Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
december 2015

Aktuellt

 

Post-Paris-pepp och kommunernas hinderlöpning i klimatpolitiken


Framgångarna i Paris är värda att firas, trots invändningar om att avtalet borde varit mer ambitiöst. Utgången av klimattoppmötet påverkar i sig inte Klimatkommunernas arbete - ett uteblivet avtal hade inte stoppat kommunernas engagemang - men det finns nationella hinder som riskerar att bromsa kommunernas klimatarbete i en tid då det är dags att lägga i en högre växel. För att ge Sveriges klimatarbete möjligheten att behålla sin internationella status föreslår Klimatkommunerna ett antal åtgärder i en debattartikel i Dagens Samhälle idag


 

Klimatkommunerna på COP21


Klimatkommunerna fanns på plats vid klimattoppmötet i Paris för att visa på kraften i lokalt klimatarbete, nätverka internationellt och komma med inspel till de svenska förhandlarna. Klimatkommunernas delegation bestod av ett trettiotal politiker och tjänstemän från Uppsala, Lund, Växjö, Stockholm, Malmö, Östersund och Göteborg. En höjdpunkt var The Climate Summit for Local Leaders, ett gigantiskt möte för över 1000 av världens borgmästare. Värdar var Anne Hidalgo, Paris borgmästare och Michael Bloomberg, FN:s särskilda sändebud för städer och klimatförändringar. Se en film från mötet här
Här finns en bra sammanfattning av vad som egentligen beslutades i Paris
 

VEGA - mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor 2016


Klimatkommunerna har fått projektmedel från WWF för att under 2016 driva projektet VEGA. Mat står för ungefär 25 % av vår klimatpåverkan och kommuner är en viktig aktör för att driva utvecklingen framåt och minska utsläppen. Under 2016 genomför därför Klimatkommunerna projektet VEGA, där olika åtgärder för att höja statusen på vegetariska maträtter och för att minska på matsvinnet kommer att testas på skolor i tio Klimatkommuner. Kärnan i projektet är att åtgärderna tas fram och genomförs gemensamt av elever, pedagoger och kökspersonal i de skolor som deltar i projektet.
Mer info om WWF och Innovativ naturvård.
 

Nya publikationer 


Förslag till nationell biogasstrategi


Ett mål på 15 TWh biogas till 2030 och en rad prioriterade styrmedel och åtgärder. Förslaget till nationell biogasstrategi är resultatet av ett unikt och brett samarbete med ledande företrädare för produktion, distribution och användning av biogas.
Ladda ner kortversionen av rapporten

Ladda ner rapporten

Går det att spara schysst? Finns det hållbara banker? 


Den idéella föreningen Fair Action erbjuder föreläsningar och workshops om Fair Finance Guide, ett initiativ som granskar bankers hållbarhetsarbete. Bakom Fair Finance Guide står förutom Fair Action även Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Diakonia och Amnesty. Fair Action tipsar också om etiska fonder, klimatsmart sparande och hur man kan påverka våra gemensamma pengar som förvaltas av kommuner och statliga pensionsfonder. En timmes föreläsning kostar 6500:- inklusive moms. Kontakta Maria Sjödin, maria@fairaction.se för mer information, tel: 08 - 643 43 64
 

Fordonsstatistik för EU med bilder och figurer


Statistik över person- och lastbilsflottor i Europa 2001-2014 kan man hitta i skriften European vehicle market statistics som ges ut av ICCT, the International Council on Clean Transportation 
 

På gång hos medlemmarna


Örebro


Ny klimatstrategi på remiss
Örebro kommun har under flera år arbetat aktivt för att minska klimatbelastningen och uppnått goda resultat. Men hur ska arbetet bedrivas i fortsättningen? Den frågan ställs i det förslag till ny klimatstrategi, som är ute på remiss till 29 februari. För den kommunala organisationen föreslås nya tuffa mål som innebär en klimatneutral kommunkoncern 2030. Till 2020 ska klimatbelastningen ha minskat med 40 procent per invånare jämfört med år 2000 och till 2030 måste vi ha minskat hela 70 procent för att kunna nå det långsiktiga målet att bli klimatneutrala till 2050.
Läs mer
 
Träff med Romson och Löfven
Tack vare att kommunen ställt sig bakom initiativet Fossilfritt Sverige fick kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) en inbjudan från regeringskansliet att berätta hur vi arbetar för minskad klimatbelastning och hur stat och kommun bäst kan samarbeta för att göra Sverige till ett av de första fossilfria välfärdsländerna.
”Jag berättade om kommunens höga ambitioner och att vi räknar med att kunna nå långt på de områden där vi själva äger frågan. Men vi behöver hjälp för att skapa en bredare omställning, ambitionsnivån i den nationella politiken måste skruvas upp väsentligt. Därtill är det viktigt att staten i högre grad uppmuntrar istället för att bromsa lokala initiativ”, säger Lennart Bondeson.
Läs mer
 
Vintercyklister och Energitjuvar
Med hjälp av kommunikationsplattformen Klimatsmart vardag fortsätter vi utmana och erbjuda örebroarna i frågor kring en mer klimatsmart livsstil. I dagarna startar en favorit i repris, vintercyklister, där deltagarna får dubbdäck, hjälm och reflexväst och förhoppningsvis låter bilen stå under vintern. Elcykelkampanjen, där närmare 200 örebroare testat elcykel en vecka, avslutades i oktober och utvärderas just nu.
Under hösten har vi även jagat energitjuvar samt utmanat örebroarna att testa bilpool och vegetarisk mat.
Läs mer på den nya webbplatsen för projektet

 

Uppsala


Klimatpositivt Uppsala 2050 – nya revolutionerade klimatmål
Den 7 december beslutade Uppsala kommunfullmäktige om skärpta kommungeografiska klimatmål för Uppsala kommun. 2030 ska kommunen vara fossilfri och 2050 ska den vara klimatpositiv, vilket innebär att de samlade utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med mer än 100 procent jämfört med år 1990. Detta för att visa på behovet av en klimatpolitik med större säkerhetsmarginaler samt för att ta ansvar för de historiska utsläpp och global konsumtion.
Läs mer i pressmeddelandet och på kommunens webb

Uppsala klimatprotokoll beviljas EU-stöd
Den 10 december blev det klart att Uppsala klimatprotokoll beviljas EU-stöd på nästan två miljoner kronor. Detta stöd ska användas till en vidareutveckling av klimatprotokollet som riktar sig mot små- och medelstora företag. Nya metoder, arbetssätt och former av samarbete ska tas fram och prövas för att bredda målgruppen och arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.
Läs mer

Lyckad app för minskad klimatpåverkan
Uppsalahem var en av initiativtagarna till projektet Klimaträtt – ett projekt som gjorde det möjligt för människor i ett flerfamiljshus att mäta sin klimatpåverkan genom en app. Resultatet visade att deltagarna minskade sitt klimatavtryck med 31 procent inom områdena boende, transport, mat och övrig konsumtion på ett halvår.
Läs mer

Cykelboxar i Uppsalas trafik ska öka säkerheten för cyklister
Uppsala har börjat införa cykelboxar vid korsningar med trafikljus. Dessa boxar gör att cyklister får ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon och på så sätt är lättare att se. Syftet är att öka säkerheten för cyklister vilket är avgörande för att nå målet om att bli Sveriges bästa cykelstad.
Läs mer
 

Kristianstad


Renhållningen i Kristianstad är årets avfallsbehandlare 2015!
Motiveringen till att Renhållningen Kristianstad fick priset lyder:
”Årets Avfallsbehandlare har en stor ambition och högt uppsatta mål för en hållbar avfallshantering. Allt från en helt fossilfri fordonsflotta och moderna återvinningscentraler till pedagogiskt och konkret informationsarbete. Årets vinnare har satsat stora resurser inom ny teknik och förebyggande information, vilket skapat stor kundnöjdhet.
Dessutom har man som mål att bli ledande i landet inom kommunal avfallshantering om fem år. En aktör som verkligen förtjänar epitetet Årets Avfallsbehandlare 2015.”
Läs mer
 
Miljöteknikkonferens i Kristianstad 8-9 mars
Boka in miljöteknikkonferensen Urban Magma Meeting Point i Kristianstad 8-9 mars (Early Bird anmälan senast 15 december). Här belyser vi städernas utmaningar vad gäller energi, VA och avfallshantering. Vid konferensen möts kommuner, lärosäten, näringsliv och politiker. Läs hela programmet på Urban Magmas hemsida.
 
Förskolor och hushåll kemikaliebantar
I våras började ett projekt där 20 förskolor kemikaliebantat genom utbildning och inventering av alltifrån leksaker och mat till möbler och byggmaterial. Resultatet från inventeringarna ska användas som en grund för att ta fram en handlingsplan för alla förskolor i kommunen.
Parallellt med förskolornas arbete har även 15 hushåll kemikaliebantat och fått olika uppdrag varje månad. Uppdragen har ofta startats med en föreläsning där mat och kosmetika var de två som var mest besökta. Deltagarna uppmanar nu varandra och alla andra att hitta kemikaliesmarta julklappar.
Läs mer
 

Hässleholm


Dialog med biobesökare!
Den 4 december var det Hässleholms tur att få besök av Klimatsamverkans Skånes ”bioturné”. I kulturhusets foajé fanns Veronica Lindeberg från Klimatsamverkan Skåne för att prata om uppropet 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020. På plats från Hässleholms kommun fanns också miljöchef Sven-Inge Svensson, Klimatkommunernas 2:e vice ordförande Camilla Lindoff samt kommunstyrelseledamot Dolores Öhman, för att föra dialog med biobesökarna kring klimatfrågan. Kvällen gav upphov till många intressanta pratstunder, vilka bland annat omfattade heltäckta velomobiler (cykelbil, se bild) och behovet av bilpooler i Hässleholm. 


Ylva Asén från Klimatsamverkan Skåne med en tjusig velomobil.

Varför uppstår ”blöjavfall”?
Blöjavfall kan inte återvinnas utan endast förbrännas. I ett gemensamt projekt mellan Kommunens renhållningsbolag och personal på äldreboendet Kaptensgården har ett pilotprojekt genomförts med syfte att minska på blöjavfallet.
Genom att ändra på rutiner inom omsorgen och mellan omsorgen och övriga vården kunde Kaptensgården minska kostnaderna för inköp av blöjor med 25 procent. Kanske ännu mer intressant är de stora sociala och miljömässiga vinster som projektet medförde! Har du frågor? Kontakta Dolores Öhman, dolores.ohman@hassleholm.se
Läs mer och se en film om projektet

 

Göteborg


Solenergi och Energieffektivisering, årets fokus för Göteborgspriset
Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla insatser för en hållbar värld. Bland tidigare års pristagare finns namn som Kofi Annan, Al Gore och Unilevers koncernchef Paul Polman. År 2015 var temat solenergi och energieffektivisering och priset gick till de tre pristagarna Jeremy Leggett, Peter Hennicke och Beate Weber-Schuerholz. Jeremy är grundare av Solarcentury, ett av världens första och idag Storbritannien största solcellsföretag och Peter och Beate fick priset som två representanter för den stora Tyska energiomställningen ”Energiwende”.
 
Priset delades ut den 19 november och Göteborgs Stad passade på att ordna tre seminarier för var och en av pristagarna, vilket gjorde det möjligt för ännu fler att träffa pristagarna.
Läs mer
 


Göteborgs Stad besökte COP21

Göteborgs Stad var en av flera svenska kommuner som var representerade på COP21 i Paris. På plats satt Stadens representanter med i paneler och presenterade bland annat Göteborgs arbete med fjärrvärme, gröna obligationer och fossilbränslefrihet. Tre viktiga intryck från COP21 var att Sverige och svenska kommuner ofta lyfts fram som goda exempel, att klimaträttvisa inte alltid finns med i praktiken och att stämningen var otroligt positiv.
Parisupplevelsen dokumenterades också via Greenhackgbgs blogg och twitter 
 

Malmö


100 % biogas i Malmös stadsbusstrafik
Sedan den 1 december 2015 går alla 185 stadsbussar i Malmö på biogas meddelar företaget Nobina som kör bussarna. I och med detta nådde Skånetrafiken sitt mål att alla stadsbussar i Skåne ska drivas med förnybar energi. Skånetrafiken meddelar även att de utvecklat ett sätt att kontrollera vad trafikbolagen köper in för bränsle från sina energileverantörer för att försäkra sig om att biogasen inte säljs flera gånger.
Läs merMalmös matmål både nära och avlägsna
För fem år sedan antogs Malmö stads ”Policy för hållbar utveckling och mat” av kommunfullmäktige. Målen i policyn ska vara uppfyllda 2020 och säger bland annat att all mat i Malmö stads verksamhet ska vara ekologisk 2020. I en halvtidsutvärdering visar det sig att målet om 40 procents reduktion av växthusgasutsläppen relaterade till mat blir svårt att nå, men att målet gällande andelen ekologisk mat är vi på god väg att nå.
Läs mer

Malmö bjuder in till ett seminarium kring industriell symbios
Seminariet kommer erbjuda en chans att diskutera och gå mer på djupet i olika frågeställningar kopplat till utvecklingen av industriell symbios. Exempel på viktiga frågeställningar är; Vilka olika aktörer medverkar i arbetet, och vilka olika roller tar de på sig? Vad är drivkrafterna hos de aktörer som medverkar i utvecklingen? Vilka hinder finns för att utveckla industriell symbios i olika områden, och vilka gemensamma nämnare finns mellan olika områden och regioner?
När: 28 januari 13.30 – 16, Plats: Arbetets Museum, Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: Genom mail till Ellen Corke, ellen.corke@malmo.se, senast 13 januari (Ange allergi för beställning av fika)
Läs mer om SymCity
 

Eskilstuna 


Eskilstuna inviger nya elbussar
I fredags invigdes två nya helt eldrivna bussar i Eskilstuna. Bussarna kör under parollen ELskilstuna – på väg mot en renare stad. De är av märket BYD och går ca 30 mil på en laddning. Laddtiden ligger på 3-5 timmar. Till sommaren kommer det göras en utvärdering av de två bussarna. Utvärderingen ligger till grund för beslut om en mer storskalig investering i fler elbussar.  
Läs mer 

Sollentuna 


Sollentuna utvald att delta i Världsnaturfondens Stadsturné
Sollentuna är en av fyra kommuner som blivit utvalda till Världsnaturfondens stadsturné 2016.
Turnén är ett samarbete med skolor i kommunen och kommer resultera i ett gemensamt rådslag den 18 mars där elever och politiker möts för att prata klimat och hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på kunskap och delaktighet och en förståelse för sambanden mellan lokalt och globalt hållbar utveckling, hur ser ett hållbart Sollentuna 2030 ut?
 

Lund 


Lund partner i nytt projekt: ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne”
I dagarna kom beskedet om att en ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden, där Lund är en av de sökande, har blivit beviljad Fem kommuner i södra Skåne kommer att arbeta tillsammans för att nå sina mål om en 100 procent fossilbränslefri organisation till 2020. Projektet leds av Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne och kommer att pågå under tre år.
Läs mer
 
Lund med på klimatmötet i Paris
Lunds kommun genom Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande och Jon Andersson, miljöstrategisk chef, deltog vid klimatmötet i Paris 3-5 december. De deltog bland annat på Climate Summit for local leaders i Paris stadshus tillsammans med 1000 borgmästare från städer runt om i världen, och på Lima-Paris action agenda, Action day 5 december. De närvarade även på många intressanta möten och samtal, bland annat med statssekreterare Yvonne Ruwaida, den svenska delegationen och flera klimatkommuner.

Lund deltar i Fossilfritt Sverige
Lunds kommun har valt att delta i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Initiativet startades inför klimatmötet i Paris och målsättningen är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Såväl kommuner och städer som företag, organisationer, institut, investerare och nätverk är välkomna att anmäla sig. Tanken är att svenska aktörer ska få möjlighet att visa hur de bidrar till klimatarbetet. Lund är på god väg att göra kommunens verksamhet fossilbränslefri redan 2020 och planerar för att vidga det till det geografiska området några år senare.
Läs mer
 

Karlstad 


Löfbergs och bostadsrättsförening vann nytt miljöpris
Löfbergs och bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 – så heter de första pristagarna av det i Karlstad nyinstiftade miljöpriset, Årets miljö- och klimatinnovation. Priset delas ut för att uppmärksamma kreativa lösningar inom kommunen som minskar klimatpåverkan.

Löfbergs tilldelas priset för sina investeringar i världens första storskaliga testanläggning för solpaneler för värme och kyla, som ger eko utanför Sveriges gränser. Målsättningen att bli Europas mest hållbara kaffekoncern föll också juryn i smaken. Bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 fick priset för investeringar i 457 kvadratmeter solpaneler till föreningens tak och fasader. Föreningens medlemmar kan dessutom enkelt följa resultaten via en app på sina telefoner.
Läs mer

Tar farväl av sista oljan
Efter många år av oljeanvändande ska den sista skvätten bort i Karlstads kommun. Framöver gäller bara miljövänlig energi i fjärrvärmesystemet. – Billigare, men framför allt bättre för miljön, säger Peter Lind, värmechef på Karlstads Energi.
Läs mer

Karlstad ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inför klimatmötet i Paris startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Initiativet är en uppmaning till alla att delta i arbetet för att bromsa klimatförändringarna genom ett aktivt klimatarbete. Karlstads kommun ställer sig nu bakom initiativet. - Fossilfritt Sverige är en uppmaning att bidra i arbetet med att bromsa klimatförändringarna. Men det är en utmaning, det finns svårigheter med att nå vissa mål. Vi arbetar därför även med att ta fram ytterligare åtgärder för att vi ska kunna nå våra mål inom utsatt tid, säger Per- Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.
 

Helsingborg


Stadbyggnadsförvaltningen i Helsingborg beviljas klimatklivspengar
Naturvårdsverket beviljar 1 750 000 kr till att ta fram en ny cykelplan för Helsingborg, vilket motsvarar halva kostnaden för arbetet. Enligt klimatklivsförordningen ska stöd ges först och främst till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar hör cykelplanen till de åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Naturvårdsverket bedömer att ansökan i övrigt uppfyller de krav som anges i klimatklivsförordningen. Planen ska vara färdig i september 2016.
Oscar Grönvall
 
Helsingborgs stad – nu en del av Fossilfritt Sverige
”Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb”. Så lyder en av punkterna i regeringens deklaration Fossilfritt Sverige. Helsingborg ställer sig bakom denna deklaration i sin helhet.
Helsingborg har genom engagemang i miljönätverk som Earth Hour City Challenge, Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet), svenska Klimatkommunerna och Klimatsamverkan Skåne alla förutsättningar att snabbt kunna svara upp på regeringens initiativ.
– Att vi ställer oss bakom Fossilfritt Sverige innebär att vi i samband med Paris-konferensen COP21 visar, att vi inte bara är med på tåget, utan faktiskt är ett lokomotiv, säger Anders Lundström (KD) miljönämndens ordförande.
Pressmeddelande
Kontakt: Jens Gille
 
Christina Zoric Persson tilldelas South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande
På Cleantech Day fick Christina Zoric Persson i Helsingborgs stad South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande för sitt arbete i Urban Magma. Det är andra året i rad som en medarbetare i Helsingborgs stad får priset som nätverket Sustainable Business Hub ligger bakom.
- Jag är mycket glad för priset, säger Christina Zoric Persson. Jag är besjälad av Skånes hållbara utveckling och ser det som mycket viktigt att de offentliga investeringarna är med och bidrar till att skapa ett gott klimat för innovativa företag.
Pressmeddelande
Kontakt: Jessica Engvall

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 19 januari.
 

Kalendarium

16-17 september
Klimatomställning 2.0 - Göteborg

19 september
Dagens och framtidens hållbara lösningar - Östersund

23 september
Från energiplan till resultat - hur Borgmästaravtalskommuner lyckas med energiomställningen - Piteå

26-27 november
Klimatkommunernas nätverksträff - Östersund

17 mars 2015
Earth Hour City Challenge, konferens och prisutdelning - Stockholm

Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2015 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp