick örebroarna tycka till om den framtida trafiken i staden. Det kom in fler än 2 800 synpunkter. Målet i kommunikationsplanen var att få in minst 100. 
Frågor att tycka till om var bland annat öppning av vissa gator för biltrafik, nya cykelvägar och snabbare kollektivtrafik. Föga förvånande var det vägfrågorna som engagerade flest. Nu pågår arbete med ett nytt trafikprogram, som ska antas under 2014. Det innehåller mål och utgångspunkter och kommer att fungera som ett paraply för en rad mer specifika dokument kring bland annat parkering, cykel, kollektivtrafik, biltrafikens framkomlighet och arbetet med att påverka resvanorna. En del av dessa finns redan och andra ska tas fram under året.
Mer information  kontakt; Anna Windal, 019-21 14 11, anna.windal@orebro.se
 
Karlstad
Res grönt under trafikantveckan 16-22 september 
Karlstad och Hammarö bjuder på en aktivitetsvecka med bland annat cykelmässa, tipspromenad och ecodriving.
- Syftet med veckan är att få en trafiksäker miljö och sätta fokus på hur vi får en renare luft, berättar Mikael Laakso, energi- och klimatrådgivare, Karlstad kommun. 
 
Malmö
Fokus på medborgarnas delaktighet i en hållbar stadsutveckling
Mellan den 17 och den 20 september pågår Think Space, en konferens som vill sätta fokus på medborgarnas delaktighet i en hållbar stadsutveckling. Think Space besöker tre städer under fyra dagar: Malmö, Odense och Aalborg. Malmö stads projekt Fokus Rosengård och Urban Transition är medarrangörer. Konferensen inleds den 17 september med exempel från Rosengårds stadsförnyelseprocesser. Den 18 september blir en heldag i Malmö med danska, svenska och internationella talare på temat stadsutveckling i mellanrummen.  Den 19 september är projektet Urban Transition värd för Urban Transition Forum som fokuserar på gemensamma erfarenheter inom hållbar stadsutveckling i Danmark och Sverige och lyfter aktuella frågor som upprustning av miljonprogrammen, hållbarhetscertifiering och kommunala särkrav. 
Se hela programmet på conferencemanager.dk/thinkspace eller www.givrum.nu.
 
Upplands Väsby

Mangafigurer lockar Väsbys unga till miljöengagemang
Upplands Väsby tar hjälp av mangafigurer för att få ungdomar mer intresserade av miljö- och samhällsfrågor. Med hjälp av figurerna ordnar kommunen i höst ett flertal inspirationstillfällen med syfte att lyfta frågor på temat som berör ungdomar i deras vardag. 
 
- Vår förhoppning är att mangafigurerna kommer att få många unga tjejer och killar att intressera sig för hur de vill att deras levnadsmiljö ska vara och utvecklas, säger Ann-Christin L Frickner, kommunalråd (C) i Upplands Väsby.
 
 
Helsingborg
Källsortering i miljonprogramsområde
Det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem kraftsamlar för att förbättra källsorteringen i ett av Helsingborgs stora miljonprogramområden med 1 620 lägenheter. I samarbete med Nordvästra Skånes Renhållnings AB genomförs en kampanj som löper hela året. Kampanjen har landat i en femstegsplan med olika insatser för att höja motivationen och öka kunskaperna om källsortering. Bland annat så kommer alla soprum att bemannas under 17-25 november då ”Europa minskar avfallet” pågår.
För mer info kontakta Helsingborgshem.se

Möjlig energiproduktion från solpaneler kartläggs i Helsingborg
Förvaltningen Kärnfastigheter kartlägger var det är lämpligt med energiproduktion från solpaneler i Helsingborgs stad. Detta går hand i hand med stadens energistrategi, där målet för år 2035 är att inga fossila bränslen ska användas för värme- och eltillförsel. Målen för Helsingborgs stad är att den installerade effekten gällande solel ska uppgå till minst 2500 kW/år och för solvärme 15 miljoner kWh/år senast år 2035.
För mer info kontakta Kärnfastigheter. Thomas Augustsson 0732-31 12 20 eller Sandra Leksell 0739-08 21 46.

Översyn av användandet av kvicksilverlampor
Många av Helsingborgstads byggnader lyses upp med kvicksilverlampor. Förvaltningen Kärnfastigheter ska nu göra en inventering för att kunna gå över till mer effektiva och väsentligt energisnålare belysningsalternativ. LED-belysning är en av teknikerna som ska undersökas och förvaltningen hoppas att ljuset i och kring husen kommer bli behagligare och att elräkningen för staden blir mindre.
För mer info kontakta Kärnfastigheter. Thomas Augustsson 0732-31 12 20 eller Sandra Leksell 0739-08 21 46.

Planerad solcellsanläggning på vårdboende
Förvaltningen Kärnfastigheter planerar Helsingborgstads största solcellsanläggning hittills. Det är vårdboendet Kungshult som kommer få elproducerande solceller på taket i samband med en renovering av husen.  Anläggningen är planerad att uppgå till 700 m2 och ha en toppeffekt på 105 kW. Detta ger en elproduktion som täcker 80 % av elbehovet på boendet och sparar in 9 ton koldioxid varje år.
För mer info kontakta Kärnfastigheter. Thomas Augustsson 0732-31 12 20 eller Sandra Leksell 0739-08 21 46.
 
Östersund
Flirt inledde trafikantveckan
Östersunds kommun arrangerar Europeiska trafikantveckan för elfte året i rad. Veckan inleddes med speeddating på alla 30 stadsbussar, se reportage.
 
Klimatseminarium
Fredagen den 20:e september blir det klimatseminarium med bland annat fossilbränslefriutredaren Thomas B Johansson, se program. Seminariet kommer att sändas ut via länk.

Göteborg
Halv energianvändning efter ombyggnad
Bostadsbolaget halverar energianvändningen vid en ombyggnad av 70-talshusen på Lisa Sass gata i Backadalen. Förutom ljusare och trevligare entréer, trivsamma mötesplatser på gården och nya fasader får de tre femvåningshusen en sänkt energiförbrukning till  70 kWh/m² Atemp.
Energipåverkande åtgärder: 
• Ny till- och frånluftsventilation med återvinning 
• Individuell mätning av el och varmvatten 
• Ny belysning och belysningsstyrning i allmänna utrymmen 
• Nya fönster med bättre u-värde 
• Nya termostatventiler och injustering värme 
• Tilläggsisolering av vindsbjälklag och gavlar 
• Solceller på södergavlar, 180 m²
 
För mer information kontakta Per Strand, Fastighetsutveckling Bostadsbolaget, 031-731 50 36
 
EU-miljoner till LNG-terminal i Göteborgs Hamn
Flytande naturgas till sjöfarten senast år 2015. Det är målet med ett samarbete mellan privata infrastrukturbolag och hamnarna i Göteborg och Rotterdam. Nu får projektet 305 miljoner kronor i stöd av EU. Terminalen kommer att förse både sjöfarten och industrin med LNG, en naturgas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Samarbetet med Rotterdams Hamn handlar till exempel om att bygga nödvändig infrastruktur i hamnarna samt att ta fram regelverk för hanteringen av LNG. En annan viktig uppgift är att bidra till ökad kunskap om LNG som fartygsbränsle.
Miljövinsterna med att använda LNG inom sjöfart och industri är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och koldioxidutsläppen med 25 procent.   
 
För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationschef, 031-368 75 45 eller Saila Horttanainen, informationschef Swedegas 070-622 76 06. 
 
Jönköping
VätterHems nya solcellsanläggning  - en av de största i Jönköpings kommun
Bostads AB VätterHem - det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun – invigde i augusti en solcellsanläggning som kommer att producera 90 MWh per år. Anläggningen är placerad ovanpå Råslätts affärscentrum och årsproduktionen motsvarar ca fem procent av elförbrukningen i köpcentrat. Solcellerna fyller en stor del av taket – nästan 1000 kvadratmeter och elen som produceras motsvarar vad 26 lägenheter i snitt gör av med årligen. VätterHems hyresgäster kommer att kunna följa solcellsanläggningens elproduktion via tv-skärmar placerade i köpcentrat.
Läs mer om den nya anläggningen i artikel i Jönköpings Posten och i Vi i VätterHem, s.25 (sök på solel) 
 
Rörlig aktivitet under trafikantveckan
Både Jönköpings kommun och VätterHem anordnar aktiviteter för Jönköpingsborna under trafikantveckan.  Läs programmen här och här.
 

 


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 15 oktober. 

Kalendarium

20 september
På väg mot fossilbränslefrihet - Möjligheter & farthinder under färden, Östersund
8 oktober 
Klimatkonferens för ökad lönsamhet, Helsingborg
9 oktober 
Klimatsmart upphandling av fordon och transporter, Stockholm 
26 september - 14 november
Mat och klimat för storkök, 6 orter under hösten
7-8 november
Energieffektivisering i byggnader med hjälp av Energy Performance Contracting (EPC)/Energitjänster i offentlig sektor, Karlskrona 

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Instruktionerna för uppföljande inventeringar till Borgmästaravtalet är på gång! Själva riktlinjerna och mallen kommer enligt uppgift att släppas i oktober. Klimatkommunernas kansli kommer att ge en introduktion till vad som är nytt på Borgmästaravtalsträffen den 24/9, och kan även hålla ett webbinar senare i höst om det finns intresse för detta. Inbjudan kommer längre fram i så fall.
Copyright © 2013 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp