Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
april 2014 

Aktuellt


Årsmötesdagar med gröna obligationer och glasögonlån
Uppslutningen var god när Klimatkommunerna i slutet på förra veckan samlades i Göteborg för nätverksträff och årsmöte. På torsdagen fick vi bland annat höra hur det gick till när Göteborg blev första stad i världen att erbjuda sina investerare gröna obligationer, och hur stadens klimatstrategiska arbete ser ut. Vi pratade idéer och utmaningar i mindre grupper, och Svante Axelsson lånade ut sina miljöekonomiska glasögon till oss. På fredagen valdes en delvis ny styrelse, och verksamhetsplanen för 2014-2015 klubbades. Stort tack till alla medlemmar som deltog!

Nya Klimatkommuner
Klimatkommunerna välkomnar Eskilstuna, Vellinge och Värmdö, tre kommuner som alla klarat vårt medlemstest och visar en vilja att vara aktiva medlemmar i föreningen!

Gröna Idéer - vi ses i Helsingborg!
Klimatkommunerna är medarrangör till den nationella konferensen Gröna Ideer i Helsingborg 3-4 juni. Temat i år är hållbar konsumtion och livsstil. På scen möter du bland andra Johan Kuylenstierna, årets miljömäktigaste svensk; Sofia Ulver, konsumentforskare; Joakim Jardenberg, internetexpert och Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare. Program och mer info hittar du här http://gronaideer.helsingborg.se/
 

Nya publikationer


Naturvårdsverket och SMHI har tagit fram tre faktablad baserat på några nyckelfrågor i IPCC:s nya femte utvärdering. 

Snabbguide till IPCC:s scenarier, faktablad från WG1-rapporten (PDF-fil)

Klimatstabilisering – vad krävs?, faktablad från WG1-rapporten (PDF-fil)

Framtidens havsnivåer, faktablad från WG1-rapporten (PDF-fil)


På gång hos medlemmarna


Örebro
Ny solkarta i Örebro
Nu kan alla husägare i Örebro tätort enkelt ta reda på hur mycket solenergi som kan produceras på det egna hustaket. Detta tack vare en ny solkarta som finns tillgänglig som gratistjänst på kommunens webbplats. Tillströmningen av besökare första dagen var stundtals så stor att sidan kraschade; detta efter god uppmärksamhet i lokala media.

- Som ett steg två i solsatsningen kommer vi inom kort att föreslå ett nytt kommunalt mål för solel, men uppdrag till de kommunala bolagen att satsa de närmaste åren, berättar Niklas Jakobsson, klimatstrateg vid kommunledningskontoret.

Mer information: Webbnyhet: http://www.orebro.se/36286.html, solkartan  www.orebro.se/solkarta, frågor: Niklas Jakobsson, tel. 019 21 15 68, niklas.r.jakobsson@orebro.se
 
Stockholm
Stockholms färdplan 2050 för ett fossilbränslefritt Stockholm
Stockholms stads mål, beslutat av kommunfullmäktige, är att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2050. I Stockholms färdplan beskrivs hur växthusgasutsläppen från energianvändningen i Stockholms stad samt från transporterna inom staden kan minskas. Färdplanen beskriver hur fossila bränslen kan bytas ut mot andra energikällor.

Färdplanen visar också hur staden samtidigt kan minska energianvändningen för att den förnybara energin ska räcka till transporter, uppvärmning och elanvändning. Stockholms färdplan 2050 finns också på engelska, och går att ladda ner här

Östersund
Östersund topp tre i EMW award 2013
Östersund var finalist i European Mobility Awards tillsammans med Ljubliana som vann och Budapest. Läs mer här. Kontaktperson; anne.sorensson@ostersund.se

Avbetalningslösning för de som vill göra egen egen solel
Jämtkraft och Länsförsäkringar erbjuder solcellspaket inklusive avbetalningslösning på 10 år. Läs mer här

Förstudie vätgas, power to gas och hytan
Sweco utför en förstudie för Green Highwayprojektet om möjligheten att producera vätgas, power to gas och eller hytan i Östersund. Kontaktperson; anne.sorensson@ostersund.se

Lånecyklar 
Nu finns det lånecyklar i Östersund. Läs mer här och på www.ostersund.se/lanecykel . Kontaktperson: maria.e.olsson@ostersund.se


Kristianstad
Fem solcellsanläggningar – nu plockar vi ner solen!
Under 2014 kommer Kristianstad kommun att installera fem solcellsanläggningar på kommunala byggnader. Först ut är Tollarps skola, Degeberga skola och Orangeriet i Tivoliparken, med installerade toppeffekter på 43,5 , 14 respektive 3 kW. Under hösten installeras solceller på ishallen och Öllsjö skola. Ishallen beräknas få en toppeffekt på 43,5 kW och Öllsjö skola 15-20 kW. Upplysningar: Anders Johansson, 0733 13 57 57. Anders.Johansson@kristianstad.se

China Times skriver om Kristianstads Biogas!
Biogassatsningarna i Kristianstad fortsätter att väcka internationell uppmärksamhet. Nu senast skriver China Times på Taiwan om Kristianstads modell för att omvandla avfall till energi. Bilden på stadsbussen i Kristianstad toppar den i övrigt svårlästa artikeln!


Malmö
Science Center Malmö invigs 25-28 juni
Den 25-28 juni 2014 lanserar Malmö Museer Science Center Malmö där en rad olika utställningar ingår. Med hållbarhet i fokus vill museet med Science Center väcka nyfikenhet, intresse och glädje för teknik och naturvetenskap. Science Center Malmö har genomförts i samarbete med Miljöförvaltningen i Malmö och med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Läs mer

Banbrytande modell ger 140 lägenheter och fler arbetstillfällen i Lindängen, nu sprider vi erfarenheterna!
140 nya lägenheter och 40 årsarbeten till arbetslösa i bostadsområdet Lindängen blir verklighet när ett unikt avtal tecknas mellan Malmö stad och Trianon Fastigheter. Genom projektet Bygga Om Dialogen investeras 300 miljoner i Lindängen och de första bostäderna på 30 år byggs. Detta är ett exempel på den modell där Malmö stad vill verka för hållbara renoveringar i Malmös bostadsområden. På konferensen C/O Stad 2014 den 20-22 maj kommer erfarenheterna från projektet och många andra presenteras. Läs mer

Göteborg
Göteborg fortsätter bygga cykelfartsgator
Säkrare, enklare och mer miljövänlig. Så har framkomligheten förändrats, för både cyklister, bilister och fotgängare på Västra Hamngatan sedan den byggdes om till cykelfartsgata förra året. Nu är det Östra Hamngatans tur att byggas om, till i första hand cyklisternas villkor. Läs mer på Göteborgs Stads nättidning Vårt Göteborg

Elhybridbussar får gott betyg
Tyst och miljövänligt på linje 60. En ny typ av laddhybridbussar har testats på linjen under snart ett år. En utvärdering visar att både kunder, förare och boende överlag är positiva. Läs mer på Göteborgs Stads nättidning Vårt Göteborg


En buss i gallerian! Göteborgs Stad, Västtrafik och Volvo samarbetar. Här drivs bussen med el på Femmans torg - inomhus! Samma buss går i linjetrafik. Foto: Asbjörn Hanssen

Västerås
Nu flyttar vi in i Framtidsgränd
En av de lösningar som på sikt kan hjälpa oss att använda energin mer effektivt i våra bostäder är smarta elnät. På Vallby i Västerås har Bostads AB Mimer byggt om ett av sina 60-talshus med 19 lägenheter, tillsammans med Mälarenergi. Varje lägenhet har sin egen solcell, är uppkopplade till stadsnätet och kan följa både sin energiförbrukning och produktionen av solel.

Projektet syftar till att ta reda på hur vi med olika incitament och hjälpmedel kan påverka de boendes beteende när det gäller energianvändning. I det smarta nätet kommer också tjänster, till exempel övervakningsfunktioner, att testas under projektperioden. 

För mer information kontakta Eva Favaro, Bostads AB Mimer, 021-397011, eva.favaro@mimer.nu ,eller Jonas Persson, Mälarenergi Elnät AB, 021-395340,  jonas.persson@malarenergi.se

Karlstad
Smart gatubelysning spar energi
Karlstad kommun byter ut delar av gatubelysningen med början på en av de mest trafikerade gatorna i centrum, Hamngatan. – Vi byter ut de gamla lamporna till LED-lampor för att spara energi och för att få bättre belysning, säger trafik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C). Bytet av belysningen på Hamngatan är en del av vårt belysningsprogram där målet är att energiförbrukning ska minska med 10 procent per ljuspunkt senast 2014 och 15 procent till år 2020.Se tv-inslag och läs mer
 
Offensiv satsning för miljön har gett resultat

Karlstads kommun satsar från 2007 till 2015 200 miljoner kronor på åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Mätningar visar att vi har minskat sina koldioxidutsläpp med 3 205 ton vilket motsvarar vad nästan 10 000 personbilar släpper ut på ett helt år. Samtidigt har vi lyckats spara över 8 miljoner kronor till kommunkassan. Läs mer

Uppsala

Uppsalahem får Skanskas Gröna framtidspris

Uppsala kommuns bolag Uppsalahem prisas nu av Skanska för sina satsningar på gröna lösningar och att de driver på ett hållbart samhällsbyggande. Huset Frodeparken, med Nordens största solcellsfasad, är Uppsalas första Svanenmärkta hus.

- Skanska vill med denna utmärkelse uppmärksamma en kund som visar mod att investera i ny teknik och på så sätt blickar in i framtiden, säger Marcus Andersson, regionchef, Skanska Sverige.
Läs mer. Läs artikeln i Uppsala Nya Tidning

Uppsalahem investerar i vindkraft
Uppsalahems  styrelse har beslutat att köpa ett vindkraftverk, som kommer att säkra 38 procent av elanvändningen för fastighetsdriften. Sedan 2007 har företaget minskat elanvändningen med 17 procent.
Läs mer

Uppsala ska bli bästa cykelkommunen
En ny handlingsplan för cykeltrafik har antagits i Uppsala. I denna ingår satsningar på cykelparkeringar, bredare cykelvägar och bättre drift, underhåll och vinterväghållning. Staden ska planeras för att gynna gång, cykel och kollektivtrafik.

Läs mer i pressmeddelandet

Nya Eriksberg blir grön stadsdel

Stadsdelen Eriksberg, med hyreshus från 60-talet, ska få en ny grön profil och ny bebyggelse. Fem spännande förslag från olika arkitekter finns nu på hur området ska se ut i framtiden, och innehåller gröna tak, odlingar och ska uppmuntra till en grön livsstil. Förslagen har sin utgångspunkt i de önskemål som framkommit genom omfattande medborgardialog med de boende i området. Läs mer och se förslagen här: www.nyaeriksberg.se/


Jönköping

Klimatvecka i Jönköping

Den 18-21 maj arrangerar Klimatrådet en klimatvecka i Jönköping. De olika dagarna har olika teman; Allmänhetens dag, En dag för det offentliga/effektiva hemtjänstresor, Klimatkonferens  -  och Högskolans dag. Mer info och anmälan hittar du här.

Helsingborg

Recept på en grön konferens

Ta en del framtidsspaning och blanda med en del hållbar konsumtion och många miljövänliga innovationer. Lägg till årets miljömäktigaste svensk och krydda med ett mått konsumentforskare och en nypa internetexpert. Garnera med ett intressant studiebesök och servera tillsammans med middag, mingel och musik. Voilà – årets bästa miljökonferens.

Välkommen till Gröna idéer den 3-4 juni på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Läs mer om konferensen här.
Kontakperson: Karolina.Nilsen@helsingborg.se


Johan Kuylenstierna

Agneta Sander blir ny miljödirektör i Helsingborg
Agneta Sander tar över rollen som ny miljödirektör då Ulla Ingers går i pension.
– Det ska bli enormt skoj att få arbeta i en stad med så höga ambitioner inom hållbar utveckling och miljöarbetet som Helsingborg. Jag har ett genuint engagemang för hållbar utveckling, miljö och ledarskap och trivs att få arbeta på en plats där helhetssyn och långsiktighet värdesätts, säger Agneta Sander.
Läs hela pressreleasen.
 

Recept på en grön konferens

Ta en del framtidsspaning och blanda med en del hållbar konsumtion och många miljövänliga innovationer. Lägg till årets miljömäktigaste svensk och krydda med ett mått konsumentforskare och en nypa internetexpert. Garnera med ett intressant studiebesök och servera tillsammans med middag, mingel och musik. Voilà – årets bästa miljö

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 13 maj.
Kalendarium

Framåt! Uppåt! Hitåt! Hur går vi vidare med hållbara städer?
8 maj, Stockholm 
Stabilisera klimatet – utmaningar och lösningar
12 maj, Stockholm
Energiutblick
13-14 maj, Stockholm
Klimatkonferens – livsstil, ekonomi och teknik
20 maj, Jönköping
Klimatriksdag 2014
6-8 juni, Norrköping

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2014 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp