Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
november 2015

Aktuellt

 

Fossilfria placeringar - workshop 17 december


Nu har vi öppnat för anmälningar till Klimatkommunernas workshop om fossilfria placeringar, som går av stapeln torsdagen den 17 december i Stockholm, på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Med i programmet finns flera högaktuella punkter med inspel från gäster från Storebrand Asset Management, Svenska Kyrkan, Handelshögskolan, Naturskyddsföreningen, Örebro kommun, Sveriges Kommuner och Landsting och ISS-Ethix, och gott om tid för att diskussion. Ta chansen att fortbilda dig, se hur din kommun kan förverkliga era tankar om grönare placeringar, och hitta samarbetsmöjligheter för att tillsammans med andra kommuner driva på en positiv utveckling i branschen! 

 

Uppsala värd för årsdagarna 2016


Klimatkommunernas årsdagar 2016 hålls i Uppsala den 21-22 april. Torsdagen ägnas åt nätverkande och inblick i Uppsalas klimatstrategiska arbete, och på fredagen har vi årsmöte. Skriv gärna upp tid och plats redan nu!
 

Rapport från Lidköpingsträffen


Den 22-23 oktober träffades Klimatkommunernas medlemmar i Lidköping för nätverksträff. Under eftermiddagen den 22 oktober gjorde vi en djupdykning i Lidköpings klimatarbete och fick bland annat veta mer om kommunikation med kommuninvånarna, framgångsfaktorer i miljöarbetet och samarbete med företag för att driva utvecklingen framåt. Under fredagen diskuterade vi, med hjälp av Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet, hur kommuner skapar förutsättningar för marknaden att göra med och hur vi lyfter klimatfrågorna efter Paris. Här finns presentationer från träffen.
 

Klimatkommunerna skriver under Fossilfritt Sverige


Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Klimatkommunerna deltar i initiativet Fossilfritt Sverige. Se vilka som deltar och läs deklarationen från aktörerna här  

 
 

Nya publikationer 


Vilse i Borgmästaravtalet?


Den 19 oktober hölls ett webbinar om rapportering till Borgmästaravtalet, med information och praktiska tips för svenska kommuner. En inspelning av webbinaret kan ses här
 

Miljöfordonsdiagnos, nya uppgifter för 2016


En femtedel av Klimatkommunernas medlemmar har bestämt sig för att använda www.miljofordonsdiagnos.se under 2016. Nytt för 2016 är att det bara går att använda sig av betalversionen, och det lägre priset: 1200 kr + moms. Nu finns uppgifter för den totala fordonsflottan (personbilar och lätta lastbilar) i kommunen som geografiskt område. Prisexempel en Geografirapport för kommun med 15 000 registrerade personbilar: 3750 kr + moms. 

På gång hos medlemmarna


Växjö


Växjö vann tvist i tingsrätten 
Idag kom Stockholms tingsrätts dom om Konkurrensverkets krav på ett förbud mot att Växjö kommun ansluter nya småhus till det kommunala fjärrvärmenätet.Tingsrätten går på Växjö kommuns linje och anser inte att Växjö kommun snedvridit konkurrensen och inte heller att någon lidit skada. Växjö kommun får ersättning för rättegångskostnader med 2 907 000 kronor.
Kontakt: Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-584 13 90 eller Magnus Bengtsson, chefsjurist Växjö kommun, 0470-413 57

 

Lidköping


Lidköping övergår till HVO förnybar diesel
Från januari kommer Lidköpings kommun att byta ut bränslet i de cisterner där framförallt kommunens tunga fordon tankar till HVO förnybar diesel. Det kommer ge en bättre arbetsmiljö eftersom det blir mycket mindre cancerogena och andra hälsoskadliga ämnen som släpps ut från fordonen. Utsläppen av växthusgaser minskar med upp till 90 % jämfört med fossil diesel. HVO-dieseln följer samtliga europeiska och svenska hållbarhetskriterier för biobränslen och är likvärdig med fossil diesel i tekniska egenskaper.


Göteborg
Inspirationsseminarium Klimatstad - hur normbrytande ska en kommun vara?

Den 2 november hölls inspirationsseminariet Klimatstad, Göteborgs Stads interna klimatkonferens för politiker och tjänstepersoner. Temat för dagen var normer och vilken roll en kommun har i att bryta och ändra normer. Förmiddagen bestod av inspiration från nytänkande föreläsare och en kavalkad med stadens mest lysande klimatexempel. Bland de normbrytande talarna fanns bland andra Anders Solvarm från Ecorelief som lever i medelhavsklimat i ett timmerhus byggt inuti ett växthus, John Schoolcraft från Oatly som berättade om havredryckerna som får Arla att gå i taket och Björn Natthiko Lindeblad som förklarade varför han slutade vara finansvalp och istället blev skogsmunk i 16 år.

För första gången delades stadens interna klimat­pris, Årets klimatavtryck, ut. På eftermiddagen kunde den som ville vara med och göra åtgärdsverkstad av Göteborgs Stads klimatprogram.

Läs mer om Årets klimatavtryck i Vårt Göteborg
 

Lund


Film: Den varma och rena staden
Framtidens effektiva vattenrening testas just nu på Källby reningsverk i Lund. Mer vatten ska kunna renas på mindre yta med lägre energiåtgång. Dessutom ska vattnet bli renare än med dagens teknik. Låter det som en utmaning? Se filmen som förklarar hur det ska gå till och läs mer här
Södertälje
Klimatkonferens för barn i Södertälje
Barn från hela världen samlas i Södertälje i slutet av november för att ge sin syn på klimatet. Syftet med mötet är att de tillsammans ska arbeta fram ”Barnens krav”- en rapport som överlämnas till världens ledare i samband med klimattoppmötet i Paris i början av december. Konferensen arrangeras av Södertälje kommun, Fryshuset, WWF och Globträdet.
Läs mer

MatLust- hållbar livsmedelsproduktion 
Syftet med MatLust är att ge små och medelstora företag bättre förutsättningar för hållbart producerande livsmedel. MatLust är en femårigt projekt att bidra till en hållbar Stockholmsregion. Projektet erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, nätverk och andra former för stöd till små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen.
Läs mer

Miljönären- källsortering för skolan och förskolan
Barn i Södertälje ska bli "miljönärer" genom att bli duktiga på källsortering. Den nya standarden ”Miljönären” har tagits fram med nya kärl med tydliga dekaler och färger. Flertalet förskolor är igång och källsorterar idag. Ett digitalt spel har också utvecklats för att inspirera barnen till källsortering. 
Läs mer


Malmö
Sveriges första cykelhus byggs i Malmö
Malmö skriver historia på Lilla Varvsgatan i Västra hamnen. I oktober beviljades bygglov för ett bostadshus och hotell med bilparkeringsnorm 0, det vill säga huset byggs med bara en p-plats, en handikapplats. Istället ska det vara lätt för de boende att klara sin vardag med enbart cykel. I huset erbjuds exempelvis cykelservice och cykeltvätt, en storcykel tillhandahålls och till varje lägenhet hör en leveransbox som ska underlätta internetköp.
Läs mer 


Sollentuna
Sollentuna storsatsar på cykeltrafik
Sollentuna är den kommun som har byggt ut flest regionala cykelstråk under året. En jämförelse visar att Sollentuna klättrar snabbast i årets kommunvelometer, Cykelfrämjandets ranking över bästa cykelkommun. Sollentuna får även fint beröm i det regionala cykelbokslutet för 2015 och en andraplacering i listan över budget för cykelinvesteringar, med en utökad budget på nästan 40 miljoner kronor per år. Bara Huddinge har en högre budget per invånare. Sollentuna kommun har antagit en ny cykelplan med höga ambitioner för cykeltrafiken. Målsättningen är att cykelanvändningen ska fördubblas fram till år 2020, och att bli bästa cykelkommun i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
Läs mer i Sollentunas cykelplan


Uppsala
Uppsala kommun divesterar
I en debattartikel i Dagens Samhälle (ägd av Sveriges Kommuner och landsting) lägger kommunalråden i det rödgröna styret i Uppsala fram ett nytt förslag till uppdrag i 2016 års mål och budget. Förslaget går ut på att ”kommunens innehav av värdepapper kommer att utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och naturgas”. Detta har blivit känt som att divestera, motsatsen till investera, ur fossilbolagen. I början av november röstade Kommunfullmäktige igenom förslaget vilket gjorde Uppsala kommun till största svenska kommun att divestera från fossilindustrin.
Läs mer

Hård konkurrens till Nordiska rådets natur- och miljöpris
Det var ett starkt finalstartfält för Nordiska rådets natur- och miljöpris, som i år uppmärksammade extraordinära insatser inom klimatområdet. Förutom att Uppsala klimatprotokoll var en av de nominerade var det också många spännande nya företag med nya lösningar såsom Piggy Baggy (piggybaggy.com) från Finland och GoMore (gomore.se) från Danmark. Från Norge kom ett av landets största företag Norge-gruppen som uppvisade ett helhetstänk kring miljö. Reykjavik kommun visade upp sitt energibolag som gör CCS på ”riktigt” genom mineralisering av CO2. Vann gjorde det färöiska energibolaget SEV som redan 2007 anlade vågkraft.
Läs mer

Medverkande i Uppsala klimatprotokoll prisas
Cecilia Sundberg, forskare vid Institutionen för energi och teknik vid Sveriges lantbruksuniversitet har fått Regionförbundets samverkanspris. Priset uppmärksammar bra samverkansinsatser mellan universitet i länet och omvärlden, och utdelas till universitetsanställda som ”utvecklat samverkan som bidragit till samhällsnytta och beständiga relationer”. Priset får Cecilia bland annat för sin aktiva medverkan i Uppsala klimatprotokoll och arbetet med att utveckla färdplanen för ett klimatneutralt Uppsala.
Läs mer på Klimatprotokollets webbplats och Region Uppsalas webbplats

Uppsala klimatprotokoll växer
När Uppsala klimatprotokoll nu har gått in i dess tredje programperiod så görs det med 6 nya medlemmar. Industrihus, Phadia/Termo Fisher Scientific, Svenska kyrkan, White, WSP och nu senast Nobina Sverige Uppland har valt att skriva på protokollet inför denna period.  Detta innebär att Uppsala klimatprotokoll nu växt till totalt 33 medlemmar som alla samverkar för att nå Uppsalas klimatmål.
Läs mer


Östersund
Klimatklivet
Östersunds kommun har fått medel i Klimatklivet för att ersätta eldningsolja med bioolja. Kontaktperson: anna.telander@ostersund.se

Eltaxi
Taxi Östersund har nu börjat köra elbil i Östersund, en Tesla. Utöver ny elbil så köps även 3 nya biogas Volvos in. Sedan tidigare körs över hälften av taxi Östersudns fordon på biogas.  Kontakt: per-ake.pettersson@taxiostersund.se
Läs mer

Östersundshem konverterar hela fordonsflottan
Östersundshem gör en stor satsning på elbilar och har bytt ut hela sin fordonsflotta till 18 elbilar och 2 laddhybrider. De har också satt upp laddstolpar. Man planerar också en satsning på elbilspooler i nybyggda fastigheter.
Läs mer

Betalning för att ladda elbilar införs 
Från och med den 11 december kommer det att börja kosta att stå på offentliga laddplatser i Östersund. 
Läs Clevers pressmeddelande

700 vintertrampare
Östersunds kommun går igång med sitt 7:e vintertramparprojket med 100 nya vintertrampare, utöver de 600 vintertrampare som trampat tidigare säsonger. Långtidsuppföljningar visar goda resultat. Den här säsongen sökte över 450 personer för att vara vintertrampare under perioden december till april och ersätta 60 % av sina resor. De får i gengäld heldubbade vinterdäck, lyse, väst och hjälm. Kontakt: marie.e.olsson@ostersund.se
Läs mer

Solel i Jämtland
Antalet solcellsanläggningar i länet fortsätter att öka. Arean som tillkommit i år är dubbelt så stor som ifjol, och 2014 var den dubbelt så stor som 2013. Totalt finns det ca 16.400 m2, motsvarande ca. 0,13 m2/invånare, fördelat på ca. 210 anläggningar i länet. Vi närmar oss målet om minst 1 m2/invånare. Kontakt: jimmy.anjevall@regionjh.se


Borås
Ny energi- och klimatstrategi
Borås Stads nya energi- och klimatstrategi är framtagen tillsammans med översiktplanearbetet, eftersom det finns en tydlig koppling mellan fysisk planering och energianvändning. Strategin innehåller en framtidsbild, strategier för att nå framtidsbilden och mål för energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Här är en del av framtidsbilden:
" Borås är en tät och funktionsblandad stad. Det ger invånarna möjlighet att lätt transportera sig till fots eller på cykel, eftersom den dagliga servicen finns inom bekvämt avstånd i den egna stadsdelen. Det är nära till det mesta och Borås stadskärna kännetecknas av ett levande stadsliv med bilfria gaturum som fungerar som mötesplatser. Stadslivet med bilfria gaturum finns även i stadsdelarna och i orterna."
Kontakta susanne.arneborg@boras.se om du vill veta mer om arbetet med strategin. 
Här hittar du energi- och klimatstrategin

Borås utvecklar sina metoder inom arbete med hållbar konsumtion
Genom internationella samarbeten utvecklar nu miljöförvaltningen i Borås Stad sitt arbete med hållbar konsumtion. Detta görs inom ramen för ett EU-finansierat Erasmus+ projekt med deltagare från Sverige, Spanien, Danmark och Italien. Syftet är att utbyta erfarenheter och utveckla metoder. Sedan starten i januari 2015 har två träffar genomförts och redan syns resultat och framgångar i form av insikter om vilken stor roll våra olika demokratiska, kulturella, politiska och geografiska kontexter ger oss och vilka möjligheter det ger att utföra våra respektive arbeten och aktiviteter. Kontakta johanna.thoren@boras.se eller läs mer på projektets webbplats


Linköping
Klimatfilm i Geodom startade Globala veckorna i Linköpings Kommun
För tredje året i rad arrangeras Globala Linköping, för att under två veckor sätta fokus på globala frågor. Programmet är ett samarbete med Sida, Svenska kyrkan, föreningar och näringsliv i Linköping. Under tre dagar har SMHI/Visualiseringscentrets Geodom besökt stadsbiblioteket och visat film om klimatförändringar och klimatanpassning globalt och lokalt. Gymnasieklasser, kommunanställda, politiker, media, länsstyrelsen och allmänhet har bjudits in och över 300 personer tog chansen att se klimatet på ett nytt sätt. Länsstyrelsen, SMHI, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fanns på plats för att sprida information. 

Andra intressanta programpunkter under Globala Linköping är bland annat Run for your life-Klimatstafettloppet som passerar Linköping, koldioxidbantaren Staffan Lindberg och Globaldagen på stadsbiblioteket den 21 nov. Globaldagens fullspäckade program avslutas med Stefan Edmans klimatföreläsning. 
Läs mer


Kristianstad
Klimatrapport för Kristianstad presenterad
Inför COP 21 mötet i Paris har Kristianstads kommun publicerat en lägesrapport för klimatarbetet på kommunens hemsida.  I rapporten kan man bland annat läsa om minskade utsläpp av växthusgaser, om kommunens fossilfria kraftvärme, om biogasproduktionen som försörjer stads- och regiontrafik med biogas och om en kraftig tillväxt av lokal förnybar elproduktion. Läs mer här 

Aktiviteter i samband med COP21
Under mötet i Paris kommer bland annat följande aktiviteter att arrangeras i Kristianstad:

29 nov      Öppet möte på muséet med klimatföreläsning
2 dec        Klimatberedningen håller möte 
5 dec        Bemanning av biograffoajé

Klimatsamverkan Skåne kommer att visa en reklamfilm 27/11-10/12  om hur alla Skånebor kan engagera sig i klimatfrågan genom att gå med i uppropet Fossilbränslefritt  Skåne 2020. I samband med visningen kommer biograffoajén i Kristianstad att vara bemannad den 5 december.


Helsingborg
Mindre prylsvinn och mer återvinning fokus för Helsingborgs nya återvinningscentral
Med större ytor, sortering för nära 40 olika material, och mer återbruk blir återvinningscentralen i Helsingborg en ny upplevelse.
Återvinningscentralen, som öppnar den 21 november, är drygt tre gånger större än den gamla. Privatpersoner kör upp på en plattform med breda körfält för att sortera sitt återvinningsmaterial, och är helt åtskilda från tunga arbetsfordon.
- Återvinningscentralen är mycket mer än en logistikanläggning för avfall, den är ett viktigt verktyg mot målet om ett mer kretsloppsbaserat samhälle. Här lägger vi grunden för ökad återanvändning och minskade avfallsmängder i Helsingborg, säger Kim Olsson, VD, NSR AB.
Ytterligare en nyhet på centralen är superpantmaskinen - en automat som kan ta emot fler än 100 burkar och plastflaskor i minuten och är ett samarbete mellan NSR och Returpack/Pantamera. I den tömmer kunden snabbt, enkelt och utan kladd hela säcken på en gång. 
Läs mer här


Region Skånes miljöhederspris 2015 till Thomas Augustsson
Thomas, som är teknisk chef på fastighetsförvaltningen, är en av de ledande eldsjälarna för miljöarbetet i Helsingborg stad. 
I motivering står det att: ”Thomas bidrar, långt utöver ramen för sin tjänst, genom nyfikenhet, hängivenhet och engagemang till att förbättra miljöförhållandena och miljömedvetenheten i Helsingborg och Skåne”. Region Skånes hederspris delas ut till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.
Kontakt Sofia Mattsson

Helsingborg ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och WWFs Earth Hour City Challenge
Inför klimatmötet COP21 i Paris har FN tagit initiativ till en Action Agenda, för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet. Inom ramen för Fossilfritt Sverige samlar regeringen svenska aktörer som vill bidra till detta. Genom att ansluta sig  synliggör Helsingborg redan beslutade åtagande för att klara 2-gradersmålet och ambitionen om att bli fossilfri 2020. Staden har sedan tidigare skrivit på Borgmästaravtalet och är nu även  med i Earth Hour City Challenge.
Kontakt Jens Gille


Karlstad
18 ansökningar får pengar från klimatkontot
För andra året i rad har miljönämnden i Karlstad fördelat pengar från kommunens klimatkonto. 18 av 30 inkomna ansökningar får dela på drygt 900 000 kronor. Ett klädbibliotek för tjejer, lånecyklar och olika utbildningsprojekt är några ansökningar som får pengar i år. En av de som sökt pengar är Älvan, en mötesplats för tjejer mellan 13 – 25 år. De får nu 32 000 kronor för att starta ett klädbibliotek, en garderob full med kläder som kostnadsfritt lånas ut.
– Mode och kläder är ett stort intresse för många i den här gruppen, säger Klara Tuvesson, fritidsledare på Älvan, och konsumtionen av textilier står för 2-3 procent av svenskarnas utsläpp av växthusgaser.
Läs mer

Tidiga hjulklappar till gröna skolor och förskolor
Snart blir färgglada transportcyklar en vanlig syn på cykelvägarna i Karlstad. Två skolor och två förskolor i Karlstad har med hjälp av kommunens klimatkonto har köpt in nya last- och transportcyklar för smartare och grönare transporter.
- Vi gör ofta utflykter till Mariebergsskogen, biblioteket och andra ställen. Cyklarna gör att vi kan ta oss runt i Karlstad på ett miljövänligt sätt, säger Jenni Gunnberg, förskolechef på Vitsippans förskola.  
Många av kommunens tjänsteresor är korta och förhoppningen är att cyklarna ska underlätta det dagliga arbetet för kommunens anställda och dessutom minska miljöpåverkan. Det finns  fem olika modeller av lastcyklar för att täcka in olika behov för kommunens verksamheter.
Läs merSopsaltning för ökat cyklande
Förra årets försök med sopsaltade cykelvägar fick både ris och ros. Nu har försöket fått tummen upp av politiker i Karlstad och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och därmed permanentas metoden. Ifjol testade Karlstads kommun sopsaltning på fem av de mest prioriterade cykelvägarna i Karlstad.  
– Karlstads läge och klimat talar för att sopsaltning av cykelbanor skulle kunna vara en lyckosam metod vid vinterväghållning, men det kan även vara mer krävande. säger kommunens projektledare Miriam Al-absawi. Det är en helt ny metod för oss, och det är första gången man testar sopsaltning i den här delen av landet. Däremot har vi fått med oss många lärdomar inför den här säsongen.
Läs mer


Upplands Väsby
Miljöstrul och idéer
Upplands Väsby kommun arbetar ständigt för att förbättra sitt miljöarbete, vilket bland annat kontrolleras genom ISO 14001-certifieringen. För att uppmuntra medarbetare att rapportera in smarta förbättringar men även sådant som krånglar till det finns nu verktyget ”Miljöstrul & idéer” på kommunens intranät. Miljöstrul är något som gör det svårare för oss att nå våra miljömål eller följa våra miljörutiner. Tack vare att medarbetarna synliggör brister och ger förslag på förbättringar kan kommunen se vad man kan bli bättre på. Då kan man arbeta smart för att se till att kommunens miljöarbete hela tiden utvecklas och förbättras.
När en anmälan görs skickas informationen till miljöstrategiska funktionen och berörd chef och miljöombud. Sedan kontaktar den miljöstrategiska funktionen rätt person för att få miljöstrulet åtgärdat och eventuella idéer genomförda. 
 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 15 december.
 

Kalendarium


18 november
Samhällsplanering för ren luft och klimatpåverkan nära noll, SKL – Stockholm

24 november
2030-sekretariatets arbetsgrupp – Stockholm

14 december
Styrelsemöte Klimatkommunerna - webbmöte

17 december
Klimatkommunernas workshop om fossilfria placeringar - Stockholm

10 februari
Klimatforum - Stockholm


Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2015 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp