Copy
Klimatkommunerna

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Ladda ner det här

Klimatkommunernas nyhetsbrev januari 2012

Aktuellt

Lär dig ansöka om medel inom Intelligent Energy Europe 2

EU initierar nu en ny ansökningsomgång under Intelligent energi - Europa 2 (IEE 2). Kommissionen håller en första presentation av arbetsprogrammet för 2012 den 24 januari. Ni kan följa presentationen via livesändning på webben. Mer information finns här.

Som en följd av utlysningen för 2012 så kommer Energimyndigheten, liksom tidigare år, att anordna aktiviteter nationellt. Nationella informationstillfällen anordnas i Stockholm 14 februari och Malmö 16 februari. Obs: Begränsat antal platser. Läs mer och anmäl dig på Energimyndighetens webbplats.

27 hållbara stadsbyggnadsprojekt får stöd 2011

Delegationen för hållbara städer har beslutat att tilldela 15 miljoner kronor i planeringsstöd till 27 hållbara stadsbyggnadsprojekt. Bland de som får sina ansökningar beviljade finns Stockholm (för projektet Norra Djurgårdsstaden), Malmö (för hållbarhetscertifiering av en stadsdel, Bygga om-dialogen och Kommission för ett socialt hållbart Malmö), Helsingborg (för projektet Stadens ljud och Integrerad systemlösning inom Energi-VA-Avfall).

Energiutblick 2012

Energimyndigheten presenterar nu programmet för Energiutblick 2012. Precis som vid förra årets konferens är programmets sessioner kategoriserade under arenorna: Energi och marknad, Teknik för tillväxt, Effektiv energianvändning och Framtidens energi.

Minskat intresse för Grön IT trots stor potential för kostnadsminskningar

Färre företag och kommuner har insikt om möjligheterna med Grön IT. Andelen som har en särskild policy för Grön IT minskar kraftigt och färre än var tionde av dem som har en policy lever som man lär och följer den fullt ut. Efter flera år av ständiga förbättringar visar Grön IT-index 2011 på ett tydligt minskat intresse för grön IT. Kommuner och företag missar därmed många miljarder i besparingar.

Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2011 baseras på intervjuer gjorda med drygt 300 svenska företag och organisationer. Studien genomförs som en del av Exido IT-barometern, Sveriges största oberoende analys av den svenska IT-marknaden.

När Naturvårdsverkets siffror över koldioxidutsläpp visar att utläppen ökar kan enkla åtgärder och investeringar i IT ligga nära till hands. I kommunstudien Ökad effektivitet och minskade kostnader genom gröna initiativ finns exempel på åtgärder som ger betydande resultat, både för ekonomi och miljö.

Läs hela artikeln från TCO Development här

Nya publikationer

SKL: Nyckeltal energi och klimat 2011 – byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting släppte i december tillsammans med Energimyndigheten en rapport som presenterar nyckeltal för energi och klimat inom flera områden för kommuner, landsting och regioner. Det huvudsakliga innehållet i rapporten kommer från de uppgifter om energianvändning i egna byggnader och transporter som 2011 rapporteras in till energimyndigheten av dem som sökt stödet för energieffektivisering i kommuner och landsting.

Läs eller ladda ner rapporten på SKL:s webbplats

Debattartikel: Rusta upp miljonprogrammet – bli en vinnare!

I Sverige finns ett behov av att renovera 800 000 bostäder. Ett 50-procentigt momsavdrag skulle medföra en kostnadssänkning med cirka 100 000 kr per lägenhet, en tiondel av hela kostnaden för renoveringen. Detta skulle staten sannolikt tjäna in mångfalt, det skrev Hans Eek, Passivhuscentrum Västra Götaland tillsammans med bland andra Lars Bergwall (C) och Karin Thomasson (MP), ordförande respektive första vice ordförande i Klimatkommunerna, i en debattartikel som publicerades i Byggvärlden den 19 december.

Läs debattartikeln på Byggvärldens webbplats

Dokumentation från Klimatforum 2011

Nu finns all dokumentation tillgänglig från Klimatforum den 30 november på Naturvårdsverkets webbplats.

På gång hos medlemmarna

Helsingborg

E-mission
E-mission är ett Interregprojekt som Helsingborg deltar i tillsammans med Köpenhamns kommun, Malmö stad, Region Skåne och Öresundskraft. Projektet syftar till att förbättra infrastrukturen för elbilar. I projektet planeras nu för fullt inför 2012 års elfordonsrally och elbilskonferens som ska hållas i Helsingborg i maj. Under rubriken ”Kärlek&Klimat” har E-mission i samarbete med Miljöbyrån (Helsingborgs stads kontor för beteendepåverkan) även ett bord på Helsingborgs årliga bröllopsmässa. Öresundskraft bidrar med en fin tävlingsvinst: en veckas fri användning av en elbil i samband med bröllopet för det blivande brudpar som mest övertygande motiverar varför just de bör få en vecka med elbil.

För mer information, kontakta Katharina Sparre, projektledare för E-mission, katharina.sparre@helsingborg.se eller 042-10 36 91

100 % fossilbränslefritt Skåne
Helsingborg skrev i december 2011 på Klimatsamverkan Skånes upprop om ett fossilbränslefritt Skåne. Underskriften innebär att staden som organisation avser att år 2020 ha fossilbränslefri energianvändning i sina byggnader, fossilbränslefria transporter och fossilbränslefri el. Underskriften är en del av arbetet med stadens miljöprogram. För mer information, kontakta Anneli Gille på anneli.gille@helsingborg.se eller 042-10 58 09.

Miljörapport 2011
Miljöförvaltningen har i Miljörapport 2011 gjort en uppföljning av hur stadens förra miljöprogram 2006-2010 föll ut. Uppföljningen visar att elva av målen i programmet har uppfyllts helt eller delvis och att bara ett mål inte alls är uppnått, och det är målet om att förstärka den biologiska mångfalden. Bäst går det för stadens arbete med områdena Hållbart transportsystem och Hållbart energisystem. Stadens miljömålsarbete fortsätter och förstärks bland annat genom antagandet av miljöprogram 2011-2015. För mer information, kontakta Pernilla Fahlstedt, pernilla.fahlstedt@helsingborg.se, 042-10 55 34.

H+ får stöd av Delegationen för Hållbara Städer
Delegationen för hållbara städer har gett stöd om sammanlagt 1,7 miljoner till två projekt inom stadsförnyelseprojektet H+. Projektet Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet, som är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg, går ut på att synliggöra vilka problem dagens riktvärden för buller kan innebära för stadsförtätningsprojekt, och hur man kan minska och hantera buller. Projektet EVAA - Integrerad systemlösning inom Energi-VA-Avfall; teknisk förstudie, syftar till att samla stadens tre stora aktörer inom energi (Öresundskraft), vatten/avlopp (NSVA) och avfall (NSR), för att i samverkan med Helsingborgs Stad undersöka och föreslå inriktningar för möjliga långsiktigt hållbara och integrerade systemlösningar inom H+ området.

Kontaktperson för Stadens ljud är Malin Rizell, översiktsplanerare, malin.rizell@helsingborg.se
Kontaktperson för EVAA är Jens Gille, miljöinspektör/miljökoordinator H+, jens.gille@helsingborg.se

Jönköping

Klimatpiloterna, individuell varmvattenmätning och matavfallskampanj
Det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Vätterhem driver tillsammans med Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och ABF projektet Klimatpiloterna. 13 hushåll är nu igång och utmanas till en miljövänlig livsstil. Under ett års tid ges inspirerande föreläsningar och tid för mycket diskussioner, varvat med uppgifter att praktisera hemma. Vätterhem har även infört lägenhetsvis varmvattenmätning i 5000 lägenheter. Hittills har förbrukningen sjunkit med över 25 %. Som en del i kampanjen ”Europa minskar avfallet”, fanns Vätterhems miljöinformatörer på våra köpcentrum och tipsade om hur matrester kan användas till nya, goda rätter och om hur matavfallet kan minimeras. Det som till slut måste slängas sorteras för sig så att biogas kan produceras. Vill du veta mer om Vätterhems arbete, kontakta stina.enghag@vatterhem.se

Program för hållbar utveckling - miljö
Program för hållbar utveckling - miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som uppdateras årligen. Nu är Program för hållbar utveckling - miljö 2012-2020 klart.

Spännande belysningsprojekt
Jönköpings kommun satsar på att utveckla belysningen i staden. Några exempel på projekt är
- Vårt helt nya utomhusgym vid Munksjön som har närvarostyrd belysning.
- En GC-väg mellan Solåsen och Ljungarum håller på att få en närvarostyrd LED-belysning.
- Vi har mer än halverat energianvändningen för belysningen i våra gångtunnlar.
- Vi har mer än halverat energianvändningen för belysningen på Östra storgatan (vår största gågata) när vi bytte armatur och ljuskälla.
Vill du veta mer? - kontakta johan.roklander@jonkoping.se

Nattvandring på företag
Under våren 2012 ska energi- och klimatrådgivarna besöka fem olika företag i kommunen och "nattvandra". Man ska göra en enklare okulär energibesiktning och kommer att lämna ett protokoll med förslag till förbättringar och effektiviseringar. Vill du veta mer? - kontakta malin.brandt@energicentrum.se

Miljöfika
Den 19 januari erbjuds miljöfika med temat "Från attityd till gärning" där Caroline Petersson, Caminomagasin, bl.a. berättar om hur vi anpassar våra attityder för att slippa förändra vårt beteende och varför det betyder mer vad grannarna gör än vad forskarna säger. Vill du veta mer? -kontakta eva.goransson2@jonkoping.se

Stockholm

Stockholms miljöhjältar startar nätverk
Stockholm har för andra året i rad utsett Stockholms miljöhjälte. År 2011 delas titeln mellan Bill Thernström, Birgitta Sang, Linnéa Hermansen och Mattias Rowe. De har alla hittat lösningar i vår vardag som leder till stora förbättringar för miljön. Dessutom har de tagit initiativet att starta ett gemensamt nätverk för att föra arbetet vidare. Initiativet visar att de på riktigt förstått vad utmärkelsen Stockholms miljöhjälte handlar om och därför förtjänar de alla titeln som Stockholms miljöhjälte.

Läs mer om tävlingen och vinnarna på www.stockholm.se/miljohjalte

Växjö

Ny energiplan för Växjö kommun
Efter 1 år och 4 månaders intensivt arbete har Växjö antagit en ny energiplan. Planen innehåller mål och åtgärder inom bl.a. områdena energieffektiva fastigheter, miljöfordon, miljövänliga drivmedel, förnybar energiproduktion samt en säker och tillräcklig energitillförsel. Det har varit en lärorik arbetsprocess där många olika personer i kommunen varit delaktiga i framtagandet av planen och implementeringen har redan tjuvstartats.

Du hittar den beslutade energiplanen här (obs! detta är den icke layoutad versionen, en färdig layoutad energiplan presenteras i mars månad)

För frågor eller erfarenhetsutbyte gällande energiplanearbetet kontakta gärna Andreas Mårtensson Lamppa, andreas.martensson.lamppa@vaxjo.se, 070-983 44 47

Upplands Väsby

Klimatseminariet Lilla Durban i Upplands Väsby
Den 24 november anordnades klimatseminariet Lilla Durban i Upplands Väsby.
Lilla Durban är en del i klimatavtal Väsby som är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och det lokala näringslivet, med syfte att minska den lokala klimatpåverkan.

Läs mer och se filmen här

Kristianstad

Kristianstad har fått en ny energi- och klimatrådgivare
Från årsskiftet arbetar Martin Holmén som energi- och klimatrådgivare i Kristianstads kommun. Martin kommer närmast från Eoulus Vind.

KlimatVardag
Kristianstad kommer under 2012 att medverka i det skånska projektet KlimatVardag som syftar till att hjälpa familjer att förstå och minska sin klimatpåverkan. Kristianstads kommun var för övrigt pionjärer på området genom projektet Klimatbantarna som genomfördes under 2008

Fjärde Klimatolympiaden
För fjärde året i rad kommer Kristianstads kommun och P4 Radio Kristianstad att arrangera Klimatolympiaden för årskurs 8. Läs om tidigare arrangemang på Klimatolympiaden 2011 .

Linköping

Vd, Stellan Jacobsson, för Linköpings kommunala bolag Svensk Biogas, skriver i en debattartikel i Aftonbladet, publicerad den 27 december, om vikten av att biogasbilarna omfattas av miljöbilspremien.

Läs debattartikeln

Region Skåne

Nya lastbilar drivs med RME
Tre av Region Skånes lastbilar drivs nu på RME 100, som är en blandning av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Drivmedlet framställs i Karlskrona och består till 90 procent av svensk rapsolja varav cirka 65 procent kommer från Skåneodlad raps.

Läs mer

Östersund

Gratis parkeringstillstånd för elbilar
I Östersund har tagits beslut att elbilar och plug-inhybrider under 2012 inte behöver betala för att få det tillstånd som andra miljöbilar betalar för att få parkera "gratis".

Cykelbarometern
Cykelbarometern som räknar och visar cyklar marknadsför cykling i Östersund fungerar bra. Nu har det kommit förslag om att även gångarna vill ha en egen tavla. http://op.se/slaktvanner/familjenytt/1.4290029-119-861-cyklister-passerade-badhusparken

Klimatsmart lantbrukare
Örjan Nilsson på Bleka Gård har en klimatsmart affärsidé: Han spar 100 000 kr om året och minskar utsläppen från transporterna av foder och gödsel, genom att låta djuren beta längst bort från gården och ta foder på arealen nära gården. Åtgärderna har medfört minskade fodertransporter, minskade gödseltransporter och naturbetesmarker som binder kol. Länsstyrelsen i Jämtland drar även igång utbildning om klimatsmart produktion i jordbruket i Jämtlands län.

Se filmen om Bleka Gård

För mer information om Länsstyrelsens satsning, kontakta hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Green Highway
I Trondheim fortsätter satsningarna på snabbladdning längs Green Highway som påbörjades i Östersund då Jämtkraft invigde första snabbladdstationen i april 2011. I januari 2012 öppnar Norges näringsminister tre nya snabbladdstationer - två i Trondheim och en på Trondheims flygplats. I och med öppningen startar också Green Highways eltaxiprojekt, där 6 Nissan Leaf ska driva vanlig taxiverksamhet i Trondheimregionen.

Malmö

Buildsmart får 50 miljoner till energisnåla byggnader
Malmö stad är projektledare för Buildsmart där 13 organisationer i Sverige, Irland och Spanien ska samarbeta för att visa att det går att konstruera byggnader med betydligt lägre energiförbrukning. Projektet har fått cirka 50 miljoner kronor i bidrag från EU. I Sverige deltar Malmö stad, Roth fastigheter, Skanska Sverige, Peab Sverige, Ikano bostad, NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP. De byggnader som ska byggas inom projektet ska ha en primär energiförbrukning under 60 KWh primärenergi per m2 per år.

Kontaktperson: daniel.skog@malmo.se

Kalendarium

23 januari
Utbildning för tjänstemän inom medborgardialog - Stockholm
24 januari
Översiktsplanera för framtiden - Stockholm
26 januari
Climatools slutseminarium - Stockholm
31 januari
Miljöcertifiering i praktiken - Stockholm
31 januari
Planindikatorer på klimat- och energiområdet - Stockholm
1 - 2 februari
Arbeta smart i planering och byggande - Stockholm
1-2 februari
Stadsbyggnadsdagarna 2012 - Gävle
7-8 februari
Winterwind - Skellefteå
8 februari
Delegationen för Hållbara städers seminarium om planeringsprojekt som fått stöd - Stockholm
6 mars
Svensk Energiutbildnings BBR-dag - Malmö
7 mars
Svensk Energiutbildnings BBR-dag - Stockholm
13-15 mars 2012
Energiutblick - Göteborg
14-15 mars
"Urban flooding" - Planning for a blue and green city - Malmö
21 mars
Hållbar upphandling 2012 - Nacka

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium

Vi vill bli bättre! Tipsa oss på kansliet@klimatkommunerna.se

Övriga klimatnyheter

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete

Håll dig uppdaterad om de senaste klimatnyheterna genom Westanders nyhetsbrev:
www.westander.se/dagensklimatnyheter.html

Nästa nyhetsbrev kommer 14 februari

www.klimatkommunerna.se | 046-359 93 28 | kansliet@klimatkommunerna.se