Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
december 2016

Aktuellt

 

Kommuner mot nettonoll 2045 


Klimatkommunerna har fått stöd från Energimyndigheten för att identifiera vilka omställningar som behövs på kommunal nivå för att nå 2045-målet samt vilka strategier och processer som kan användas för att göra dessa omställningar. Miljömålsberedningens föreslagna, nationella mål om klimatneutralitet till år 2045 är från Klimatkommunernas medlemmar mycket välkommet. Nästa steg är att omsätta den nationella strategin till lokal verklighet, vilket är fokus i projektet som pågår till och med september 2018.
 

Dokumentation från nätverksträff i Örebro


Den 24-25 november träffades Klimatkommunernas medlemmar i Örebro för slutseminarium för projektet VEGA och nätverksträff.  Vi fick då veta hur skolorna som deltar i projektet arbetar med att minska matsvinn och öka acceptansen för vegetariskt. All dokumentation från slutseminariet finns här.

Moderator Lisa Förare Winbladh inleder slutseminarium för VEGA

Dagen efter berättade Örebro om sin nya klimatstrategi med målområden om bland annat gröna finanser, om hur vindkraft byggs ut genom det kommunala vindkraftsbolaget och om hur Örebrobostäder på ett systematiskt, noggrant och effektivt sätt jobbar med energieffektivisering. Läs dokumentationen från träffen här.
 

Tips och idéer till lokalt klimatarbete


Hur formuleras ett ambitiöst klimatmål? Hur blir fondplaceringar fossilfria? Hur arbetar kommuner med intern klimatkompensering?

Klimatkommunernas medlemmar har höga ambitioner med lokala miljö- och klimatmål som ofta överstiger de nationella och arbetar dagligen för minskade utsläpp på alla områden de har rådighet över. På sidorna ”Medlemmarnas klimatarbete” har vi samlat erfarenheter och goda exempel på mål och åtgärder från våra medlemmar som vi hoppas ska inspirera andra kommuner, regioner och landsting.
 

Årsmöte 2017 – save-the date


Klimatkommunernas medlemmar hälsas välkomna till årsmöte 2017, som kommer att gå av stapeln den 30-31 mars i Jönköping.  Program kommer senare. 19 januari är sista datum för att skicka motioner till föreningen.
 

Klimatkommunerna söker en praktikant!


Vi söker dig som har ett stort engagemang för klimat- och hållbarhetsfrågor, relevant utbildning och vana vid att arbeta självständigt och i samarbete med andra.

Du kommer att planera och utföra ett eget projekt om gröna finanser och parallellt fungera som ett stöd och bollplank till oss på kansliet. Exempel på arbetsuppgifter kan vara planering av nätverksträffar, skriva nyhetsbrev och annat material, uppdatera webben m.m. Här kan du läsa mer om praktikplatsen!

Är du intresserad? Skicka ett mail till kansliet@klimatkommunerna.se med CV och en kort presentation av dig själv, senast 6 januari 2017.
 

Förslag om flygskatt får ros och ris


I veckan presenterade flygskatteutredningen sitt förslag för regeringen. Den föreslår att en flygresa från en svensk flygplats inom Europa ska beskattas med 80 kronor, en resa utanför Europa på max 600 mil med 280 kronor samt att de längsta resorna beskattas med 430 kronor. Intäkterna från skatten beräknas till 1,8 miljarder kronor per år och ska gå till statskassan. Förslaget har mötte många positiva reaktioner, men även kritik.
Läs utredningens förslag


Nya publikationer

Dokumentation från Borgmästaravtalsträffen


Nu finns presentationerna från årets Borgmästaravtalsdagar i Helsingborg och Helsingör på Klimatkommunernas webb.
 

2030: Nuläget för fossilfritt 


Energimyndighetens nya rapport beskriver hinder och utmaningar för en fossilfri transportsektor, inför att den nationella strategin för omställningen till fossilfrihet ska redovisas till regeringen 28 april 2017

 
 

På gång hos medlemmarna

Karlstad


Cykelbud erbjuder hållbar granleverans

Delprojektet Hållbara handelsresor, i samverkan med Centrum Karlstad, Kalenius Växtcentrum och Postiljohan lanserat sin första tjänst - en hållbar hemleverans av julgran. 

- På det här viset kan den som bor i centrala Karlstad handla sin julgran hos Kalenius utan att behöva ta bilen, berättar projektledare Malin Hedlund. När julen är över hämtas granen på samma vis som den levererades - med cykel. 

Detta är projektets första tjänst och den har redan fått mycket uppmärksamhet. I samband med lanseringen av tjänsten togs en kort film fram, för att berätta om tjänsten. 

Länk till filmen
Länk till Facebooksida för projektet


Karlstads klimatpåverkan minskar

Kommunens mål är att minska klimatpåverkan från energi- och transportsektorn med 25 procent till år 2020 jämfört med 2008. För bara två år sedan såg det ut som att det målet skulle vara mycket svårt att nå.
 
- Då minskade vår klimatpåverkan i alltför låg takt, säger Henric Barkman, miljöstrateg på Karlstads kommun. Nu visar ny statistik att om vi fortsätter med ett brett engagemang och kraftfulla åtgärder kan vi fixa detta!
 
De nya siffrorna visar att vår klimatpåverkan redan 2014 minskat med nästan 13 procent, vilket betyder att Karlstad kommit en bra bit på väg mot målet. Den mest betydelsefulla orsaken är att kommunen inte längre använder olja för att värma upp sina bostäder. Andra viktiga orsaker är att stadsbussarna nu går på biogas, att bilarna blir alltmer bränslesnåla och att antalet miljöfordon ökar.
 
Läs mer
 

Budkavle för en fossiloberoende fordonsflotta

Den 22 november signerade kommunalrådet Per-Samuel Nisser en budkavle där Karlstad kommun ställer sig bakom det regionala målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.
 
- Det räcker inte med att vi bygger fina städer och bra skolor, ett bra samhälle måste också hålla över tid. I Karlstad är alla partier överens om att hållbarhet är en viktig fråga och vårt klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent till 2020 jämfört med 2008.
 
Att skriva på Green Drives budkavle om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 är en tydlig signal på hur viktigt detta mål är. Hållbara transporter är kommunens stora utmaning för att nå klimatmålet.
 
Läs mer
 

Experter med ett viktigt budskap hjälper oss att minska matsvinnet

Karlstads förskolor och skolor arbetar för mer klimatsmart och hållbar mat. De köper mer ekologiskt och lokalt producerat, och lagar mat som har mindre klimatpåverkan. Men det finns ett stort problem: all mat som slängs i onödan. Under ett år slängs uppemot 100 ton mat, vilket mätt i utsläpp motsvarar en bil som kör 88 varv runt jordklotet. Detta kostar miljontals kronor. Svinnet måste minska, därför har man tagit hjälp av experter från Vallargärdets skola.
 
Se filmen

Upplands Väsby

Upplands Väsby utsedd till Årets Återvinningskommun

Upplands Väsby har utsetts till Årets Återvinningskommun av facktidskriften Recycling och flera branschorganisationer.
 
- Roligt att vårt arbete med det innovativa pilotprojektet ”Hemmavinst för småhus” och vårt samarbete kring våra återvinningsstationer uppmärksammas, säger Fredrik Karlsson, chef för Avfallsenheten.
 
När ett hundratal hushåll i kommunen under en period fick prova fyrfackskärl, som gör det möjligt att källsortera i direkt anslutning till bostaden, var det mycket uppskattat. Upplands Väsbys projekt uppmärksammades särskilt eftersom det innehöll ett unikt samarbete mellan olika aktörer.

Eskilstuna


Miljölöftet

Eskilstuna kommun lanserade den 6 december kampanjen Miljölöftet. Kommunkoncernen listar 50 miljöåtgärder som man lovar att genomföra under de närmaste två åren. Då och då bockar man av det som är klart. I slutet av 2018 ska alla åtgärder vara avbockade. Kampanjen har redan fått stor spridning i sociala medier, via bland annat berättande reportage, bilder och korta filmer. Efter en och en halv dag hade ett inlägg på Facebook nått drygt 40 000 personer. 150 personer hade delat inlägget och 12 000 unika personer hade sett den första filmen. Man använder också digitala stortavlor i centrum, webben och tidningsannonser för att nå ut med löften och resultat.

Här finns filmen och listan med miljölöften
 
Kontaktperson: lars.wiklund@eskilstuna.se
 

Södertälje


Södertälje först i Norden med elhybridbuss

Nordens första elhybridlinje med trådlös hållplatsladdning invigdes i Södertälje den 7 december. Ett unikt samarbete mellan Scania, SL, Vattenfall, Södertälje kommun och KTH har resulterat i en nyutvecklad stadsbuss. Elhybridbussen, som laddas underifrån utan sladdar, börjar trafikera linje 755 i januari i Södertälje. Målet med forskningsprojektet, som delfinansieras av Energimyndigheten, är att utveckla en tyst och hållbar kollektivtrafik. Projektet ska utvärdera hur den avancerade tekniken fungerar i praktiken i samhället, inför kommande satsningar på en elektriskt driven, hållbar kollektivtrafik.
 
Läs mer

EU-projekt för fler jobb i gröna näringar

Projektet Agri-Urban är ett 2-årigt så kallat action planning network inom EU-programmet URBACT III. Södertälje kommer tillsammans med 10 partners från andra europeiska länder att dela med sig av erfarenheter och goda exempel som kan öka sysselsättningen inom de gröna näringarna.  Södertälje kommun har Stockholmregionens mest produktiva jordbruksmarker, och genom Agri-Urban ska kommunen även undersöka hur man kan trygga marken för odlingsändamål och ge regionen möjlighet till mer lokalt odlade produkter. Läs mer om Agri-Urban här och här
 
Agri- Urban är ett projekt av tre i kommunens arbete med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet inom området gröna näringar. De andra två projekten är Matlust och MAP2020.

Växjö


Miljöprestanda avgjorde upphandling

När Växjö kommun under hösten gjorde upphandling av tjänst för transport av mat, ville kommunen (precis som i andra transportrelaterade upphandlingar) styra mot en så hög andel förnybart som möjligt. Två leverantörer lämnade anbud – en med lite högre pris men med 100 % förnybart bränsle, en annan med lägre pris men med 40% förnybart. Kommunen hade i förfrågningsunderlaget sagt att det i jämförelsen skulle göras prisavdrag i utvärderingen (mervärdesutvärdering) beroende på hur hög andel förnybart som skulle användas. Det gjorde att leverantören med den högre andelen förnybart vann anbudet. Ett bra exempel på hur klimatet vinner på smarta upphandlingar!

Sveriges grönaste butik finns i Europas grönaste stad

Den 8 december invigde Lidl sin nya gröna butik i Växjö. Det är den första livsmedelsbutiken i Sverige som fått miljöcertifieringen Outstanding inom miljöcertifieringen BREEAM. Butiken har bland annat satsat på energieffektivitet och solceller på taket. Gratis snabbladdning för elbilar och för cyklister finns cykelpump och väderskyddade cykelställ. Vidare satsas på att bevara biologisk mångfald på tomten.
 
Läs mer om satsningen
 

Mölndal


Sista oljan lämnar Mölndals stad… 

Mölndals stad har nu ersatt samtliga kvarvarande oljepannor med värmepumpar i sina fastigheter.

…och energieffektiviseringen fortsätter

Nu lägger kommunen extra fokus på fastigheter med direktverkande el, och når stora minskningar när en elpanna byts mot bergvärme. På Kållereds ishall beräknas besparingen till 350 000 kWh/år, tack vare energiåtervinning och behovsstyrning. Dessutom sparas 50 000 kWh el genom effektivare styrning av pumpar m.m.

Sveriges energirådgivare 2016 finns i Mölndal

Mölndals stads energirådgivare Ragnar Uppström har tilldelats utmärkelsen Årets energirådgivare 2016 av föreningen EnergiRådgivarna. Ragnar har bland annat varit med i arbetet med solceller som finns på ett par av stadens byggnader, och andra effektiviseringar inom staden. Han ger stöd och rådgivning i energifrågor till företag och fastighetsägare. Den 6 december tog Ragnar emot utmärkelsen i Stockholm.
 

Göteborg


Kina prisar Göteborg för hållbar stadsplanering 

Göteborg uppmärksammades internationellt när staden den 9 december tog emot pris i Shenzhen, Kina, för sitt framgångsrika arbete inom hållbara transportlösningar. Det vinnande bidraget är den tysta, avgasfria elbussen ElectriCity, som är ett resultat av samarbetet mellan näringsliv, akademi och stad.

Läs mer
 

Helsingborg


Stora investeringar för resurseffektivare hantering av avlopp och matavfall

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+ området växer fram i närheten av Helsingborgs reningsverk. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer NSVA att bygga över delar av reningsverket med grönytor, en total investering på 220 miljoner kronor. På det sättet integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse i centrum av Helsingborg.
Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem kommer Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar - en för svartvatten (toalett), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via köksavfallskvarn).  Det kommer även att installeras vakuumtoaletter, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.
 
- Genom att ta hand om svartvatten och matavfall separat väntas biogasproduktionen fördubblas jämfört med ett  traditionellt system, berättar Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA.
 
Läs mer om hur det fungerar

Vilken produkt är Årets sopa 2016? 

Genom att utse Årets sopa vill NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) lyfta produkter som behöver vidareutvecklas för att anpassas till den cirkulära ekonomin. Mottagaren av priset får därför tillgång till kompetens från NSR och deras nätverk. Genom bench learning från branschen får de möjlighet att utveckla sin produkt. Att få priset ska inte ses som ett nederlag – snarare början på en ny möjlighet för produkten ifråga.
- Vi är övertygade om att det kan öppna dörrar för nya affärsmöjligheter för företaget ifråga.”, säger Kim Olsson, VD på NSR.
Nomineringar kan skickas in till nsr@nsr.se senast den 31 januari. Juryn består av representanter från NSR samt återvinning- och miljöbranschen.

Läs mer
Kontakt: helena.eriksson@nsr.se


 

Stockholm


Fossilbränslefritt Stockholm 2040

Stockholm har antagit en ny strategi för att bli fossilbränslefri till 2040. I Stockholms nya klimatstrategi preciseras stadens långsiktiga färdriktning för att nå en fossilbränslefri framtid 2040 och de utmaningar som staden behöver bemöta för att nå målet.

Läs mer
 

Lidköping


Stort intresse för att vintercykla i Lidköping

För andra året deltar Lidköpings kommun i Vintercyklisterna, ett projekt som syftar till att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel under hela året. Det är dessutom både hälsosamt och miljövänligt att cykla. 

Läs mer

Nya vinnare av kommunens hållbarhetspris

I år har Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling delats ut för andra gången till ett lokalt företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling.

Läs mer
 

Lund


Här är skolan där all mat äts upp

Ladugårdsmarken på Norra Fäladen i Lund har en av Sveriges mest ekologiska skolmatsmenyer. Maten lagas från grunden med hjärta och hjärna. Kanske är det också därför det knappt blir något svinn som slängs i soptunnorna.
 
Läs mer

Tågresor ökar, flygresor minskar

Enligt Lunds kommuns resepolicy ska resor i tjänsten utanför Skåne göras med flyg först efter att alla andra alternativ övervägts. I första hand ska virtuella möten väljas, och i andra hand tåg eller buss. Görs resor till Stockholm med flyg ska detta medges av närmsta chef och undantag motiveras och anmäls i nämnden. Policyn har gett resultat, de senaste åren har tågresandet ökat 38 % medan flygresandet minskat 23 %.


Bild: Linda Birkedal
 

Stolta kockar från Lund i Lilla Ekomatsligan 

Ekomatcentrum har anordnat en nationell diplomeringsceremoni på Nordic Organic Food Fair i Malmö den 17 november 2016. Stolta kockar från Lunds kommun knep första, andra, tredje, och sjätte plats i Lilla Ekomatsligan. Stort grattis till Agneta Ahl, Håkan Olsson, Jane Nilsson, Helena Lindgren, och Anders Liliebladh!
 
Läs mer

Energi- och klimatcoacher

Lund är en av de kommuner som fått energimyndighetens stöd för att kunna erbjuda små och medelstora företag stöd från energi- och klimatcoacher. Coacherna kommer att påbörja sitt arbete med rekrytering av företag och genomföra platsbesök till sommaren 2017.


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 24 januari.
 

Kalendarium

25 mars 2017
Earth Hour

30-31 mars 2017
Klimatkommunernas årsmöte 2017 i Jönköping

26 april 2017
Ekotransport 2030, Stockholm

2 juni 2017
Gröna och ansvarsfulla placeringar, Stockholm

Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium


 

Copyright © 2016 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp