Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
april 2013 

Aktuellt


Nya medlemmar
Klimatkommunerna välkomnar Borås, Karlstad och Nynäshamn som nya medlemmar i Klimatkommunerna! Borås och Nynäshamn jobbar enligt medlemstestet särskilt framgångsrikt med samhällsplanering och energi, och Karlstad har ett imponerande klimatarbete inom flertalet sektorer.

Webbinar: Så kan vi samarbeta med det lokala näringslivet för en bättre miljö
Malmö stad, Lunds kommun och Växjö kommun har alla startat upp samarbeten kring miljöfrågor med det lokala näringslivet, och vill nu dela med sig av konkreta tips och erfarenheter av detta arbete. Välkommen att delta i Klimatkommunernas webbsända seminarium den 29 april kl. 14.00-15.30!

Läs mer och anmäl dig här

Europa samlas i Växjö
180 deltagare från 29 länder kommer att samlas i Växjö nästa vecka, för att delta i den internationella kommunkonferensen ”Building the Energy Transition” den 24-26 april. Energy Cities, Klimatkommunerna och Växjö är arrangörer och Maria Wetterstrand kommer att vara moderator.

Läs mer om konferensen och se en film med Bo Frank och ordföranden i Energy Cities.
 


Nya publikationer

Underlag för potentialberäkningar av förnybar energi, Rapport 2013:03 från Länsstyrelsen Dalarna
Denna rapport handlar om hur man beräknar hur mycket förnybar energi som ett län kan producera. I rapporten behandlas bioenergi, solenergi, vindkraft och vattenkraft. Dessutom finns några korta avsnitt om nya energikällor, som vågenergi, geotermisk energi och bioenergi från alger.
Läs rapporten här

Räkna med ekosystemtjänster - underlag för att integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen, Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen uppmanar i denna rapport kommunpolitiker att tydligare synligöra ekosystemens betydelse för samhället. Vi presenterar tre rekommendationer för kommunala politiker att arbeta med under innevarande mandatperiod. Det är ett arbete som kommer att gynna både kommunens ekonomi och natur.
Läs rapporten här

Så mycket kostar miljöförstöringen
En ny rapport skriven på uppdrag av TEEB for business coalition har räknat på miljöförstöringens kostnader världen över. Summorna är hisnande - 47 billioner kronor, eller 13 procent av den globala BNP:n är värdet på de naturresurser som företag numera utnyttjar utan kostnad världen över. Störst obetalda kostnader står växthusgasutsläpp för med ca 35 procent av de totala kostnaderna.
Läs mer om rapporten här

 


På gång hos medlemmarna


Upplands Väsby
Kommunens första el-bil på plats
Nu kan kommunens medarbetare välja att köra ännu miljövänligare när de ska ut på uppdrag. På plats i kommunens bilpool finns nu kommunens första el-bil.
Bilen är en Renault Kangoo och kommunens medarbetare kommer att utvärdera bilen inför framtida inköp. För att köra bilen krävs lite extra utbildning så att batteriet räcker så långt som möjligt. Bilen har idag en räckvidd på 12-13 mil.
Mer information här

Södertälje
Nytt miljöprogram antaget
Södertäljes kommunfullmäktige antog i december ett nytt miljöprogram för åren 2013-2016 samt en klimatstrategi och energiplan. Miljöprogrammet har följande fyra fokusområden:
mark och vatten, energi och klimat (i klimatstrategin och energiplanen), bebyggelse och transporter samt konsumtion och beteende.

Östersund

Jämtkraft laddar elbilar med solkraft
Jämtkraft har invigt sin nya solkraftsanläggning, med den förnybara el som produceras kan de köra sina elbilar 10 000 mil per år.

Elledningar över Meråkerbanen
För närvarande körs sträckan från Östersund till norska gränsen med eltåg men med dieseltåg från Storlien till Trondheim. Norge har beslutat att satsar nästan 4 miljarder kronor på elektrifiering och upprustning av Trönderbanen och Meråkerbanen.

Sandviken


Vecka för hållbar omställning
Framtidsveckan – För en hållbar omställning pågår i Sandvikens kommun den 13-21 april. Veckan är ett brett samarbete med olika lokala aktörer som anordnar publika aktiviteter med omställnings- och hållbarhetsperspektiv. Gamla och nya byggnadstekniker, lokal mat, solenergi och permakultur är några av ämnena. 2012 års Svenska miljöhjälte Alva Snis Sigtryggsson, fältbiologen som startade rörelsen för Ojnareskogen på Gotland besöker Järbo och Sandviken för att berätta om att skapa en folkrörelse på riktigt.

Veckan innehåller ett 20-tal aktiviteter och hela programmet finns på www.omstallninggastrikland.se. Sandvikens kommun har medverkat i samordningen av veckan.

Malmö


Malmö blir Europas Green Room
Den 11-18 maj går Eurovision Song Contest av stapeln i Malmö och miljöfrågorna är centrala i planeringen av jippot. Malmö stads ESC-satsning ska hållbarhetscertifieras på samma sätt som OS i London; enligt ISO-certifieras enligt 20121. Besökare uppmanas dricka kranvattan, sortera soporna, äta ekoreko samt gå, cykla och åka kollektivt.
Läs mer 

Kristianstad
Fototävling om förnybar energi under maj månad
Tävlingen arrangeras av EU projektet RES-Chains. I projektet deltar partner från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Bästa fotot på förnybar energi kommer att belönas. Tävlingen är öppen för ungdomar mellan 15 och 19 år som bor i de deltagande regionerna. För Sveriges del är det kommuner i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronbergs län som kan delta.
Tävlingsbidrag kan laddas upp här fram till 30 Maj.

Lidköping


Hållbarhetsturnén på besök
Miljöprojektet We_change är på turné i Sverige och i april besökte den De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Cirka 600 ungdomar engagerades och fick lyssna till föreläsningar och delta i workshops på temat hållbarhet och förändring. Syftet med turnén är att möta ungdomar och få dem att känna att det går att förändra samhället så att det blir mer hållbart. På kvällen hölls ett seminarium där det diskuterades hur vuxna ska stötta ungdomar att åstadkomma en sådan förändring. En paneldiskussion hölls med representanter från stora företag i Sverige, lokala företag och lokala politiker.

Uppsala


Solenergidagarna
Just nu pågår planeringen av Solenergidagarna som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och flera kommunala aktörer. Evenemanget, som kommer att äga rum 18 eller 19 maj, riktar sig till allmänheten och är tänkt att visa på att det är möjligt att installera solceller redan idag. Förra året drog dagen 200-250 besökare som bland annat fick göra guidade solcellsturer på Ångströmlaboratoriets tak och träffa solenergiforskare.

Uppföljning Sveriges Klimatstad 2013
Uppsala kommun fick ta emot pris i Malmö i mars, efter att ha utnämnts till Sveriges Klimatstad 2013.

- Det är en stor ära att få denna utmärkelse som samtidigt förpliktigar till ytterligare krafttag för att nå de miljö- och klimatmål som Uppsala kommun satt upp, sa Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun, som närvarade vid prisutdelningen. Priset för Global klimatstad vanns av Vancouver som bland annat berömdes för sitt avståndstagande från Kanadas ohållbara miljöpolitik.
Läs mer om utnämningarna här och här

Miljödagarna
Slutet av april och början av maj innebär Valborg och firande för många i Uppsala men är även en tid då flera privatpersoner och organisationer i Uppsala fokuserar lite extra på miljö- och renhållningsfrågor. Den 3 maj anordnar Uppsala kommun en skräpplockardag tillsammans med bland annat Håll Sverige rent, Uppsalahem och City of Care. Den 4 maj arrangeras sedan en temadag på Vaksala torg med fokus på återvinning. Temadagen erbjuder bland annat utställningar och möjlighet att provköra elbil och elcykel. De två dagarna ingår i evenemanget Miljödagarna i Uppsala.
Läs mer om Uppsala kommuns miljösmartarbete här

Invigning av Big Belly
Den 22 april påbörjas utplaceringen av de nya papperskorgarna ”Big Belly” i Uppsala. Sammanlagt kommer 35 kärl att placeras ut, varav 14 av dessa är så kallade trippelstationer med plats för glas, plast, brännbart samt aluminiumburkar och batterier. Det som är speciellt med kärlen är att de är utrustade med solcellsdriven komprimering och ett bevakningssystem som talar om när det är dags för tömning. Förhoppningen är att installationen av kärlen ska minska koldioxidutsläppen med 55 ton per år tack vare effektivare sophantering och ökad källsortering. Big Belly invigs officiellt i samband med Miljödagarnas event på Vaksala torg.
Läs mer om hur det funkar

 
Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 14 maj. 

Kalendarium

24-26 april
Building the Energy Transition - Växjö 

25 april
Klimatkommunernas årsmöte - Växjö

29 maj
ECOMM - Gävle

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2013 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp