Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
mars 2014

Aktuellt


Partner i 2030-sekretariatet
Klimatkommunerna är nu en partner i 2030-sekretariatet, som ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 och kommer att följa upp det arbete som gjorts i FFF-utredningen utifrån de tre B:na bränslet, bilen och beteendet. Initiativtagare är Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz på Fores. De övriga aktörerna är ense om att kommunerna är en viktig partner att ha med. 

Öppet brev till ministrar - arbeta för tuffare mål i EU!
Klimatkommunernas styrelse skickade den 28 februari ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt, Anna-Karin Hatt och Lena Ek för att uppmuntra dem att arbeta för tuffare klimat- och energimål i de kommande samtalen i EU. Läs brevet här

Stockholm utsedd till Sveriges klimatstad 2014 Stockholm vinnare
Klimatkommunen Stockholm har utsetts av en internationell jury till Sveriges klimatstad i WWF:s stadsutmaning Earth Hour City Challenge 2014. Staden belönas för sina ambitiösa klimat- och hållbarhetsåtgärder på en rad områden, inte minst satsningen på solenergi i projektet Hållbara Järva där energianvändningen ska minska med 50 procent och 10 000 kvadratmeter solceller installeras på hustaken.

– Stockholm imponerade på juryn med stora framsteg på klimatområdet kombinerat med ambitiösa planer och åtaganden när det gäller förnybar energi. Eftersom Stockholm har kommit så pass långt kan huvudstadens klimatsatsningar inspirera och bli en förebild för många andra städer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. Svenska finalister 2014 var Stockholm, Eskilstuna och Växjö. Fram till den 20 mars kan alla rösta på sin gröna favoritstad på sajten We Love Cities. Stockholm efterträder Klimatkommunen Uppsala, 2013 års vinnare.
Läs mer 

Nya publikationer


Publiceringsplanen för officiell energistatistik 2014
Är du på jakt efter energistatistik och undrar när den publiceras? Nu finns en publiceringsplan för när den officiella energistatistiken publiceras under år 2014.

Gångbar stad - SKL
Den nya handboken Gångbar stad ska stödja kommunerna i arbetet med att stärka gångtrafiken i planeringen. Handboken är ett komplement till trast med fördjupning inom gångtrafik.

Inspirationsfilm om effektivare belysning i kommuner
Belysning i offentliga miljöer kan sammankopplas med begrepp som känsla, besparing och inte minst gestaltning. Energimyndigheten har producerat en film som kan inspirera Sveriges kommuner att välja att byta ut sin belysning till ett mer effektiv alternativ.
 

På gång hos medlemmarna


Stockholm
Markanvisningstävling med hållbarhetskriterier istället för pris
Stockholms stad har precis startat en markanvisningstävling, kallad Miljöspets, med hållbarhetskrav istället för pris. Området Snösätra i Rågsved är först ut bland stadens mindre miljöspetsområden. Tävlingen pågår under perioden 3 mars- 30 april.
Miljöspets handlar om att bygga hållbara bostäder med höga krav på byggmaterial, energieffektivitet och utifrån ett livscykelperspektiv. Den byggherre som kan visa en bärande idé och övertygande innovationer beträffande projektet som helhet, i stället för högsta pris, vinner markanvisningstävlingen. Markanvisningstävling med ”Miljöspets” har Norra Djurgårdsstadens miljökrav som grund, men är anpassade till mindre projekt som ligger i ytterstaden.

Läs mer om Miljöspetsprojektet i Rågsved här 
Ta del av tävlingsdokumentationen på stockholm.se/markanvisningstavlingar

Västerås
Innovationstävling ska ge lysande lösningarLYS Klimateffektiv teknik
Mälardalens högskola söker tillsammans med Västerås stad och Eskilstuna kommun innovativa och klimatsmarta lösningar på aktuella utmaningar och behov. För att hitta dessa lösningar utlyser de tre parterna innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik. Tävlingen riktar sig till företag som på olika sätt arbetar med klimateffektiv teknik och har fyra tävlingskategorier:

•    klimatsmart utomhusbelysning
•    klimatsmart inomhusbelysning
•    klimatsmart solavskärmning och
•    visualisering av energianvändning.

Vinnarna får testa sina produkter eller prototyper i testbäddar hos de båda kommunerna, i samarbete med forskare från forskningsprofilen Future Energy vid Mälardalens högskola.
Tävlingen pågår under perioden 4 mars till den 22 april. En expertjury inom området klimateffektiv teknik utser de bästa bidragen med den högsta innovationshöjden och som är så pass tekniskt mogna att de kan testas i kommunernas testbäddsmiljöer. Efter testerna i testbäddarna sker en utvärdering. Därefter hjälper företaget Sustainable Business Mälardalen (Susbiz) till med att ta fram en affärsutvecklings- och finansieringsplan för fortsatt nyttiggörande av de testade innovationerna.
Läs mer om LYS innovationstävling inom klimateffektiv teknik.
Vid frågor om LYS innovationstävling: Linda-Marie Ullermo, projektledare, lys[at]mdh.se

Göteborg
Framhjulet på rätt ställe ger förtur för Göteborgs cyklister Östra hamngatan
Ska du till vänster eller rakt fram i cykelbanan? Cykla över rätt märke och du får grönt ljus i korsningen. Det är verklighet i Göteborg. Läs mer i webbtidningen Vårt Göteborg. 

Cykelresorna ökade med 20 procent i Göteborg 
Resmönstren ändrar sig och göteborgarna cyklar allt mer. Tredje kvartalet 2013 ökade cykelresorna med hela 20 procent. Läs mer i webbtidningen Vårt Göteborg. 

Jönköping
Earth Hour hela veckan
Earth Hour Jönköping arrangerar även i år ett program hela veckan innan Earth Hour. Vad släcker du för? - Temat för den lokala kommunikationen kring årets Earth Hour är att var och en kan göra något för miljön. I kampanjen som ska marknadsföra manifestationen berättar lokala kändisar vilken miljöfråga som ligger dem närmast om hjärtat, och ställer samtidigt frågan vad mottagaren släcker för. Kampanjen innehåller både film och affischer. Vill du veta mer? Kontakta annelie.wiklund[at]jonkoping.se

Örebro
Cykelgarage vid resecentrum
De första spadtagen tas nu för ett cykelgarage vid resecentrum i Örebro. Det är ett samarbete mellan kommunen och Länstrafiken. GaragetCykelgarage i Örebro rymmer 50 cyklar och är ett sätt att testa efterfrågan inför en förestående större ombyggnad av resecentrum. Månadskostnaden för en plats i garaget kommer att vara 80 kronor och man kommer in med hjälp av Länstrafikens kort. I garaget finns förvaringsskåp för att låsa in hjälm och eluttag för laddning av elcykel.
Utöver detta utökas antalet säkra cykelparkeringar under tak inom resecentrum-området och kompletteras med ett cykelreparationsställ och två cykelpumpar. Rensningen av skrotcyklar trappas upp för att öka tillgången på parkering för cykelburna in- och utpendlare.
Läs mer och kontakta Johan Ekstrand, Tele: 019-211357, johan.ekstrandat[at]orebro.se 

Piska och morot i nytt trafikprojek
Örebro deltar i ett nytt EU-finansierat projekt, Push and Pull, som handlar om att förändra resandet i hållbar riktning genom att kombinera "piskor" i form av parkeringsåtgärder med "morötter" i form av olika erbjudanden till resenärerna. Tanken är också att kunna öronmärka delar av stadens parkeringsintäkter till mobility management-åtgärder. Projektet startade 1 mars och löper i tre år. Andra städer som deltar är Krakow (Polen), Gent (Belgien), Nottingham (Storbritannien), Iasi och Bacau (Rumänien) och Tarragona (Spanien). 
Läs mer här och kontakta Per Elvingson, tel. 019-211792, per.elvingson[at]orebro.se 

Klimatsmart mat i regionalt projekt
Örebro deltar i det nystartade projektet Hållbara måltider i Örebro län, som drivs av Regionförbundet. Det är tänkt som en första fas i en längre satsning på mer hållbara och klimatsmarta måltider i länets offentliga kök, och pågår året ut. Deltar gör 13 kök och 50 personer i form av kostchefer, kökschefer, kockar och måltidspersonal från länets kommuner och från Örebro läns landsting.
Under projektet kommer två lärarlag i länet att jobba med ett pilotprojekt med den hållbara måltiden som tema. Projektet ska utveckla pedagogiken för att bidra till att skolans kunskapsmål inom flera ämnen nås genom den hållbara måltiden. Örebro Universitet kommer att stötta lärarlagen i sin utveckling.
Läs mer och hållbara måltider i Örebro län 

Uppsala
Uppsala söker ny energiledare
Uppsala kommun söker en person som ska jobba med att nå de tuffa målen i miljö- och klimatprogrammet som rör solenergi, energieffektivisering och fossilbränslefri fordonsflotta.
Läs mer  

Nytt steg i miljö- och klimatarbetet i Uppsala
Uppsala är på väg mot klimatneutralitet, giftfri miljö och 100 % ekologisk mat i kommunalt finansierade verksamheter. Fullmäktige har fastställt Miljö- och klimatprogram 2014-2023, samt Ekologiskt ramverk som utvecklar policy för hållbar utveckling. I planerna finns satsningar på ökad utbyggnad av solenergi, hållbart byggande, miljödriven affärsutveckling och giftfri miljö. 

-  Vi vill att Uppsala ska vara en förebild och föregångare i miljö- och klimatarbetet. Därför fattar vi dessa offensiva beslut som leder Uppsala vidare in i framtiden, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande.
Läs mer

Uppsala kommun ska köpa 100 % ekologisk mat
Till år 2023 ska Uppsalas kommuns alla livsmedelsinköp vara helt ekologiska. Det är en del av Miljö- och klimatprogrammet. Det kommer bli allt mer ekologisk mat på de kommunala skolorna, förskolorna och i kommunalt finansierad äldreomsorg. Detta är ett av de mest ambitiösa målen för ekologiska inköp i landet.
Läs mer  

Uppsala lämnar över till årets klimatstad Stockholm – GRATTIS!
Över 200 personer från näringsliv, universitet, kommun och skolor samlades den 12:e mars för att jobba framåt med miljö- och klimatfrågan.

– Nu ska vi gå från vackra ord till verkställighet i vardagen. Och tillsammans kan vi göra skillnad, inledde stadsdirektör Joachim Danielsson konferensen.
Dagen handlade dels om att starta samarbeten för att förverkliga målen i det nya miljö- och klimatprogrammet, och dels inspirerade forskare och tjänstemän i ledande klimatkommuner med goda exempel. Avslutningsvis lämnade Uppsala över stafettpinnen som klimatstad till årets vinnare av Earth Hour City Challenge; Stockholm.
Läs mer 

Invigning av Nordens största solcellsfasad
Nu är det dags för invigning av Uppsalas första svanenmärkta hus och Nordens största solcellsfasad – huset Frodeparken vid Uppsala Resecentrum. Bostadsminister Stefan Attefall kommer att starta solcellsräknaren, som visar hur mycket el fasaden genererar. Invigningen sker den 9:e april, kl. 15.00.

Malmö
Förskolor prisade för hög andel ekologiskt
Malmö stad har delat ut diplom till 15 förskolor som under 2013 köpt in en stor andel ekologiska råvaror. Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat har bland annat som mål att alla råvaror som köps in till Malmö stads kök ska vara ekologiska år 2020. Diplomutdelningen är ett sätt att uppmuntra duktiga kockar som kommit längst mot målen.
Läs mer

Smartare hamnstäder kring Nordsjön
Det treåriga Interregprojektet e-harbours har nu avslutats och slutsatserna sammanfattas nu kort och enkelt för alla intresserade i en projektfilm på projektets hemsida. Här finns inspiration för andra, framför allt hamnstäder, kring smartare energianvändning, elektriska transporter och förnybar energi.
Läs mer

Karlstad
Bussresandet ökar kraftigt 
Antalet resenärer med stadsbussarna i Karlstad har ökat kraftigt de senaste åren. Antalet resenärer med Karlstadsbuss har ökat, från 3,9 miljoner resor år 2005 till 6,4 miljoner resor år 2013, det är en ökning med drygt 64 procent. 
Se inslag på SVT och Läs mer

Lärare fortbildas inom hållbar utveckling 
Under tre år ska pedagoger från Karlstads kommunala grundskolor lära sig mer om hållbar utveckling och energi. En satsning som är ett unikt samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen, Fortum, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademin (KVA). 

-    Det här är ett spännande projekt som vi tror mycket på, säger Niklas Wikström ordförande i barn- och ungdomsnämnden. 
Läs mer och se kortfilm från kickoffen

Världsunik solpanelanläggning byggs i Karlstad 
Världens första storskaliga testanläggning av solpaneler för både värme och kyla ska byggas i solstaden i Karlstad. Panelerna har utvecklats av företaget Climatewell och är på 180 kvadratmeter och ska sättas upp på Löfbergs Lilas tak i Inre hamn. 30-miljonersatsningen är ett samarbete mellan Climatewell, Löfbergs Lila och EU. Den nya tekniken kan minska energianvändningen med 90 procent. 
Läs mer

Helsingborg
Ny kallgasmack byggs i HelsingborgFoto: Öresundskraft
Tankstället byggs av Öresundskraft i anslutning till NSR:s biogasanläggning, strax intill den logistikintensiva E6:an med sikte på såväl privatbilister och tunga kommersiella fordon. Tankstället kommer att erbjuda ”vanlig” fordonsgas (CNG) och flytande biogas (LBG). Den nya kallgasmacken ska betjäna bland andra taxibilar, privatbilar och sopbilar med ”vanlig” fordonsgas, liksom tyngre lastbilar från åkerier och liknande med LBG. Tankstället ska stå klart i september 2014. Investeringen uppgår till ca.30 Mkr inkluderande framtida utbyggnadsmöjligheter.
Kontaktperson Göran Skoglund goran.skoglund[at]oresundskraft.se
Bild: Öresundskraft

Minus 23 procent på åtta år
Mellan åren 2005-2013 minskade användningen av el och värme med 23 procent i Helsingborgs stad. Detta innebär att stadens energimål för 2020 är uppnått fem år före utsatt tid.  Att arbeta systematiskt och ständigt ha fokus på frågan har varit viktigt för att nå resultat, liksom samarbete mellan förvaltningar och bolag. Störst inverkan har arbetet med det befintliga beståndet haft, med den dagliga driften så väl som med mer omfattande tekniska åtgärder. Kärnfastigheter som förvaltar och driver stadens byggnader och lokaler har bland annat valt att byta ut och modernisera mycket av sin belysning och fick pris som årets ljusaste kommun 2010. När det byggs nytt har Kärnfastigheter som mål att bygga lågenergihus. De lokaler som har uppförts de senaste två åren, beräknas få en energianvändning som är 30-40% lägre än vad BBR kräver.
Kontaktperson Anna Aguayo Kjellman, Anna.AguayoKjellman[at]helsingborg.se

Helsingborg släcker för klimatet
När det är dags för Earth Hour den 29 mars märks det i Helsingborg genom en rad miljö- och kulturaktiviteter. Nedsläckningen av stadens ikonbyggnader klockan 20:30 är en del i den världsomspännande signalen om att ta klimatfrågan på allvar. Dessförinnan arrangeras bland annat en miljömarknad och en energisnål konsert. Strax innan den mörka timmen infaller bjuds invånarna på tal, musik och eldshow. Earth Hour avslutas för tredje året med ett fackeltåg genom staden. 
I samband med Earth Hour passar Helsingborgs stad på att berätta att staden kommit en bra bit på väg mot energi- och klimatmålen. Till exempel målet att energi från solceller år 2020 ska utgöra minst 0,5 GWh per år redan uppnåtts. År 2013 var den årliga produktionen från solceller 0,55 GWh. 
Läs mer 
Kontaktperson Eric Eliasson Eric.Eliasson[at]helsingborg.se


Upplands Väsby
Projektet Brukarsamverkan
Upplands Väsby kommun har ett mål om 3 % minskad energianvändning per kvadratmeter och år. Mycket av den energieffektivisering som hittills skett är genom utbyte av gammal teknik, t.ex. ventilationssystem och belysning, men stora energibesparingar kan även göras genom beteendeförändringar. Kommunen har därför ett flerårigt projekt kallat Brukarsamverkan där vår energicontroller arbetar med olika skolor och förskolor. Inom projektet har det nyligen genomförts personalutbildningar där personal från 11 förskolor i årets projektområde var närvarande. Brukarna fick bland annat lära sig om energins koppling till klimatet och hur man både hemma och på arbetet kan minska energianvändningen. Nästa steg är att genomföra energironder tillsammans med Energigymnasiet.
För mer information kontakta energicontroller Jimmy Rudemyr, jimmy.rudemyr[at]upplandsvasby.se 

Inbjudan till miljödag 8 maj
Den 8 maj arrangerar Upplands Väsby kommun en miljödag med temat ”Att göra skillnad utanför storstaden” för att avluta vårt år som Miljöbästa kommun enligt tidningen Miljöaktuellt. Dagen kommer att vara fylld med talare från bland annat näringsliv, politiken och så klart offentlig verksamhet. Vi börjar dagen med hur man arbetar med miljö på det övergripande planet, övergår sedan till ett pass med snabba presentationer av goda och konkreta exempel på åtgärder och aktiviteter för att sedan avsluta dagen med trendspaning och framtidsutsikter. Alla är varmt välkomna till Väsby den 8 maj! Anmälan krävs.
För mer information kontakta energi- och klimatsamordnare Andrea Rishaug, andrea.rishaug[at]upplandsvasby.se  
Läs mer

Upplands Väsby som inspirerande exempel under Earth Hour
Kommunen arrangerar en mängd aktiviteter under 24-29 mars i Väsby centrum för att uppmärksamma klimatfrågan. Lokalen är öppen varje dag kl. 13-18 och alla är välkomna. Upplands Väsby kommuns program har bland annat uppmärksammats på Världsnaturfondens hemsida som ett inspirerande exempel. Under veckan kommer det bland annat att finnas möjlighet att trampa sin egen smoothie på en smoothiecykel, lämna in klimattips till vår tävling, lyssna på en föreläsning, chatta med politiker, få energispartips, lämna bidrag till vår teckningsutställning och smaka på klimatsmart mat. 
Läs mer 

Linköping
Linköping släcker
Earth Hour uppmärksammas med att släcka flera av de största byggnaderna, huvudbiblioteket, Cloetta Center, Sporthallen, Stadshuset m.fl. På två platser i stan inbjuder kommunen till eldshow.

Byt cykeln på energimässa
Energimässa riktad till allmänheten anordnas lördagen den 29 mars. Lokala utställare av energi och uppvärmningsprodukter medverkar. Seminarier angående solenergi kommer också att vara en programpunkt. I samma lokaler och under samma tid så genomförs också årets cykelbytardag i samverkan med cykelklubben Hymer.
Läs mer

MM-projekt – Smarta resan
I april startar ”Smarta resan”. Det är en satsning som Linköpings kommun kör igång för att få fler Linköpingsbor att välja ett mer hållbart resande. I tre stadsdelar kommer ett antal testpiloter få möjligheten att byta bilen mot buss eller elcykel under två veckor var. De som får möjlighet att vara med i projektet kommer att kontaktas av kommunen. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten. ”Smarta resan” kommer att pågå under hela 2014, så mer info i kommande nyhetsbrev.

Gröna påsen – utsortering av matavfall
Tekniska Verken har tagit fram informationsfilmer om hur vi ska källsortera vårt matavfall och vad som händer med det utsorterade matavfallet.
Se filmen Gröna påsens resa  eller Gröna påsens resa barnversion

Kristianstad
Elbilspool i Kristianstad
C4 Energi etablerar en solcellscarport för fyra elbilar av märket Nissan Leaf i hörnet av Tivoliparken närmast nya rådhuset. Bilarna kommer att hyras ut till alla som vill bli medlemmar i bilpoolen, privatpersoner, företag, etc. Invigningen beräknas ske före kommunens 400-årsjubileum 22 maj.

Earth hour 29 mars
Kristianstads kommun kommer att genoföra kampanjen även i år med ett evenemang på Regionmuseet där det bjuds på musik och föreläsning av Lars Almström ”Låt oss inte överge barnen!” samt släckning i centrala Kristianstad. Under kvällen finns det möjlighet att lämna glödlampor och få nya LED lampor. Kommunens energirådgivare kommer att finnas på plats för diskussion.  
Läs mer

Klädbytardagen 12 april
Den 12 april bjuder Agenda 21, Naturskyddsföreningen med andra föreningar och organisationer till Klädbytardagen på Kulturhuset Barbacka i Kristianstad. Minst 400 plagg skall byta ägare. Det finns många positiva aspekter med att förlänga livet för ett klädesplagg men de viktigaste är spara på naturresurser.  
Upplysningar Earth hour och klädbytardagen; Beata Svensson, 0733 13 52 40, Beata.svensson[at]kristianstad.se 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 15 april. 

Kalendarium

31 mars, Stockholm
Seminarium om IPCC:s andra delrapport

10-11 april, Göteborg
Klimatkommunernas årsmötesdagar

13-14 maj, Stockholm
Energiutblick 

20 maj, Jönköping
Klimatkonferens – livsstil, ekonomi och teknik

3-4 juni, Helsingborg
Gröna Idéer

6-8 juni, Norrköping 
klimatriksdag 2014

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium

Horizon 2020 – vilken finansiering finns för Borgmästaravtalskommuner?
Sex utlysningar i Horizon 2020 kan vara av intresse för kommuner som skrivit under Borgmästaravtalet. Deadline för att skicka in ansökningar i år är 5 juni 2014. 

Public procurement of innovative sustainable energy solutions

Topic: New ICT-based solutions for energy efficiency 

Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures 

Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures 

Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects 

Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy 

 

Copyright © 2014 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp