Copy
 

Klimatkommunernas nyhetsbrev augusti 2019

 
   
 
 
 

Några ord från kansliet

Hösten är här, och vi är tillbaka på Klimatkommunernas kansli. Det märks på tempot i mailen att de flesta nu är tillbaka från en välbehövlig sommarpaus. Nu drar vi igång en aktiv höst, med styrelsemöte i Örebro, rundabordssamtal om finanser i Stockholm, och nätverksträff i Linköping (bland mycket annat)!

I skrivande stund seglar Greta Thunberg på en tävlingsbåt över Atlanten (följ hennes resa på en karta i realtid här), på väg till New York och UN Climate Action Summit 2019. Den 23 september samlas världens ledare där, på initiativ av FN:s generalsekreterare António Guterres, för att presentera konkreta, realistiska planer för hur de ska nå sina NDC:er (Nationally Determined Contributions). Med andra ord - nu är det upp till bevis för respektive land - hur ska de göra för att minska utsläppen så mycket som de har lovat?

I våra juninyheter delade vi med oss av vår resedagbok från vår resa till International Conference on Climate Action i Heidelberg. Nu vill vi tipsa om Heidelberg outcomes, det skrivna "resultatet" från samma konferens, som tagits fram som ett medskick till FN-mötet i New York i september.  Vi lyfter några punkter vi särskilt håller med om här nedanför, under rubriken Publikationer.

Vikten av samarbete och samverkan är otroligt tydlig för oss, som ser exempel dagligen i hur våra medlemmar hjälper varandra och andra framåt. Fossilfritt Sverige och 2030-sekretariatet är två andra favoritexempel. Och vi vill uppmuntra alla svenska kommuner att ta mer plats i kampen för en bättre klimatpolitik i EU och världen - ni har ett guldläge genom att ni ligger i framkant i världen! Ett exempel på hur man med en liten insats kan bidra är upprop, som det om "net zero emissions 2050" som vi skriver om nedan.

Och, apropå samarbete, kolla gärna in Klimatpolitiska Rådets nya samarbetsverktyg Panorama, som ska visualisera och skynda på klimatomställningen i Sverige (länken hittar ni under Publikationer). 

Vi ser fram emot att fortsätta bygga en bättre värld tillsammans med er!

/Filippa och Maria

PS. Glöm inte webbfikan med Lars Holmquist på Göteborg Energi, nu på torsdag klockan 14!

På gång hos Klimatkommunerna

Save the date: Nätverksträff i Linköping

Klimatkommunerna bjuder in medlemmarna (politiker och tjänstepersoner) till nätverksträff i Linköping den 10-11 oktober. Linköping kommer att presentera sitt ambitiösa klimatarbete och vi får besök av Miljödepartementet. Mer information kommer inom kort. Välkomna!

Rundabordssamtal om kapitalplaceringar och klimat

Den 12 september kommer representanter från Göteborg, Örebro, Linköping och Lidköping att möta fyra representanter från finansbranschen i en öppen dialog om kapitalplaceringar och klimatet. Vi kommer att ta anteckningar under samtalet och dela med oss av detta till våra övriga medlemmar.

Webbfika med Lars Holmquist 22 augusti

Regeringen har höga ambitioner på klimatområdet. Subventionerna till det fossila ska bort, och det fort. Ändå blir det ibland fel. Nu på torsdag 22/8 kan du höra Lars Holmquist från Göteborg Energi förklara varför det blir kontraproduktivt när man flyttar på problemen istället för att lösa dem. Läs mer
 

Nettonolltipset

Smarta hus

Äldre hus kan vara riktiga energitjuvar, vilket beror på att deras värmeundercentraler ofta har styrsystem som är trötta och gamla och sällan bidrar till en optimal funktion av värme, vatten, ventilation och elsystem. I Örebrobostäders Smarta hus-projekt sätts det in ett system som egentligen är utvecklat för industrin och används i alla möjliga maskiner. Systemet fylls med de funktioner som behövs och blir en tekniskt öppen plattform för optimering av fjärrvärmeanvändning, vattenförbrukning, ventilation och elsystem. Under en tvåårsperiod ledde Smarta hus till en besparing på 953 350 kWh = 98 ton koldioxid.

Fler tips på energibesparande åtgärder hittar du på nettonoll.se. 
 

Tips & publikationer

Innan sommaren skrev åtta av våra medlemskommuner (Finspång, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm, Uppsala, Växjö och Örebro) under ett internationellt upprop till EU, om att sätta ett tak för klimatutsläppen nästa år och ett mål om nettonollutsläpp 2050. Tillsammans höjde 328 europeiska borgmästare sina röster om detta, och bidrog till att sätta press på medlemsländerna att stötta målet. Kvar att övertyga fanns ett fåtal länder, som tyvärr satte käppar i hjulet den här gången. Men - vi vill uppmuntra fler svenska kommuner att engagera sig i kampen för en bättre klimatpolitik i EU - här ligger ni i framkant så det är både lätt och rätt att engagera er! Tipsa oss gärna om liknande initiativ som ni vill sprida till svenska kommuner. Läs mer i Energy  Cities nyhetsbrev
Heidelberg outcomes - några tankar om vikten av samverkan och samarbete:
  • Municipalities can help increasing ambition, operating much closer to their citizens and being able to communicate people’s readiness for transformation to regional and national governments.
  • In collaborative climate action, trust among collaborating partners based on high quality interactions, as well as taking the time to get to know each other and each other’s expertise, perspectives, and constituencies, is important.
  • National multi-stakeholder coalitions and platforms for developing and implementing NDCs can help with outreach and building public awareness; they can support learning and create a unified advocacy voice to accelerate transformation.
  • Exchange of experiences is extremely useful among different spheres of government, private sector, civil society and other stakeholders, horizontally and vertically, or in international partnerships. Learning networks offer safe and trustful spaces for exchange.
Nu finns det en guide för hur spillet från konstgräs ska minska. Guiden riktar sig till kommuner och ger förslag på hur en handlingsplan för minskat granulatspill tas fram och vilka åtgärder som kan vidtas.

Flera kommuner har redan satt upp mål för att säkerställa att spillet ska minska. Några exempel är:
  • Helsingborg: Vårt mål är att konstgräsplaners spridning av mikroplaster ska minimeras till år 2025. Detta utan att påverka möjligheten att spela fotboll.
  • Karlstad: Sänka svinnet av granulat till max 500 kg per plan och år till 2020. Minska svinnet av ej nedbrytbart granulat till 100 kg per plan och år till 2025.
Målen uppfylls genom åtgärder för att minska användningen och spridningen av granulat som till exempel att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar, att sätta upp informationstavlor för spelare och användare av planerna, att snöröja och sköta planerna på rätt sätt. Nu finns det ett lättillgängligt material med beprövade åtgärder som alla kommuner med konstgräsplaner kan använda sig av.
 
Guiden hittar du här: Konstgräs och granulat - Processguide för kommuners strategiska arbete med att minska spill av granulat från fotbollsplaner av konstgräs.
Klimatpolitiska Rådet har lanserat samarbetsverktyget Panorama, som ska visualisera och skynda på klimatomställningen i Sverige. Panorama ger användaren en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen. I verktyget finns också en möjlighet för externa aktörer att komma med förslag.
Reseavdragskommittén överlämnade i juni sitt betänkande Skattelättnad för arbetsresor  till regeringen. Klimatkommunerna är remissinstans.
 
   
 
 
 

På gång hos medlemmarna

Östersund

Klimatseminarium 2019

Varmt välkomna på Klimatseminarium i Östersund den 18 september, som äger rum för 17:e året i rad. En mötesplats för näringsliv, beslutsfattare, stödaktörer, intresseorganisationer, studenter och privatpersoner: alla har vi makten att påverka så att utsläppskurvorna äntligen börjar peka neråt.

Ur programmet: Standup för klimatet (Özz Nûjen), Världens största nyhet (DN:s Björn Wiman), Fridays for future, Hållbar festival ger hållbar livsstil, Klimatsmart mat och hållbart mode, Elflyg och elskoter, Digitaliserade transporter. Moderator och omvärldsbevakare– Mattias Goldmann.

Anmäl dig här senast 10 september.

Fossilfritt flygbränsle

Jämtkraft i Östersund deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Lunds universitet för att utreda om det går att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle. Koldioxid ska samlas upp från kraftvärmeverket i Lugnvik i Östersund och blandas med vätgas för framställning av flygbränsle. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el.
 

Stockholm

How on Earth ska vi klara oss ur klimatkrisen?

Välkommen till årets konferens för Stockholms stads Klimatpakt, den 15 oktober i Stockholms Stadshus, Blå Hallen. Konferensen inleds klockan 12.30 med mingellunch och övergår sedan i korta seminarier, samtalstid, rundabordssamtal och kunskapsutbyte. En intressant eftermiddag med föreläsningar av experter, politiker och övriga kunniga. Moderatorer är Katarina Luhr, klimat- och miljöborgarråd Stockholms stad och Madeleine Westin, meteorolog och programledare

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, organisationer och företag, som samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen.
Mer information och anmälan


Helsingborg

Hettan - en dag för framtidens klimat

Den 15e september går Hettan av stapeln på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Det är folkuniversitetet tillsammans med Helsingborgs stad som samlar forskare, musiker, entreprenörer och konstnärer för en heldag om framtidens klimat. Besökarna kommer bland annat få musik från Annika Norlin (Säkert!) och föredrag från Sveriges representant i FN:s klimatpanel, Markku Rummukainen. Dagen kommer även bjuda på tåginspiration, klimatpsykologi, klimatsmarta tilltugg och mycket mer.
 
Läs mer om eventet här.

Källsorterande avloppssystem i rampljuset för Smart City Sweden

Projektet Reco lab är utvalda till satsningen Smart City Sweden, som uppmärksammar stadsprojekt som bidrar till att uppnå Agenda 2030-målen. Reco lab kommer att utveckla det källsorterande avloppssystemet Tre Rör Ut, för insamling och hantering av mat- och toalettavfall, till stadsdelen som byggs på Oceanpiren i centrala Helsingborg. Genom Reco Lab och Tre Rör Ut uppnås flera miljövinster såsom näringsåterföring, biogasproduktion, läkemedelsrening och värmeåtervinning.
 

Uppsala

Uppsala etta på klimatanpassning

Uppsala är återigen bästa kommun i Sverige på klimatanpassning. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete, som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort. Uppsala toppar kommunlistan tack vare sitt systematiska arbete med att anpassa samhället till det förändrade klimatet idag och i framtiden. Ett exempel är kommunens arbete med att göra dagvattenbäddar längs med alla gator i det nya området Rosendal. Detta har tidigare prövats i centrala Uppsala, där ett körfält omvandlades till cykelbana och fick växtbäddar som laddades med biokol. Läs mer
 

Lund

Lund en av nio kommuner som får miljonstöd från Viable Cities för snabbare klimatomställning

Lund är en av nio städer som beviljats finansiering från innovationsprogrammet Viable Cities, för att snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030. Inom projektet ”Ett smart och klimatneutralt Lund 2030” ska ett innovationsteam bildas. Teamet består av designbolag, forskningsinstitutioner och en tvärsektoriell grupp från kommunen. De ska leverera en färdplan för hur Lund kan bli klimatneutralt till 2030, där medborgares behov och digitalisering har en central roll. Läs pressmeddelandet från Viable Cities här.

Lund deltar i Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 är ett samarbete mellan sju skånska kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne, som bygger vidare på ett projekt som genomfördes 2016-2018. I projektet tar kommunerna fram och delar med sig av metoder för att minska sin fossila energianvändning och klimatpåverkan. I första hand är fokus på den egna verksamheten, men vissa åtgärder som minskar den indirekta klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster ingår också, vilket är nytt jämfört med tidigare projekt.

I Lund är det framför allt arbete med att minska klimatpåverkan från arbetsmaskiner och från konsumtion av produkter, samt klimatkunskap hos medarbetare och politiker som förväntas komma i fokus. Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 får stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och ska genomföras från september 2019 till december 2022.
 

Malmö

Malmö först i världen med automatiserad textilsortering

Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett har högst miljöpåverkan. Genom projektet SIPTex har 21 parter gått samman för att nu starta världens första automatiserade textilsorteringsanläggning i industriell skala. Denna ska placeras i Malmö med driftstart nästa sommar. 

– För att mer effektivt kunna sortera de mängderna textilavfall som inte kan återanvändas och som inte lämpar sig för fiber-till fiber- återvinning krävs automatiserade sorteringsprocesser, säger Maria Elander, projektledare på IVL svenska miljöinstitutet.

Food2change får Malmö stads miljöpris

Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad går i år till en förening som genom samverkan räddar mat och bidrar till sociala insatser. Juryns motivering lyder:
”Årets pris tilldelas Food2change vars verksamhet och idé på ett utomordentligt sätt kombinerar ett viktigt miljöarbete med stora sociala insatser. På ett strukturerat och kvantifierbart sätt visar föreningen att goda samarbeten med dagligvaruhandeln kan rädda fullgod mat som annars hade gått förlorad." Priset delades ut på Malmöfestivalen.

Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030

Under Almedalsveckan skedde den nationella lanseringen av Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö - LFM30. Över 75 byggaktörer och Malmös två byggande kommunala bolag är anslutna till lfm30. Klimatneutrala byggprojekt ska byggstarta och genomföras i Malmö för att de anslutna ska halvera sina klimatutsläpp till 2025.
 

Linköping

Nu kan byggarna i Ebbepark tanka fossilfritt

Nu lanseras Sveriges första mobila tankstation som förser byggarbetsplatser och byggentreprenörer med det förnybara biobränslet HVO. Ett samarbete mellan Sankt Kors, Energifabriken, Stångåstaden och Logistikkluster Östergötland möjliggör satsningen i stadsdelen Ebbepark i Linköping. En satsning som tar hållbar stadsbyggnation ett steg längre. Läs mer här och här.


Örebro

Måltidsenheten på Matmarknad i Wadköping

Den årliga matmarknaden i Wadköping lockar tiotusentals besökare. Här samlas Örebros lokala producenter och leverantörer till årets stora matfest. I år var Måltidsenheten i Örebro kommun på plats bland utställarna och bjöd besökarna på smakprov av rotsaksbiff på tortillabröd med aioli samt berättade om kommunens miljökoncept Smartare mat.
 
– Det blev många positiva, bra möten med besökarna, säger Carina Andersson, måltidschef.  Vi fick möjlighet att berätta om vårt arbete och lyssna på tankar och funderingar från besökarna. Dessutom gick våra rotfruktsbiffar åt som smör i solsken! De var verkligen uppskattade och många frågade efter receptet! Ett bra betyg för vår vegetariska matlagning.
 
Om ni vill veta mer, kontakta Carina Andersson (måltidschef) på 019-212257 eller carina.andersson@orebro.se 


Karlstad

Blommor vattnas med hjälp av elcykel

Varje sommar ska 430 broräckeslådor med blommor vattnas på Karlstads broar. Tidigare har en traktor kört runt med en stor vattentank på släp. Nu testar kommunen ett nytt grepp som ska spara utsläpp, förbättra säkerheten för gående och cyklister samt ge medarbetarna en bättre arbetsmiljö. Kommunens egna ”uppfinnarjocke” Tomas Stomberg, som tidigare tagit fram en ny, mer miljösmart och effektiv saltblandning för vinterväghållning, fick frågan om det gick att använda Klarälvens vatten och använda cykel.

- Den här lösningen minskar utsläppen med 6 768 kg koldioxid varje säsong. Det innebär även att gående och cyklister inte behöver trängas med traktorn på smala broar och våra medarbetare får en bättre arbetsmiljö, säger Tomas Stomberg.
 
Se film om bevattningen här.  

Klimatutredningen för Karlstads kommun - en utmaning!

Förra året genomfördes en klimatutredning i kommunen, som under våren 2019 fastställdes i miljönämnden. Nu finns tre olika versioner av utredningen tillgängliga, på både karlstad.se, som du kan ta del av.
 
Karlstads kommun har som ett övergripande mål i kommunens strategiska plan att bli en fossilfri kommun inom några årtionden, vilket går i linje med Sveriges nationella mål om att bli fossilfritt och även till att nå de globala klimatmålen. Utredningen är ett underlag för kommunkoncernens arbete inom klimatområdet, och den årliga uppföljningen av kommunens övergripande mål. Den tydliggör innebörden av målet, samt vilka utmaningar och möjligheter som kommunen står inför i det fortsatta arbetet inom klimatområdet.
 
Vill du veta mer?
Läs mer om klimatutredningen, eller läs hela utredningen, på karlstad.se/fossilfrittkarlstad.

Hållbart klimatsmart – en ny utställning i Karlstadsrummet!

Premiären av miljöförvaltningens nya utställning Hållbart klimatsmart firades med vernissage och öppet hus. Utställningen ska inspirera, motivera och peppa besökarna till att vilja bidra till klimatutmaningen. I Karlstadsrummet kan besökaren enkelt ta del av vad man kan göra för att bidra till en bättre miljö, eller lämna ett klimatlöfte genom att hålla upp en skylt med vad man lovar - ta en rolig selfie och visa världen vad man kan göra under hashtagen hallbartkarlstad. Man kan även på plats skriva ner sina idéer och förslag på vad kommunen kan göra i boken Gröna idéer.
 
Läs mer här.

Plastguide och plastbingo - för klimatsmart användning och inköp

Karlstads kommun driver tillsammans med Region Värmland projektet Koll på plasten, som delvis finansieras av Klimatklivet. För att Karlstads kommun ska uppnå sitt mål att bli en fossilfri kommun minskar vi användningen av fossil plast. Projektet har tagit fram en plastguide och en plastbingotävling som anställda och arbetsplatser kan använda för att minska sin plastanvändning.
 
Läs mer om projektet samt se plastguide och plastbingo här.
Har du frågor om plastprojektet? Mejla kollpaplasten@karlstad.se


Lycksele

Stort intresse för lån av elcykel i Lycksele och Norsjö kommun.

Under sommaren har invånarna i Lycksele kunnat låna en elcykel av kommunen. Intresset har varit större än förväntat och satsningen kommer därför att fortsätta även nästa år. Det är inom ramen för energi- och klimatrådgivningen (EKR) som elcyklarna bekostas och tanken med utlåningen av elcykel är helt enkelt att fler inlandsbor ska ställa bilen och ta cykeln.
 

Kaledarium

Webbfika med Lars Holmqvist
22 augusti, Skype

Klimatkommunernas styrelsemöte 
5 september, Örebro

Rundabordssamtal om hållbara kapitalplaceringar
12 september, Stockholm

Hettan - en dag för framtidens klimat
15 september, Helsingborg

Klimatseminarium 2019
18 september, Östersund

Klimatkommunernas nätverksträff i Linköping
10-11 oktober

How on Earth ska vi klara oss ur klimatkrisen?
15 oktober, Stockholm

Årsmöte för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
23-24 oktober, Malmö
 

Tack för att du prenumererar på Klimatkommunernas nyhetsbrev!

Vill du läsa mer om Klimatkommunerna så kolla gärna in vår hemsida där vi samlar info om medlemmarna, dokumentation från träffar, remissvar, länktips, goda exempel och mycket mer. Vi har även tagit fram sidan nettonoll.se där kommunernas arbete mot nettonollutsläpp presenteras.

Kontakta kansliet om du vill veta mer om föreningen.  

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete!

Nästa nyhetsbrev kommer ut 17 september 2019.

 
Copyright © *|2019|* *|Klimatkommunerna|*, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Klimatkommunerna · Box 41 · Lund 221 00 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp