Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
oktober 2012 

Aktuellt


Coventant of Mayors Club Sweden besökte miljödepartementet
Ett nätverk för kommunalråd som skrivit under Borgmästaravtalet har bildats i Sverige, kallat Covenant of Mayors Club Sweden. Gruppen träffades förra veckan för att uppvakta miljöminister Lena Ek (C) på miljödepartementet. Syftet med gruppen är att lyfta lokalt klimatarbete på den politiska dagordningen och dela erfarenheter från de egna kommunerna. Läs mer om Borgmästaravtalet. 

Seminarium om lokal biogasproduktion 27 november
Den 27 november bjuder Klimatkommunerna in till ett seminarium om lokal biogasproduktion, i Hässleholm. Fokus kommer att ligga både på strategiskt tänkande och lokala, konkreta lösningar för biogas. Bland annat berättar ekolantbrukare Glenn Oredsson från Skea Gård om hur han och Hässleholms kommun gjorde för att realisera Skea Gårds biogasanläggning, som bl.a. värmer upp ett av kommunens äldreboenden.
Det fullständiga programmet och info om anmälan hittar du här.

Klimatkommunernas coachingcentra - ring en kollega!
Om du som politiker eller tjänstemän i en svensk kommun behöver tips, råd eller bollplank i ditt arbete med strategiska klimat- och energifrågor är du välkommen att kontakta någon av personerna i vårt coachingcentra, som har särskild erfarenhet av olika teman/delar i klimatstrategiarbetet. Syftet är att ge dig som tjänstemän eller politiker med ansvar för klimat/energifrågor möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av erfarenheter, genom till exempel en pratstund per telefon.

Kommer vi att nå klimatmålen?
Naturvårdsverket meddelade idag att Sveriges utsläpp av växthusgaser 2011 var 61,5 miljoner ton, enligt nya preliminära data. Jämfört med 2010 är det en minskning på sex procent och jämfört med 1990 är det en minskning på 16 procent, men frågan är om vi är på rätt väg för att nå klimatmålen? Naturvårdsverket anser att nivåerna fortfarande är för höga om vi ska försöka uppnå de mer långsiktiga visionerna.
Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande.  Läs artikel i Miljöaktuellt.
 
 

Nya publikationer


Trenden med en ökad användning av biogas för fordonsdrift fortsätter, samtidigt som användningen för värme- och elproduktion minskar. Det framgår i Energimyndighetens rapport "Produktion och användning av biogas 2011". Rapporten hittar du här.

På gång hos medlemmarna


Växjö

Kraftig minskning av Co2-utsläpp
Växjö kan nu visa på en kraftig minskning av sina fossila koldioxidutsläpp. Siffror från 2011 visar att utsläppen minskat med 41 procent jämfört med 1993, alltså 2,7 ton koldioxid per invånare. Glädjen bland politiker och tjänstemän på Växjö kommun var påtaglig efter beskedet:
- Nu syns resultatet av ett långsiktigt strategiskt miljöarbete. Växjö har enträget arbetat för att minska sina fossila koldioxidutsläpp sedan mitten på 90-talet, och nu ser vi resultatet av ett framgångsrikt arbete, säger en nöjd Anna Tenje (M), ledamot i kommunstyrelsen.
Växjö har mål om att Co2-utsläppen per invånare ska minska med 100 procent till 2030.


Uppsala


Klimatsmart kontorskoncept öppnar i Uppsala
Det kommunägda bolaget Industrihus i Uppsala har tagit fram ett nytt kontorskoncept, kallat Plan 4, där man som entreprenör, småföretagare eller pendlare kan hyra in sig. Hyran kan kombineras med tillgång till cykelpool, segwaypool och bilpool för att minska hyresgästernas klimatpåverkan. Industrihus ser miljöfrågor som en viktig del av verksamheten och söker nya vägar för att underlätta för sina hyresgäster att verka mer miljövänligt. Industrihus har varit miljöcertifierade sedan 2002. Läs mer här

Ny rapport: Uppsala klusterlyft Cleantech
Begreppet Cleantech, mijöteknik, samlar företag vars produkter och tjänster syftar till att minska samhällets negativa påverkan på naturen. Uppsala kommuns näringslivsgrupp med representanter från universitet och näringsliv, har identifierat cleantech-branschen som en av flera branscher av speciell vikt för näringslivsutvecklingen i kommunen. Under 2012 har en rapport om branschens utmaningar och möjliga utvecklingsprojekt sammanställts. Rapporten presenteras på ett seminarium den 18 oktober och är starten för ett 3-5-årigt projekt för att skapa tillväxt i Uppsalas Cleantech-bransch. För mer information: Simon Strandberg, kommunledningskontoret.
Läs mer om hur Uppsala kommun jobbar för ett bättre näringslivsklimat här.

Miljösmarta åtgärder i Gottsunda centrum
Uppsala Kommuns Fastighets AB arbetar med att förnya Gottsunda centrum och det nya köpcentret som nu växer fram är delvis klart. I centrumet testas företaget Chromogenics nya smarta fönster som har ett extra skikt som känner av solinstrålningen och kan mörkas. Tanken är att minska behovet av kyla. Bland andra klimat- och miljöåtgärder kan nämnas att varje butik kommer att få egna energimätare.
Läs mer om Gottsunda centrum.

Helsingborg


Gröna idéer ventilerades under två dagar
Helsingborgs stad stod som värd för konferensen Gröna idéer under två inspirerande dagar i september, där frågor kring framtida miljöutmaningar och hållbar utveckling diskuteras på Dunkers kulturhus. Under konferensen skapades ett gemensamt forum för samtal som handlade om hållbarhet, miljö, vision och hopp. Med inspiration från en inledande global utblick fick de ca 170 deltagarna ta del av Helsingborgs och andra kommuners framgångsrika exempel, allt för att inspirera till ett ständigt förbättrat miljöarbete i vid bemärkelse. Gröna idéer bjöd också på flera studiebesök i Helsingborg.
Gröna idéer erhöll utmärkelsen Miljömärkt event, som är en miljömärkning som delas ut av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Konferensen fick utmärkelsen bland annat för sitt aktiva arbete med att minska konferensens miljöpåverkan.
Föreläsningarna filmades och kan ses här 

Anders Wijkman inspirerade med Gröna idéer


Östersund

Många aktiviteter under trafikantveckan
Östersunds kommun har arrangerat Europeiska trafikantveckan för tionde året i rad. Årets upplaga innehöll klimatseminariet "På väg år Rätt håll", biogasseminarium , och en mängd olika aktiviteter. Bland annat busskampen mot Gävle som Östersund vann för andra året i rad, ta nattbussen från krogen, Elbilssalong, Designade parkeringsplatser och mycket mer. Se programblad.

Vinnare av årets miljöbilsförsäljare utsedd
Årets miljöbilsförsäljare har utsetts i Östersund. Vinnare blev Bilbolaget i Östersund. Tävlingen arrangerades inom ramen för Green Highway-projektet som även omfattar Trondheim och Sundsvall och det gällde att sälja flest antal miljöbilar med minsta möjliga utsläpp. Elbilar gav högst poäng. Just nu rullar ett 25-tal elbilar i Östersund och de parkerar också gratis.

 Z-been testas
 Östersunds kommun testar Z-been i ett projekt som stöds av Energimyndigheten. Z-been är ett lättviktselfordon som produceras av  Cleanmotion.


Tävling gav 17 varv runt jorden
I årets upplaga av Utmaningen  cyklade och gick 121 lag från kommuner, landsting, länsstyrelse privata arbetsgivare men också lag som bildats av vänner och familj. Totalt blev det 17 varv runt ekvatorn.

300 potentiella vintertrampare
För fjärde året i rad söker Östersunds kommun vintertrampare. I år får 55 personer cykeldubbdäck mot att de gör 60 % av sina arbetsresor med cykel. Hittills har över 300 personer ansökt om att få bli vintertrampare.

Kristianstad


Energispartävling mellan kommunala förvaltningar
Kristianstads kommun kör under tre månader en energispartävling mellan de kommunala förvaltningarna. Målet är att minska elförbrukningen i kommunens inhyrda lokaler med 10 % jämfört med motsvarande period förra året. Tävlingen sker inom ramen för Energieffektiviseringsstödet.

Kristianstad gott exempel i internationellt samarbete
Beslutsfattare och tjänstemän från från Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige har under två dagar studerat förnyelsebar energi, inom projektet RES-chains.  För studie av småskalig vattenkraft och biogas har man valt att besöka Kristianstad.
Läs mer här


Region Skåne


Avsiktsförklaring med fjärrvärmeleverantör ska säkra 100 procent fossilbränslefritt
Region Skåne satsar offensivt för att bli 100 procent fri från fossila bränslen i både energianvändning, transporter och kollektivtrafik senast år 2020.
För att nå målet när det gäller energianvändning är Region Skåne beroende av fjärrvärmeleverantörerna. Därför har man påbörjat diskussioner med fjärrvärmeleverantörerna och har nu skrivit en avsiktsförklaring med Lunds Energikoncernen, som successivt kommer att gå över till enbart förnybar energi fram till 2020. Avsiktsförklaringen omfattar både uppvärmning av fastigheter och drivmedel till fordonsflottan. Läs mer här

Region Skåne köper två bränslecellsbilar
Region Skåne har skrivit avtal med Hyundai om inköp av två vätgasdrivna bränslecellsbilar. Det är den första offentliga upphandlingen av bränslecellsbilar i Sverige och de två bilarna kommer också att vara de första av sitt slag i landet.
– Region Skånes inköp av två vätgasbilar är en del i arbetet för att vara 100 % fossilbränslefria år 2020, säger Monika Ekström regionråd Region Skåne (MP). Läs mer

Lena Ek huvudtalare vid Internationell konferens om hållbar sjukvård
Miljöminister Lena Ek (C) var en av huvudtalarna vid CleanMed Europe 2012 i Malmö i september, en av världens största konferenser om hållbar sjukvård, som Region Skåne var värd för. Lena Ek talade om Sveriges ambition om att ligga i frontlinjen vad gäller innovation och utveckling inom miljöområdet. Konferensen lockade cirka 300 forskare, beslutsfattare, innovatörer och medarbetare inom sjukvården från hela världen. Bakom konferensen stod den världsomspännande och ideella föreningen Health Care Without Harm (HCWC). Organisationen verkar för hållbar sjukvård utan att äventyra patientsäkerheten. Mer information och dokumentation från konferensen finns på www.cleanmedeurope.com

Jönköping


Uppdatering av Hållbarometern klar
Jönköping har uppdaterat Hållbarometern som innehåller bland annat information om hur miljömålsarbetet fortlöper inom ramen för Jönköpings program för hållbar utveckling och hur nyckeltalen utvecklas, vilket redovisas i "Hur mår Jönköping?". En ny version av det tryckta dokumentet "Hur mår Jönköping"? finns här. Kontakta Annelie Wiklund om du vill veta mer.

Miljöfika
Den 23 oktober föreläser Arno Rosemarin från Stockholm Environment Institute om ”Återvinna fosfor – hur bråttom är det?” och den 14 november föreläser statsvetaren och författaren Björn Forsberg om ”Omställningens tid. Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid.” se program här.

Stockholms  läns landsting


Lyckat Miljö Steg 5
Nästan alla mål i miljöprogrammet Miljö Steg 5 nåddes fullt ut. Det är ett målmedvetet och konsekvent miljöarbete som har gett resultat. På fem år har Stockholms läns landsting bland annat gått från försöksverksamhet för lustgasrening till fullskalig rening. Idag har samtliga förlossningssjukhus i länet en egen reningsanläggning och utsläppen är 20 ton lägre per år än de var 2002. Dessutom drivs nu hälften av landstingets transporter med förnybart bränsle.

Läs mer om miljöredovisningen och hur SLL nådde målen på www.sll.se

Första elbilen till Astrid Lindgren
Så har landstinget fått sin första riktiga elbil. Med clowner, levande musik och ballonger invigdes den vid Astrid Lindgrens barnsjukhus den 24 augusti. Bilen är landstingets första som drivs med enbart el. Den ska användas av Astrid Lindgrens barnsjukhus för hembesök inom sjukhusets verksamhet för avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH). Tanken är att den ska följas av många fler.

- Vår målsättning på sikt är att byta ut alla Karolinskas bilar till elbilar, säger Karolinskas miljöchef Gustav Eriksson.
Varje år rullar verksamhetens bilar sammanlagt fyra varv runt jorden.

Kontaktperson: Johan Böhlin
 

 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 13 november. 

Kalendarium

18-19 oktober
Buildning sustainability Sweden
Stockholm

24 oktober
KNEG - vägen till hållbara godstransporter

30-31 oktober
Klimatkommunernas nätverksträff
Säffle

6-8 november
Arena Hållbar stad
Göteborg

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp